Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1821) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN. S. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN. S. (1875-?)
13991. ~ Copii naturali în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru examenul de licenţă în drept. Susţinută în diua de... 1900 de Const. C. Constantinescu. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413127)

Nu exista imagini
  1822) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN ST.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN ST.
13992 ~ Învăţătura Bisericii creştine despre dogme. Teză pentru Licenţă de Constantin St. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (23 x 15,5). 61[-63] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 8678)
13993. ~ Rolul bisericii în stat şi sprijinul ce-l dă pentru garantarea naţionalităţii. Conferinţă ţinută în Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul-Severin în ziua de 26 Noembrie 1910 de Pr. Const. St. Constantinescu, Paroh din Călimăneşti. Râmnicu-Vâlcea (Tip. şi Leg. de Cărţi O. Thüringer), 1911. (20,5 x 13). 16 p. 50 bani. (II 22303)
Cu o prefaţă de: iconom M. Răuţu.
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar... Craiova, 1913/14.

Nu exista imagini
  1823) CONSTANTINESCU, D., scriitor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., scriitor
13994. ~ Lira din munte, de P-cikul D. Constantinescu. Inspirata dintr’o mica tema francesâ. Bucureşti (Impr. lui Iosifu Romanovu şi Comp.), 1857. (17 x 11,5). 31 p. (I 101828)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1824) CONSTANTINESCU, D., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., jurist
13995. ~ Despre inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă susţinută la... Noembre 1889 de D. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1889. (24,5 x 16,5). 86, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413365)

Nu exista imagini
  1825) CONSTANTINESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D.
13996. ~ Teribilul juramînt more-judaico. Interpretat şi alcătuit de D. Constantinescu. Bucureşti, 1900. (28 x 11). 14 p. 50 bani. (BSS I 14370)

Nu exista imagini
  1826) CONSTANTINESCU, D., inginer
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., inginer
13997. ~ Tratat metalurgic. Definiţiunea metalelor industriale de D. Constantinescu, maestru la turnătoria generală a arsenalului de construcţii. Bucuresci, Edit. Tip. Nicolae Voicu (Tip. Nicolae Voicu), 1898. (20,5 x 13). IV-84 p. 2 lei. (II 411799)

Nu exista imagini
  1827) CONSTANTINESCU, D.I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D.I.
13998. ~ *Des pouvoirs de la femme judiciairement séparée des biens. (Thèse). Paris, A. Pédone, 1912. 8°. 181 p. (Rally I, p. 76)

Nu exista imagini
  1828) CONSTANTINESCU, D. M. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D. M. (1879-?)
13999. ~ Din resboiul european. Rezumatul operaţiunilor austro-sârbe (cu planşe) de Maiorul D.M. Constantinescu, din Marele Stat Major. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (24,5 x 16). 23 p., 8 h. (Din publicatiunile România Militară) (II 41530)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1829) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1871-1935)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1871-1935)
14000. ~ Carte de limba latină întocmită, pentru clasa II-a gimnazială, de D.St. Constantinescu, profesor la Liceul Mateiu Basarab şi la Seminarul Nifon Mitropolitul. [Pe copertă Ed. I]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20 x 13). 84 p. 1,60 lei. (I 2341)
14401. ~ Idem, pentru clasa III-a gimnazială, de D. St. Constantinescu, Profesor la Liceul Mateiu-Basarab şi la Seminarul Nifon Mitropolitul. Ed. I. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (20 x 13). 97 p. 2 lei. (I 382179)
14402. ~ Ceva despre educaţie, [de] D. St. Constantinescu, directorul Liceului Matei Basarab. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1907. (18 x 12). 40 p. 50 bani. (I 64401)
Descriere după copertă. Pe p. de titlu falsă: Două cuuvântări, rostite cu ocazia serbării patronului liceului în anii 1905 şi 1906. Pe copertă, indicaţia: Se vinde în folosul elevilor săraci ai liceului.
În colaborare:
CĂLNESCU, ST. şi ~ Elemente de gramatică latină, cl. II sec. Bucureşti, 1901 ; cl. III sec. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1830) CONSTANTINESCU, DEM.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEM.
14003. ~ Despre drepturile şi datoriele succesorilor neregulaţi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă Susţinută la... 18... de Dem. Constantinescu. Bucuresci (Tip. centrală Fraţii Popescu), 1887. (23 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394041)
14004. ~ În ajutorul comerţului. Discurs rostit în şedinţa din 20 Martie 1916 a Adunărei generale a Camerei de comerţ şi industrie din Craiova de Dem. Constantinescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, fost magistrat şi senator. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1916. (22,5 x 15). 37 p. (II 47972)

Nu exista imagini