Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1941) CONSTANTINESCU-CERNAT, G.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-CERNAT, G.
14257. ~ Dota în dreptul roman şi civil romîn[!] Teză pentru obţinerea licenţei în drept de. G. Constantinescu-Cernat. Bucuresci (Tip. Spe- ranţa), 1903. (24,5 x 16,5). 63 p. (Facultatea Juridică diu Bucuresci) (II 410070)

Nu exista imagini
  1942) CONSTANTINESCU-DĂMBEANU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-DĂMBEANU, ELENA
Vezi: DÂMBEANU, ELENA

Nu exista imagini
  1943) CONSTANTINESCU-DELABAIA, I. (?-1953)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-DELABAIA, I. (?-1953)
Traduceri, prefeţe:
PUŞKIN, A. Dama de Pică. Trad. şi pref. de ~. Bucureşti, 1915.
RAKOSI, V. Satul meu. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
SACHER, M. Buni şi Răi. Gazetarii. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Creditorii, Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Fiul iubitei, Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
SIMONS, T. Pagini romane. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
TOLSTOI, L. Două patimi. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Pamfil şi Iuliu... Trad. de ~ Bucureşti, 1913.
~. Plăceri vinovate. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Răsboiul. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Răsboiul. Trad. şi pref. de ~. Bucureşti, 1916.
TURGHENIEV, I. Apele primăverii. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Fum. Roman. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
~. Însemnările unui om de prisos. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
WATANA, O. Privighetoarea japoneză. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
ZABEL, E. Ecaterina II. Trad. de ~. vol. I. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1944) CONSTANTINESCU FRUNZĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU FRUNZĂ, IOAN
În colaborare:
CAZACU, P. Material documentar pentru rezolvarea chestiunii farmaciilor. Adunat de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1945) CONSTANTINESCU GAGEONEA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU GAGEONEA, CONSTANTIN
14258. ~ Abecedarul soldatului analfabet alcătuit de Plutonierul-Major C-tin Constantinescu Gageonea din Regimentul 80 Infanterie. Bucureşti (Tip. Comptuar Popular Român), 1916. (20 x 13). 146 p. cu il., 1 h. (Biblioteca soldatului) (I 507647)

Nu exista imagini
  1946) CONSTANTINESCU-IAŞI, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-IAŞI, I.
14259. ~ Chestiunea strimtorilor Mării Negre urmată de un răspuns către Germanofilii noştri de I. Constantinescu-Iaşi, Profesor. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (20,5 x 15,5). 1 f., 45 p. 75 bani. (II 44167)

