Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1851) CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
14051. ~ Experienţe aplicate Cursului de Chimie. Pentru toate clasele de băeţi şi fete. Coprinzând: Exerciţii, probleme, preparări şi diferite reacţiuni de caracterizări, de G. Constantinescu, Profesor la Liceul din Ploeşti. Ed. I. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V Dumitrescu), 1915. (23 x 15). 3 f., 216 p. cu il. 4 lei. (II 53795)
Pe copertă: "Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei cu No. 399 din 16 Iunie 1915. Cu 161 figuri, numeroase probleme şi exerciţii".
14052. ~ Noţiuni de chimie elementară şi experimentală, [de] G. Constantinescu, Profesor la liceul din Ploeşti. Curs aprobat de onor. Minister pentru clasa IV secundară. Ed. I. Ploeşti (Progresul), 1914. (20 x 13). 190 p. cu il. , erata. 2,80 lei. (II 38361)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Carte de citire, cl. II. Partea I. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. III. Partea II. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. IV. Partea III. Ed. II. Ploieşti, 1893.
~. Carte românească de citire. Ed. I. Ploieşti, 1890.
Vezi de asemenea:
CERCUL Profesorilor Secundari. Gradaţiile corpului didactic. Memoriu de... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1852) CONSTANTINESCU, G., învăţător
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., învăţător
14053. ~ Noţiuni de gramatică româna pentru Classele Primare Urbane şi Rurale de G. Constantinescu, Institutore. Roman (Typ. Gheorghe V. Sandu), 1871. (20,5 x 12). 2 f., 64 p. 50 bani. (II 411884)

Nu exista imagini
  1853) CONSTANTINESCU, G., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., jurist
14054. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Bucureşti, 1902. 88 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană din T. Severin)

Nu exista imagini
  1854) CONSTANTINESCU, G., institutor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., institutor
14055. ~ Regina Elisabeta a României de G. Constantinescu, Institutor Valea Ursului Argeş. Piteşti (Tip. Transilvania J. J. Schreier), 1916. (21,5 x 14). 46 p. cu portr. (II 47907)

Nu exista imagini
  1855) CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
14056. ~ Cercetări asupra Frecvenţei bacilului tuberculos în laptele comercial din Bucureşti. Teză susţinută la... 1913 de G. C. Constantinescu, Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (23 x 16). 49 p. (Lucrare făcută în laboratorul de Microbiologie şi Anatomie patologică al Şcoalei Veterinare) (Şcoala superioară de Medicină veterinară, nr. 231) (II 30906)

Nu exista imagini
  1856) CONSTANTINESCU, G. G., inginer
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. G., inginer
Editări de texte:
CONSTANTINESCU, G. P. Elemente de Trigonometrie, licee, cl. VI şi VII. Ed. III de ~. Craiova, 1904 ; cl. VII şi VIII. Ed. III de ~. Craiova, 1904.

Nu exista imagini
  1857) CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
14057. ~ Elemente de trigonometrie pentru licee şi şcoalele militare, de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1885. (23 x 15,5). 2 f., 196 p. (II 78797)
14058. ~ Idem. Introdusă în scoale cu aprob. Onor. Minister al Cultelor şi Instr. publice de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Ed. II. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (23 x 15,5). 231 p. (II 76439)
14059. ~ Elemente de Trigonometrie, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea modernă cl. VII şi VIII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 1 f.,, 115 p. 2,30 lei. (I 2825)
Manual redactat de G. P. Constantinescu şi editat de fiul acestuia G. G. Constantinescu.
14060. ~ Idem, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea reală, cl. VI şi VII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 198 p. 3,50 lei. (1 2826)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. Istoria Antică în Biografii, cu ajut. profesorilor asoc. Bucureşti, 1890.
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Istoria sacră a Noului Testament, cu ajut. profesorilor asoc. Ploeşti, 1890.

Nu exista imagini
  1858) CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
14061. ~ Monografia gimanziului Ştirbei-Vodă din Călăraşi. Întocmită cu ocaziunea împlinirii a 25 de ani dela infiinţarea Gimnaziului de G. V. Constantinescu, Profesor şi Director al gimnaziului. Călăraşi (Tip. C. I. Şeicărescu), 1910. (23 x 16). 130 p. cu il. (II 532112)
În colaborare:
14062. ~ Carte de aritmetică pentru clasa III-a a şcoalelor primare urbane. Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19 x 13). 77 p. 60 bani. (I 35575)
14064. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară urbană Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910, de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar, Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 95 p. 70 bani. (I 35577)
14064. ~ Idem, pentru divizia III-a a şcoalelor primare rurale, Anul I-iu şi al II-a. Alcătuită Conform programei analitice a şcoalelor primare, din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de matematici, Călăraşi ; V. Vasilescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 12.5). 147 p. 1 leu. (I 38576)

Nu exista imagini
  1859) CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
14065. ~ *Despre cataracte. [Teză de doctorat]. Iaşi, 1898. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 97) (Botez, p. 11)

Nu exista imagini
  1860) CONSTANTINESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE
14066. ~ *Un cas de rétrécissement tuberculeux de l’urèthre chez un malade atteint de tuberculose de l’appareil urinaire. Laval, L. Barnéoud, 1911. 8°. 19 p., pl. (Extrait des Annales des maladies des organes génito-urinaires, no. 22, 1911) (Rally I, p. 76)
14067. ~ L’incontinence d’urine symptomatique de la tuberculose rénale. Par Georges Constantinescu (de Bucarest), Ancien Moniteur de la Clinique des Voies urinaires de Necker. Paris, Masson et C-ie, Editeurs, [1912]. (23,5 x 16). p. 611-624. (Journal d’Urologie médicale et chirurgicale No. 5-Mai 1912. (Extrait) (II 271074)
Descriere după titlul de la începutul textului.
14068. ~ Nefrectomia în tuberculoza renală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de [8 Feb. 1910] de George Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1131) (II 580070)
14069. ~ Idem. [Studiu de] Dr. Gogu Constantinescu.. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (24,5 x 16,5). 84 p. (II 16894)

Nu exista imagini