Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1931) CONSTANTINESCU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TOMA
14243. ~ Despre comisionari. Tesa pentru licenţa Susţinută la ... 1886 de Toma Constantinescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (23,5 x 16). 68 p. (Şcoala Libera de Ştiinţe Politice) (II 412703)

Nu exista imagini
  1932) CONSTANTINESCU, TUDOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TUDOR
14244. ~ Proverbe vechi. Memoriu şi Păţanii de Tudor Constantinescu, proprietar Negomir-Mehedinţi. Târgu-Jiu (Tip. Română R. Mangu), 1915. (16,5 x 12). 24 p. (I 45152)

Nu exista imagini
  1933) CONSTANTINESCU, V. (1870-1908)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, V. (1870-1908)
14245. ~ Povestiri extraordinare. Prima aventură. Cum am devenit milionar [de] V. Constantinescu. Bucureşti (Typ. Vocea Inveţătorilor), 1898. (24,5 x 16,5). 22 p. cu portr., 5 f. 1 leu. (II 413609)
La p. 3-4, date biografice şi portretul deputatului Constantin C. Vernescu.

Nu exista imagini
  1934) CONSTANTINESCU, VASILE I., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VASILE I., jurist
14246. ~ Articolul 1909 Codul Civil (Prescripţiunea Instantaneie). Teză pentru licenţă susţinută de Vasile I. Constantinescu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1898. (22 x 14,5). 2 f., 65[-68] p. (Facultatea juridică din Iaşi) (II 412200)

Nu exista imagini
  1935) CONSTANTINESCU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VASILE I.
14247. ~ Ireligiunea Prezentului. Teză pentru licenţa de Vasile I. Constantinescu. Susţinută la ... Februarie 1907. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (23 x 16). 79 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 5466)

Nu exista imagini
  1936) CONSTANTINESCU, VIRGILIU V. (1883- ?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VIRGILIU V. (1883- ?)
14248. ~ Câteva cuvinte asupra istologiei nevrologiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1914 de Virgiliu V. Constantinescu, Asistent al Laboratorului de Istologie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sor), 1914. (23 x 16). 60 p., 4 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1331) (II 35121)

Nu exista imagini
  1937) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU N.
14249. ~ Flori de Maiu. Poezii noui 1883-94, [de] Alexandru Constantinescu (Alcon), Lucrător tipograf. Cu portretul autorului. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1894. (20,5 x 13). 64 p. 1 f. portr. 1 leu. (II 247647)
14250. ~ În ore de recreaţie. A prima vista (Legendă), [de] Alcon. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1906. (18 x 11,5). 16 p. 50 bani. (I 3039)
Autorul, menţionat la p. 2. Descriere după copertă.
14251. ~ În orele de odihnă. Poezii noui. 1885-1891, [de] Alexandru Constantinescu (Alcon). Bucuresci (Tip. Lupta), 1891. (23 x 15,5). 32 p., 1 portr. Preţul la fiecare dupe cum poate. (II 412455)

Nu exista imagini
  1938) CONSTANTINESCU BERECHET, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU BERECHET, MIHAIL
14252. ~ Cele 12 Vineri din cursul anului ce urmează a se ţine de creştini şi nu le pot şti cari sunt precum şi Origină Sfintei Cruci prescrise de Mihail Constantinescu Berechet şi tipărite a cincea oară de Costache Petrescu din Ploesci, Autorul Calendarului Bisericesc şi American împreună cu: Rugăciunea către prea Sf. Născăt. Rugăciunea de umilinţă. Rugăciunea către Mîntuitorul Christos. închinăciune. Ploesci (Stab. Grafic. Progresul), 1902. (16 x 10). 22 p. 30 bani. (I 408835)
Vezi de asemenea:
• Sf. Cuvioasa Paraschiva [Istoria celor 12 Vineri...]. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1939) CONSTANTINESCU-BRAD, IOV (1857-1928)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-BRAD, IOV (1857-1928)
14253. ~ Căte-va cuvinte asupra tratamentului emfisemului pulmonar. Memoriu presentat la examenul de veterinar de corp de armată de Iov Constantinescu-Brad, veterinar de divizie. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (22,5 x 16). 34[-35] p., 1 f. pl. (II 75324)

Nu exista imagini
  1940) CONSTANTINESCU-BRAD, ST.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-BRAD, ST.
14254. ~ Arme portative pentru usul scoalelor militare şi al oficerilor din toate armele aspiranţi la gradul de maior, de Căpitan St. Constantinescu-Brad, profesorul cursului de artilerie la Şcoala de aplicaţie. vol. I -II. Cu mai multe figuri în text şi planşe. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 15,5) 103 p. cu il., IV pl. (I); 87 p., V pl. (II) (Publicaţiunile Militare. A 24-a Publicaţiune) (II 195064)
14255. ~ Curs de Artilerie. Partea II-a. Secţia 1-a. Noţiuni Generale asupra Balisticei Exterióre. Lecţii comune Oficerilor din ambele arme, de St. Br. Constantinescu, Căpitan de Artilerie. Profesor ajutor. [Bucureşti], 1889. (24,5 x 21). 90, VII p. (Şcola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 377181)
Curs litografiat. Pe copertă, se menţionează: "Autografia Scolei Speciale de Artilerie şi Geniu".
14256. ~ Curs de tragere al infanteriei dupe programul oficial al scoalei de oficeri, de Căpitan St-Constantinescu-Brad, profesorul cursului de artilerie la Şcoala de aplicaţiune. Cu mai multe figuri în text. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (23,5 x 15,5). 114-CXVII p., cu il. (Cercul Publicaţiunilor Militare A 47-a Publicaţiune) (II 55541)
În colaborare:
VASILIU-NĂSTUREL, P. ST. ~ Curs de artilerie. Partea I. Bucureşti, 1889.

Nu exista imagini