Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1811) CONSTANTINESCU, CARAGEA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CARAGEA (1878-?)
13971. ~ Contribuţiuni la Studiul indicaţiilor prostatotomiei în prostatitele acute. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1907 de Constantinescu Caragea. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (23 x 16). 62 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 945) (II 6914)

Nu exista imagini
  1812) CONSTANTINESCU, CHRIST
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CHRIST
13972. ~ Colecţiuni speciale. Drepturi şi Acte pentru: Cetăţeni, Funcţionari, Comercianţi, Industriaşi, Preoţi, învăţători, Perceptori, Secretari, Notari, Geandarmi, etc. de Christ Constantinescu. Ediţiunea I, 1911. Vol. I. Coprinzând: Drepturi Constituţionale, Drepturi Civile-Politice-Electorale; Formulare şi Actele Civile, Acte publice, Autentice şi private; Petiţii, Contestaţii, Procese-Verbale etc. Înzestrat cu o tablă generală de materii indicând articolele şi legile respective actelor. Râmnicu-Sărat (Tip. Leon Svorene), 1912. (20,5 x 13). 159 p. (I 29759)
Pe copertă, titlul: "Codul actelor al României pentru toţi". Ed. I, 1912. Vol. I.

Nu exista imagini
  1813) CONSTANTINESCU, CLEOPATRA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CLEOPATRA
În colaborare:
LEHLIU, L. şi ~. Carte de citire, cl. I şc. prof. Bucureşti, 1902-3.
Editări de texte:
LEHLIU, L. Câteva discursuri, Ed. de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1814) CONSTANTINESCU, C. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. (1861-?)
13973. ~ Studii asupra vaccinului animal. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie de C. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (23 x 16,5). 105 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 290) (II 70163)

Nu exista imagini
  1815) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN (1866-?)
13974. ~ Cele mai bune poveţe părinteşti. Carte de mare folos pentru tot omul, de C. Constantinescu, învăţător, comuna Bordeni-Prahova. Ploesci (Tip. Lumina), 1901. (21 x 14). 1 f., IV p., p. 7-24.20 bani. (II 412046)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1816) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN G. (1873-1944)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN G. (1873-1944)
13975. ~ Anatomie de la rate. Recherches sur sa forme, ses rapports, ses ligaments et ses moyens de fixité. Par Constantin-G. Constantinesco, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe des hôpitaux, Médaille de bronze de l’Assistance Publique. Avec une préface de M. le Dr. Rieffe1, Chirurgien des hôpitaux, Chef des travaux anatomiques de la Faculté de Paris. Paris, Georges Carré et C. Naud, Editeurs (Chartres, Impr. Durand), 1899. (24,5 x 16,5). 93 p. cu il. (Travail du Laboratoire du chef des travaux anatomiques) (II 225645)
13976. ~ Un mijloc nou de tratament chirurgical al peritonitei generalisate, [de] D. C. Constantinescu, Asistent de clinică la facultatea de medicină, Medic secundar al Serv. I de chirurgie Spitalul Colţea. Comunicare făcută la Congresul pentru înaintarea ştiinţelor 1906, secţiunea chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), [1910]. (23,5 x 16). 18 p., 1 f. (II 19402)
13977. ~ Un procedeu simplu de cură radicală în hernia inguinală, [de] Dr. C. Constantinescu, Asistent de clinică, fost medic secundar al serviciului. Bucureşti (Tip. Speranţa), [1910]. (23 x 15). 20 p. (Clinica I de Chirurgie, Spitalul Colţea) (II 20571)
13978. ~ Tratamentul fracturilor prin sutura şi coaptarea fragmentelor osoase cu catgut, [de] Dr. C. Constantinescu, Asistent de clinică, fost medic secundar al serviciului. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), [1910]. (23 x 16). 29 p. cu il., 1 f. (Clinica I chirurgie, Spitalul Colţea) (II 19401)
În colaborare:
13979. ~ Alcoolul în chirurgie, de Dr. C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1908. (24,5 x 16,5). 35 p. (II 10701)
13980. ~ Un cas de turberculosa organelor genitale interne la femei, de Dr. C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), [1908]. (22,5 x 16). 1 f., 7 p. (Spitalul Colţea. Clinica I Chirurgicală) (II 9928)
13981. ~ Opsoninele şi Terapeutica opsonisantă în chirurgie, [de] D-nii C. Constantinescu şi V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă fost Gr. Luis), 1910. (23 x 15,5). 12 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 4, Aprilie 1910) (II 20509)
13982. ~ 13 Cazuri de histerectomie abdominală, [de] C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (23,5 x 15,5). 10 p. (II 11793)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1817) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN, teolog
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN, teolog
13983. ~ Necesitatea credinţii în Dumnezeu. Teză pentru licenţă. Susţinută în ziua de... Noembrie 1904 de Constantin Constantinescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (23 x 15,5). 60[-62] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 220) (II 3949)

Nu exista imagini
  1818) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN
13984. ~ Treisprezece epistole către Olimpiada (V-XVII) ale Sf. Ioan Chrisostom. Însoţite de un studiu introductiv. Traducere din greceşte. Teză de licenţă de Pr. Const. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Bukarester Tagblatt), 1910. (22 x 15,5). 64 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 20569)

Nu exista imagini
  1819) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN D. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN D. (1880-?)
13985. ~ Asupra unui caz de icter emolitic congenital, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1916. (23 x 14,5). 19 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 2-3-4, Febr.-Martie-Apr. 1916) (II 47016)
13986. ~ Asupra unui caz de syringomielie unilaterală, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1916. (23 x 16). 26 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 11-12, an. 1915) (II 46718)
13987. ~ Contribuţiuni la studiul reumatismului plămânului şi pleurei (forma pre artropatică). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 19 Iunie 1904, de Constantinescu D. Constantin. Bucureşti Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (22,5 x 14,5). VIII -f 141 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 734) (II 3992)
13988. ~ Syndromul Basedow la barbat, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23,5 x 16). 39 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 5-6, an. 1915) (II 44547)
În colaborare:
13989. ~ Extra-sistola. Observaţiunea unui caz de extra sistolă auriculară. Comunicare făcută la Societatea medico-militară din Bucureşti de către Doctorul C. D. Constantinescu şi Doctorul Gr. Dobrotescu, Medici Căpitani. Bucureşti (Stab, de Arte grafice Dor P. Cucu), 1911. (23 x 16). 24 p. cu il. (Extras din "Buletinul Corpului Sanitar Militar", nr. 9) (II 24939)
Vezi şi:
PAPIU, A. şi ~. Asupra unui caz de boala lui Recklinghausen. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1820) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN I. (1869-?)
13990. ~ Ovariotomia la scrófă. Teză pentru obţinerea diplomei de medic veterinar. Presentată şi susţinută la... Mal 1896 de Const. I. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1896. (23 x 16). 39[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară, nr. 91) (II 156815)

Nu exista imagini