Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1841) CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
14028. ~ Noţiuni de sintaxa limbei latine. Urmată de cunoşcinţele trebuincioase pentru interpretarea autorilor clasici. Dupe ultimele cercetări şi pentru folosul claselor de latinesce de Constantinescu Demetru-Conde, profesor. Târgovişte (Tip. şi Leg. de cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1898. (20,5 x 14). 144, XIII p. 3 lei. (II 17029)

Nu exista imagini
  1842) CONSTANTINESCU, EL.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EL.
În colaborare:
14029. ~ Regulament de Igienă, edilitate şi. poliţie rurală. Art. 59, 60 şi 61 din Legea pentru organizarea comunelor rurale şi administraţia plăşilor. [Pe copertă: Manual Practic-Administrativ. Coprinzând: Modele tip de regulamente Comunale: Higiena, edilitate şi poliţie rurală. Aprobate de Serviciul Sanitar Superior prin Jurnalul No. 480, Consiliul Permanent Administrativ prin avizul No. 480 şi Ministerul de Interne prin ordinul No. 81.825/1910. Diferite formulare în materie de execuţiune silită la urmări civile; arendarea cârciumilor comunale, contracte; alegerea terenurilor şi construcţia şcoalelor, o dare de seamă asupra întocmirei unei bune statistici, cum şi formulare referitoare la stabilirea streinilor în com. rurale de El. Constantinescu, Directorul Prefecturei Argeş şi M. Păunescu, Administr. pl. Bascov-Argeş]. Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Şreier), 1910. (20,5 x 5). 96 p. 2 lei. (I 17919)

Nu exista imagini
  1843) CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
14030. ~ De et de l’Enseignement secondaire en Roumanie [par le] Prof. Eliodor Constantinesco. Paris, Alcide Picard, éditeur (Impr. de Charles Noblet), 1910. (25 x 16). 32 p. 1 franc. (II 19687)
14031. ~ Discuţii în jurul clasicismului în Franţa. Criza morală în învăţămîntul nostru secundar [de] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Matei Basarab), 1912. (19,5 x 13,5). 40 p. 75 bani. (I 29722)
14032. ~ *În chestiunea militarizării şcolilor, articole extrase din Voinţa Naţională. Bucureşti, 1906. (Constantinescu El, cop. 4)
14033. ~ Învăţământul secundar în Vâlcea [de] Prof. Eliodor Constantinescu. R. Vâlcea (Tip. O. Thüringer), 1906. (19,5 x 13,5). 31 p. (Din Publicaţiile Liberalului-Vâlcean) (I 6422)
14034. ~ Problema învăţământului secundar în Franţa. Şcolile primare superioare din Paris. [De] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. R. Vâlcea (Tip. Soc. Coop. Matei Basarab), 1911. (22 x 15). 208, 1 f. erata. (II 33799)
Vol. II a apărut în 1913 cu titlul: "Şcoala Primară Superioară în Franţa".
14035. ~ Qualis Plauti tempore mulieris conditio fuerit, [de] Prof. Eliodor Constantinescu. Bucurestiensis (In Aedibus Minerva), 1905. (23 x 15,5). 16 p. (II 1688)
14036. ~ Şcoala medie după 3 ani de funcţionare, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor, Inspector şcolar. Notiţe dintr-un raport oficial. Bucureşti, Libr. Socec & C-ie (R. Vâlcea, Tip. Matei Basarab), 1915. (23 x 16). 24 p. 1 leu. (II 47924)
14037. ~ Şcoala Primară Superioară în Franţa. Şcoala medie în România, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor Secundar. Vol. II. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Matei Basarab), 1913. (20,5 x 13,5). 132 p. 2 lei. (II 33799)
Vol. I a apărut în 1911 cu titlul: "Problema învăţămîntului secundar în Franţa".
14038. ~ *Ziua de 24 Ianuarie, conferinţă şcolară. R.-Vâlcea, 1905. (Constantinescu El, cop. 4)

Nu exista imagini
  1844) CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
14039. ~ Contribuţiuni la studiul enucleaţiei globului ocular. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1913 de Em. I. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 16). 58 p. cu il. , 1 f.pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1273) (II 33626)

Nu exista imagini
  1845) CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
14040. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa de Emanoel M. Constantinescu. Susţinută la ... 1899. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asoc., Marinescu & Serban), 1899. (23,5 x 16,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412819)

Nu exista imagini
  1846) CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
14041. ~ Despre condiţiunea juridică a străinilor în România. Thesă pentru licenţă susţinută la [25 Iunie] 1884 de Eustaţiu Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (22,5 x 14). 27, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (Bj-DrTS 7470)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  1847) CONSTANTINESCU, FIRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FIRU
Vezi: FIRU, C.

Nu exista imagini
  1848) CONSTANTINESCU, FLOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOR
14042. ~ Despre societăţile comerciale de Fior. Constantinescu. Teză pentru licenţă. Bucuresci (Tip. de Lux Adolf Feldman), 1899. (22 x 15). 77 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 185893)

Nu exista imagini
  1849) CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
În colaborare:
COSTESCU-DUCA, I. ş.a. Discursuri funebre cu ocasiunea înmormântărei prof. Ion Sburlan. Buzeu, 1891.

Nu exista imagini
  1850) CONSTANTINESCU,G., istoric
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU,G., istoric
14043. ~ Chir Leiba şi cu cei doui amici ai sei, de G. Constandinescu. Bucuresci, 1878. (20,5 x 13). 14 p. (I 58051)
14044. ~ Cine se scoală mai de dimineaţă ajunge mai departe sau O lecţiune către junii care se angajédă în afacerile de comerţ, industrie etc., de G. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaescu şi Vaidescu), 1870. (21,5 x 3). 15 p. (II 76336)
14045. ~ Un cântăreţ mut sau Giuvaergiulu încelatu, de G. C.[= George Constantinescu]. Bucuresci, 1880. (14 x 10). 16 p. 30 bani. (I 54025)
Descriere după copertă.
14046. ~ Hoţiile în pustiile Rusiei şi hoţii Tartari pe Marea Neagra sau Ioan Tergovesteanulu şi Pusnicul israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1871. (24 x 15). 16 p. (II 413520)
14047. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (22 x 14). 16 p. (BCU-ClN 184243)
Lipsă coperta.
14048. ~ Un mister în castelul lui Zamiosky şi viziunea bandiţilor séu Spiridusiul lui Boldescu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1875. (23,5 x 16). 14 p. 70 bani) (II 408596)
14049. ~ *Testamentul lui Petru cel Mare. Hoţiile din pustiile Rusiei şi Ioan Tergovisteanu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Tip. Centru), 1879. (24,5 x 16,5). 18 p. 50 bani. (A 606)
În prezent, lipsă BAR.
14050. ~ Idem, şi Pusnicul Israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1884. (24 x 16). 20 p. (II 360702)
Editări de texte:
• Domnia lui George Ilangerliu... Ed. de ~. Bucureşti, 1871.
• Orco sau Nemţii în Veneţia. Ed. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini