Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1901) CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
14200. ~ Dreptul de Proprietate şi modurile sale de transmitere intre vii cu titlu particular. Tesă pentru licenţă de N. I. Constantinescu. Galatz (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1901. (24 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 65813)
14201. ~ Regimul Conservator. Discurs asupra situaţiunei ţinut în întrunirea publică din 12 Martie anul 1900 de N. I. Constantinescu, Fost deputat, fost primar. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1900. (19 x 12). 23 p. 20 bani. (I 411488)

Nu exista imagini
  1902) CONSTANTINESCU, N. I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I.
14202. ~ Anecdote Populare Versificate. Autorul N. I. Constantinescu. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Societătei Coop. Matei Basarab), 1911. (15 x 11). 1 f., 100 p. 1 leu. (I 27477)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1903) CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
14203. ~ Despre diferite tratamente ale idrocelului şi în special cura radicală a lui prin Procedeul lui von Bergmann. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Iunie 1899 de N. N. Constantinescu, Medic de batalion clasa II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (23 x 16). 64[- 66] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 514) (II 412442)

Nu exista imagini
  1904) CONSTANTINESCU, NECTARIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NECTARIE
14204. ~ Ignaţiu, episcopul Antiochiei. Teza pentru licenţă, susţinută la... 1900 de Protosinghelul Nectarie Constantinescu, Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahiei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 59[-61] p., 1 f. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 413519)

Nu exista imagini
  1905) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
14205. ~ Despre paralysiile parţiale produse prin acţiunea frigului humed. Thesă pentru Doctorat în Medicina presentată şi susţinută în... Decembre 1876 de Nicolae Constantinescu, doctor în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (21,5 x14,5). 44 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 28) (II 21372)

Nu exista imagini
  1906) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
14206. ~ Cambia Adio injuriarum. Teză lucrată de Nicolae Constantinescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 67 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3963)

Nu exista imagini
  1907) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
14207. ~ Un cas de Tabes conjugal, [de] Dr. Nic. Constantinescu, Medic Locotenent. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 11 p. (Extras din Revista Spitalul No. 7, Aprilie 1905) (II 3718)
Descriere după copertă.
14208. ~ Epidemie de coree isterică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 19 Iunie 1904 de Constantinescu Nicolae din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 15,5). 92[-94] p. 7 f. pl. (Facultatea de Medicină diu Bucureşti, nr. 733) (II 3871)

Nu exista imagini
  1908) CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
14209. ~ Armele de foc portative şi tragerea lor dupe programul cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, geniu şi cavalerie, aspiranţi la gradul de maior de Nicolae C. Constantinescu. Căpitan brevetat de stat-major, profesor ajutor la Scóla specială de artilerie şi geniu. Cu 81 figuri în 3 planşe. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (24 x 16). VI p., 1 f., 200 p., 3 pl. 5,75 lei. (Bibliotheca militară a oficerilor asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 413174)
14210. ~ Idem. Ed. II, revedută. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (23,5 x 16). 192 p., 1 tab. de materii,1 prefatia. (Bibliotheca Militară a Oficierilor Asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 557340)
Exemplar deteriorat în BAR (lipsesc paginile finale).
14211. ~ Curs de topografie dupe noul program al cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, cavalerie şi artilerie, aspiranţi la gradul de maior de N. C. Constantinescu, Căpitan de Artilerie, brevetat de Stat major, Profesor ajutor la Şcola specială de Artilerie şi Geniu. Cu 102 figuri şi planşe. Aprobat de Ministerul de Resbel. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (24 x 16). 4 f., 172 p. , VI pl. (II 55540)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1909) CONSTANTINESCU, NICU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICU
14212. ~ Către muncitori, [de] Nicu Constantinescu. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1909. (16,5 x 10). 16 p. 10 bani. (I 15547)

Nu exista imagini
  1910) CONSTANTINESCU, OREST
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, OREST
14213. ~ Despre inalienabilitatea dotei în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa Susţinută de Orest Constantinescu. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1900. (23,5 x 16). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412704)

Nu exista imagini