Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1891) CONSTANTINESCU, IOAN V.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN V.
14182. ~ Despre absenţă. Teză peutru licenţă susţinută de Ioan V. Constantinescu, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16). 82 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413316)

Nu exista imagini
  1892) CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
14183. ~ Complicaţiunile pleuro-pulmonare în anginile acute, de Dr. Julian Constantinescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1899]. (24 x 16,5). 8 p. (II 413313)
Datat după fişa catalogului vechi din BAR.
14184. ~ *De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues. Tesă inaugurală de Dr. Iulian Constantinescu, [1892]. [Sp, 2(1892) [nr. 8, apr.], p. 223: Bibliografie)
14185. ~ De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues par Julien Constantinescu, ancien externe des hôpitaux de Paris, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, G. Steinheil, éditeur (Impr. Saint Aubin et Thevenot Saint-Dizier, Haute-Marne)), 1891. (23,5 x 15,5). 59[-61] p. (II 19479)
Tip., la finalul textului,

Nu exista imagini
  1893) CONSTANTINESCU, IULIAN M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN M.
Traduceri:
VIGNY, ALFRED de. Supunere şi glorie militară. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1894) CONSTANTINESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, M.
14186. ~ Industrie Naţională sau Neregularităţile de la Primăria Oraşului Ploeşti, [de] Maiorul în rezervă M. Constantinescu. Ploeşti (Tip. Prahova), 1909. (23 x 15). 29 p. (II 16439)

Nu exista imagini
  1895) CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
14187. ~ Din peripeţiile lotului mare No. 55 din Moşia Statului Dorobanţu, Judeţul Teleorman, de Pr. Marin Coustantinescu. Alexandria (Tip. Alexandri), [1907]. (16,5 x 10,5). 8 p. (I 6976)
Titlul de la începutul textului: "Răspuns la ancheta ordonată de D. C. Constantinescu, Administrator financiar al Jud. Teleorman prin ord. No. 17614/915 către D-l Bâltâneanu, controlor fiscal relativă la lotul mare No. 55 din moşia Statului Dorobanţi, în ziua de 17 Decembrie 1905". Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1896) CONSTANTINESCU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN
14188. ~ *Quelques considérations sur la prophylaxie de la variole. (Thèse). Paris, A. Parent, 1877. 4°. 40 p. (Crăinicianu, p. 151 ; Rally I, p. 77)

Nu exista imagini
  1897) CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
14189. ~ Ce trebue să mâncăm dimineaţa, de Doctorul M. I. Constantinescu, medic locotenent. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 46 p. 1 leu. (II 16050)
14190. ~ Câteva cercetări asupra tuberculosei în armată. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 13 Decembrie 1905 de Mihail I. Constantinescu, intern al Spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 114[-117] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 824) (II 3351)
14191. ~ Câteva lămuriri asupra importanţei băilor Balta Albă din jud. R.-Sărat, de D-r M. I. Constantinescu. Focşani (Tip. Putna Panaite Alexandrescu & Gheorghe D. Mircea), 1915. (20 x 13). 20 p. 20 bani. (I 45383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1898) CONSTANTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N.
14192. ~ Istoria Războiului Româno-Bulgar. Ediţie populară coprinzând episoadele cele mai interesante ale Războiului şi cifrele exacte ale eroilor români căzuţi pe câmpul de onoare de N. Constantinescu, depozitar de ziare. Ed. I. Ploeşti (Tip. Speranţa T. Ionescu Lungu), 1913. (17 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 174832)
Descriere după copertă. Conţine şi "Marşul Silistra Răsboi. - Cîntec patriotic de Al. Negrini, Artist" (p. 26-28).
14193. ~ Idem. Ed. II. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V. Dumitrescu), [1913]. (17 x 12,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 34442)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1899) CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
14194. ~ Cetatea Giurgiu. Originile şi trecutul ei. De N. A. Constantinescu, profesor. Cu 6 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21,5). 38 p., 6 f. pl. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice. No. 13, p. 485- 522) (II 47967)
Descriere după copertă.
14195. ~ Câteva inscripţii inedite din Prahova şi Vlasca, [de N. A. Constantinescu]. [Bucureşti] (Arte Grafice Göbl-Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 7 p. (II 55539)
Descriere după copertă.
14196. ~ Istoria Românilor scrisă pentru poporul moldovenesc de N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, 1918. (25 x 17). VI, 22, 15 p. 5 lei. (II 78896)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice (slave).
14197. ~ Începuturile şi stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova. Lucrare făcută în seminarul de Istoria Românilor de sub direcţiunea D-lui Prof. D. Onciul de N. A. Constantinescu, premiată din fondul Hillel şi tipărită cu ajutorul Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VIII, 114 p. (Seminarul de Istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti) (II 37540)
La p. VI-VIII: Bibliografie.
14198. ~ Povestiri din trecut. Bătăliile cele mari ale Românilor. Partea I. De N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, Edit. Comisiei culturale a zemstvei judeţului Soroca, 1918. (26 x 17,5). II, 22 p. 4 lei. (II 531821)
Text românesc, cu litere slave. Editura, pe copertă.
Vezi de asemenea:
• Lui Ion BIANU... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1900) CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
14199. ~ Dreptul internaţional. Conferinţe făcute de Maior N. C. Constantinescu, profesor. Bucuresci, 1891. (26 x 21,5). 1 f., 316, 12 p. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 55460)
Litografiat.
În colaborare:
CULCER, I. şi ~ Curs de Topografie. Partea III. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  1901) CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
14200. ~ Dreptul de Proprietate şi modurile sale de transmitere intre vii cu titlu particular. Tesă pentru licenţă de N. I. Constantinescu. Galatz (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1901. (24 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 65813)
14201. ~ Regimul Conservator. Discurs asupra situaţiunei ţinut în întrunirea publică din 12 Martie anul 1900 de N. I. Constantinescu, Fost deputat, fost primar. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1900. (19 x 12). 23 p. 20 bani. (I 411488)

