Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1951) CONSTANTINESCU-PION, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-PION, I.
14282. ~ Pierdut! ... Roman original de I. Constantinescu-Pion. Bucureşti (Tip. I. Binder), 1908. (20 x 13). 64 p. 1 leu. (II 12586)

Nu exista imagini
  1952) CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
(R. Constantinescu ; Constantinescu Rim.)
14283. ~ Concepţia şi sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Corvin János şi Mátyás Corvin de G. Constantinescu-Rîmniceanu, profesor. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice, Euf. N. Miulescu), 1903. (15,5 x 12). 82 p. (Două conferinţe ţinute la Ateneul din Bucureşti) (I 408862)
Pe copertă: "Două conferinţe. Sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Korvin János şi Mátyás Király de G. Constantinescu-Rîmnicénu".
14284. ~ Mersul învătămîntului nostru secundar 1832-1847-1864-1898 de G. Constantinescu-Rîmniceanu, Profesor la Liceu şi Şc. Normală. Bârlad (Tip. şi Leg. de cărţi Constantin D. Lupaşcu), 1910. (24 x 16,5). 2 f., 116 p. cu il., 4 f. pl. (Publicat în Monografia jubileului de 50 ani a Liceului) (II 22612)
Pe copertă, titlul: "Monografia Liceului Codreanu din Bârlad. Cu ocaziunea jubileului de 50 de ani de la înfiinţarea lui. 1858-1908". Tip. şi an, pe copertă. Pref. de George D. Neştian, Directorul Liceului.
14285. ~ Românii transcarpatini, de G. Constantinescu-Rîm, profesor. Doue conferinţe publice ţinute la Ateneul din Berlad. Berlad (Tip. George Caţafany), 1891. (21,5 x 15,5). 77 p. 1 leu. (II 140828)
Se vinde în folosul Ligei pentru unitatea culturală a Românilor. Secţiunea Tutova-Bârlad.
14286. ~ Vrajba dintre Cantacuzineşti, Cantemireşti şi Brancoveanu 1688-1705 cu o introducere şi esplicare a adeverului cuprins în Ist. ieroglifică, a Princepelui Dimitrie Cantemir, referitore la subiectul descris. Tesă de licenţă în litere şi filosofie de G. Constantinescu-R[îmniceanu]. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1889. (23,5 x 16). 94 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti) (II 412690)

Nu exista imagini
  1953) CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
14287. ~ Epidemia de meningită cerebro-spinală din Bucureşti în anul 1908. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Presentată şi susţinută la ... Iunie 1908 de Constantinescu D. Slatina din Inst. Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (24 x 16). 174 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1012) (II 10801)
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar... Craiova, 1913/14.

Nu exista imagini
  1954) CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
Vezi: TELEOR, D.

Nu exista imagini
  1955) CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
14288. ~ Scurtă deducere a istorii vest şi ost romaniloru dela Poporele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culeasă şi în fir’istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, Profesoru public ordinariu de Pedagogie, Metodică şi Istoria magiară, precum şi Senioru în Institutulu Cesaroregiu Preparandialu romanu din Aradu vechiu; dup’aceea ţ.r. Directoriu actuariu a Districtului Sholariu din Oradia mare de legea dreptu credincioasă răsăriteană; acum însă aşezat’înpensiune întreagă. Cu espensele proprie. Timişóra (Cu Tipulu lui M. Hazai şi a fiului Guliomu), în anu 1856 la lumină dată. (22 x 15). 20 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Menţiune în subsolul p. de titlu: Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost.-Romer. Pe p. de titlu falsă: "Istoria a vest romaniloru şi ‘ost bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela Poporele cele maî veche în Italia, şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană pană la rădicarea de Roma cetate, la împărătească Domnire şi Dignitate adecă: del’anu 1325 înainte de Hristos, pană l’anu 4004 dela Crearea Lumi. Unu restimpu de 2679 d’ani înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte Popore şi Ginte, care în Italia p’atunci erau, şi earăşi spre altele, car’acolo au descălecat’ acolo sau aşezatu şi sau împoparatu de Dimitriu Constantini Oraviţanu, p.o. Professoru, Senioru şi actualnicu Directoru de Shole, culeasă, şi în fir’istoricu, hronologicu şi, sinhronicu pusă, şi l’anu 1856 la lumină dată în Timişora".
14289. ~ Idem, adecă: a Romaniloru apuseni şi răsăriteni dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culesă şi în firu istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, al ţ.r. institutu preparandialu românu din Aradu, professoru publicu ordinariu de pedagogie, metodică şi de istoria magiară, precum şi senioru în acelaş institutu, după aceia ţ.r. directoru actuale a districtului din Oradia mare de Shole triviale, a unei sfintei catolice şi apostolice beserice dreptu credincióse răsăritene, astăzi în întreagă pensiune aşezatu. Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost-Römer. Cu espensele proprie a autorului. în Timişora (Cu tipulu lui M. Hazai şi a fiului său Guilomu), în anu 1856 la lumină dată [Pe copertă: 1857]. (23 x 15). 2 f., 128 p., XXIII p. (II 458587)
Cu alfabet de tranziţie. La p. I-XXIII, lista subscriitorilor. P. de titlu separată pentru primul volum: "Istoria a Vest Romaniloru, şi Ost Bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea el înainte de numărarea cea hristiană până la rădicarea cetăţii Roma la împărăteasca domnie şi demnitate adecă: dela anulu 1325 înainte de numărarea cea hristiană, până la epoha cea mai mare a lumei a nascerii Măntuitoriului Isus Hristos sau până la anulu I-iu a măntuirei omenesci adecă: dela anulu 2675 dela crearea universului (a lumei), până la anulu 400 după C.L. Unu restimpu de 1325 de ani, înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte popore şi ginte, care erau în Italia pe atunci eară spre altele care acolo mai târziu au descălecatu sau aşezatu şi sau înpoporatu. De Dimitriu Constantini Oraviţeanu, n.o., profesoru, senioru şi act. directoru de shole române a legii dreptu credincioso-răsăritene. Culeasă şi pusă în firu hronologicu la anulu 1856. Professor’s und Director’s Konstantini Geschichte der West- und Ost-Römer".
14290. ~ [Istoria a vest romanilor şi ‘ost bizanteniloru], [de Dimitriu Constantini Oraviţeanu]. Tomulu a II-Iea dela rădicarea republicei romane la împărătească dignitate până la dărăpănarea ei adecă: dela anu I-iu după nascerea Măntuitoriului lumi Isus Hristos, pană la anu 476 după numărarea cea hristiană. Un restimp de 476 de ani. Programmu la tomulu a II-lea. [Timişoara, Tip. M. Hazai şi Fiul, 1857]. (22 x 15). 11 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutului textului. În subsolul p. 1., nota: "Programm zur Geschichte der West-und Ost-Römer. II Heft. Die Geschichte der römischen Kaiser vom Ambeginne der christlichen Zeitrachnung bis zum Jahre 476 nach Christi". Loc. şi tip., după primul volum. Anul, după menţiunea de la p. 11.

Nu exista imagini
  1956) CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
14291. ~ Călăuza specialiştilor artileriei de câmp. Semnalizatori, telefonişti cercetaşi, agenţi de legătură, escorte. Maiorul G. Constantinidi, Regimentul 10 Artilerie. Februarie. [Bucureşti] (Autografia Scoalelor militare de Artilerie, Geniu şi Marină), 1911. (20,5 x 13,5). 1 f., 78 p. cu il., 4 pl. (II 257328)
Litografiat.
14292. ~ Stabilirea elementelor cari constituie tabla de tragere, corecţiunile, compensarea şi aranjarea acestor elemente în table de aplicaţiuni la tunurile de 150 şi obuzierele de 210 de cetate, de Locotenent G. Constantinidi din Reg. 2 Art. Cetate. Bucuresci, Edit. Regimentului 2 Artilerie de Cetate, 1901. (23,5 x 15,5). 38 p., 1 tab. (Regimentul 2 Artilerie de Cetate) (II 412515)

Nu exista imagini
  1957) CONSTANTINIU, C., militar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C., militar
14293. ~ Codicele duelului dupa Chatauvillard cu óre-cari observaţiuni asupra reguleloru manuirei pe terâmu, proscrise astădi de artă, de C. Constantiniu, profesore de arme. Bucuresci (Tip. Curţii, Lucrătorii asociaţi), 1873. (11,5 x 8,5). 117 p. (I 136074)
14294. ~ Regulament de scrimă. Nou sistem practic pus în paralel cu comendile militare pentru instrucţia prin şcoli şi corpuri, de C. Constantiniu, profesor al Şcolei militare superióre de Geniu şi Artilerie şi al Şcólei militare de Infanterie şi Cavalerie, fondator al Societăţei Romane de Arme, Gymnastica şi Dare la semn. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (16,5 x 11,5). 2f., 104[-109] p. cu il., lpl. (I 410984)
14295. ~ Tratatu de scrima, de C. Constantiniu, profesore de arme al Scoalei Militare din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Petrescu-Conduratu), 1873. (18 x 13,5). 91 p., 10 pl. (I 7770)

Nu exista imagini
  1958) CONSTANTINIU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C.
14296. ~ Staţiunile balneare ale statului, de C. Constantiniu, fost inspector domenial, însărcinat cu controlul administraţiunei şi a esploatării băilor. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1896. (24 x 17,5). VI, 48 p. (II 50904)

Nu exista imagini
  1959) CONSTANTINIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN
14297. ~ Carcinoma ventricuili. Inaugural-dissertation welche zur Erlangang der Dcctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung der medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 30. Januar 1875 nebst den angefügten Thesen öffentlich vertheidigen wird der Verfasser Constantin Constantiniu aus Piatra (Rumänien). Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)), [1874]. (19,5 x 12,5). 30[-32] p. (I 51998)

Nu exista imagini
  1960) CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
14298. ~ Regimul lactat în maladiele aparatului digestiv şi anexele lui. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 29 Octombrie 1905 de Const. C. Constantiniu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16). 83[-87] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 817) (II 3328)

Nu exista imagini