Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1841) CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
14028. ~ Noţiuni de sintaxa limbei latine. Urmată de cunoşcinţele trebuincioase pentru interpretarea autorilor clasici. Dupe ultimele cercetări şi pentru folosul claselor de latinesce de Constantinescu Demetru-Conde, profesor. Târgovişte (Tip. şi Leg. de cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1898. (20,5 x 14). 144, XIII p. 3 lei. (II 17029)

Nu exista imagini
  1842) CONSTANTINESCU, EL.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EL.
În colaborare:
14029. ~ Regulament de Igienă, edilitate şi. poliţie rurală. Art. 59, 60 şi 61 din Legea pentru organizarea comunelor rurale şi administraţia plăşilor. [Pe copertă: Manual Practic-Administrativ. Coprinzând: Modele tip de regulamente Comunale: Higiena, edilitate şi poliţie rurală. Aprobate de Serviciul Sanitar Superior prin Jurnalul No. 480, Consiliul Permanent Administrativ prin avizul No. 480 şi Ministerul de Interne prin ordinul No. 81.825/1910. Diferite formulare în materie de execuţiune silită la urmări civile; arendarea cârciumilor comunale, contracte; alegerea terenurilor şi construcţia şcoalelor, o dare de seamă asupra întocmirei unei bune statistici, cum şi formulare referitoare la stabilirea streinilor în com. rurale de El. Constantinescu, Directorul Prefecturei Argeş şi M. Păunescu, Administr. pl. Bascov-Argeş]. Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Şreier), 1910. (20,5 x 5). 96 p. 2 lei. (I 17919)

Nu exista imagini
  1843) CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
14030. ~ De et de l’Enseignement secondaire en Roumanie [par le] Prof. Eliodor Constantinesco. Paris, Alcide Picard, éditeur (Impr. de Charles Noblet), 1910. (25 x 16). 32 p. 1 franc. (II 19687)
14031. ~ Discuţii în jurul clasicismului în Franţa. Criza morală în învăţămîntul nostru secundar [de] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Matei Basarab), 1912. (19,5 x 13,5). 40 p. 75 bani. (I 29722)
14032. ~ *În chestiunea militarizării şcolilor, articole extrase din Voinţa Naţională. Bucureşti, 1906. (Constantinescu El, cop. 4)
14033. ~ Învăţământul secundar în Vâlcea [de] Prof. Eliodor Constantinescu. R. Vâlcea (Tip. O. Thüringer), 1906. (19,5 x 13,5). 31 p. (Din Publicaţiile Liberalului-Vâlcean) (I 6422)
14034. ~ Problema învăţământului secundar în Franţa. Şcolile primare superioare din Paris. [De] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. R. Vâlcea (Tip. Soc. Coop. Matei Basarab), 1911. (22 x 15). 208, 1 f. erata. (II 33799)
Vol. II a apărut în 1913 cu titlul: "Şcoala Primară Superioară în Franţa".
14035. ~ Qualis Plauti tempore mulieris conditio fuerit, [de] Prof. Eliodor Constantinescu. Bucurestiensis (In Aedibus Minerva), 1905. (23 x 15,5). 16 p. (II 1688)
14036. ~ Şcoala medie după 3 ani de funcţionare, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor, Inspector şcolar. Notiţe dintr-un raport oficial. Bucureşti, Libr. Socec & C-ie (R. Vâlcea, Tip. Matei Basarab), 1915. (23 x 16). 24 p. 1 leu. (II 47924)
14037. ~ Şcoala Primară Superioară în Franţa. Şcoala medie în România, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor Secundar. Vol. II. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Matei Basarab), 1913. (20,5 x 13,5). 132 p. 2 lei. (II 33799)
Vol. I a apărut în 1911 cu titlul: "Problema învăţămîntului secundar în Franţa".
14038. ~ *Ziua de 24 Ianuarie, conferinţă şcolară. R.-Vâlcea, 1905. (Constantinescu El, cop. 4)

Nu exista imagini
  1844) CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
14039. ~ Contribuţiuni la studiul enucleaţiei globului ocular. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1913 de Em. I. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 16). 58 p. cu il. , 1 f.pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1273) (II 33626)

Nu exista imagini
  1845) CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
14040. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa de Emanoel M. Constantinescu. Susţinută la ... 1899. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asoc., Marinescu & Serban), 1899. (23,5 x 16,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412819)

Nu exista imagini
  1846) CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
14041. ~ Despre condiţiunea juridică a străinilor în România. Thesă pentru licenţă susţinută la [25 Iunie] 1884 de Eustaţiu Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (22,5 x 14). 27, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (Bj-DrTS 7470)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  1847) CONSTANTINESCU, FIRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FIRU
Vezi: FIRU, C.

Nu exista imagini
  1848) CONSTANTINESCU, FLOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOR
14042. ~ Despre societăţile comerciale de Fior. Constantinescu. Teză pentru licenţă. Bucuresci (Tip. de Lux Adolf Feldman), 1899. (22 x 15). 77 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 185893)

Nu exista imagini
  1849) CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
În colaborare:
COSTESCU-DUCA, I. ş.a. Discursuri funebre cu ocasiunea înmormântărei prof. Ion Sburlan. Buzeu, 1891.

Nu exista imagini
  1850) CONSTANTINESCU,G., istoric
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU,G., istoric
14043. ~ Chir Leiba şi cu cei doui amici ai sei, de G. Constandinescu. Bucuresci, 1878. (20,5 x 13). 14 p. (I 58051)
14044. ~ Cine se scoală mai de dimineaţă ajunge mai departe sau O lecţiune către junii care se angajédă în afacerile de comerţ, industrie etc., de G. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaescu şi Vaidescu), 1870. (21,5 x 3). 15 p. (II 76336)
14045. ~ Un cântăreţ mut sau Giuvaergiulu încelatu, de G. C.[= George Constantinescu]. Bucuresci, 1880. (14 x 10). 16 p. 30 bani. (I 54025)
Descriere după copertă.
14046. ~ Hoţiile în pustiile Rusiei şi hoţii Tartari pe Marea Neagra sau Ioan Tergovesteanulu şi Pusnicul israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1871. (24 x 15). 16 p. (II 413520)
14047. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (22 x 14). 16 p. (BCU-ClN 184243)
Lipsă coperta.
14048. ~ Un mister în castelul lui Zamiosky şi viziunea bandiţilor séu Spiridusiul lui Boldescu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1875. (23,5 x 16). 14 p. 70 bani) (II 408596)
14049. ~ *Testamentul lui Petru cel Mare. Hoţiile din pustiile Rusiei şi Ioan Tergovisteanu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Tip. Centru), 1879. (24,5 x 16,5). 18 p. 50 bani. (A 606)
În prezent, lipsă BAR.
14050. ~ Idem, şi Pusnicul Israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1884. (24 x 16). 20 p. (II 360702)
Editări de texte:
• Domnia lui George Ilangerliu... Ed. de ~. Bucureşti, 1871.
• Orco sau Nemţii în Veneţia. Ed. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  1851) CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
14051. ~ Experienţe aplicate Cursului de Chimie. Pentru toate clasele de băeţi şi fete. Coprinzând: Exerciţii, probleme, preparări şi diferite reacţiuni de caracterizări, de G. Constantinescu, Profesor la Liceul din Ploeşti. Ed. I. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V Dumitrescu), 1915. (23 x 15). 3 f., 216 p. cu il. 4 lei. (II 53795)
Pe copertă: "Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei cu No. 399 din 16 Iunie 1915. Cu 161 figuri, numeroase probleme şi exerciţii".
14052. ~ Noţiuni de chimie elementară şi experimentală, [de] G. Constantinescu, Profesor la liceul din Ploeşti. Curs aprobat de onor. Minister pentru clasa IV secundară. Ed. I. Ploeşti (Progresul), 1914. (20 x 13). 190 p. cu il. , erata. 2,80 lei. (II 38361)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Carte de citire, cl. II. Partea I. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. III. Partea II. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. IV. Partea III. Ed. II. Ploieşti, 1893.
~. Carte românească de citire. Ed. I. Ploieşti, 1890.
Vezi de asemenea:
CERCUL Profesorilor Secundari. Gradaţiile corpului didactic. Memoriu de... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1852) CONSTANTINESCU, G., învăţător
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., învăţător
14053. ~ Noţiuni de gramatică româna pentru Classele Primare Urbane şi Rurale de G. Constantinescu, Institutore. Roman (Typ. Gheorghe V. Sandu), 1871. (20,5 x 12). 2 f., 64 p. 50 bani. (II 411884)

Nu exista imagini
  1853) CONSTANTINESCU, G., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., jurist
14054. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Bucureşti, 1902. 88 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană din T. Severin)

Nu exista imagini
  1854) CONSTANTINESCU, G., institutor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., institutor
14055. ~ Regina Elisabeta a României de G. Constantinescu, Institutor Valea Ursului Argeş. Piteşti (Tip. Transilvania J. J. Schreier), 1916. (21,5 x 14). 46 p. cu portr. (II 47907)

Nu exista imagini
  1855) CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
14056. ~ Cercetări asupra Frecvenţei bacilului tuberculos în laptele comercial din Bucureşti. Teză susţinută la... 1913 de G. C. Constantinescu, Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (23 x 16). 49 p. (Lucrare făcută în laboratorul de Microbiologie şi Anatomie patologică al Şcoalei Veterinare) (Şcoala superioară de Medicină veterinară, nr. 231) (II 30906)

Nu exista imagini
  1856) CONSTANTINESCU, G. G., inginer
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. G., inginer
Editări de texte:
CONSTANTINESCU, G. P. Elemente de Trigonometrie, licee, cl. VI şi VII. Ed. III de ~. Craiova, 1904 ; cl. VII şi VIII. Ed. III de ~. Craiova, 1904.

Nu exista imagini
  1857) CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
14057. ~ Elemente de trigonometrie pentru licee şi şcoalele militare, de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1885. (23 x 15,5). 2 f., 196 p. (II 78797)
14058. ~ Idem. Introdusă în scoale cu aprob. Onor. Minister al Cultelor şi Instr. publice de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Ed. II. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (23 x 15,5). 231 p. (II 76439)
14059. ~ Elemente de Trigonometrie, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea modernă cl. VII şi VIII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 1 f.,, 115 p. 2,30 lei. (I 2825)
Manual redactat de G. P. Constantinescu şi editat de fiul acestuia G. G. Constantinescu.
14060. ~ Idem, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea reală, cl. VI şi VII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 198 p. 3,50 lei. (1 2826)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. Istoria Antică în Biografii, cu ajut. profesorilor asoc. Bucureşti, 1890.
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Istoria sacră a Noului Testament, cu ajut. profesorilor asoc. Ploeşti, 1890.

Nu exista imagini
  1858) CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
14061. ~ Monografia gimanziului Ştirbei-Vodă din Călăraşi. Întocmită cu ocaziunea împlinirii a 25 de ani dela infiinţarea Gimnaziului de G. V. Constantinescu, Profesor şi Director al gimnaziului. Călăraşi (Tip. C. I. Şeicărescu), 1910. (23 x 16). 130 p. cu il. (II 532112)
În colaborare:
14062. ~ Carte de aritmetică pentru clasa III-a a şcoalelor primare urbane. Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19 x 13). 77 p. 60 bani. (I 35575)
14064. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară urbană Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910, de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar, Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 95 p. 70 bani. (I 35577)
14064. ~ Idem, pentru divizia III-a a şcoalelor primare rurale, Anul I-iu şi al II-a. Alcătuită Conform programei analitice a şcoalelor primare, din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de matematici, Călăraşi ; V. Vasilescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 12.5). 147 p. 1 leu. (I 38576)

Nu exista imagini
  1859) CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
14065. ~ *Despre cataracte. [Teză de doctorat]. Iaşi, 1898. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 97) (Botez, p. 11)

Nu exista imagini
  1860) CONSTANTINESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE
14066. ~ *Un cas de rétrécissement tuberculeux de l’urèthre chez un malade atteint de tuberculose de l’appareil urinaire. Laval, L. Barnéoud, 1911. 8°. 19 p., pl. (Extrait des Annales des maladies des organes génito-urinaires, no. 22, 1911) (Rally I, p. 76)
14067. ~ L’incontinence d’urine symptomatique de la tuberculose rénale. Par Georges Constantinescu (de Bucarest), Ancien Moniteur de la Clinique des Voies urinaires de Necker. Paris, Masson et C-ie, Editeurs, [1912]. (23,5 x 16). p. 611-624. (Journal d’Urologie médicale et chirurgicale No. 5-Mai 1912. (Extrait) (II 271074)
Descriere după titlul de la începutul textului.
14068. ~ Nefrectomia în tuberculoza renală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de [8 Feb. 1910] de George Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1131) (II 580070)
14069. ~ Idem. [Studiu de] Dr. Gogu Constantinescu.. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (24,5 x 16,5). 84 p. (II 16894)

Nu exista imagini
  1861) CONSTANTINESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE C.
14070. ~ Din Romanaţi (Balade) culese de George C. Constantinescu. Corabia (Tip. Ioan Georgescu-Mânzu), 1913. (15,5 x 11,5). 82 p. 30 bani. (Biblioteca folcloristică, nr. 16) (I 164663)
Prefaţă de Şt. St. Tuţescu.

Nu exista imagini
  1862) CONSTANTINESCU, GEORGE I. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE I. (1886-?)
14071. ~ *Autoserotherapia în reumatismul blenoragic. [Teză]. Bucureşti, 1914. 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1321) (Teze Fac. Med.-B, p. 170)
14072. ~ Idem, [de] Dr. George I. Constantinescu, Fost intern al spitalului Brâncovenesc. [Studiu]. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1914. (23 x 16). 56 p. (II 35036)
În colaborare:
DAVIDESCU, G. A. şi ~ Contribuţiuni la tratamentul şancrului simplu. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  1863) CONSTANTINESCU, GEORGE-DUMITRU (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE-DUMITRU (1845-?)
14073. ~ De la rage en général et des lysses en particulier. Thèse pour le doctorat en medicine Présentée et soutenue le 16 Juillet 1869, par Georges-Démètre Constantinescu, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médecine), 1869. (24 x 16). 2 f., 132 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 37529)
14074. ~ *Chist melicer în regiunea cervicală anterioară, de Dr. G. D. Constantinescu. Buzău, 1873. 8°. 39 p. (Crăiniceanu, p. 44)

Nu exista imagini
  1864) CONSTANTINESCU, GHEORGHE C. (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GHEORGHE C. (1855-?)
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. II. Târgu-Jiu, 1891.
~. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890.

Nu exista imagini
  1865) CONSTANTINESCU, GEORGE N. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE N. (1883-?)
14075. ~ Consideraţiuni asupra diologiei şi patogenici paraliziei generale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de George N. Constantinescu, fost intern al spitalului Filantropia şi al ospiciului Madona-Dudu din Craiova. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1909. (23 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1118) (II 19403)

Nu exista imagini
  1866) CONSTANTINESCU, GEORGE N. (1888-1950)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE N. (1888-1950)
14076. ~ Cercetări asupra frecvenţei trichinozei la porc (cu 6 figuri). Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată şi susţinută la... Aprilie 1914 de Gh. N. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (24 x 17). 56 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 240) (Lucrare făcută în laboratorul de Microbiologie, Anatomie Patologică şi Inspecţiunea Alimentelor al Şcoalei Superioare de Medicină Veterinară şi în Laboratorul Abatorului din Bucureşti) (II 36528)

Nu exista imagini
  1867) CONSTANTINESCU, GOGU (1881-1965)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GOGU (1881-1965)
14077. ~ Elemente din teoria aplicatiunilor cimentului armat. I. Rezervoare de apă. Conferinţe ţinute la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, de Gogu Constantinescu, inginer. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1906. (20,5 x 13). 41[-43] p. cu il. (I 6480)
14078. ~ Theory of Sonics. A Treatise on Transmission of Power by Vibrations. By George Constantinesco, Engineer. Vol. I. London (Suffolk, Richard Clay & Sons), 1918. (22,5 x 15). 1 f., VI , 212 p. (II 275553)

Nu exista imagini
  1868) CONSTANTINESCU, GRIGORE (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GRIGORE (1852-?)
14079. ~ Dare de seamă către alegătorii comunali ai oraşului Severin, de Gr. Constantinescu, primar, 1906, Octombrie. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1906. (20,5 x 13,5). 23 p. (II 5765)
Dare de seamă asupra lucrărilor efectuate din febr. 1905.
14080. ~ *Despre obligaţiele vêndetorului în dreptul roman şi român. Thesă. Bucuresci (Typ. Naţională), 1875. 8°. 148 p. (BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 24)

Nu exista imagini
  1869) CONSTANTINESCU, GRIGORE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GRIGORE (1865-?)
14081. ~ Despre seime. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Grigore Constantinescu. Presentată şi susţinută la ... Octombre 1889. Bucuresci (Tip. şi Librăriea Şcolelor, Eniu D. Bălténu & C. P.-Conduratu), 1889. (22,5 x 15). 59[-63] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 27) (II 164168)

Nu exista imagini
  1870) CONSTANTINESCU, GRIGORE D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GRIGORE D.
Traduceri:
LASCU, N.V. O sută de ani dela trecerea Basarabiei către Rossiia. Tred. de ~. Chişinău, 1912.

Nu exista imagini
  1871) CONSTANTINESCU, GRIGORE GH.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GRIGORE GH.
14082. ~ Contribuţiuni la Studiul tratamentului Luxaţiunilor Cristalinului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1912 de Grigore Gh. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 75 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1241) (II 29065)

Nu exista imagini
  1872) CONSTANTINESCU, HARALAMBIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, HARALAMBIE
14083. ~ Dreptul şi judecata la Ebreii vechi. Teză pentru licenţă de Preotul Haralambie Constantinescu. Susţinută la [28 Martie] 1897. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1897. (22,5 x 14,5). 51[-53] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 55630)

Nu exista imagini
  1873) CONSTANTINESCU, HARITON
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, HARITON
În colaborare:
14084. ~ Geografia Judeţului Teleorman. Carte-Atlas. Pentru clasa II urbană şi divisia II rurală, lucrată de Hariton Constantinescu, Directorul şcoalei de băeţi No. 2 şi Radu Popescu, Directorul şcoalei de băeţi No. 1, din Turnu-Măgurele. Ed. I. Alexandria (Tip. şi Libr. Alexandri, Anghel N. Vasilescu), 1905. (25 x 20). 44 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 2848)
14085. ~ Povăţuitor la Cartea-atlas a judeţului Teleorman, de Hariton Constantinescu, Directorul şcoalei de băeţi No. 2 şi Radu Popescu, Directorul şcoalei de băeţi No. 1 din Turnu-Măgurele. Alexandria (Tip. şi Libr. Alexandri, Anghel N. Vasilescu), 1905. (19 x 13). 17 p. 50 bani. (I 22041)
14086. ~ Monografia oraşului Turnu-Măgurele, lucrată de Hariton Constantinescu, Director la şcoala de băeţi No. 2, Ioan St. Scondăcescu, Profesor de limba română la Gimnaziul Sf. Haralambie şi Economul Stavrofor Ştefan Marinescu, sub direcţiunea D-lui CD. Costovici, Primar. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (26 x 20). 127[-130] p. cu il. (Primăria Oraşului Turnu-Măgurele) (II 27790)

Nu exista imagini
  1874) CONSTANTINESCU, I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, I. (1871-?)
14087. ~ *Des hémorrhagies gastro-intestinales chez Venfant. Paris, 1897. 8°. 194 p. (Crăinicianu, p. 150)

Nu exista imagini
  1875) CONSTANTINESCU, I., profesor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, I., profesor
14088. ~ Asupra regimului nostru vamal şi convenţional în ultimul pătrar de secol. Conferinţă ţinută la clubul conservator din Iaşi în zilele de 30 Ianuarie şi 6 Februarie 1904, de I. Constantinescu, Profesor. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1904. (21 x 13). 51 p. (II 156496)
Vezi de asemenea:
• Din nevoile poporului Romîn. Prelegeri poporane... Iaşi, 1900.

Nu exista imagini
  1876) CONSTANTINESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ILIE
14089. ~ Cultura şi foloasele sfeclei întrebuinţată ca nutreţ pentru vite, de Ilie Constantinescu, Ad-torul Domeniilor Caraula şi Vârtop (Doljiu). Craiova (Tip. Română N. I. Macavei), [189?]. (16,5 x 10,5). 20 p. 50 bani. (1 408829)
Diferă prin tipar şi ortografie de următoarea.
14090. ~ Idem. Craiova, Tip., Leg. de Cărţi şi Secţia de Cartonage, N. I. Macavei), [1903]. (16,5 x 10,5). 20 p. 50 bani. (116615)
Datat după: R. Bibliogr., 1(1903), nr. 2, mart.-apr., p. 28).

Nu exista imagini
  1877) CONSTANTINESCU, ILIE (1877-1955)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ILIE (1877-1955)
14091. ~ Asupra unui caz de poliencefalomielită cronică progresivă (Oftalmoplegie nucleară) de Docent Dr. I. Constantinescu, şeful Serviciului de boale de ochi şi urechi din Spitalul militar Regina Elisabeta. Comunicare făcută la Societatea Ştiinţelor medicale în şedinţa dela 1 Februarie 1916. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1916. (24 x 16,5). 16 p. (II 46652)
14092. ~ Boalele urechii din punct de vedere medico-legal militar, de Medicul Căpitan Ilie Constantinescu din şcoalele de artilerie şi geniu. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte grafice), 1908. (23 x 16). 37 p. (II 9936)
14093. ~ Causele şi tratamentul ulcerului serpiginos al corneei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 19 Decembrie 1900 de Ilie Constantinescu, Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (24 x 16). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 579) (II 413542).
14094. ~ Un caz de sinusectomie frontală pentru fistulă orbitară consecutivă unei sinusite frontale vechi, de Dr. I. Constantinescu, Docent Universitar. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte grafice), 1914. (24 x 16,5). 4 p. (II 36512)
14095. ~ Conjunctivita Granulosa, de I. Constantinescu, medic batalion cl. II. Lucrare din Serviciul de bóle de ochi al Spitalului militar Central. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23 x 18). 61[-63] p. cu il. (II 254944)
Premiată de Societatea studenţilor în medicină (vezi: Crăiniceanu, p. 150).
14096. ~ Diagnosticul medico-legal în patologia oculară. Constatarea simulaţiunei şi exageraţiunei boalelor de ochi în viaţa militară şi civilă, de Dr. Ilie Constantinescu, Medic-Căpitan. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (24 x 17). 1 f., 127 p. cu il. , 4 tab. (II 10672)
14097. ~ Evacuarea răniţilor de pe câmpul de luptă, de Medicul Maior Ilie Constantinescu. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte grafice Iancu Ionescu), [1913]. (24 x 16,5). 21 p. (II 33342)
14098. ~ Expertiza medico-legală şi justiţia militară, de Medicul-Maior Ilie Constantinescu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 12 p. (II 27671)
14099. ~ Glaucomul, [de] I. Constantinescu, Medic de batalion cl. II. Patogenia şi diagnosticul diferenţial. [Bucureşti] (Tip. Dreptatea), 1899. (24,5 x 16,5). 15 p. (II 413517)
14100. ~ Idem, de Ilie Constantinescu, Medic sublocotenent. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (24 x 16,5). 1 f., 46 p. (Serviciul de bóle de ochi din Spitalul Central al Armatei) (II 413518)
14101. ~ Iridociclitele tardive în urma operaţiei de cataractă. Cauze şi tratament, [de] Dr. Ilie Constantinescu. Bucureşti (Tip. modernă Cultura, fost Grigore Luis), 1911. (23 x 16). 16 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 1, ian. 1911) (BCU-ClN 186055)
14102. ~ Medicul rezervist la începutul războiului de Dr. Maior Ilie Constantinescu. Conferinţă ţinută în seara de 28 Ianuarie şi tipărită de Societatea Ştiinţelor Medicale din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913. (20 x 13). 14 p. 50 bani. (II 31268)
Pe copertă, menţiunea: "Se vinde în folosul fondului militar".
14103. ~ Memoriu asupra studiilor şi lucrărilor ştiinţifice ale D-nului Ilie Constantinescu, medic maior. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 21, II p. (II 27678)
14104. ~ Noţiuni de anatomie şi fiziologie în raport cu educaţiunea fizică, de Medicul Maior Ilie Constantinescu, docent universitar, profesor la Şcoalele de infanterie. Bucarest (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913 [pe copertă: 1914]. (25,5 x 18,5). 127 p. cu il. (II 36626)
14105. ~ Ochii şi orbirea, [de] Dr. Maior I. Constantinescu, Docent Universitar. Conferinţă ţinută la cercul militar din Turnu Severin la 15 Aprilie 1913 în folosul societăţii Amicii Orbilor. Bucureşti (Inst. Grafic Universala I. Ionescu), 1913. (16,5 x 12). 26 p. (1 34439)
14106. ~ Serviciul sanitar în campanie al unei divizii independente de cavalerie, [de] Medicul Maior Ilie Constantinescu. Bucureşti (Tip. Universala), 1912. (22 x 15,5). 24 p. (II 29091)
14107. ~ Serviciul sanitar militar în timpul luptei, de Dr. Maior Ilie Constantinescu. Conferinţă ţinută în seara de 11 Februarie şi tipărită de Societatea Ştiinţelor Medicale din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (23 x 16). 25 p. 75 bani. (II 31218)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Se vinde în folosul fondului sanitar militar".
14108. ~ Stările inflamatoare tardive în urma operaţiei de cataractă. Cauze şi tratament. Lucrare prezentată pentru abilitare ca Docent în oftalmologie, de Dr. Maior Ilie Constantinescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 49[-51] p. (II 27677)
14109. ~ Tratamentul Glaucomului, de Ilie Constantinescu, Medic de batal. cl. II. [Bucureşti] (Tip. Dreptatea), 1900. (23 x 15,5). 39 p. (II 412454)
În colaborare:
14110. ~ Un caz de sindromul lui Gradenigo, de Dr. Maior I. Constantinescu şi Dr. Al. Bolintineanu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Cucu), 1911. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din Buletinul Corpului Sanitar Militar, nr. 9) (II 24940)

