Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1891) CONSTANTINESCU, IOAN V.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN V.
14182. ~ Despre absenţă. Teză peutru licenţă susţinută de Ioan V. Constantinescu, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16). 82 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413316)

Nu exista imagini
  1892) CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
14183. ~ Complicaţiunile pleuro-pulmonare în anginile acute, de Dr. Julian Constantinescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1899]. (24 x 16,5). 8 p. (II 413313)
Datat după fişa catalogului vechi din BAR.
14184. ~ *De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues. Tesă inaugurală de Dr. Iulian Constantinescu, [1892]. [Sp, 2(1892) [nr. 8, apr.], p. 223: Bibliografie)
14185. ~ De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues par Julien Constantinescu, ancien externe des hôpitaux de Paris, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, G. Steinheil, éditeur (Impr. Saint Aubin et Thevenot Saint-Dizier, Haute-Marne)), 1891. (23,5 x 15,5). 59[-61] p. (II 19479)
Tip., la finalul textului,

Nu exista imagini
  1893) CONSTANTINESCU, IULIAN M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN M.
Traduceri:
VIGNY, ALFRED de. Supunere şi glorie militară. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1894) CONSTANTINESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, M.
14186. ~ Industrie Naţională sau Neregularităţile de la Primăria Oraşului Ploeşti, [de] Maiorul în rezervă M. Constantinescu. Ploeşti (Tip. Prahova), 1909. (23 x 15). 29 p. (II 16439)

Nu exista imagini
  1895) CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
14187. ~ Din peripeţiile lotului mare No. 55 din Moşia Statului Dorobanţu, Judeţul Teleorman, de Pr. Marin Coustantinescu. Alexandria (Tip. Alexandri), [1907]. (16,5 x 10,5). 8 p. (I 6976)
Titlul de la începutul textului: "Răspuns la ancheta ordonată de D. C. Constantinescu, Administrator financiar al Jud. Teleorman prin ord. No. 17614/915 către D-l Bâltâneanu, controlor fiscal relativă la lotul mare No. 55 din moşia Statului Dorobanţi, în ziua de 17 Decembrie 1905". Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1896) CONSTANTINESCU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN
14188. ~ *Quelques considérations sur la prophylaxie de la variole. (Thèse). Paris, A. Parent, 1877. 4°. 40 p. (Crăinicianu, p. 151 ; Rally I, p. 77)

Nu exista imagini
  1897) CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
14189. ~ Ce trebue să mâncăm dimineaţa, de Doctorul M. I. Constantinescu, medic locotenent. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 46 p. 1 leu. (II 16050)
14190. ~ Câteva cercetări asupra tuberculosei în armată. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 13 Decembrie 1905 de Mihail I. Constantinescu, intern al Spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 114[-117] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 824) (II 3351)
14191. ~ Câteva lămuriri asupra importanţei băilor Balta Albă din jud. R.-Sărat, de D-r M. I. Constantinescu. Focşani (Tip. Putna Panaite Alexandrescu & Gheorghe D. Mircea), 1915. (20 x 13). 20 p. 20 bani. (I 45383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1898) CONSTANTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N.
14192. ~ Istoria Războiului Româno-Bulgar. Ediţie populară coprinzând episoadele cele mai interesante ale Războiului şi cifrele exacte ale eroilor români căzuţi pe câmpul de onoare de N. Constantinescu, depozitar de ziare. Ed. I. Ploeşti (Tip. Speranţa T. Ionescu Lungu), 1913. (17 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 174832)
Descriere după copertă. Conţine şi "Marşul Silistra Răsboi. - Cîntec patriotic de Al. Negrini, Artist" (p. 26-28).
14193. ~ Idem. Ed. II. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V. Dumitrescu), [1913]. (17 x 12,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 34442)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1899) CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
14194. ~ Cetatea Giurgiu. Originile şi trecutul ei. De N. A. Constantinescu, profesor. Cu 6 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21,5). 38 p., 6 f. pl. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice. No. 13, p. 485- 522) (II 47967)
Descriere după copertă.
14195. ~ Câteva inscripţii inedite din Prahova şi Vlasca, [de N. A. Constantinescu]. [Bucureşti] (Arte Grafice Göbl-Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 7 p. (II 55539)
Descriere după copertă.
14196. ~ Istoria Românilor scrisă pentru poporul moldovenesc de N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, 1918. (25 x 17). VI, 22, 15 p. 5 lei. (II 78896)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice (slave).
14197. ~ Începuturile şi stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova. Lucrare făcută în seminarul de Istoria Românilor de sub direcţiunea D-lui Prof. D. Onciul de N. A. Constantinescu, premiată din fondul Hillel şi tipărită cu ajutorul Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VIII, 114 p. (Seminarul de Istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti) (II 37540)
La p. VI-VIII: Bibliografie.
14198. ~ Povestiri din trecut. Bătăliile cele mari ale Românilor. Partea I. De N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, Edit. Comisiei culturale a zemstvei judeţului Soroca, 1918. (26 x 17,5). II, 22 p. 4 lei. (II 531821)
Text românesc, cu litere slave. Editura, pe copertă.
Vezi de asemenea:
• Lui Ion BIANU... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1900) CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
14199. ~ Dreptul internaţional. Conferinţe făcute de Maior N. C. Constantinescu, profesor. Bucuresci, 1891. (26 x 21,5). 1 f., 316, 12 p. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 55460)
Litografiat.
În colaborare:
CULCER, I. şi ~ Curs de Topografie. Partea III. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini