Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1951) CONSTANTINESCU-PION, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-PION, I.
14282. ~ Pierdut! ... Roman original de I. Constantinescu-Pion. Bucureşti (Tip. I. Binder), 1908. (20 x 13). 64 p. 1 leu. (II 12586)

Nu exista imagini
  1952) CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
(R. Constantinescu ; Constantinescu Rim.)
14283. ~ Concepţia şi sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Corvin János şi Mátyás Corvin de G. Constantinescu-Rîmniceanu, profesor. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice, Euf. N. Miulescu), 1903. (15,5 x 12). 82 p. (Două conferinţe ţinute la Ateneul din Bucureşti) (I 408862)
Pe copertă: "Două conferinţe. Sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Korvin János şi Mátyás Király de G. Constantinescu-Rîmnicénu".
14284. ~ Mersul învătămîntului nostru secundar 1832-1847-1864-1898 de G. Constantinescu-Rîmniceanu, Profesor la Liceu şi Şc. Normală. Bârlad (Tip. şi Leg. de cărţi Constantin D. Lupaşcu), 1910. (24 x 16,5). 2 f., 116 p. cu il., 4 f. pl. (Publicat în Monografia jubileului de 50 ani a Liceului) (II 22612)
Pe copertă, titlul: "Monografia Liceului Codreanu din Bârlad. Cu ocaziunea jubileului de 50 de ani de la înfiinţarea lui. 1858-1908". Tip. şi an, pe copertă. Pref. de George D. Neştian, Directorul Liceului.
14285. ~ Românii transcarpatini, de G. Constantinescu-Rîm, profesor. Doue conferinţe publice ţinute la Ateneul din Berlad. Berlad (Tip. George Caţafany), 1891. (21,5 x 15,5). 77 p. 1 leu. (II 140828)
Se vinde în folosul Ligei pentru unitatea culturală a Românilor. Secţiunea Tutova-Bârlad.
14286. ~ Vrajba dintre Cantacuzineşti, Cantemireşti şi Brancoveanu 1688-1705 cu o introducere şi esplicare a adeverului cuprins în Ist. ieroglifică, a Princepelui Dimitrie Cantemir, referitore la subiectul descris. Tesă de licenţă în litere şi filosofie de G. Constantinescu-R[îmniceanu]. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1889. (23,5 x 16). 94 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti) (II 412690)

Nu exista imagini
  1953) CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
14287. ~ Epidemia de meningită cerebro-spinală din Bucureşti în anul 1908. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Presentată şi susţinută la ... Iunie 1908 de Constantinescu D. Slatina din Inst. Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (24 x 16). 174 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1012) (II 10801)
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar... Craiova, 1913/14.

Nu exista imagini
  1954) CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
Vezi: TELEOR, D.

Nu exista imagini
  1955) CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
14288. ~ Scurtă deducere a istorii vest şi ost romaniloru dela Poporele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culeasă şi în fir’istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, Profesoru public ordinariu de Pedagogie, Metodică şi Istoria magiară, precum şi Senioru în Institutulu Cesaroregiu Preparandialu romanu din Aradu vechiu; dup’aceea ţ.r. Directoriu actuariu a Districtului Sholariu din Oradia mare de legea dreptu credincioasă răsăriteană; acum însă aşezat’înpensiune întreagă. Cu espensele proprie. Timişóra (Cu Tipulu lui M. Hazai şi a fiului Guliomu), în anu 1856 la lumină dată. (22 x 15). 20 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Menţiune în subsolul p. de titlu: Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost.-Romer. Pe p. de titlu falsă: "Istoria a vest romaniloru şi ‘ost bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela Poporele cele maî veche în Italia, şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană pană la rădicarea de Roma cetate, la împărătească Domnire şi Dignitate adecă: del’anu 1325 înainte de Hristos, pană l’anu 4004 dela Crearea Lumi. Unu restimpu de 2679 d’ani înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte Popore şi Ginte, care în Italia p’atunci erau, şi earăşi spre altele, car’acolo au descălecat’ acolo sau aşezatu şi sau împoparatu de Dimitriu Constantini Oraviţanu, p.o. Professoru, Senioru şi actualnicu Directoru de Shole, culeasă, şi în fir’istoricu, hronologicu şi, sinhronicu pusă, şi l’anu 1856 la lumină dată în Timişora".
14289. ~ Idem, adecă: a Romaniloru apuseni şi răsăriteni dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culesă şi în firu istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, al ţ.r. institutu preparandialu românu din Aradu, professoru publicu ordinariu de pedagogie, metodică şi de istoria magiară, precum şi senioru în acelaş institutu, după aceia ţ.r. directoru actuale a districtului din Oradia mare de Shole triviale, a unei sfintei catolice şi apostolice beserice dreptu credincióse răsăritene, astăzi în întreagă pensiune aşezatu. Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost-Römer. Cu espensele proprie a autorului. în Timişora (Cu tipulu lui M. Hazai şi a fiului său Guilomu), în anu 1856 la lumină dată [Pe copertă: 1857]. (23 x 15). 2 f., 128 p., XXIII p. (II 458587)
Cu alfabet de tranziţie. La p. I-XXIII, lista subscriitorilor. P. de titlu separată pentru primul volum: "Istoria a Vest Romaniloru, şi Ost Bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea el înainte de numărarea cea hristiană până la rădicarea cetăţii Roma la împărăteasca domnie şi demnitate adecă: dela anulu 1325 înainte de numărarea cea hristiană, până la epoha cea mai mare a lumei a nascerii Măntuitoriului Isus Hristos sau până la anulu I-iu a măntuirei omenesci adecă: dela anulu 2675 dela crearea universului (a lumei), până la anulu 400 după C.L. Unu restimpu de 1325 de ani, înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte popore şi ginte, care erau în Italia pe atunci eară spre altele care acolo mai târziu au descălecatu sau aşezatu şi sau înpoporatu. De Dimitriu Constantini Oraviţeanu, n.o., profesoru, senioru şi act. directoru de shole române a legii dreptu credincioso-răsăritene. Culeasă şi pusă în firu hronologicu la anulu 1856. Professor’s und Director’s Konstantini Geschichte der West- und Ost-Römer".
14290. ~ [Istoria a vest romanilor şi ‘ost bizanteniloru], [de Dimitriu Constantini Oraviţeanu]. Tomulu a II-Iea dela rădicarea republicei romane la împărătească dignitate până la dărăpănarea ei adecă: dela anu I-iu după nascerea Măntuitoriului lumi Isus Hristos, pană la anu 476 după numărarea cea hristiană. Un restimp de 476 de ani. Programmu la tomulu a II-lea. [Timişoara, Tip. M. Hazai şi Fiul, 1857]. (22 x 15). 11 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutului textului. În subsolul p. 1., nota: "Programm zur Geschichte der West-und Ost-Römer. II Heft. Die Geschichte der römischen Kaiser vom Ambeginne der christlichen Zeitrachnung bis zum Jahre 476 nach Christi". Loc. şi tip., după primul volum. Anul, după menţiunea de la p. 11.

Nu exista imagini
  1956) CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
14291. ~ Călăuza specialiştilor artileriei de câmp. Semnalizatori, telefonişti cercetaşi, agenţi de legătură, escorte. Maiorul G. Constantinidi, Regimentul 10 Artilerie. Februarie. [Bucureşti] (Autografia Scoalelor militare de Artilerie, Geniu şi Marină), 1911. (20,5 x 13,5). 1 f., 78 p. cu il., 4 pl. (II 257328)
Litografiat.
14292. ~ Stabilirea elementelor cari constituie tabla de tragere, corecţiunile, compensarea şi aranjarea acestor elemente în table de aplicaţiuni la tunurile de 150 şi obuzierele de 210 de cetate, de Locotenent G. Constantinidi din Reg. 2 Art. Cetate. Bucuresci, Edit. Regimentului 2 Artilerie de Cetate, 1901. (23,5 x 15,5). 38 p., 1 tab. (Regimentul 2 Artilerie de Cetate) (II 412515)

Nu exista imagini
  1957) CONSTANTINIU, C., militar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C., militar
14293. ~ Codicele duelului dupa Chatauvillard cu óre-cari observaţiuni asupra reguleloru manuirei pe terâmu, proscrise astădi de artă, de C. Constantiniu, profesore de arme. Bucuresci (Tip. Curţii, Lucrătorii asociaţi), 1873. (11,5 x 8,5). 117 p. (I 136074)
14294. ~ Regulament de scrimă. Nou sistem practic pus în paralel cu comendile militare pentru instrucţia prin şcoli şi corpuri, de C. Constantiniu, profesor al Şcolei militare superióre de Geniu şi Artilerie şi al Şcólei militare de Infanterie şi Cavalerie, fondator al Societăţei Romane de Arme, Gymnastica şi Dare la semn. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (16,5 x 11,5). 2f., 104[-109] p. cu il., lpl. (I 410984)
14295. ~ Tratatu de scrima, de C. Constantiniu, profesore de arme al Scoalei Militare din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Petrescu-Conduratu), 1873. (18 x 13,5). 91 p., 10 pl. (I 7770)

Nu exista imagini
  1958) CONSTANTINIU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C.
14296. ~ Staţiunile balneare ale statului, de C. Constantiniu, fost inspector domenial, însărcinat cu controlul administraţiunei şi a esploatării băilor. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1896. (24 x 17,5). VI, 48 p. (II 50904)

Nu exista imagini
  1959) CONSTANTINIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN
14297. ~ Carcinoma ventricuili. Inaugural-dissertation welche zur Erlangang der Dcctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung der medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 30. Januar 1875 nebst den angefügten Thesen öffentlich vertheidigen wird der Verfasser Constantin Constantiniu aus Piatra (Rumänien). Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)), [1874]. (19,5 x 12,5). 30[-32] p. (I 51998)

Nu exista imagini
  1960) CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
14298. ~ Regimul lactat în maladiele aparatului digestiv şi anexele lui. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 29 Octombrie 1905 de Const. C. Constantiniu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16). 83[-87] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 817) (II 3328)

Nu exista imagini
  1961) CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
14299. ~ Apărarea Dreptului Scoaleloru de Constantin. P. Constantiniu, Avocatu Ministeriului Cultelor şi Instrucţiunei publice în procesul intentat de D. Iancu Ralet şi otărîrea majorităţei curtei de apelu din Iaşi dată în această cauză. Iaşi (Tip. lui Adolf Berman), 1862. (19,5 x 12,5). 13 p. (I 61494)
Cu alfabet de tranziţie.
14300. ~ Dritulu personale în jureprudinţia Curţii Apelative din Iassi. Procesulu Dómnei Casandra Cerchezu născută Latif, cu D. Dimitrie Castroeanu, pentru lipsuri dotali, de Constantin P. Constantiniu, avocată. Iaşii (Tipografia Buciumului Românu), 1864. (20,5 x 13). 28 p. (I 63287)

Nu exista imagini
  1962) CONSTANTINIU, C. P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C. P.
14301. ~ Chestia Slănicului. Raportul d-lui Epitrop C. P. Constiantiniu asupra băilor Slănic (Moldova). Iaşii, 1899. (15,5 x 11,5). 1 f., 20 p. (I 410904)

Nu exista imagini
  1963) CONSTANTINIU, DEMETRU C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, DEMETRU C.
14302. ~ Complicitatea în materie penală. Teza pentru licenţa susţinută de Demetru C. Constantiniu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 43 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3407)

Nu exista imagini
  1964) CONSTANTINIU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, GEORGE I.
14303. ~ *Les caractères généraux de l’hypothèque. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1903. 8°. 108 p. (Rally I, p. 77)
14304. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de George I. Constantiniu la ... Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (22,5 x 15). 4 f., V p., p. 14-80. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412365)

Nu exista imagini
  1965) CONSTANTINIU, I. B.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, I. B.
14305. ~ Ghidul oficerului necesar Ori cărui D-nu Oficer din ori ce armă din Activitate şi Réserva, precum şi tutulor Autorităţilor Civile şi Administrative coprindend aprópe 47 de estracte de legi, decisii, circulari, apărute până în présent cu tóte modificările aduse precum şi cunoscinţele generale cu diferite moduri de aprovizionări de lemne, cărbuni, furage, orz etc. Estimaţia (evaluarea) productelor în magazie, a fenului în clăi, a paelor în şire etc. Modul constatarei cualilăţei postavurilor, a peilor tăbăcite şi netăbăcite, etc. tóte aranjate în spiritul înaltului decret no. 1888/90 lucrate de Căpitanul I. B. Constantiniu, Şef de biurou Ia Divizia V Infanterie, Buzeu. Vol. I -II. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (20,5 x 13). VI-527 p., 1 tab. (vol. I) ; 401 p., 2 tab. (vol. II). Preţul unui volum 5 lei. (II 70093)
Tablă de materii pentru fiecare volum în parte, şi o tablă de materie a ambelor volume (p. 525-526 a vol. I). La vol. II, numele autorului: "S. B. Constantiniu".

