Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1921) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
14231. ~ Curs elementar de construcţiunea machinelor pentru usul scólelor de meserii dupe W. Libert şi alţi autori. Tradus şi prelucrat de Ştefan Constatinescu, Inginer şi Director al Scólei de Meserii din Craiova. Partea I. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1885. (20 x 12,5). 1 f., 98[-100] p., 19 f. pl. (1 423857)

Nu exista imagini
  1922) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN M. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN M. (1880-?)
14232. ~ Manual de contabilitate, pentru clasa V-a secundară Secţia Comercială întocmit conform programului analitic, publicat în Monitorul oficial No. 91 din 20 Iulie 1903, de Ştef. M. Constantinescu. Craiova (Stab. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (20 x 12,5). 238 p. 4 lei. (II 33873)
14233. ~ Societăţile anonime. Teză de licenţă presintată şi susţinută în sesiunea Iunie 1904 de Ştef. M. Constantinescu. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (23 x 16). 46 p. (Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti) (II 4033)

Nu exista imagini
  1923) CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ŞTEFAN
Vezi: CONSTANTINESCU-BRAD, ŞTEFAN

Nu exista imagini
  1924) CONSTANTINESCU, TANCRED (1876- ?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TANCRED (1876- ?)
14234. ~ Memoriu asupra dimensionărei definitive a pompelor pentru ţiţei şi petrol lampant de Tancred Constantinescu. Bucureşti (Tip. Kooperativă[!]), 1914. (23,5 x 15,5). 27 p. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate. Serviciul conductei de petrol) (Extras din Buletinul Societăţei Politechnice, Anul XXX, nr. 1) (II 33296)
14235. ~ Memoriu asupra motorilor şi pompelor din staţiunile de pompare Ploeşti, Buzău şi Hagieni [de Tancred Constantinescu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (24 x 16,5). 2 f., 88 p., 1 tab., 1 pl. (Căile Ferate Române. Direcţiunea Serviciului conductei de petrol) (II 37221)
Autorul, menţionat în prefeţă.
14236. ~ Memoriu asupra reservoarelor de construit în staţiunile de recepţiune, în cele intermediare şi în staţiunea finală a conductelor de petrol Băicoi-Constanţa [de Tancred Constantinescu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16,5). 26 p. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate. Serviciul Conductei de Petrol) (II 35026)
Autorul, la finalul textului.
14237. ~ Memoriu justificativ pentru stabilirea profilului în lung al conductelor de petrol Băicoi-Constanţa [de] Tancred Constantinescu, inginer-şef. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1912. (23 x 16). 31 p., 4 tab. (Extras din Buletinul Societăţei Politehnice. Anul XXVIII, nr. 12) (II 30898)
14238. ~ Notă asupra proporţiunei în care se amestecă două liquide diferite pompate unul după altul, în aceiaş conductă forţată [de] Tancred Constantinescu, inginer-şef, subdirector de serviciu la C.F.R. (Serviciul conductei de petrol). Bucureşti (Tip. Kooperativă,) 1914. (24 x 16,5). 16 p. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice. Anul XXX, nr. 12) (II 41476)

Nu exista imagini
  1925) CONSTANTINESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, THEODOR
14239. ~ Perforaţiuni intestinale consecutive contusiunilor abdominale fără leziuni exterioare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 18 Decembrie 1904 de Theodor Constantinescu, bacalaureat în ştiinţe. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (22,5 x 15,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 766) (II 4023)

Nu exista imagini
  1926) CONSTANTINESCU, TIBERIU R.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TIBERIU R.
Vezi: CONSTANT, TIBERIU

Nu exista imagini
  1927) CONSTANTINESCU, TIBERIU ER.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TIBERIU ER.
Traduceri:
SENAR, JOH. FR. Economia comercială generală. Trad. de ~. Craiova, 1916.

Nu exista imagini
  1928) CONSTANTINESCU, TITUS H. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITUS H. (1874-?)
14240. ~ Condiţiunea juridică a femeei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Titus H. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Griviţa), 1905. (23 x 16). 2 f., 80p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea juridică) (II 3775)

Nu exista imagini
  1929) CONSTANTINESCU, TITU M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITU M.
14241. ~ Oraţiune funebră Rostită, în diua de 29 Novembre 1888, în capela cimitirului Sinesca. La înmormântarea multu regretatului tîneru Constantin I. Pârvulescu, Bacalaureată în litere şi sciinţe şi licenţiată în drepţii. Fostu judecătoru de Ocolu în Bucuresci şi Procurorii la Tribunalele judeţeloru Oltu, Mehedinţi şi Doljiu decedatu la 27 Novembre orele 5 după amiadiă-di, de Titu M. Constantinescu, Absolventă alu Liceulu Carolu I, din Craiova, şi actualmente Profesore la Turnu-Severin. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (19 x 12). 13 p. (I 411512)

Nu exista imagini
  1930) CONSTANTINESCU, TITUS N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, TITUS N. (1874-?)
14242. ~ Revizuirea în dreptul civil. Teză pentru licenţă susţinută de Titus N. Constantinescu la ... Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), [1900]. (23 x 16). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412441)
Datat după: AnB, 1905, p. 27.

Nu exista imagini