Nu exista imagini
  1947) CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN (1861-1933)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN (1861-1933)
14260. ~ Câteva cuvinte asupra proiectului de programă din 1908 pentru invăţămintul religiei în şcoalele secundare, [de] Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (20,5 x 13). 25 p. (II 13335)
14261. ~ Istoria Sântă a Noului Testament, pentru usul scoalelor secundare de ambele sexe, de Preotul Ioan Constantinescu Economul, Profesor de Religiune la Externatul Secundar de fete No. 1, din Bucureşti. Prima ediţiune. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (17,5 x 12,5). 162 p., 1 h. 2 lei. (I 392780)
14262. ~ Idem. Aprobată ca carte didactică atît de Sf. Sinod, cit şi de Onor. Ministeriu al Cultelor şi Instrucţiunei Publice prin decisiunea No. 4701 din anul 1890. Ed. II. Revedută şi ameliorată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1890. (18 x 13). 163, IV p., erata, 1 h. 2 lei. (BSS I 692)
Cuprinde şi prefaţa ed. I datată 1889, oct. 14. La finalul textului (p. 162) menţiunea: Aceste doue cestiuni de pe urmă [10. Eresurile celor 3 secole primitive. 11. Scriitorii bisericeşti ai celor trei secole primare] le-am împrumutat după istoria bisericescă de D. Germănescu. Harta Palestinei, lucrată de I. Popescu clasa IV-a Gimnasiulu Lazăru.
14263. ~ Idem, pentru folosul scoalelor secundare de Preotul Ioan Constantinescu-Lucaci Profesor de Religiune la gimnasiul clasic George Şincai din Bucuresci. Ed. III îmbunătăţită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 hartă. 2 lei. (II 412193)
Stab. grafic menţionat la p. 2.
14264. ~ Idem. Ed. IV îmbunătăţită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 h. 2 lei. (II 412196)
14265. ~ Idem, de [...] Profesor de Religiune la gimnasiul clasic George Sincai şi Liceul Sf. Gheorghe din Bucuresci. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1897. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 h. 2 lei. (II 412192)
14266. ~ Istoria sântă a Vechiului şi Noului Testament, alcătuită în comformitate[!] cu noua programă analitică, pentru folosul clasei I-a secundară de ambele sexe, de Economul Ioan Constantinescu-Lucaci, Profesor de religiune la Gimnasiul George Şincai din Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu &Comp., 1899. (20 x 13). 172 p., 1 h. (BSS II 17669)
Lipsă coperta.
14267. ~*Lecţiuni din Istoria sfintă a Vechiului şi Noului Testament... de Economul Stavrofor Ioan Constantinescu-Lucaci. Ed. II. Bucureşti, 1901. (Cărţile de religie, p. 12)
14268. ~ Observaţiuni asupra proiectului de programe a seminariilor în ceia-ce privesce inveţâmîntul religios de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la Gimnasiul Şincai. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (23 x 15,5). 18 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice) (II 53726)
14269. ~ Un răspuns Domnului profesor S. Niculescu-Brăiliţeanu de Economul I. Constantinescu-Lucaci, profesor. Bucuresci (Atel. Socec), 1906. (19,5 x 12). 7 p. (I 5682)
Descriere după copertă. În legătură cu broşura, publicată de S. Niculescu-Brăiliţeanu, cu privire la predarea Religiei în liceu şi gimnazii.
În colaborare:
14270. ~ Dogmele religiunii creştine ortodoxe. Conform programei analitice din 1908 pentru folosul clasei a IV secundară de băeţi. Lucrare întocmită de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai din Bucureşti şi Economul Dr. Const. I. Popescu, Doctor în teologie. Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Ed. IV de la apariţie şi ed. I după noua programă. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1911. (20 x 13). 87 p. 1,50 lei. (I 486506)
14271. ~ *Idem, pentru cl. IV de gimnaziu şi liceu. Ed. I, anul 1911. 1,50 lei. (Lucaci-Popescu I, cop. 4)
14272. ~ *Idem, Ed. II, 1916. 1,80 lei. (Lucaci-Popescu IV, cop. 4)
14273. ~ Explicarea evangheliilor conform programei analitice din 1908 pentru folosul clasei a II-a de gimnaziu şi liceu de economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai şi liceul Lazăr, şi economul Dr. Const. T. Popescu, Doctor în teologie, Profesor la Seminarul central din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Edit. librăriei Socec & Co., 1914. (20 x 13). 64 p. 1,25 lei. (II 25839)
14274. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1916. (20 x 13). 68 p. (BSS I 10146)
Cuprinde Prefaţa la ed. I datată 8 oct. 1913. Cu menţiunea: "Lucrare aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin adresa Consiliului permanent cu No. 35 din 1 Aprilie 1914, iar de Consistorul superior bisericesc şi Sf. Sinod prin adresa cu No. 79 din 8 Maiu 1914".
14275. ~ Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Conform programei analitice clin 1908 pentru folosul clasei I-a de gimnaziu şi liceu de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai şi liceul Lazăr din Bucureşti şi Economul Dr. Const. I. Popescu, Doctor în teologie. Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin adresa Consiliului permanent cu No. 84 din 1 Aprilie 1914, şi de Consistoriul supeţior bisericesc şi Sf. Sinod prin adresa cu No. 79 din 8 Maiu 1914. Ed. VII dela apariţie şi ed. III după noua programă. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1914. (20 x 13,5). 116 p. cu il., 1 h. 2,10 lei. (BSS I 10025)
Vezi şi:
POPESCU, C. I. şi ~ Dogmele religiunii creştine ortodoxe, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. II. Bucureşti, 1907.
~ Istoria Sfintă a Vechiului şi Noului Testament... Ed. I. Bucureşti, 1903; ed. II, 1904.
~ *Idem, cl. I gimn. Ed.II, Bucureşti, 1912. ww
~ Înveţătura Mântuitorului Iisus Christos... Ed. I. Bucureşti, 1903 ; ed. II, 1905.
~ Morala creştină, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1914 ; cl. IV sec. Ed. I, 1904.
Vezi de asemenea:
• Cuvântări funebre rostite la înmormântarea lui Tasse M. Athanasiu... Bucureşti, 1913.
• Cuvântări funebre rostite... la înmormântarea Pr. Econ. Vasile Popp. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1948) CONSTANTINESCU-MION, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-MION, I.
14276. ~ Condamnaţii noştri minori. Deţinerea şi Viitorul lor [pe copertă, în continuare: închisoarea noastră de minori în comparaţie cu Casele de Binefacere din Belgia şi cu Reformatoarele Guvernative din Italia. Studiu Comparativ]. De I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Văcăreşti), 1914. (24 x 16,5). 78[-80] p. (II 36470)
Cu o pref. de Gr. Sevescu. Tip., la p. 80.
14277. ~ Moralizarea Deţinuţilor şi Pregătirea lor pentru o viaţă cinstită de I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Rosenthal & Gold), 1911. (21,5 x 14). 24 p. (Această lucrare este publicată cu aprobarea şi cheltuiala Direcţiunei Generale a închisorilor (No. 6780/911) (II 29890)
14278. ~ Penitenciarele Noastre. Istoric. Recidiva. Munca penală. Modalităţile regimului penitenciar (dupe sistemul Crofton). Casele de educaţiune corecţională pentru minori. închisorile de femei. Conclusiune: Trecerea închisorilor sub dependenţa Ministerului de Justiţie. Reorganizarea Serviciului Administrativ. Studiu comparativ de I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Rosenthal & Gold), 1911. (21,5 x 13). 31 p. 1 leu. (II 22315)
Descriere după copertă.
Traduceri:
VOLTAIRE. Destinul (Zadig). Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1949) CONSTANTINESCU-NICOLAU, N. (1851-1893)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-NICOLAU, N. (1851-1893)
14279. ~ *Butoniera perineală ca mijloc de diagnostic şi tratament în câteva maladii ale vesicei urinare la bărbat. [Teză de doctorat]. Bucureşti, 1888. 8°. 72 p. La fine 2 tablouri cu 10 cazuri de butonieră. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 184) ( Crăiniceanu, p. 151 ; Teze Fac. Med.-B, p. 125).

Nu exista imagini
  1950) CONSTANTINESCU-ORLEANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-ORLEANU, PETRU
14280. ~[Jus Romanum. De pactis. (Dig., lib. II, tit. XIV). Droit civil français. Des conditions essentielles pour la validité des conventions. (Code civil, art. 1108 à 1133). Droit administratif. Des règles de compétence relativement aux dettes de l’état]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 7 août 1880, par Pierre-Constantinesco Orleanu, Né à Ploïesti (Roumanie). Paris (Impr. spéciale des Thèses F. Pichon et A. Cotillon, Impr. Libraires du Conseil d’Etat), 1880. (24 x 14). 98 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 64609)
Lipsă coperta.
14281. ~ Despre fidejussiune în dreptul romanu şi în dreptulu românu. Thesa pentru licenţia, susţinută la ... 1876 de Petru Constantinescu Orleanu (Născut în Ploesci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1876. (22 x 14). XIII, 131 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 408698)

Nu exista imagini