Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1961) CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
14299. ~ Apărarea Dreptului Scoaleloru de Constantin. P. Constantiniu, Avocatu Ministeriului Cultelor şi Instrucţiunei publice în procesul intentat de D. Iancu Ralet şi otărîrea majorităţei curtei de apelu din Iaşi dată în această cauză. Iaşi (Tip. lui Adolf Berman), 1862. (19,5 x 12,5). 13 p. (I 61494)
Cu alfabet de tranziţie.
14300. ~ Dritulu personale în jureprudinţia Curţii Apelative din Iassi. Procesulu Dómnei Casandra Cerchezu născută Latif, cu D. Dimitrie Castroeanu, pentru lipsuri dotali, de Constantin P. Constantiniu, avocată. Iaşii (Tipografia Buciumului Românu), 1864. (20,5 x 13). 28 p. (I 63287)

Nu exista imagini
  1962) CONSTANTINIU, C. P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C. P.
14301. ~ Chestia Slănicului. Raportul d-lui Epitrop C. P. Constiantiniu asupra băilor Slănic (Moldova). Iaşii, 1899. (15,5 x 11,5). 1 f., 20 p. (I 410904)

Nu exista imagini
  1963) CONSTANTINIU, DEMETRU C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, DEMETRU C.
14302. ~ Complicitatea în materie penală. Teza pentru licenţa susţinută de Demetru C. Constantiniu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 43 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3407)

Nu exista imagini
  1964) CONSTANTINIU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, GEORGE I.
14303. ~ *Les caractères généraux de l’hypothèque. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1903. 8°. 108 p. (Rally I, p. 77)
14304. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de George I. Constantiniu la ... Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (22,5 x 15). 4 f., V p., p. 14-80. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412365)

Nu exista imagini
  1965) CONSTANTINIU, I. B.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, I. B.
14305. ~ Ghidul oficerului necesar Ori cărui D-nu Oficer din ori ce armă din Activitate şi Réserva, precum şi tutulor Autorităţilor Civile şi Administrative coprindend aprópe 47 de estracte de legi, decisii, circulari, apărute până în présent cu tóte modificările aduse precum şi cunoscinţele generale cu diferite moduri de aprovizionări de lemne, cărbuni, furage, orz etc. Estimaţia (evaluarea) productelor în magazie, a fenului în clăi, a paelor în şire etc. Modul constatarei cualilăţei postavurilor, a peilor tăbăcite şi netăbăcite, etc. tóte aranjate în spiritul înaltului decret no. 1888/90 lucrate de Căpitanul I. B. Constantiniu, Şef de biurou Ia Divizia V Infanterie, Buzeu. Vol. I -II. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (20,5 x 13). VI-527 p., 1 tab. (vol. I) ; 401 p., 2 tab. (vol. II). Preţul unui volum 5 lei. (II 70093)
Tablă de materii pentru fiecare volum în parte, şi o tablă de materie a ambelor volume (p. 525-526 a vol. I). La vol. II, numele autorului: "S. B. Constantiniu".

Nu exista imagini
  1966) CONSTANTINIU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N.
14306. ~ Manual de rugăciuni şi curs incepetor de aritmetică practică, pentru clasa I-iu primară şi I-iu ş’a doua rurală de ambe-sexe, de N. Constantiniu, institutor. Ed. I. Focşani (Tip. Modernă, Theodosie Dumitrescu), 1892. (19 x 13,5). 88 p. (I 71828)
14307. ~ Idem. Ed. II. Corectată şi adăugată. Focşani, Edit. Librăriei Alexandru Codreanu, 1893 [pe copertă: 1894]. (20 x 13). 72 p. (II 71833)

Nu exista imagini
  1967) CONSTANTINIU, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N. G.
În colaborare:
HAŞIGANU, ŞT. N. ş.a. Abecedarul militar... Bucureşti, 1913.
~ Metodica scriscititului... (Anexă la Abecedarul militar). Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1968) CONSTANTINIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, NICOLAE
14308. ~ Viersuri, de Nicolae Constantiniu. Craiova (Tip., Leg. de Cărţi şi Secţia de Cartonage N. I. Macavei), 1910. (20 x 14,5). 80 p. 5 lei. (II 21450)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1969) CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
(Vrâncénul)
14309 ~ Activitatea extra şcolară a institutorului, de St. Constantiniu, institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1906. (20,5 x 13,5). 29 p. (I 17913)
14310. ~ Anarhie, desordine, bunul-plac în Ministerul Şcoalelor sub D-nii Take Ionescu-Dr. Istrate. De Vrâncénul [= St. Constantiniu]. Focşani (Tip. Aurora Gheorghe A. Diaconescu), 1900. (23,5 x 16). 205 p. (II 296406)
Autorul, menţionat în text.
14311. ~ Caetul special şi corectarea lui, de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1903. (20 x 13). 2 f., 27 p. (I 408752)
14312. ~ Două conferinţe didactice. Cercetarea lucrărilor scriptice în scóla primară şi Treptele formale de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (19 x14,5). 44 p., 1 pl. (I 411578)
14313 ~ Starea înveţămentului religiunei în şcolele nostre primare. Cărţile bisericesci de St. Constantiniu, Director al şcolei de băieţi [pe copertă: Directorul şcolei de băieţi urbane] Vrancea. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1890. (18,5 x 12,5). 53 p. 50 bani. (I 411389)
14314. ~ Şcoala Rurală de St. Constantiniu, Institutor Vrancea. Focşani (Tip. Modernă, M. Luis & Nae D. Samolada), 1889. (20,5 x 13,5). 149[-151] p. (II 411744)

Nu exista imagini
  1970) CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
14315. ~ Proscrişi de Zoiţa Constantiniu, Invăţătóre provisorie cl. I -II. şcola rurală mixtă comuna Mărăşeşti, jud. Putna. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1894. (22,5 x 14,5). 43 p. (II 412366)

Nu exista imagini
  1971) CONSTANTINOF, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOF, DEMETRU
14316. ~ Acceptaţiunea succesiunilor în dreptul civil român. Tesa pentru licenţa de Demetru Constantinof. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412692)

Nu exista imagini
  1972) CONSTANTINOV, ALECO IVAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, ALECO IVAN
14317. ~ Bai-Ganciu sau Minunate povestiri despre un bulgar din zilele noastre [de] Aleco Ivan Constantinov. Traducere de St. G. Sergent. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (16,5 x 11,5). 208 p. 60 bani. (Biblioteca Lumina, Publicaţie Periodică, nr. 16-17) (I 28767)
Cu o pref. de traducător (p. 3-7). Pentru an, vezi: Luc, 10(1911), nr. 15-17, p. 387: Cronici.
14318. ~ Idem. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Curierul Judiciar), [191?]. (20,5 x 14). 156 p. (I 68539)

Nu exista imagini
  1973) CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
14319. ~ Culegere din Regulamente şi Legi corespunzând Programului instrucţiei Elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov de la Şcoala normală Vasile Lupu din Iaşi. Iaşi (Tip. Speranţa Crieghel), 1910. (19 x 12,5). 1 f., 322 p. cu il., 1 tab. (I 23357)
14320. ~ Manualul elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov Scarlat, Regimentul Ştefan cel Mare No. 13. Alcătuit după programul publicat în M. O. No. 10 p. r. No. 11 din 1910 cu 100 figuri în text. Aprobata cu ordinul Ministerului de războiu No. 1909 din 1 Iunie 1911. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1911. (16 x 10). 164, 11 p., 1 f. (I 26866)
14321. ~ Idem. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1912. (17 x 10). 8 f., 178 p., 1 h., 1 tab. (I 34281)

Nu exista imagini
  1974) CONSTANTINY, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINY, JOHANN
14322. ~ Denkschrift über die banater Bergwerke Oravitza, Moldova, Saska, Dognacska, Bogschan, Recsitza und ihre Filialen mit Rücksicht auf das Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke von Johann Constantiny, Faktor în k.k. Pension. Temesvar (Schnell- pressendruck von H. Hazah und Sohn Wielhelm), 1857. (23,5 x 15,5). 1 f., VI, 109 p. (II 15847)

Nu exista imagini
  1975) CONSTANŢIU, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANŢIU, I.
14323. ~ Valoarea socială şi economică a Monopolurilor (In raport cu nevoile noastre economice), [de] I. Constanţiu, membru al Camerei de Comerţ din Iaşi. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Economice şi Financiare din Bucureşti la 22 Mai 1916. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (23,5 x 16). 20 p. 60 bani. (II 47950)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1976) Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
 • Opera
 • Imagini
Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
14324. • Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor, la întrebuinţarea diferitelor lucrări de pământ, la noutăţile tehnice etc. T.-Severin, Libr. şi Tip. Iancu G. Bejan, [1916]. (23,5 x 15,5). 18 p. (Extras din "Revista Infanteriei" No. 221 din Aprilie 1915 - în 120 exemplare - pentru Şcoala de Ofiţeri de rezervă a învăţătorilor din T.-Severin) (II 46983)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe p. de titlu, numai : "Extras din..." Şi în revistă a apărut fără semnătură.

Nu exista imagini
  1977) Constatările făcute de Consiliul Comunal...
 • Opera
 • Imagini
Constatările făcute de Consiliul Comunal...
14325. • Constatările făcute de Consiliul Comunal actual asupra Administraţiunei Comunale trecute. Primar fiind D-l I. Demetriade, iar consilieri D-nii G. Pliniceanu, I. Protopopescu, Colonel Mănescu, Al. D. Scrădeanu, P. Gheorghiu, V. N. Simionescu, Stoica Ionescu, Torna Covăceanu, Anastase Filoti, Gogu Stănescu. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (22 x 15). 52 p. (II 38805)

Nu exista imagini
  1978) Constitution
 • Opera
 • Imagini
Constitution
• La Constitution Roumaine expliquée d’après ses vrais principes. Vezi: ELIADE RĂDULESCU, I. La Constitution Roumaine... Paris, 1851.
14326. • Constitution. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1866. (22,5 x 15,5). 26 p. (II 523372)
Descriere după copertă.
14327. • Idem. [Bucarest, Imprimerie de l’État, 1866?]. (22 x 15). 31 p. (II 454350)
Cuprinde textul, în l. franceză, al Constituţiei din 1866.

Nu exista imagini
  1979) Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
 • Opera
 • Imagini
Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
14328. • Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866. Bucarest (Impr.-Edit. Jean Weiss), 1866. (16 x 11,5). 32 p. prix 60 paras. (Tirage séparé du journal La voix de la Roumanie) (I 76105)
14329. • Constitution du 30 Juin (12 juillet) 1866. Avec les modifications y introduites en 1879 et 1884. Loi électorale du 8/20 juin 1884. Bucarest (Typ. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1884. (24 x 16,5). 64 p. (II 488927)

Nu exista imagini
  1980) Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
 • Opera
 • Imagini
Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
14330. • Les constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie. Bucarest, Libr. de L’Independance roumaine, 1884 [pe copertă: 1886]. (23 x 16). 54 p. 1 franc. (II 412691)

Nu exista imagini
  1981) Constituţiunea
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea
14331. • Constituţiunea. [Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866]. (22 x 15,5). 34 p. (II 384974)
Lipsă coperta şi p. de titlu.

Nu exista imagini
  1982) Constituţiunea României
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea României
14332. • Constituţiunea României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 64 p. (II 384983)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă.
14333. • Idem. Votată de Adunarea Electivă în Şedinţa de la 29 Iuniu şi promulgată de Măria Sa Principele Domnitor la 30 Iuniu 1866. Botoşani (Impr. Botoşani), 1866. (14 x 11). 47 p. 2,10 lei. (Extras din "Monitorul Official", nr. 142) (I 350004)

Nu exista imagini
  1983) Constituţiunea şi legea electorală
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea şi legea electorală
14334. • Constituţiunea şi legea electorală. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866. (23 x 15,5). 59 p. 45 parale. (II 80995)
14335. • Constituţiune şi legea electorală făcută sub Carol I, Domnul Românilor. Aranjată şi imprimată cu cheltuiala de Al. Tocescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (11 x 8,5). 3 f., 70 p. (I 31941)
14336. • Constituţiunea şi legea electorale. Imprimată cu spesele lui Alecsandru Tocescu, şeful atei. statului. [Pe copertă: A doua ediţiune]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (15 x 11,5). 1 f., 86 p. (I 439849)
Pe copertă, titlul: "România. Constituţiunea şi Legea electorale".
14337. • Constituţiunea şi legea electorala. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1867. (20,5 x 13,5). 59 p. (II 442714)
Lipsă coperta.
14338. • Idem. Ediţiune officiale. Bucuresci (Imprimeria Statului [Pe copertă: Typographia Statului]), 1870. (22,5 x 15,5). 59 p. (II 267097)
14339 • Constituţiune [Pe copertă: Constitutiunea] şi Legea electorale. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1873. (14 x 9,5) 56 p. 30 bani. (I 78263)
14340. ~ Constituţiunea şi legea electorală. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (15 x 10,5). 34 p. (II 80666)
14341. • *Idem. Ediţiune oficială. Bucureşti (Typographia Statului), 1880. 32°. 35 p. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 5, maiu, p. 182).
14342. • Idem. Bucuresci (Tipografia Statului), 1883. (27X 18,5). 36 p. (III 385120)
14343. • Constituţiune şi lege electorale. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (22 x 14). 2 f., 92 p. (II 61848)
14344. • Constituţiunea şi Legea electorală a României. Cuprinzênd articulele din Constituţiunea de la 1 Iulie 1866 rămase în vigoare şi modificările introduse la 1879 şi 1884 precum şi Legea electorală din acest din urmă an. Galaţi (Tip. Dacia), 1884. (19 x 13,5). 78 p. (I 554627)
14345. • *Constituţiunea Regatului României. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 30) (Legea, cop. 3)
14346. • Constituţia din 1 Iulie 1866. Cu modificările Adunărilor constituante din 1879 şi 1884 după ediţiunea oficială. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [189?]. (16 x 10). 36[-39] p. (România) (I 174842)
Ultimul an menţionat în text: 1891.
14347. • Constituţiunea şi Legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895 relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (22,5 x 15). 70 p. (România) (II 63506)
14348. ~ Constituţiunea şi Legea electorală [...] Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (21,5 x 16). 70 p. (România) (II 350160)
14349. • Constituţiunea. Legea electorală cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Precum şi Procedura electorală. Bucureşti, Libr. Leon Alcalay, 1907. (17,5 x 11,5). 1 f., 104 p. 75 bani. (I 534016)
Pe copertă, titlul: "Constituţiunea. Legea electorală pentru Cameră şi Senat cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Legea pentru Alegerea Consiliilor Comunale precum şi Procedura electorală".
14350. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (România) (II 247809)
Pe v. p. de titlu: "Această ediţiune cuprinde textul Constituţiunii din anul 1866, cu toate modificăţiunile introduse treptat de Adunările Constituante în anii 1879 şi 1884".
14351. • Constituţiunea şi legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895, relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (22,5 x 15,5). 70 p. (II 15990)
14352. • Constituţia. Bucureşti, Cercul de Editură Socialistă (Tip. Universală, I. Ionescu), 1909. (16,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 17834)
14353. • Idem. Ed. II. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (15,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 23287)
14354. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (23 x 16). 32 p. (România) (II 374624)
14355. • Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (II 374637)
14356. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1917. (23,5 x 16). 30 p. 1 leu. (II 52273)
14357. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1918. (22 x 15). 30 p. (România) (II 52182)
14356. • *Constituţia Patriei. Ed. II. Aprobată de In. Ministeriu de culte ca manual ce se pote folosi în şcolile poporali. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1899]. 20 cr. (Uni, 9(1899), nr. 39, sept. 30, p. 320: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1984) Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
14359. • Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei. Timişoara (Tip. la Iosif Baihel), [1849]. (38 x 23). [4] f. (BCU-ClN 235102)
Cu menţiunea: "Dată de Franz Iosif la întâiul an al stăpânirii, în 20 febr./4 mart. 1849". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1985) Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
14360. • Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei. Tradusă în româneşte de D. Teodor Veisa, Licenţiat în Drept. Iassi (Tip. lui Adolf Bermann), 1857. (21,5 x 15). 58 p. (II 57848)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1986) Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
14361. • Constituţiunea Marelui Orient al Franciei. Supremul consiliu pentru Francia şi posesiunele francese. Votată de Adunarea Constituantă şi legislativă din 1884. Tradusă de F. J. M. Frank şi Aprobată de R. L. Discipolii lui Pithagora Or. Galatz. Tulcea (Impr. fr. Bernard Silbermann), 1885. (21,5 x 14,5). 23[-25] p. (II 384918)

Nu exista imagini
  1987) Constituţiunea massoneriei italiene
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea massoneriei italiene
14362. • Constituţiunea massoneriei italiene. Discutată şi aprobată de adunarea constituantă din Traducere din limba italiană de Fr. Grigori Goilav [Pe copertă şi 30. Ven.] şi aprobată de R. At. Viitorul. Botoşani (Tip. Naţională Goldşléger & Comp.), (20 x 12). 35 p. 2 lei noi. (I 384908)

Nu exista imagini
  1988) Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
14363. • *Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R. Bucureşti (Tip. Unirea), 1909. (23,5 x 15,5). 15 p. (A 11797/286)
În prezent, lipsă BAR.
14364. • Constituţiunea Ordinului independent S.I.R. şi Principiile fundamentale ale moralei Iudaismului cu citate din Scriptură şi din Cărţile Religioase. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1910]. (17,5 x 10,5). 58 p. (I 20167)
Pref. de J. B. Brociner.
14365. • Idem. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1913]. (16x10). 58 p., 4 f. formulare. (I 30772)
Pref. de J. B. Brociner.

Nu exista imagini
  1989) Constituţiunea ordinului masonic în România
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea ordinului masonic în România
14366. • Constituţiunea ordinului masonic în România. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. (19,5 x 13). 80[-84] p. (I 58083)
14367. • Constituţiunea ordinului masonic din România. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (16 x 11). 128 p. (I 410794)
14368. • Constituţiunea Suveranului Sanctuar de 33 şi Instrucţiunea gradului de 33 ritul ant. prim., al Masoneriei. Hilariopolis [Bucureşti] (Tip. Fr. Thiel & Weiss), 1882. (15 x 10,5). 18 p. (I 384727)

Nu exista imagini
  1990) Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
 • Opera
 • Imagini
Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
14369. • *Constituţia (legea fundamentală) a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia. S.l., Edit. Comitetului Comunist Revoluţionar Român, 1918. (Biblioteca Comunistă, nr. 1) (Costin, cop. 4)

Nu exista imagini
  1991) Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia
14370. • Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia. Discutate şi aprobate de Adunarea Constituantă din 1887. Traducere şi imprimate prin îngrijirea şi cu cheltuiala R. L. Coroana României. Or. Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Litografia Comerciala), 1888. (19 x 12). 40 p. (IGMAAU Massoneria universală. Comuniunea italiană) (BCU-C1N 201558)

Nu exista imagini
  1992) CONSTON
 • Opera
 • Imagini
CONSTON
Vezi: THOMULESCU, CONSTANTIN ST.

Nu exista imagini
  1993) Construcţia Palatului Comunal din Capitală
 • Opera
 • Imagini
Construcţia Palatului Comunal din Capitală
14371. • Construcţiunea Palatului Comunal din Capitală. Bucureşti (Tip. profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 16). 14 p., 1 f. (II 35062)
Comentariu referitor la planurile de construcţie Mincu şi Antonescu şi la atitudinea Primăriei în această problemă.

Nu exista imagini
  1994) Construcţia Palatului de justiţie
 • Opera
 • Imagini
Construcţia Palatului de justiţie
14372. • Construcţiunea Palatului de justiţie. Călcarea legei şi caetului de sarcini. Economia naţională lăsată la discreţia direcţiei căilor ferate. Bucureşti (Tip. ziar. Lupta), 1890. (17,5 x 11,5). 34 p. (I 76119)

Nu exista imagini
  1995) Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894
 • Opera
 • Imagini
Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894
• Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894. Vezi: PANU, G. Consultaţie asupra legei din 27 Martie 1894. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  1996) CONTA, C. P.
 • Opera
 • Imagini
CONTA, C. P.
Vezi: POPOVICI-CONTA, CONST. I.

Nu exista imagini
  1997) CONTA, CHIRIAC (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, CHIRIAC (1859-?)
14373. ~ Manualul şefului de garnisónă rurală [de] Maiorul Conta, aprobat de Comitetul consultativ al Marelui Stat Major al Armatei prin procesul-verbal No. 4 din 26 Martie 1903. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), 1903. (20 x 13). 30 p., 5 f. albe. 1 leu. (I 410199)
14374. ~ Santinela. Dramă în două acte [de] Maiorul Ch. Conta. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă Dimirache & Stoicescu), 1905. (15 x 11). 60 p. ([Teatru, nr. 2]) (I 2750)
14375. ~ Idem. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legatorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1907. (19 x 13). 47 p. (II 8741)
14376. ~ Viaţa pentru Steag [de] Maiorul Ch.. Conta. Dramă istorică din Răsboiul Neatârnărei 1877-1878. în trei acte. Alexandria (Tip. şi Libr. Alexandri Anghel N. Vasilescu), 1906. (20,5 x 13,5). 43 p. (II 3068)
14377. ~ Idem. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legatorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1907. (20,5 x 12,5). 32 p. (II 7224)

Nu exista imagini
  1998) CONTA, ELIZA
 • Opera
 • Imagini
CONTA, ELIZA
Traduceri:
COSTE, A. Alcoolism ori economie. Trad. de ~. Iaşi, 1898.

Nu exista imagini
  1999) CONTA, NICOLAE N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, NICOLAE N. (1874-?)
14378. ~ [Applications des Mèthodes Physico-Chimiques à l’analyse des liquides physiologiques]. Thèse soutenue pour obtenir le titre de docteur en chimie 1911-1912 par le Capitarne Dr. Nicolas Conta, membre de l’Institut de chimie legale. Bucarest (Impr. Professionnelle, Démètre C. Ionesco), [1913]. (23 x 16). 72 p. (Universités de Lyon et de Naples) (II 33444)
14379. ~ Le leggi naturali e la creazione dell’essere vivente. Conferenza tenuta alla Società dei Medici e Naturalisti, [di] Capitano Dr. Nicola Conta, Fisiologo-Perito chimico. Membro dell’Instituto di Chimica legale. Napoli (Tip. delle R. Università Achille Cimmaruta), 1912. (23 x 15). 1 f., 19 p. (II 252611)
14380. ~ Sull’incompatibilità di alcuni medicamenti. Lavori sperimentali, [di] Capitano Dr. Nicola Conta, Fisiologo-Perito chimico. Membro dell’Instituto di Chimica legale. Napoli (Tip. della Regia Université Achille Cimmaruta), 1912. (23 x 15). 14 p. (II 252612)

Nu exista imagini
  2000) CONTA, OLGA (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, OLGA (1863-?)
14381. ~ Contribution à l’étude du sommeil hystérique par M-lle Olga Conta de la Faculté de Médecine de Paris. Paris (Impr. des thèses de la Faculté de Médecine de Paris Ollier-Henry), 1897. (24,5 x 15,5). 96 p. (II 19482)

Nu exista imagini