Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  191) CANTEMIR, DIMITRIE (1848-1896)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, DIMITRIE (1848-1896)
9971. ~ Les bains minéraux de Balţătesci (District de Neamţu), Roumanie. Par le Dr. Cantemir. Bucarest (Imp. N. Georgesco), 1887. (22 x 14). 80[-82] p. (II 412863)
9972. ~ Băile minerale, de Doctorul Cantemir. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1894. (24 x l7). 7 p. (II 83810)
Descriere după copertă.
9973. ~ Băile minerale de la Bălţăteşti, de Doctorul Cantemir. [Ed. II]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (24 x 17,5). 89 p. (II 50901)
Ed. I a fost publicată de dr. S. Konya şi Dr. Cantemir la Piatra, în 1884.
9974. ~ Consilii hygienice pentru creşterea copiilor de doctorul Dimitrie Cantemir. Piatra (Imp. Jud. Neamţu), 1877. (21,5 x 14). VIII, 127 p. 3 lei noi. (I 257224)
9975. ~ Sărurile minerale de Bălţăteşti (composiţia chimică şi întrebuinţarea lor), de Doctorul Cantimir. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (24 x 15,5). 14 p. (II 413228)
9976. ~ Les sels minéraux de Baltzateşti, par le Dr. Cantimir, Propriétaire des bains de Baltatesti (Roumanie), Membre correspondant de la Société d’Hydrologie médicale de Paris, etc. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1895. (21,5 x 15) 22 p. (II 412209)
9977. ~ Studii asupra febril palustre. Cauze, symptome şi tratament, de Dimitrie Cantemir, Doctor în medicină, Medic al oraşului Peatra şi Spitalului Judeţului Neamţu. Piatra (Imprimeria Judeţului Neamţu), 1873. (21 x 13,5). 32 p. (BCU-Iaşi II 100105)
În colaborare:
KONYA, S. şi ~ Băile minerale de la Bălţăteşti. Peatra, 1884.

Nu exista imagini
  192) CANTEMIR, G.
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, G.
Vezi: CÂMPINEANU-CANTEMIR, G.

Nu exista imagini
  193) CANTEMIR, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, I. C.
9978. ~ Prinţul de Bismarck (1815-1898), [de] I.C. Cantemir. Cîte-va cuvinte comemorative cu ocazia centenarului naşterei sale. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (19 x 12,5). 45 p. 60 bani. (I 42462)

Nu exista imagini
  194) CANTEMIR, IGNAT
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, IGNAT
Vezi: KANTEMIR, IGNATIO

Nu exista imagini
  195) CANTILLI, ALEX. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, ALEX. (1874-?)
9979. ~ Imn Patriotic. Poem în versuri, [de] Alex. Cantilli, Bucureşti (Tip. M. M. Antonescu), 1907. (24 x 16,5). 32 p. (II 458031)

Nu exista imagini
  196) CANTILLI, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, ARISTIDE
9980. ~ Ametiste, poesii şi proză, [de] Aristide Cantilli. Bucuresci, Edit. autorului (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1897. (16 x 11,5). 128 p. 2 lei. (I 410892)

Nu exista imagini
  197) CANTILLI, CONSTANTIN (1875-1949)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, CONSTANTIN (1875-1949)
9981. ~ Aripi de vis, [de] Constant Cantilli. Bucuresci (Typ. Moderna, Gr. Luis), 1903. (16 x 10). 204 p. (I 408846)
9982. ~ *Atâta Fericire (comedie într’un act). [190?] (Cantilli, cop. 4)
9983. ~ Bertha, [de] Constant Cantilli. [Pe coperta: Poema în versuri]. Bucuresci, Edit. Stab. Grafie M. Radulescu (Typ. Vocea învăţătorilor), [1899]. (11 x 15,5). 125 f. 2,50 lei. (I 294000)
Cu o prefaţă de Alexandru Macedonski. Anul, la p. 125. În: Adamescu III, p. 271 se menţionează anul 1900.
9984. ~ La Cydnus (comedie eroică într’un act). [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9985. ~ Despre obiceiurile Românilor. Bucureşti, 1884. 108 p. (exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)
9986. ~ *Devadata (tragedie originală în 3 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9987. ~ *Diavolie (nuvelă). [189?]. (Cantilli. Falimentul, cop. 4 ; Cantilli, cop. 4)
9988. ~ Din sborul bicicletei. Bucureşti-Paris. În 10 zile şi 6 ore. 24 August - 2 Septembrie 1900, de Constant Cantilli. Bucureşti, Edit. Autorului (Tip. M. Kalber), 1912. (18,5 x 12,5). 94 p. 1 leu. (I 28024)
9989. ~ Falimentul Clerului Catolic, [de Constant Cantilli]. Respuns la broşura (Falimentul Clerului Ortodox Român [de Al. Macedonski]). Bucuresci (Tip. Vocea învăţătorilor), 1899. (18,5 x 12). 14 p. (I 156274)
Autorul, la finalul textului.
9990. ~ Pe velociped între Bucureşti şi Braşov de Constantin Cantilli. [Bucureşti], 1894. (19 x 13). III, 26 p. 1 leu. (I 156341)
Cu o prefaţă de Alexandru Macedonski.
9991. ~ *Sfârşitul Unei Lumi, (tragedie în 2 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9992. ~ *Sindus (tragedie originală în 4 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)

Nu exista imagini
  198) CANTILLI, GHEORGHE P. (1838-1908)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, GHEORGHE P. (1838-1908)
9993. ~ Du fonds dotal en droit romain et de l’inalienabilité du fonds dotal en droit français. Thèse pour le doctorat par Georges Cantilli. Né à Ploiechti (Roumanie). L’acte public sera soutenu la 12 Mai 1864. Paris (Imp. de Alphons[e] Aubry et C-ie), 1864. (24 x 16). 146 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17190)
9994. ~ [Jus Romanum. Soluto matrimonio Ulp. Frag. de dotibus. (Tit. VI). Vaticana Frag. De rei uxoria et dotibus. De rei uxoriae actione. Droit français. Code Napoléon. (Art. 1387-1398, 1540-1581). Loi de 1850 sur la publicité des contrats de mariage. Code de commerce. (Art. 65-70, 557-564)]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 24 août 1861, par M. Georges P. Cantilli Né à Ploiechti (Principautés-Unies). Paris, Charles de Mourgues Frères s-sseurs de Vinchon, Imperimeurs-Editeurs de la Faculté de Droit (Imp. de Ch. Lahure et C-ie), 1861. (23 x 14,5). 150 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17108)

Nu exista imagini
  199) CANTILLI, GRIGORE (1839-1906)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, GRIGORE (1839-1906)
9995.~ Conferinţe asupra tacticei făcute Domnilor oficeri din allu 3° de infanterie de Gr. Cantilli, L.-Colonel în acelaşi Regimentu. (Cu autorisarea Domnului Ministru de Resboiu). Bucuresci (Typ. Curtii (Lucrătorii Associaţi)), 1872. (16 x 12). VI-219 p. 5 lei nuoi. (I 127548)
9996. ~ Esplicarea sistemului metricu. Introducere. Mesuri şi greutăţi. Calcul Decimal. Tabele comparative între mesurile vechi şi noi. Raportul preciurilor între aceste mesuri. De Gr. Cantilli, Căpitan de Stat-Major. Uvragiu aprobat de D. Ministru de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, şi de D. Ministru al Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Ed. II. Bucuresci (Imp. Ministeriului de Resbel), 1865. (21 x 14,5). 2 f., 127 p. 3 sfanţi. (I 350081)
Pe copertă titlul: Esplicarea sistemului metricu (Legea din 15 Septembre 1864).
9997. ~ Esplicarea sistemului metricu. Introducere. Měsuri şi greutăţi. Calcul Decimal. Tabele comparative între măsurile vechi şi noi. Determinarea preciurilor měsurilor noi în raport cu cele vechi. De Gr. Cantilli, Căpitan de Stat-Major. Uvragiu Aprobat de D. Ministru de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, şi de D. Ministru al Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Ed. III Revedută, corectată şi adăogită. Bucuresci (Imp. Ministeriului de Résbel), 1865. (19 x 13). 133 p., 1 pl. (I 375156)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  200) CANTILLI, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, IOAN I.
9998. ~ Despre servitudini în general în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută de Ioan I. Cantilli, Născut în comuna Valea Călugărescă, Jud. Prahova. Bucuresci (Tip. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21 x 14). 195 p. Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17 901)

Nu exista imagini