Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1911) CONSTANTINESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, P.
14214. ~ Despre monopoluri. Teză Prezentată şi susţinută în ziua de ... de P. Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (23 x 16). 29 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala de Ştiinţe de Stat No. ?) (II 28951)

Nu exista imagini
  1912) CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
14215. ~ Curs de Hipologie, predat de Panait Constantinescu, veterinar de Divisie. S.l., 1886. (26 x 21,5). 7 f., 328 p. (Şcoala specială de Cavalerie) (II 55461)
Litografiat.
14216. ~ Memoriu asupra afecţiunilor tifoide ale calului presentat la concursul, de veterinar de corpu de armata de Panait Constantinescu, veterinar de divisie. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (25 x 15,5). 62 p. (II 486678)

Nu exista imagini
  1913) CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
14217. ~ Şedetóre agricole la ţérra, de Pană Constantinescu. [Pe copertă: Prima brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor români), 1872. (17 x 11,5). 91 p. 1 leu nou. (I 74358)
14218. ~ Idem. [A doua brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor romàni), 1874. (16 x 12). 2 f., p. 93-246 cu il. 1 leu. (I 74358)
Lipsă coperta pe care, probabil, era menţiunea: "A doua broşură".
14219. ~ *Şezetori la ţară. Principiile agriculturii moderne espuse în mod popular pentru scoalele rurale şi pentru cei ce vor să se iniţieze în mod recreativ în ştiinţele culturei pământului de Panu Constantinescu, prof, direct, gimn. Cantemir. Ediţie nouă, [1883]. 1 leu. (RoL, 7(1883), nr. 1773, mai 26, p. [3]: Bibliografie)
14220. ~ Noţiuni elementare de cosmographie de Panu Constantinescu. Bucuresci (Typ. Alessandra A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 52 p. (I 7798)

Nu exista imagini
  1914) CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
14221. ~ Studiul reflexului oculo-cardiac în Oftalmologie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octomvrie 1914 de Paul Constantinescu, din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (24 x 17,5). 67 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1376) (II 40638)

Nu exista imagini
  1915) CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
Traduceri:
DUBOIS, P. Raţiunea şi sentimentul. Trad. de ~. Ploieşti, 1916.

Nu exista imagini
  1916) CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
14222. ~ Contribuţiuni la tratamentul pneumoniei prin digitală în doză terapeutică. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Susţinută în ... Martie 1890 de Petru Constantinescu, Bacalaureat în Litere şi Ştiinţe, Medic de Batalion din serviciul Spitalului Militar Central. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1890. (22,5 x 16). 157[-160] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 228) (II 350227)

Nu exista imagini
  1917) CONSTANTINESCU, R.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, R.
14223. ~ Exposiţiunea din Paris (1889). Memoriu presintat d-lui preşedinte al consiliului general al judeţului Teleorman de R. Constantinescu, Arendaş al moşiei Cervenia, plasa Marginea, Judeţul Teleorman. Bucuresci (Tip. Modernă Grigore Luis), 1889. (20,5 x 13). 32 p. (II 411887)

Nu exista imagini
  1918) CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
14224. ~ Obligaţiile vindetorului în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de S. Constantinescu. Susţinută la... 1888. Bucuresci (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1888. (23,5 x 16). 30 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412818)

Nu exista imagini
  1919) CONSTANTINESCU, STELIAN C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN C.
14225. ~ Contribuţiuni la studiul chimismului stomacal în crizele gastrice tabetice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Stelian C. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1908. (23,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1000) (II 10824)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile Medicilor Militari. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1920) CONSTANTINESCU, STELIAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN I.
14226. ~ Ce a făcut Spiru C. Haret pentru a sădi şi înflori sentimentul naţional în păturile populare, [de] Stelian I. Constantinescu, profesor secundar. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, [1913]. (23 x 15,5). 30 p., 1 f. erata. 50 bani. (II 33767)
14227. ~ Din problemele educaţiei. Studii de psihologie şi pedagogie. I. [De] Stelian I. Constantinescu, Licenţiat în litere şi filozofie, fost inspector şcolar, profesor. Bucureşti (Atel. [Pe copertă: Tip. şi Stab. de Arte Grafice] G. Ionescu), 1913. (20 x 13). 207[-211] p. 3 lei. (II 54370)
14228. ~ Idem, [de] Stelian I. Constantinescu Doctor în filosofie, profesor secundar, fost inspector şcolar. Cu referatul d-lui Profesor Dr. C. I. Istrati, pe care, în calitate de raportor al lucrării, l’a prezintat Academiei cu prilejul supunerii lucrării la premiul Năsturel, 1914. Ed. II. Revăzută şi adăogită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa), 1916. (19,5 x 12). 249[-255] p. (I 51929)
14229. ~ Nicolae Vaschide [de] Stelian I. Constantinescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (29 x 20,5). 1 f., p. 41-46, cu portr. (Extras din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", vol. V, No. 1) (III 36808)
14230. ~ *Psihologia experimentală aplicată la pedagogie; naşterea pedagogiei ştiinţifice, pedologia. (Teză de doctorat în filozofie) (Constantinescu St. cop. 4 ; Constantinescu St. Atenţia)
Traduceri:
FOERSTER, F.-W. Şcoala şi caracterul. Trad. de ~. Bucureşti, 1916; ed. II. Bucureşti, [191-?].
GUYAU, JEAN-MARIE. Educaţie şi ereditate. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini