Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1921) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
14231. ~ Curs elementar de construcţiunea machinelor pentru usul scólelor de meserii dupe W. Libert şi alţi autori. Tradus şi prelucrat de Ştefan Constatinescu, Inginer şi Director al Scólei de Meserii din Craiova. Partea I. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1885. (20 x 12,5). 1 f., 98[-100] p., 19 f. pl. (1 423857)

Nu exista imagini
  1922) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN M. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN M. (1880-?)
14232. ~ Manual de contabilitate, pentru clasa V-a secundară Secţia Comercială întocmit conform programului analitic, publicat în Monitorul oficial No. 91 din 20 Iulie 1903, de Ştef. M. Constantinescu. Craiova (Stab. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (20 x 12,5). 238 p. 4 lei. (II 33873)
14233. ~ Societăţile anonime. Teză de licenţă presintată şi susţinută în sesiunea Iunie 1904 de Ştef. M. Constantinescu. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (23 x 16). 46 p. (Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti) (II 4033)

Nu exista imagini
  1923) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
Vezi: CONSTANTINESCU-BRAD, ŞTEFAN

Nu exista imagini
  1924) CONSTANTINESCU, TANCRED (1876- ?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TANCRED (1876- ?)
14234. ~ Memoriu asupra dimensionărei definitive a pompelor pentru ţiţei şi petrol lampant de Tancred Constantinescu. Bucureşti (Tip. Kooperativă[!]), 1914. (23,5 x 15,5). 27 p. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate. Serviciul conductei de petrol) (Extras din Buletinul Societăţei Politechnice, Anul XXX, nr. 1) (II 33296)
14235. ~ Memoriu asupra motorilor şi pompelor din staţiunile de pompare Ploeşti, Buzău şi Hagieni [de Tancred Constantinescu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (24 x 16,5). 2 f., 88 p., 1 tab., 1 pl. (Căile Ferate Române. Direcţiunea Serviciului conductei de petrol) (II 37221)
Autorul, menţionat în prefeţă.
14236. ~ Memoriu asupra reservoarelor de construit în staţiunile de recepţiune, în cele intermediare şi în staţiunea finală a conductelor de petrol Băicoi-Constanţa [de Tancred Constantinescu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16,5). 26 p. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate. Serviciul Conductei de Petrol) (II 35026)
Autorul, la finalul textului.
14237. ~ Memoriu justificativ pentru stabilirea profilului în lung al conductelor de petrol Băicoi-Constanţa [de] Tancred Constantinescu, inginer-şef. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1912. (23 x 16). 31 p., 4 tab. (Extras din Buletinul Societăţei Politehnice. Anul XXVIII, nr. 12) (II 30898)
14238. ~ Notă asupra proporţiunei în care se amestecă două liquide diferite pompate unul după altul, în aceiaş conductă forţată [de] Tancred Constantinescu, inginer-şef, subdirector de serviciu la C.F.R. (Serviciul conductei de petrol). Bucureşti (Tip. Kooperativă,) 1914. (24 x 16,5). 16 p. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice. Anul XXX, nr. 12) (II 41476)

Nu exista imagini
  1925) CONSTANTINESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, THEODOR
14239. ~ Perforaţiuni intestinale consecutive contusiunilor abdominale fără leziuni exterioare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 18 Decembrie 1904 de Theodor Constantinescu, bacalaureat în ştiinţe. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (22,5 x 15,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 766) (II 4023)

Nu exista imagini
  1926) CONSTANTINESCU, TIBERIU R.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TIBERIU R.
Vezi: CONSTANT, TIBERIU

Nu exista imagini
  1927) CONSTANTINESCU, TIBERIU ER.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TIBERIU ER.
Traduceri:
SENAR, JOH. FR. Economia comercială generală. Trad. de ~. Craiova, 1916.

Nu exista imagini
  1928) CONSTANTINESCU, TITUS H. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITUS H. (1874-?)
14240. ~ Condiţiunea juridică a femeei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Titus H. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Griviţa), 1905. (23 x 16). 2 f., 80p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea juridică) (II 3775)

Nu exista imagini
  1929) CONSTANTINESCU, TITU M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITU M.
14241. ~ Oraţiune funebră Rostită, în diua de 29 Novembre 1888, în capela cimitirului Sinesca. La înmormântarea multu regretatului tîneru Constantin I. Pârvulescu, Bacalaureată în litere şi sciinţe şi licenţiată în drepţii. Fostu judecătoru de Ocolu în Bucuresci şi Procurorii la Tribunalele judeţeloru Oltu, Mehedinţi şi Doljiu decedatu la 27 Novembre orele 5 după amiadiă-di, de Titu M. Constantinescu, Absolventă alu Liceulu Carolu I, din Craiova, şi actualmente Profesore la Turnu-Severin. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (19 x 12). 13 p. (I 411512)

Nu exista imagini
  1930) CONSTANTINESCU, TITUS N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITUS N. (1874-?)
14242. ~ Revizuirea în dreptul civil. Teză pentru licenţă susţinută de Titus N. Constantinescu la ... Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), [1900]. (23 x 16). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412441)
Datat după: AnB, 1905, p. 27.

Nu exista imagini
  1931) CONSTANTINESCU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TOMA
14243. ~ Despre comisionari. Tesa pentru licenţa Susţinută la ... 1886 de Toma Constantinescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (23,5 x 16). 68 p. (Şcoala Libera de Ştiinţe Politice) (II 412703)

Nu exista imagini
  1932) CONSTANTINESCU, TUDOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TUDOR
14244. ~ Proverbe vechi. Memoriu şi Păţanii de Tudor Constantinescu, proprietar Negomir-Mehedinţi. Târgu-Jiu (Tip. Română R. Mangu), 1915. (16,5 x 12). 24 p. (I 45152)

Nu exista imagini
  1933) CONSTANTINESCU, V. (1870-1908)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, V. (1870-1908)
14245. ~ Povestiri extraordinare. Prima aventură. Cum am devenit milionar [de] V. Constantinescu. Bucureşti (Typ. Vocea Inveţătorilor), 1898. (24,5 x 16,5). 22 p. cu portr., 5 f. 1 leu. (II 413609)
La p. 3-4, date biografice şi portretul deputatului Constantin C. Vernescu.

Nu exista imagini
  1934) CONSTANTINESCU, VASILE I., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VASILE I., jurist
14246. ~ Articolul 1909 Codul Civil (Prescripţiunea Instantaneie). Teză pentru licenţă susţinută de Vasile I. Constantinescu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1898. (22 x 14,5). 2 f., 65[-68] p. (Facultatea juridică din Iaşi) (II 412200)

Nu exista imagini
  1935) CONSTANTINESCU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VASILE I.
14247. ~ Ireligiunea Prezentului. Teză pentru licenţa de Vasile I. Constantinescu. Susţinută la ... Februarie 1907. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (23 x 16). 79 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 5466)

Nu exista imagini
  1936) CONSTANTINESCU, VIRGILIU V. (1883- ?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, VIRGILIU V. (1883- ?)
14248. ~ Câteva cuvinte asupra istologiei nevrologiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1914 de Virgiliu V. Constantinescu, Asistent al Laboratorului de Istologie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sor), 1914. (23 x 16). 60 p., 4 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1331) (II 35121)

Nu exista imagini
  1937) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU N.
14249. ~ Flori de Maiu. Poezii noui 1883-94, [de] Alexandru Constantinescu (Alcon), Lucrător tipograf. Cu portretul autorului. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1894. (20,5 x 13). 64 p. 1 f. portr. 1 leu. (II 247647)
14250. ~ În ore de recreaţie. A prima vista (Legendă), [de] Alcon. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1906. (18 x 11,5). 16 p. 50 bani. (I 3039)
Autorul, menţionat la p. 2. Descriere după copertă.
14251. ~ În orele de odihnă. Poezii noui. 1885-1891, [de] Alexandru Constantinescu (Alcon). Bucuresci (Tip. Lupta), 1891. (23 x 15,5). 32 p., 1 portr. Preţul la fiecare dupe cum poate. (II 412455)

Nu exista imagini
  1938) CONSTANTINESCU BERECHET, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU BERECHET, MIHAIL
14252. ~ Cele 12 Vineri din cursul anului ce urmează a se ţine de creştini şi nu le pot şti cari sunt precum şi Origină Sfintei Cruci prescrise de Mihail Constantinescu Berechet şi tipărite a cincea oară de Costache Petrescu din Ploesci, Autorul Calendarului Bisericesc şi American împreună cu: Rugăciunea către prea Sf. Născăt. Rugăciunea de umilinţă. Rugăciunea către Mîntuitorul Christos. închinăciune. Ploesci (Stab. Grafic. Progresul), 1902. (16 x 10). 22 p. 30 bani. (I 408835)
Vezi de asemenea:
• Sf. Cuvioasa Paraschiva [Istoria celor 12 Vineri...]. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1939) CONSTANTINESCU-BRAD, IOV (1857-1928)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-BRAD, IOV (1857-1928)
14253. ~ Căte-va cuvinte asupra tratamentului emfisemului pulmonar. Memoriu presentat la examenul de veterinar de corp de armată de Iov Constantinescu-Brad, veterinar de divizie. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (22,5 x 16). 34[-35] p., 1 f. pl. (II 75324)

Nu exista imagini
  1940) CONSTANTINESCU-BRAD, ST.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-BRAD, ST.
14254. ~ Arme portative pentru usul scoalelor militare şi al oficerilor din toate armele aspiranţi la gradul de maior, de Căpitan St. Constantinescu-Brad, profesorul cursului de artilerie la Şcoala de aplicaţie. vol. I -II. Cu mai multe figuri în text şi planşe. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 15,5) 103 p. cu il., IV pl. (I); 87 p., V pl. (II) (Publicaţiunile Militare. A 24-a Publicaţiune) (II 195064)
14255. ~ Curs de Artilerie. Partea II-a. Secţia 1-a. Noţiuni Generale asupra Balisticei Exterióre. Lecţii comune Oficerilor din ambele arme, de St. Br. Constantinescu, Căpitan de Artilerie. Profesor ajutor. [Bucureşti], 1889. (24,5 x 21). 90, VII p. (Şcola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 377181)
Curs litografiat. Pe copertă, se menţionează: "Autografia Scolei Speciale de Artilerie şi Geniu".
14256. ~ Curs de tragere al infanteriei dupe programul oficial al scoalei de oficeri, de Căpitan St-Constantinescu-Brad, profesorul cursului de artilerie la Şcoala de aplicaţiune. Cu mai multe figuri în text. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (23,5 x 15,5). 114-CXVII p., cu il. (Cercul Publicaţiunilor Militare A 47-a Publicaţiune) (II 55541)
În colaborare:
VASILIU-NĂSTUREL, P. ST. ~ Curs de artilerie. Partea I. Bucureşti, 1889.

Nu exista imagini
  1941) CONSTANTINESCU-CERNAT, G.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-CERNAT, G.
14257. ~ Dota în dreptul roman şi civil romîn[!] Teză pentru obţinerea licenţei în drept de. G. Constantinescu-Cernat. Bucuresci (Tip. Spe- ranţa), 1903. (24,5 x 16,5). 63 p. (Facultatea Juridică diu Bucuresci) (II 410070)

Nu exista imagini
  1942) CONSTANTINESCU-DĂMBEANU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-DĂMBEANU, ELENA
Vezi: DÂMBEANU, ELENA

Nu exista imagini
  1943) CONSTANTINESCU-DELABAIA, I. (?-1953)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-DELABAIA, I. (?-1953)
Traduceri, prefeţe:
PUŞKIN, A. Dama de Pică. Trad. şi pref. de ~. Bucureşti, 1915.
RAKOSI, V. Satul meu. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
SACHER, M. Buni şi Răi. Gazetarii. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Creditorii, Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Fiul iubitei, Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
SIMONS, T. Pagini romane. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
TOLSTOI, L. Două patimi. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Pamfil şi Iuliu... Trad. de ~ Bucureşti, 1913.
~. Plăceri vinovate. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Răsboiul. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Răsboiul. Trad. şi pref. de ~. Bucureşti, 1916.
TURGHENIEV, I. Apele primăverii. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Fum. Roman. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
~. Însemnările unui om de prisos. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
WATANA, O. Privighetoarea japoneză. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
ZABEL, E. Ecaterina II. Trad. de ~. vol. I. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1944) CONSTANTINESCU FRUNZĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU FRUNZĂ, IOAN
În colaborare:
CAZACU, P. Material documentar pentru rezolvarea chestiunii farmaciilor. Adunat de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1945) CONSTANTINESCU GAGEONEA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU GAGEONEA, CONSTANTIN
14258. ~ Abecedarul soldatului analfabet alcătuit de Plutonierul-Major C-tin Constantinescu Gageonea din Regimentul 80 Infanterie. Bucureşti (Tip. Comptuar Popular Român), 1916. (20 x 13). 146 p. cu il., 1 h. (Biblioteca soldatului) (I 507647)