Nu exista imagini
  1878) CONSTANTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN
14111. ~ Câte-va cuvinte asupra iodului şi a unor preparate ale sale tratate din punctul de vedere chimico-analitic-practic. Tesa prezentată la concursul de farmacist de Corp de Armată de farmacistul de divisie Ioan Konstantinescu, Licenţiat în farmacie. Şef farmacist al corpului III de armată. Galatz (Noua Tip. Dacia), 1883. (23 x 15). III-45 p. (BCU-ClN 186485)

Nu exista imagini
  1879) CONSTANTINESCU, IOAN (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN (1848-?)
14112. ~ Câte-va cestiuni de Hygiena militară. Memoriu présentat pentru essamenul de medic de regiment clasa I-a de Dr. I. Constantinescu. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1889. (23 x 14,5). 30 p., 1 tab. (II 412390)
14113. ~ Istoricul unei încercări de esperienţe cu Baccilul holerii în prevederea tratamentului acestei epidemii la institutul de Bactériologie [imprimat greşit: Bacteologie] din Bucuresci (publicat în jurnalul Lupta No. 2066 de la 1 August 1893), [de Dr. I. Constantinescu, Medic de Regim. Cl. I, în retragere]. [Bucureşti, 1893]. (24 x 16,5). 16 p. (II 413223)
Descriere după titlul de la începutul textului.
14114. ~ Noţiuni despre Apele Chloruro-Sodice din ţară în general, şi apa cu nomol de la Balta-Albă în special din puntul[!] de vedere terapeutic. Thesa pentru doctorat în medicina susţinută în luna Aprilie 1882 de Ioan Constantinescu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medic de regiment cl. 2-a, cavaler Ordinului Stéoa României. Bucuresci (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1883. (23,5 x 16). 4 f., II, 84 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 107) (II 19333)

Nu exista imagini
  1880) CONSTANTINESCU, IOAN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN (1883-?)
14115. ~ Consideraţiuni asupra lithiazei renale. Nephrolithotomia. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... de I. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1909. (23,5 x 16). 46[-51] p. cu il. (Facultatea de Medicină, nr. 1054) (II 12690)

Nu exista imagini