Nu exista imagini
  1966) CONSTANTINIU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N.
14306. ~ Manual de rugăciuni şi curs incepetor de aritmetică practică, pentru clasa I-iu primară şi I-iu ş’a doua rurală de ambe-sexe, de N. Constantiniu, institutor. Ed. I. Focşani (Tip. Modernă, Theodosie Dumitrescu), 1892. (19 x 13,5). 88 p. (I 71828)
14307. ~ Idem. Ed. II. Corectată şi adăugată. Focşani, Edit. Librăriei Alexandru Codreanu, 1893 [pe copertă: 1894]. (20 x 13). 72 p. (II 71833)

Nu exista imagini
  1967) CONSTANTINIU, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N. G.
În colaborare:
HAŞIGANU, ŞT. N. ş.a. Abecedarul militar... Bucureşti, 1913.
~ Metodica scriscititului... (Anexă la Abecedarul militar). Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1968) CONSTANTINIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, NICOLAE
14308. ~ Viersuri, de Nicolae Constantiniu. Craiova (Tip., Leg. de Cărţi şi Secţia de Cartonage N. I. Macavei), 1910. (20 x 14,5). 80 p. 5 lei. (II 21450)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1969) CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
(Vrâncénul)
14309 ~ Activitatea extra şcolară a institutorului, de St. Constantiniu, institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1906. (20,5 x 13,5). 29 p. (I 17913)
14310. ~ Anarhie, desordine, bunul-plac în Ministerul Şcoalelor sub D-nii Take Ionescu-Dr. Istrate. De Vrâncénul [= St. Constantiniu]. Focşani (Tip. Aurora Gheorghe A. Diaconescu), 1900. (23,5 x 16). 205 p. (II 296406)
Autorul, menţionat în text.
14311. ~ Caetul special şi corectarea lui, de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1903. (20 x 13). 2 f., 27 p. (I 408752)
14312. ~ Două conferinţe didactice. Cercetarea lucrărilor scriptice în scóla primară şi Treptele formale de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (19 x14,5). 44 p., 1 pl. (I 411578)
14313 ~ Starea înveţămentului religiunei în şcolele nostre primare. Cărţile bisericesci de St. Constantiniu, Director al şcolei de băieţi [pe copertă: Directorul şcolei de băieţi urbane] Vrancea. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1890. (18,5 x 12,5). 53 p. 50 bani. (I 411389)
14314. ~ Şcoala Rurală de St. Constantiniu, Institutor Vrancea. Focşani (Tip. Modernă, M. Luis & Nae D. Samolada), 1889. (20,5 x 13,5). 149[-151] p. (II 411744)

Nu exista imagini
  1970) CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
14315. ~ Proscrişi de Zoiţa Constantiniu, Invăţătóre provisorie cl. I -II. şcola rurală mixtă comuna Mărăşeşti, jud. Putna. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1894. (22,5 x 14,5). 43 p. (II 412366)

Nu exista imagini
  1971) CONSTANTINOF, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOF, DEMETRU
14316. ~ Acceptaţiunea succesiunilor în dreptul civil român. Tesa pentru licenţa de Demetru Constantinof. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412692)

Nu exista imagini
  1972) CONSTANTINOV, ALECO IVAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, ALECO IVAN
14317. ~ Bai-Ganciu sau Minunate povestiri despre un bulgar din zilele noastre [de] Aleco Ivan Constantinov. Traducere de St. G. Sergent. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (16,5 x 11,5). 208 p. 60 bani. (Biblioteca Lumina, Publicaţie Periodică, nr. 16-17) (I 28767)
Cu o pref. de traducător (p. 3-7). Pentru an, vezi: Luc, 10(1911), nr. 15-17, p. 387: Cronici.
14318. ~ Idem. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Curierul Judiciar), [191?]. (20,5 x 14). 156 p. (I 68539)

Nu exista imagini
  1973) CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
14319. ~ Culegere din Regulamente şi Legi corespunzând Programului instrucţiei Elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov de la Şcoala normală Vasile Lupu din Iaşi. Iaşi (Tip. Speranţa Crieghel), 1910. (19 x 12,5). 1 f., 322 p. cu il., 1 tab. (I 23357)
14320. ~ Manualul elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov Scarlat, Regimentul Ştefan cel Mare No. 13. Alcătuit după programul publicat în M. O. No. 10 p. r. No. 11 din 1910 cu 100 figuri în text. Aprobata cu ordinul Ministerului de războiu No. 1909 din 1 Iunie 1911. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1911. (16 x 10). 164, 11 p., 1 f. (I 26866)
14321. ~ Idem. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1912. (17 x 10). 8 f., 178 p., 1 h., 1 tab. (I 34281)

Nu exista imagini
  1974) CONSTANTINY, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINY, JOHANN
14322. ~ Denkschrift über die banater Bergwerke Oravitza, Moldova, Saska, Dognacska, Bogschan, Recsitza und ihre Filialen mit Rücksicht auf das Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke von Johann Constantiny, Faktor în k.k. Pension. Temesvar (Schnell- pressendruck von H. Hazah und Sohn Wielhelm), 1857. (23,5 x 15,5). 1 f., VI, 109 p. (II 15847)

Nu exista imagini
  1975) CONSTANŢIU, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANŢIU, I.
14323. ~ Valoarea socială şi economică a Monopolurilor (In raport cu nevoile noastre economice), [de] I. Constanţiu, membru al Camerei de Comerţ din Iaşi. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Economice şi Financiare din Bucureşti la 22 Mai 1916. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (23,5 x 16). 20 p. 60 bani. (II 47950)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1976) Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
 • Opera
 • Imagini
Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
14324. • Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor, la întrebuinţarea diferitelor lucrări de pământ, la noutăţile tehnice etc. T.-Severin, Libr. şi Tip. Iancu G. Bejan, [1916]. (23,5 x 15,5). 18 p. (Extras din "Revista Infanteriei" No. 221 din Aprilie 1915 - în 120 exemplare - pentru Şcoala de Ofiţeri de rezervă a învăţătorilor din T.-Severin) (II 46983)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe p. de titlu, numai : "Extras din..." Şi în revistă a apărut fără semnătură.

Nu exista imagini
  1977) Constatările făcute de Consiliul Comunal...
 • Opera
 • Imagini
Constatările făcute de Consiliul Comunal...
14325. • Constatările făcute de Consiliul Comunal actual asupra Administraţiunei Comunale trecute. Primar fiind D-l I. Demetriade, iar consilieri D-nii G. Pliniceanu, I. Protopopescu, Colonel Mănescu, Al. D. Scrădeanu, P. Gheorghiu, V. N. Simionescu, Stoica Ionescu, Torna Covăceanu, Anastase Filoti, Gogu Stănescu. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (22 x 15). 52 p. (II 38805)

Nu exista imagini
  1978) Constitution
 • Opera
 • Imagini
Constitution
• La Constitution Roumaine expliquée d’après ses vrais principes. Vezi: ELIADE RĂDULESCU, I. La Constitution Roumaine... Paris, 1851.
14326. • Constitution. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1866. (22,5 x 15,5). 26 p. (II 523372)
Descriere după copertă.
14327. • Idem. [Bucarest, Imprimerie de l’État, 1866?]. (22 x 15). 31 p. (II 454350)
Cuprinde textul, în l. franceză, al Constituţiei din 1866.

Nu exista imagini
  1979) Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
 • Opera
 • Imagini
Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
14328. • Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866. Bucarest (Impr.-Edit. Jean Weiss), 1866. (16 x 11,5). 32 p. prix 60 paras. (Tirage séparé du journal La voix de la Roumanie) (I 76105)
14329. • Constitution du 30 Juin (12 juillet) 1866. Avec les modifications y introduites en 1879 et 1884. Loi électorale du 8/20 juin 1884. Bucarest (Typ. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1884. (24 x 16,5). 64 p. (II 488927)

Nu exista imagini
  1980) Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
 • Opera
 • Imagini
Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
14330. • Les constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie. Bucarest, Libr. de L’Independance roumaine, 1884 [pe copertă: 1886]. (23 x 16). 54 p. 1 franc. (II 412691)

Nu exista imagini