Nu exista imagini
  1902) CONSTANTINESCU, N. I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I.
14202. ~ Anecdote Populare Versificate. Autorul N. I. Constantinescu. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Societătei Coop. Matei Basarab), 1911. (15 x 11). 1 f., 100 p. 1 leu. (I 27477)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1903) CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
14203. ~ Despre diferite tratamente ale idrocelului şi în special cura radicală a lui prin Procedeul lui von Bergmann. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Iunie 1899 de N. N. Constantinescu, Medic de batalion clasa II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (23 x 16). 64[- 66] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 514) (II 412442)

Nu exista imagini
  1904) CONSTANTINESCU, NECTARIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NECTARIE
14204. ~ Ignaţiu, episcopul Antiochiei. Teza pentru licenţă, susţinută la... 1900 de Protosinghelul Nectarie Constantinescu, Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahiei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 59[-61] p., 1 f. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 413519)

Nu exista imagini
  1905) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
14205. ~ Despre paralysiile parţiale produse prin acţiunea frigului humed. Thesă pentru Doctorat în Medicina presentată şi susţinută în... Decembre 1876 de Nicolae Constantinescu, doctor în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (21,5 x14,5). 44 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 28) (II 21372)

Nu exista imagini
  1906) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
14206. ~ Cambia Adio injuriarum. Teză lucrată de Nicolae Constantinescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 67 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3963)

Nu exista imagini
  1907) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
14207. ~ Un cas de Tabes conjugal, [de] Dr. Nic. Constantinescu, Medic Locotenent. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 11 p. (Extras din Revista Spitalul No. 7, Aprilie 1905) (II 3718)
Descriere după copertă.
14208. ~ Epidemie de coree isterică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 19 Iunie 1904 de Constantinescu Nicolae din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 15,5). 92[-94] p. 7 f. pl. (Facultatea de Medicină diu Bucureşti, nr. 733) (II 3871)

Nu exista imagini
  1908) CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
14209. ~ Armele de foc portative şi tragerea lor dupe programul cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, geniu şi cavalerie, aspiranţi la gradul de maior de Nicolae C. Constantinescu. Căpitan brevetat de stat-major, profesor ajutor la Scóla specială de artilerie şi geniu. Cu 81 figuri în 3 planşe. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (24 x 16). VI p., 1 f., 200 p., 3 pl. 5,75 lei. (Bibliotheca militară a oficerilor asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 413174)
14210. ~ Idem. Ed. II, revedută. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (23,5 x 16). 192 p., 1 tab. de materii,1 prefatia. (Bibliotheca Militară a Oficierilor Asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 557340)
Exemplar deteriorat în BAR (lipsesc paginile finale).
14211. ~ Curs de topografie dupe noul program al cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, cavalerie şi artilerie, aspiranţi la gradul de maior de N. C. Constantinescu, Căpitan de Artilerie, brevetat de Stat major, Profesor ajutor la Şcola specială de Artilerie şi Geniu. Cu 102 figuri şi planşe. Aprobat de Ministerul de Resbel. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (24 x 16). 4 f., 172 p. , VI pl. (II 55540)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1909) CONSTANTINESCU, NICU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICU
14212. ~ Către muncitori, [de] Nicu Constantinescu. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1909. (16,5 x 10). 16 p. 10 bani. (I 15547)

Nu exista imagini
  1910) CONSTANTINESCU, OREST
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, OREST
14213. ~ Despre inalienabilitatea dotei în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa Susţinută de Orest Constantinescu. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1900. (23,5 x 16). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412704)

Nu exista imagini
  1911) CONSTANTINESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, P.
14214. ~ Despre monopoluri. Teză Prezentată şi susţinută în ziua de ... de P. Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (23 x 16). 29 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala de Ştiinţe de Stat No. ?) (II 28951)