Nu exista imagini
  1946) CONSTANTINESCU-IAŞI, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-IAŞI, I.
14259. ~ Chestiunea strimtorilor Mării Negre urmată de un răspuns către Germanofilii noştri de I. Constantinescu-Iaşi, Profesor. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (20,5 x 15,5). 1 f., 45 p. 75 bani. (II 44167)

Nu exista imagini
  1947) CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN (1861-1933)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN (1861-1933)
14260. ~ Câteva cuvinte asupra proiectului de programă din 1908 pentru invăţămintul religiei în şcoalele secundare, [de] Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (20,5 x 13). 25 p. (II 13335)
14261. ~ Istoria Sântă a Noului Testament, pentru usul scoalelor secundare de ambele sexe, de Preotul Ioan Constantinescu Economul, Profesor de Religiune la Externatul Secundar de fete No. 1, din Bucureşti. Prima ediţiune. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (17,5 x 12,5). 162 p., 1 h. 2 lei. (I 392780)
14262. ~ Idem. Aprobată ca carte didactică atît de Sf. Sinod, cit şi de Onor. Ministeriu al Cultelor şi Instrucţiunei Publice prin decisiunea No. 4701 din anul 1890. Ed. II. Revedută şi ameliorată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1890. (18 x 13). 163, IV p., erata, 1 h. 2 lei. (BSS I 692)
Cuprinde şi prefaţa ed. I datată 1889, oct. 14. La finalul textului (p. 162) menţiunea: Aceste doue cestiuni de pe urmă [10. Eresurile celor 3 secole primitive. 11. Scriitorii bisericeşti ai celor trei secole primare] le-am împrumutat după istoria bisericescă de D. Germănescu. Harta Palestinei, lucrată de I. Popescu clasa IV-a Gimnasiulu Lazăru.
14263. ~ Idem, pentru folosul scoalelor secundare de Preotul Ioan Constantinescu-Lucaci Profesor de Religiune la gimnasiul clasic George Şincai din Bucuresci. Ed. III îmbunătăţită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 hartă. 2 lei. (II 412193)
Stab. grafic menţionat la p. 2.
14264. ~ Idem. Ed. IV îmbunătăţită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 h. 2 lei. (II 412196)
14265. ~ Idem, de [...] Profesor de Religiune la gimnasiul clasic George Sincai şi Liceul Sf. Gheorghe din Bucuresci. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1897. (21,5 x 13,5). 159 p., 1 h. 2 lei. (II 412192)
14266. ~ Istoria sântă a Vechiului şi Noului Testament, alcătuită în comformitate[!] cu noua programă analitică, pentru folosul clasei I-a secundară de ambele sexe, de Economul Ioan Constantinescu-Lucaci, Profesor de religiune la Gimnasiul George Şincai din Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu &Comp., 1899. (20 x 13). 172 p., 1 h. (BSS II 17669)
Lipsă coperta.
14267. ~*Lecţiuni din Istoria sfintă a Vechiului şi Noului Testament... de Economul Stavrofor Ioan Constantinescu-Lucaci. Ed. II. Bucureşti, 1901. (Cărţile de religie, p. 12)
14268. ~ Observaţiuni asupra proiectului de programe a seminariilor în ceia-ce privesce inveţâmîntul religios de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la Gimnasiul Şincai. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (23 x 15,5). 18 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice) (II 53726)
14269. ~ Un răspuns Domnului profesor S. Niculescu-Brăiliţeanu de Economul I. Constantinescu-Lucaci, profesor. Bucuresci (Atel. Socec), 1906. (19,5 x 12). 7 p. (I 5682)
Descriere după copertă. În legătură cu broşura, publicată de S. Niculescu-Brăiliţeanu, cu privire la predarea Religiei în liceu şi gimnazii.
În colaborare:
14270. ~ Dogmele religiunii creştine ortodoxe. Conform programei analitice din 1908 pentru folosul clasei a IV secundară de băeţi. Lucrare întocmită de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai din Bucureşti şi Economul Dr. Const. I. Popescu, Doctor în teologie. Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Ed. IV de la apariţie şi ed. I după noua programă. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1911. (20 x 13). 87 p. 1,50 lei. (I 486506)
14271. ~ *Idem, pentru cl. IV de gimnaziu şi liceu. Ed. I, anul 1911. 1,50 lei. (Lucaci-Popescu I, cop. 4)
14272. ~ *Idem, Ed. II, 1916. 1,80 lei. (Lucaci-Popescu IV, cop. 4)
14273. ~ Explicarea evangheliilor conform programei analitice din 1908 pentru folosul clasei a II-a de gimnaziu şi liceu de economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai şi liceul Lazăr, şi economul Dr. Const. T. Popescu, Doctor în teologie, Profesor la Seminarul central din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Edit. librăriei Socec & Co., 1914. (20 x 13). 64 p. 1,25 lei. (II 25839)
14274. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1916. (20 x 13). 68 p. (BSS I 10146)
Cuprinde Prefaţa la ed. I datată 8 oct. 1913. Cu menţiunea: "Lucrare aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin adresa Consiliului permanent cu No. 35 din 1 Aprilie 1914, iar de Consistorul superior bisericesc şi Sf. Sinod prin adresa cu No. 79 din 8 Maiu 1914".
14275. ~ Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Conform programei analitice clin 1908 pentru folosul clasei I-a de gimnaziu şi liceu de Economul I. Constantinescu-Lucaci, Profesor la gimnaziul Şincai şi liceul Lazăr din Bucureşti şi Economul Dr. Const. I. Popescu, Doctor în teologie. Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin adresa Consiliului permanent cu No. 84 din 1 Aprilie 1914, şi de Consistoriul supeţior bisericesc şi Sf. Sinod prin adresa cu No. 79 din 8 Maiu 1914. Ed. VII dela apariţie şi ed. III după noua programă. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1914. (20 x 13,5). 116 p. cu il., 1 h. 2,10 lei. (BSS I 10025)
Vezi şi:
POPESCU, C. I. şi ~ Dogmele religiunii creştine ortodoxe, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. II. Bucureşti, 1907.
~ Istoria Sfintă a Vechiului şi Noului Testament... Ed. I. Bucureşti, 1903; ed. II, 1904.
~ *Idem, cl. I gimn. Ed.II, Bucureşti, 1912. ww
~ Înveţătura Mântuitorului Iisus Christos... Ed. I. Bucureşti, 1903 ; ed. II, 1905.
~ Morala creştină, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1914 ; cl. IV sec. Ed. I, 1904.
Vezi de asemenea:
• Cuvântări funebre rostite la înmormântarea lui Tasse M. Athanasiu... Bucureşti, 1913.
• Cuvântări funebre rostite... la înmormântarea Pr. Econ. Vasile Popp. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1948) CONSTANTINESCU-MION, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-MION, I.
14276. ~ Condamnaţii noştri minori. Deţinerea şi Viitorul lor [pe copertă, în continuare: închisoarea noastră de minori în comparaţie cu Casele de Binefacere din Belgia şi cu Reformatoarele Guvernative din Italia. Studiu Comparativ]. De I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Văcăreşti), 1914. (24 x 16,5). 78[-80] p. (II 36470)
Cu o pref. de Gr. Sevescu. Tip., la p. 80.
14277. ~ Moralizarea Deţinuţilor şi Pregătirea lor pentru o viaţă cinstită de I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Rosenthal & Gold), 1911. (21,5 x 14). 24 p. (Această lucrare este publicată cu aprobarea şi cheltuiala Direcţiunei Generale a închisorilor (No. 6780/911) (II 29890)
14278. ~ Penitenciarele Noastre. Istoric. Recidiva. Munca penală. Modalităţile regimului penitenciar (dupe sistemul Crofton). Casele de educaţiune corecţională pentru minori. închisorile de femei. Conclusiune: Trecerea închisorilor sub dependenţa Ministerului de Justiţie. Reorganizarea Serviciului Administrativ. Studiu comparativ de I. Constantinescu-Mion. Bucureşti (Tip. Rosenthal & Gold), 1911. (21,5 x 13). 31 p. 1 leu. (II 22315)
Descriere după copertă.
Traduceri:
VOLTAIRE. Destinul (Zadig). Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1949) CONSTANTINESCU-NICOLAU, N. (1851-1893)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-NICOLAU, N. (1851-1893)
14279. ~ *Butoniera perineală ca mijloc de diagnostic şi tratament în câteva maladii ale vesicei urinare la bărbat. [Teză de doctorat]. Bucureşti, 1888. 8°. 72 p. La fine 2 tablouri cu 10 cazuri de butonieră. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 184) ( Crăiniceanu, p. 151 ; Teze Fac. Med.-B, p. 125).

Nu exista imagini
  1950) CONSTANTINESCU-ORLEANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-ORLEANU, PETRU
14280. ~[Jus Romanum. De pactis. (Dig., lib. II, tit. XIV). Droit civil français. Des conditions essentielles pour la validité des conventions. (Code civil, art. 1108 à 1133). Droit administratif. Des règles de compétence relativement aux dettes de l’état]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 7 août 1880, par Pierre-Constantinesco Orleanu, Né à Ploïesti (Roumanie). Paris (Impr. spéciale des Thèses F. Pichon et A. Cotillon, Impr. Libraires du Conseil d’Etat), 1880. (24 x 14). 98 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 64609)
Lipsă coperta.
14281. ~ Despre fidejussiune în dreptul romanu şi în dreptulu românu. Thesa pentru licenţia, susţinută la ... 1876 de Petru Constantinescu Orleanu (Născut în Ploesci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1876. (22 x 14). XIII, 131 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 408698)

Nu exista imagini
  1951) CONSTANTINESCU-PION, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-PION, I.
14282. ~ Pierdut! ... Roman original de I. Constantinescu-Pion. Bucureşti (Tip. I. Binder), 1908. (20 x 13). 64 p. 1 leu. (II 12586)

Nu exista imagini
  1952) CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-RÎMNICEANU, G. (1837-?)
(R. Constantinescu ; Constantinescu Rim.)
14283. ~ Concepţia şi sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Corvin János şi Mátyás Corvin de G. Constantinescu-Rîmniceanu, profesor. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice, Euf. N. Miulescu), 1903. (15,5 x 12). 82 p. (Două conferinţe ţinute la Ateneul din Bucureşti) (I 408862)
Pe copertă: "Două conferinţe. Sentimentul dinastic la Români. Hunyádi Korvin János şi Mátyás Király de G. Constantinescu-Rîmnicénu".
14284. ~ Mersul învătămîntului nostru secundar 1832-1847-1864-1898 de G. Constantinescu-Rîmniceanu, Profesor la Liceu şi Şc. Normală. Bârlad (Tip. şi Leg. de cărţi Constantin D. Lupaşcu), 1910. (24 x 16,5). 2 f., 116 p. cu il., 4 f. pl. (Publicat în Monografia jubileului de 50 ani a Liceului) (II 22612)
Pe copertă, titlul: "Monografia Liceului Codreanu din Bârlad. Cu ocaziunea jubileului de 50 de ani de la înfiinţarea lui. 1858-1908". Tip. şi an, pe copertă. Pref. de George D. Neştian, Directorul Liceului.
14285. ~ Românii transcarpatini, de G. Constantinescu-Rîm, profesor. Doue conferinţe publice ţinute la Ateneul din Berlad. Berlad (Tip. George Caţafany), 1891. (21,5 x 15,5). 77 p. 1 leu. (II 140828)
Se vinde în folosul Ligei pentru unitatea culturală a Românilor. Secţiunea Tutova-Bârlad.
14286. ~ Vrajba dintre Cantacuzineşti, Cantemireşti şi Brancoveanu 1688-1705 cu o introducere şi esplicare a adeverului cuprins în Ist. ieroglifică, a Princepelui Dimitrie Cantemir, referitore la subiectul descris. Tesă de licenţă în litere şi filosofie de G. Constantinescu-R[îmniceanu]. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1889. (23,5 x 16). 94 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti) (II 412690)

Nu exista imagini
  1953) CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU SLATINA, DUMITRU A. (1882-?)
14287. ~ Epidemia de meningită cerebro-spinală din Bucureşti în anul 1908. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Presentată şi susţinută la ... Iunie 1908 de Constantinescu D. Slatina din Inst. Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (24 x 16). 174 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1012) (II 10801)
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar... Craiova, 1913/14.

Nu exista imagini
  1954) CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU-TELEOR, D.
Vezi: TELEOR, D.

Nu exista imagini
  1955) CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINI ORAVIŢANU, DIMITRIU (1792-1865)
14288. ~ Scurtă deducere a istorii vest şi ost romaniloru dela Poporele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culeasă şi în fir’istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, Profesoru public ordinariu de Pedagogie, Metodică şi Istoria magiară, precum şi Senioru în Institutulu Cesaroregiu Preparandialu romanu din Aradu vechiu; dup’aceea ţ.r. Directoriu actuariu a Districtului Sholariu din Oradia mare de legea dreptu credincioasă răsăriteană; acum însă aşezat’înpensiune întreagă. Cu espensele proprie. Timişóra (Cu Tipulu lui M. Hazai şi a fiului Guliomu), în anu 1856 la lumină dată. (22 x 15). 20 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Menţiune în subsolul p. de titlu: Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost.-Romer. Pe p. de titlu falsă: "Istoria a vest romaniloru şi ‘ost bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela Poporele cele maî veche în Italia, şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană pană la rădicarea de Roma cetate, la împărătească Domnire şi Dignitate adecă: del’anu 1325 înainte de Hristos, pană l’anu 4004 dela Crearea Lumi. Unu restimpu de 2679 d’ani înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte Popore şi Ginte, care în Italia p’atunci erau, şi earăşi spre altele, car’acolo au descălecat’ acolo sau aşezatu şi sau împoparatu de Dimitriu Constantini Oraviţanu, p.o. Professoru, Senioru şi actualnicu Directoru de Shole, culeasă, şi în fir’istoricu, hronologicu şi, sinhronicu pusă, şi l’anu 1856 la lumină dată în Timişora".
14289. ~ Idem, adecă: a Romaniloru apuseni şi răsăriteni dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea ei, înainte de numărarea cea hristiană, culesă şi în firu istoricu pusă de Dimitriu Constantini Oraviţanu, al ţ.r. institutu preparandialu românu din Aradu, professoru publicu ordinariu de pedagogie, metodică şi de istoria magiară, precum şi senioru în acelaş institutu, după aceia ţ.r. directoru actuale a districtului din Oradia mare de Shole triviale, a unei sfintei catolice şi apostolice beserice dreptu credincióse răsăritene, astăzi în întreagă pensiune aşezatu. Kurzgefasste Geschichte der West- und Ost-Römer. Cu espensele proprie a autorului. în Timişora (Cu tipulu lui M. Hazai şi a fiului său Guilomu), în anu 1856 la lumină dată [Pe copertă: 1857]. (23 x 15). 2 f., 128 p., XXIII p. (II 458587)
Cu alfabet de tranziţie. La p. I-XXIII, lista subscriitorilor. P. de titlu separată pentru primul volum: "Istoria a Vest Romaniloru, şi Ost Bisanteniloru. Tomu I-iu. Dela popórele cele mai veche în Italia şi dela împărţirea el înainte de numărarea cea hristiană până la rădicarea cetăţii Roma la împărăteasca domnie şi demnitate adecă: dela anulu 1325 înainte de numărarea cea hristiană, până la epoha cea mai mare a lumei a nascerii Măntuitoriului Isus Hristos sau până la anulu I-iu a măntuirei omenesci adecă: dela anulu 2675 dela crearea universului (a lumei), până la anulu 400 după C.L. Unu restimpu de 1325 de ani, înainte de numărarea hristiană. Cu privinţă şi spre alte popore şi ginte, care erau în Italia pe atunci eară spre altele care acolo mai târziu au descălecatu sau aşezatu şi sau înpoporatu. De Dimitriu Constantini Oraviţeanu, n.o., profesoru, senioru şi act. directoru de shole române a legii dreptu credincioso-răsăritene. Culeasă şi pusă în firu hronologicu la anulu 1856. Professor’s und Director’s Konstantini Geschichte der West- und Ost-Römer".
14290. ~ [Istoria a vest romanilor şi ‘ost bizanteniloru], [de Dimitriu Constantini Oraviţeanu]. Tomulu a II-Iea dela rădicarea republicei romane la împărătească dignitate până la dărăpănarea ei adecă: dela anu I-iu după nascerea Măntuitoriului lumi Isus Hristos, pană la anu 476 după numărarea cea hristiană. Un restimp de 476 de ani. Programmu la tomulu a II-lea. [Timişoara, Tip. M. Hazai şi Fiul, 1857]. (22 x 15). 11 p. (II 186913)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutului textului. În subsolul p. 1., nota: "Programm zur Geschichte der West-und Ost-Römer. II Heft. Die Geschichte der römischen Kaiser vom Ambeginne der christlichen Zeitrachnung bis zum Jahre 476 nach Christi". Loc. şi tip., după primul volum. Anul, după menţiunea de la p. 11.

Nu exista imagini
  1956) CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIDI, GEORGE (1871-1916)
14291. ~ Călăuza specialiştilor artileriei de câmp. Semnalizatori, telefonişti cercetaşi, agenţi de legătură, escorte. Maiorul G. Constantinidi, Regimentul 10 Artilerie. Februarie. [Bucureşti] (Autografia Scoalelor militare de Artilerie, Geniu şi Marină), 1911. (20,5 x 13,5). 1 f., 78 p. cu il., 4 pl. (II 257328)
Litografiat.
14292. ~ Stabilirea elementelor cari constituie tabla de tragere, corecţiunile, compensarea şi aranjarea acestor elemente în table de aplicaţiuni la tunurile de 150 şi obuzierele de 210 de cetate, de Locotenent G. Constantinidi din Reg. 2 Art. Cetate. Bucuresci, Edit. Regimentului 2 Artilerie de Cetate, 1901. (23,5 x 15,5). 38 p., 1 tab. (Regimentul 2 Artilerie de Cetate) (II 412515)

Nu exista imagini
  1957) CONSTANTINIU, C., militar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C., militar
14293. ~ Codicele duelului dupa Chatauvillard cu óre-cari observaţiuni asupra reguleloru manuirei pe terâmu, proscrise astădi de artă, de C. Constantiniu, profesore de arme. Bucuresci (Tip. Curţii, Lucrătorii asociaţi), 1873. (11,5 x 8,5). 117 p. (I 136074)
14294. ~ Regulament de scrimă. Nou sistem practic pus în paralel cu comendile militare pentru instrucţia prin şcoli şi corpuri, de C. Constantiniu, profesor al Şcolei militare superióre de Geniu şi Artilerie şi al Şcólei militare de Infanterie şi Cavalerie, fondator al Societăţei Romane de Arme, Gymnastica şi Dare la semn. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (16,5 x 11,5). 2f., 104[-109] p. cu il., lpl. (I 410984)
14295. ~ Tratatu de scrima, de C. Constantiniu, profesore de arme al Scoalei Militare din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Petrescu-Conduratu), 1873. (18 x 13,5). 91 p., 10 pl. (I 7770)

Nu exista imagini
  1958) CONSTANTINIU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C.
14296. ~ Staţiunile balneare ale statului, de C. Constantiniu, fost inspector domenial, însărcinat cu controlul administraţiunei şi a esploatării băilor. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1896. (24 x 17,5). VI, 48 p. (II 50904)

Nu exista imagini
  1959) CONSTANTINIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN
14297. ~ Carcinoma ventricuili. Inaugural-dissertation welche zur Erlangang der Dcctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung der medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 30. Januar 1875 nebst den angefügten Thesen öffentlich vertheidigen wird der Verfasser Constantin Constantiniu aus Piatra (Rumänien). Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)), [1874]. (19,5 x 12,5). 30[-32] p. (I 51998)

Nu exista imagini
  1960) CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN. C.
14298. ~ Regimul lactat în maladiele aparatului digestiv şi anexele lui. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 29 Octombrie 1905 de Const. C. Constantiniu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16). 83[-87] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 817) (II 3328)

Nu exista imagini