Nu exista imagini
  1912) CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
14215. ~ Curs de Hipologie, predat de Panait Constantinescu, veterinar de Divisie. S.l., 1886. (26 x 21,5). 7 f., 328 p. (Şcoala specială de Cavalerie) (II 55461)
Litografiat.
14216. ~ Memoriu asupra afecţiunilor tifoide ale calului presentat la concursul, de veterinar de corpu de armata de Panait Constantinescu, veterinar de divisie. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (25 x 15,5). 62 p. (II 486678)

Nu exista imagini
  1913) CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
14217. ~ Şedetóre agricole la ţérra, de Pană Constantinescu. [Pe copertă: Prima brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor români), 1872. (17 x 11,5). 91 p. 1 leu nou. (I 74358)
14218. ~ Idem. [A doua brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor romàni), 1874. (16 x 12). 2 f., p. 93-246 cu il. 1 leu. (I 74358)
Lipsă coperta pe care, probabil, era menţiunea: "A doua broşură".
14219. ~ *Şezetori la ţară. Principiile agriculturii moderne espuse în mod popular pentru scoalele rurale şi pentru cei ce vor să se iniţieze în mod recreativ în ştiinţele culturei pământului de Panu Constantinescu, prof, direct, gimn. Cantemir. Ediţie nouă, [1883]. 1 leu. (RoL, 7(1883), nr. 1773, mai 26, p. [3]: Bibliografie)
14220. ~ Noţiuni elementare de cosmographie de Panu Constantinescu. Bucuresci (Typ. Alessandra A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 52 p. (I 7798)

Nu exista imagini
  1914) CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
14221. ~ Studiul reflexului oculo-cardiac în Oftalmologie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octomvrie 1914 de Paul Constantinescu, din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (24 x 17,5). 67 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1376) (II 40638)

Nu exista imagini
  1915) CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
Traduceri:
DUBOIS, P. Raţiunea şi sentimentul. Trad. de ~. Ploieşti, 1916.

Nu exista imagini
  1916) CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
14222. ~ Contribuţiuni la tratamentul pneumoniei prin digitală în doză terapeutică. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Susţinută în ... Martie 1890 de Petru Constantinescu, Bacalaureat în Litere şi Ştiinţe, Medic de Batalion din serviciul Spitalului Militar Central. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1890. (22,5 x 16). 157[-160] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 228) (II 350227)

Nu exista imagini
  1917) CONSTANTINESCU, R.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, R.
14223. ~ Exposiţiunea din Paris (1889). Memoriu presintat d-lui preşedinte al consiliului general al judeţului Teleorman de R. Constantinescu, Arendaş al moşiei Cervenia, plasa Marginea, Judeţul Teleorman. Bucuresci (Tip. Modernă Grigore Luis), 1889. (20,5 x 13). 32 p. (II 411887)

Nu exista imagini
  1918) CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
14224. ~ Obligaţiile vindetorului în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de S. Constantinescu. Susţinută la... 1888. Bucuresci (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1888. (23,5 x 16). 30 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412818)

Nu exista imagini
  1919) CONSTANTINESCU, STELIAN C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN C.
14225. ~ Contribuţiuni la studiul chimismului stomacal în crizele gastrice tabetice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Stelian C. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1908. (23,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1000) (II 10824)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile Medicilor Militari. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1920) CONSTANTINESCU, STELIAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN I.
14226. ~ Ce a făcut Spiru C. Haret pentru a sădi şi înflori sentimentul naţional în păturile populare, [de] Stelian I. Constantinescu, profesor secundar. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, [1913]. (23 x 15,5). 30 p., 1 f. erata. 50 bani. (II 33767)
14227. ~ Din problemele educaţiei. Studii de psihologie şi pedagogie. I. [De] Stelian I. Constantinescu, Licenţiat în litere şi filozofie, fost inspector şcolar, profesor. Bucureşti (Atel. [Pe copertă: Tip. şi Stab. de Arte Grafice] G. Ionescu), 1913. (20 x 13). 207[-211] p. 3 lei. (II 54370)
14228. ~ Idem, [de] Stelian I. Constantinescu Doctor în filosofie, profesor secundar, fost inspector şcolar. Cu referatul d-lui Profesor Dr. C. I. Istrati, pe care, în calitate de raportor al lucrării, l’a prezintat Academiei cu prilejul supunerii lucrării la premiul Năsturel, 1914. Ed. II. Revăzută şi adăogită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa), 1916. (19,5 x 12). 249[-255] p. (I 51929)
14229. ~ Nicolae Vaschide [de] Stelian I. Constantinescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (29 x 20,5). 1 f., p. 41-46, cu portr. (Extras din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", vol. V, No. 1) (III 36808)
14230. ~ *Psihologia experimentală aplicată la pedagogie; naşterea pedagogiei ştiinţifice, pedologia. (Teză de doctorat în filozofie) (Constantinescu St. cop. 4 ; Constantinescu St. Atenţia)
Traduceri:
FOERSTER, F.-W. Şcoala şi caracterul. Trad. de ~. Bucureşti, 1916; ed. II. Bucureşti, [191-?].
GUYAU, JEAN-MARIE. Educaţie şi ereditate. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini