Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1801) CONSTANTINESCU, BARBU (1837-1891)
 • Opera
 • Imagini
Stabilimentul grafic pe v. p. de titlu.
13919. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877 [la p. 104: 1878]. (20,5 x 13). 104 p. (II 116741)
13920. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. V]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1877 [pe copertă: 1879]. (20 x 12,5). 104 p. 30 bani. (II 116742)
13921. ~ *Idem. Ed. VI. Bucuresci, Socec & Comp., 1879. 12°. 104 p. 30 b. Carte aprobată prin Decret Domnesc de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice, pentru scolele primare din România. (BR, 1(1879), nr. 3, mart., p. 10)
13922. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Laboratorilor Romani), 1880. (20,5 x 13). 104 p., 2 pl. 30 bani. (II 482034)
13923. ~ *Idem. Ed. IX. Bucureşti, Socec & Comp., 1880. 12°. 104 p. 30 bani. (BB, 2(1880), nr. 4, apr., p. 173)
13924. ~ *Idem. Ed. X. (Carte aprobată prin decret domnesc de ministerul cultelor şi instrucţiunii publice pentru scolele primare din România). Bucuresci, Socec, 1880. 12°. 104 p. 30 bani. (BR, 2(1880), nr. 9, sept., p. 238)
13925. ~ *Idem. Ed. X B. Bucuresci, Socec & Comp., [1880?]. (21 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3(1881), nr. 3, mart., p. 290)
13926. ~ *Idem. Ed. XI. în acésta ed. s’au adăogat şi deprinderi cu ortografie adoptată de Academia română. Bucuresci, Socecu, 1881. (20 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3(1881), nr. 6, iun, p. 302)
13927. ~ *Idem. Ed. XII. Bucuresci, Socecu, 1881. (20 x 13). 112 p. 35 bani. (Carte aprobată prin decret domnesc de Ministerul Cultelor şi instrucţiunei publice pentru scólele primare din România) (BR, 3(1881), nr. 6, iun., p. 302)
13928. ~ * Idem. Ed. XVIII. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (21 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3-6(1882-1883-1884), p. 7)
13929. ~ *Idem. Ed. XIX. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (24 x 14). 112 p. 35 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 7)
13930. ~ *Idem. Ed. XX. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (20 x 14). 112 p. 35 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 7)
13931. ~ Idem. Ed. XXXI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1887. (20 x 13,5). 112 p. cu il. 35 bani. (I 267270)
13932. ~ Idem. Ed. XXXVII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1889. (20,5 x 13,5). 112 p. 35 bani. (II 116783)
13933. ~Idem. Ed. XXXVIII. Bucuresci, Edit, Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. Grafic Socecu), 1889. (20,5 x 13). 112 p. 35 bani. (II 47901)
13934. ~ Idem. Ed. XL.Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1891. (20 x12,5). 110 p. [35 bani]. (II 47902)
13935. ~ Istoria Antică în Biografii de Dr. Barbu Constantinescu din iniţiativa şi cu ajutorarea profesorilor asociaţi Dr. Barbu Constantinescu, Dim. Aug. Laurian, Th. D. Speranţa, George Coşbuc, G.P. Constantinescu şi archiereul Calistrat Orleanu. Acostă carte este prelucrată conform programei oficiale şi destinată pentru şcoalele secundare (gimnasii, licee, seminare, şcoli reale, secundare, comerciale, pedagogice şi reale). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & C-nie (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1890. (21 x 14). 3 f., 324[-330] p. 2 lei. (II 116781)
13936. ~ *Istoria universală a evului mediu de Dr. Barbu Constantinescu [pedagog, decan al fac. de teol., Bucureşti], [189?]. (CdMi, 1903, p. 181)
13937. ~ Noul abecedar românesc (cu ilustraţiuni) de Dr. Barbu Constantinescu. Prelucrat conform programei oficiale. Destinat pentru clasa I primară-rurală şi clasa I (divisiunile I, II) primară de ambe sexurile. Ploeşti, Edit. Stab. Progresul, 1891. (19,5 x 13). VII, 103 p. cu il. 45 bani. (II 74503)
13938. ~ Idem. Ploeşti, Edit. stab. Progresul I. Gheorghiu, D. Hernia & Co., 1891. (21 x 13). IV, 108 p. 35 bani. (II 74504)
13939. ~ Probe de limba şi literatura ţiganilor din România publicate de Dr. Barbu Constantinescu. Bucuresci (Typ. Societăţii Academice române (Laboratorii Români)), 1878. (22 x 15). 112 p. (II 53731)
În colaborare:
13940. ~ Carte de citire prelucrată de învăţă torii asociaţi. [Pe copertă: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Michaii eseu, I. Manliu]. Partea I pentru clasa a doua primară. Ed. VIII. Conformă cu programa oficială, pentru clasele primare, adoptându-se şi ortografia Academiei române. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1881. (21,5 x 14). 158[-160] p. cu il. 45 bani. (II 296516)
Lipsă cop. 3-4.
13941. ~ *Idem. Ed. X. Bucuresci, Socecu et Comp., [1882]. 158 p. (21 x 13). 45 bani. (RR, 4-6(1882 - 1883-1884), p. 6.)
13942. ~ Idem. Acesta carte este aprobată de Ministeriulu Cultelorti şi Instrucţiunii Publice pentru scólele primare de amândouă sexele din ţară. Partea I pentru clasa a doua primară Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1883. (20 x 13,5). 153[-158] p. cu il. 45 bani. (II 176509)
13943. ~ Idem. Ed. XV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din stab. grafic: Socecu & Teclu), 1886. (20,5 x 13). 153[-157] p. cu il. 45 bani (II 384914)
13944. ~ Idem. Ed. XIX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1889. (20,5 x 12,5). 153[-157] p. (BCU-ClN 201815)
Lipsă coperta.
13945. ~ Idem. Ed. XX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic I. V. Socecu), 1889. (21,5 x 13,5). 153[-157] p. cu il. 45 Bani. (II 116797)
13946. ~ Idem. Ed. XXIV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1892. (19,5 x 12,5). 153[-157] p. cu il. (I 164465)
13947. ~ Idem. Cu ajutorul profesorilor asociaţi: Th. D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Destinată pentru clasa II a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea I. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14). 163 p. cu il. 1 leu. (II 411933)
13948. ~ Carte de citire de Dr. Barbu Constantinescu şi George Coşbuc. Din iniţiativa şi prin ajutorarea professorilor asociaţi: Dr. B. Constantinescu, Th. D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Destinată pentru şcoalele primare rurale şi urbane de ambe sexe. Partea II. Ed. I. Ploieşti, Edit. Progresului, 1891. (21 x 13). 240 p. cu il. 1 leu. (BCU-C1N 418718)
13949. ~ Idem. Destinată pentru clasa III a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea II. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14,5). 203 p. cu il. 1 leu. (II 411934)
13950. ~ *Idem, prelucrată de învăţătorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. August Laurian, Ştefan C. Michailescu, I. Manliu. Partea II pentru clasa a treia primară. Ed. VI. Bucuresci, Socecu, 1881. 12°. (20 x 13). 231 p. [BR, 3(1881), nr. 9, sept., p. 318)
13951. ~ *Idem. Ed. VII. Bucuresci, Socecu et Comp., 1883. 12°. (21 x 14). 221 p. 65 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 6)
13952. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1884. (21 x 14). 221[-223] p. cu il. 65 bani. (II 296673)
13953. ~ Idem. Ed. IX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1886. (21 x 13). 221 [-223] p. cu il. 65 bani. (II 412014)
Anul, pe copertă.
13954. ~ Idem. Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1889. (20 x 14). 221[-223] p. cu il. 65 bani. (II 116765)
13955. ~ Idem. Destinată pentru clasa IV-a a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea III. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14). 238 p. cu il. 1,40 lei. (II 411935)
Ed. I a apărut probabil în 1892 (an în care a fost aprobat manualul).
13956. ~ Carte de citire prelucrată de învăţătorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Michailescu, I. Manliu. Acesta carte este aprobată prin decretu domnescu de către Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunii Publice pentru şcólele primare din România. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. III conformă cu programa oficială pentru clasele primare, adoptându-se şi ortografia Academiei române. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. pentru artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1881. (20,5 x 12,5). 396 p. cu il., II p. 1,50 lei. (BCU-ClN 0154)
13957. ~ *Idem, prelucrată de înveţatorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Mihăilescu, I. Manliu. Partea III. Pentru clasa a patra primară. Ed. IV. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (22 x 14). 396, III p. 1,50 lei. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 6)
13958. ~ Idem. Partea III. Pentru clasa a patra primară. Ed. V. Bacuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1884. (21,5 x 13,5). 393, III p. cu il. 1,50 lei. (II 412193)
Stab. grafic, la p. 2.
13959. ~ Idem. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. VII Bacuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic Socecu & Teclu), 1889. (21 x 14). 396, III p. cu il. 1 leu şi 50 bani. (II 116874)
Tip., la p. 2.
13960. ~ Idem. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. XIX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-nia, 1895. (21 x 14). 396, III p. cu il. (II 116873)
13961. ~ Carte româniasca de citire de Dr. Barbu Constantinescu. Din iniţiativa şi prin ajutorarea profesorilor asociaţi: Dr. B. Constantinescu, Th.D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Această carte este destinată pentru şcoalele primare rurale şi urbane de amândouă sexurile. Ed. I. Ploieşti, Edit. Progresului, 1890. (21 x 13,5). V p., 1 f., 231 p. 1 leu. (II 11 6787)
13962. ~ Istoria Sacra a Noului Testament. Prelucrată de Dr. Barbu Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu, Membru al Sfântului Sinod al Regatului României, Licenţiat în teologia de la Universitatea din Atena şi fost profesor la facultatea de teologia din Bucureşti. Din iniţiativa şi cu ajutorarea professorilor associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Dim. Aug. Laurian, Th. D. Speranţiă, G. Coşbuc, G.P. Constantinescu şi arhiereul Calistrat Orleanu. Carte aprobată de sfântul Sinod al Regatului României destinată pentru şcoalele secundare (gimnasii, licee, seminarii, scoli secundare, normale şi pedagogice). Ed. I. Ploeşti, Edit. Progresului, 1890. (20,5 x 14,5). IV, 160 p. 1 leu. (II 116786)
Traduceri, prefeţe:
MOVILA, PETRU. Confesiunea ortodoxi... Trad. şi pref. de ~ Bucureşti, 1872 ; Sibiiu, 1877 ; Bucureşti, 1879 (ed. III).

CONSTANTINESCU, BARBU (1837-1891)
13917. ~ Abecedar românesc prelucrat, de Dr. Barbu Constantinescu. Carte aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice pentru Şcoalele primare din România. Bucureşti (Tipografia Statului), 1874. (20,5 x 13). 4, 116 p. (II 31952)
13918. ~ Idem. Carte aprobată prin decret domnesc de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice pentru şcoalele primare din România. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice: Socecu Sander & Teclu), 1877. (20,5 x 13). 120 p. 30 bani. (II 116740)
Nu exista imagini
  1802) CONSTANTINESCU, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BARBU
Traduceri:
CHAMISSO. Omul care şi-a pierdut umbra. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
GOETHE. Hermann şi Dorothea. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
GOETHE. Povestea lui Achille. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
POE, E.A. Nuvele extraordinare. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1803) CONSTANTINESCU, BASILE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BASILE
Traduceri:
MAZZINI, G. Datoriile omului. Trad. de ~. Bucureşti, 1876.

Nu exista imagini
  1804) CONSTANTINESCU, BUCUR D. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BUCUR D. (1876-?)
13963. ~ Câteva cuvinte asupra asistenţei în România, de Bucur Constantinescu, licenţiat în drept şi absolvent în litere, portărel la Tribunalul Ilfov. Sumar: Scopul lucrărei. Consideraţiuni asupra utilităţei asistenţei şi principiilor călăuzitoare. Felurile ei. Privire retrospectivă asupra istoricului, enumerarea cauzelor şi a mijloacelor preventive sărăciei. Lipsa de organizare şi soluţiuni propuse. Consideraţiuni şi propuneri asupra asistenţei la domiciliu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23 x 15,5). 24 p. 50 bani. (II 6787)
13964. ~ Presumţiuni în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţa de Bucur Constantinescu susţinută la... Bucureşti (Tip. Lucrătorilor asoc, Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 16). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412462)

Nu exista imagini
  1805) CONSTANTINESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C.
13965. ~ *Apărarea dreptului şcoalelor. Iaşi, 1862. 13 p. (cu caractere chirilice) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană din T. Severin)

Nu exista imagini
  1806) CONSTANTINESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C.
13966. ~ *Despre pleurită şi pleuresia în general. Tesa de Medic Veterinar. S.l., 1870. (Nicolescu, p. 42)

Nu exista imagini
  1807) CONSTANTINESCU, C. D. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. D. (1875-?)
13967. ~ Consideraţiuni generale şi observaţiuni asupra Leprei în Judeţul Vâlcea, de Dr. C. Constantinescu, Medicul primar al judeţului. Râmnicu-Vâlcea (Imprimeria Judeţului şi a Comunei), 1906. (24 x 16,5). 13 p. (II 4090)
13968. ~ Contribuţiune la studiul pellagrei. Tesa pentru doctoratul în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Ianuarie 1887. De C. Constantinescu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, S-sorul firmei Ştefan Mihăilescu), 1887. (24 x 16). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 158) (II 413516)

Nu exista imagini
  1808) CONSTANTINESCU, C. I., avocat
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. I., avocat
13969. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi dreptul român. Tesă pentru licenţă de C. I. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1894. (23,5x 15,5). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412685)

Nu exista imagini
  1809) CONSTANTINESCU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. I.
13970. ~ Libertatea întrunirilor. Studiu prezentat ca Teză pentru licenţă de C. I. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Dacia), 1908. (23 x 15,5). 38 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (BCU-Iaşi III 60330)

Nu exista imagini
  1810) CONSTANTINESCU, C. S.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. S.
În colaborare:
MIRCEA, I. ş.a. Ultimele cuvinte. Cuvîntări scepulcrale. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1811) CONSTANTINESCU, CARAGEA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CARAGEA (1878-?)
13971. ~ Contribuţiuni la Studiul indicaţiilor prostatotomiei în prostatitele acute. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1907 de Constantinescu Caragea. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (23 x 16). 62 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 945) (II 6914)

Nu exista imagini
  1812) CONSTANTINESCU, CHRIST
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CHRIST
13972. ~ Colecţiuni speciale. Drepturi şi Acte pentru: Cetăţeni, Funcţionari, Comercianţi, Industriaşi, Preoţi, învăţători, Perceptori, Secretari, Notari, Geandarmi, etc. de Christ Constantinescu. Ediţiunea I, 1911. Vol. I. Coprinzând: Drepturi Constituţionale, Drepturi Civile-Politice-Electorale; Formulare şi Actele Civile, Acte publice, Autentice şi private; Petiţii, Contestaţii, Procese-Verbale etc. Înzestrat cu o tablă generală de materii indicând articolele şi legile respective actelor. Râmnicu-Sărat (Tip. Leon Svorene), 1912. (20,5 x 13). 159 p. (I 29759)
Pe copertă, titlul: "Codul actelor al României pentru toţi". Ed. I, 1912. Vol. I.

Nu exista imagini
  1813) CONSTANTINESCU, CLEOPATRA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CLEOPATRA
În colaborare:
LEHLIU, L. şi ~. Carte de citire, cl. I şc. prof. Bucureşti, 1902-3.
Editări de texte:
LEHLIU, L. Câteva discursuri, Ed. de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1814) CONSTANTINESCU, C. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. (1861-?)
13973. ~ Studii asupra vaccinului animal. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie de C. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (23 x 16,5). 105 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 290) (II 70163)

Nu exista imagini
  1815) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN (1866-?)
13974. ~ Cele mai bune poveţe părinteşti. Carte de mare folos pentru tot omul, de C. Constantinescu, învăţător, comuna Bordeni-Prahova. Ploesci (Tip. Lumina), 1901. (21 x 14). 1 f., IV p., p. 7-24.20 bani. (II 412046)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1816) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN G. (1873-1944)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN G. (1873-1944)
13975. ~ Anatomie de la rate. Recherches sur sa forme, ses rapports, ses ligaments et ses moyens de fixité. Par Constantin-G. Constantinesco, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe des hôpitaux, Médaille de bronze de l’Assistance Publique. Avec une préface de M. le Dr. Rieffe1, Chirurgien des hôpitaux, Chef des travaux anatomiques de la Faculté de Paris. Paris, Georges Carré et C. Naud, Editeurs (Chartres, Impr. Durand), 1899. (24,5 x 16,5). 93 p. cu il. (Travail du Laboratoire du chef des travaux anatomiques) (II 225645)
13976. ~ Un mijloc nou de tratament chirurgical al peritonitei generalisate, [de] D. C. Constantinescu, Asistent de clinică la facultatea de medicină, Medic secundar al Serv. I de chirurgie Spitalul Colţea. Comunicare făcută la Congresul pentru înaintarea ştiinţelor 1906, secţiunea chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), [1910]. (23,5 x 16). 18 p., 1 f. (II 19402)
13977. ~ Un procedeu simplu de cură radicală în hernia inguinală, [de] Dr. C. Constantinescu, Asistent de clinică, fost medic secundar al serviciului. Bucureşti (Tip. Speranţa), [1910]. (23 x 15). 20 p. (Clinica I de Chirurgie, Spitalul Colţea) (II 20571)
13978. ~ Tratamentul fracturilor prin sutura şi coaptarea fragmentelor osoase cu catgut, [de] Dr. C. Constantinescu, Asistent de clinică, fost medic secundar al serviciului. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), [1910]. (23 x 16). 29 p. cu il., 1 f. (Clinica I chirurgie, Spitalul Colţea) (II 19401)
În colaborare:
13979. ~ Alcoolul în chirurgie, de Dr. C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1908. (24,5 x 16,5). 35 p. (II 10701)
13980. ~ Un cas de turberculosa organelor genitale interne la femei, de Dr. C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), [1908]. (22,5 x 16). 1 f., 7 p. (Spitalul Colţea. Clinica I Chirurgicală) (II 9928)
13981. ~ Opsoninele şi Terapeutica opsonisantă în chirurgie, [de] D-nii C. Constantinescu şi V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă fost Gr. Luis), 1910. (23 x 15,5). 12 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 4, Aprilie 1910) (II 20509)
13982. ~ 13 Cazuri de histerectomie abdominală, [de] C. Constantinescu şi Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (23,5 x 15,5). 10 p. (II 11793)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1817) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN, teolog
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN, teolog
13983. ~ Necesitatea credinţii în Dumnezeu. Teză pentru licenţă. Susţinută în ziua de... Noembrie 1904 de Constantin Constantinescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (23 x 15,5). 60[-62] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 220) (II 3949)

Nu exista imagini
  1818) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN
13984. ~ Treisprezece epistole către Olimpiada (V-XVII) ale Sf. Ioan Chrisostom. Însoţite de un studiu introductiv. Traducere din greceşte. Teză de licenţă de Pr. Const. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Bukarester Tagblatt), 1910. (22 x 15,5). 64 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 20569)

Nu exista imagini
  1819) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN D. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN D. (1880-?)
13985. ~ Asupra unui caz de icter emolitic congenital, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1916. (23 x 14,5). 19 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 2-3-4, Febr.-Martie-Apr. 1916) (II 47016)
13986. ~ Asupra unui caz de syringomielie unilaterală, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1916. (23 x 16). 26 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 11-12, an. 1915) (II 46718)
13987. ~ Contribuţiuni la studiul reumatismului plămânului şi pleurei (forma pre artropatică). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 19 Iunie 1904, de Constantinescu D. Constantin. Bucureşti Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (22,5 x 14,5). VIII -f 141 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 734) (II 3992)
13988. ~ Syndromul Basedow la barbat, [de] Maior Dr. C. D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23,5 x 16). 39 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 5-6, an. 1915) (II 44547)
În colaborare:
13989. ~ Extra-sistola. Observaţiunea unui caz de extra sistolă auriculară. Comunicare făcută la Societatea medico-militară din Bucureşti de către Doctorul C. D. Constantinescu şi Doctorul Gr. Dobrotescu, Medici Căpitani. Bucureşti (Stab, de Arte grafice Dor P. Cucu), 1911. (23 x 16). 24 p. cu il. (Extras din "Buletinul Corpului Sanitar Militar", nr. 9) (II 24939)
Vezi şi:
PAPIU, A. şi ~. Asupra unui caz de boala lui Recklinghausen. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1820) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN I. (1869-?)
13990. ~ Ovariotomia la scrófă. Teză pentru obţinerea diplomei de medic veterinar. Presentată şi susţinută la... Mal 1896 de Const. I. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1896. (23 x 16). 39[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară, nr. 91) (II 156815)

Nu exista imagini
  1821) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN. S. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN. S. (1875-?)
13991. ~ Copii naturali în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru examenul de licenţă în drept. Susţinută în diua de... 1900 de Const. C. Constantinescu. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413127)

Nu exista imagini
  1822) CONSTANTINESCU, CONSTANTIN ST.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN ST.
13992 ~ Învăţătura Bisericii creştine despre dogme. Teză pentru Licenţă de Constantin St. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (23 x 15,5). 61[-63] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 8678)
13993. ~ Rolul bisericii în stat şi sprijinul ce-l dă pentru garantarea naţionalităţii. Conferinţă ţinută în Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul-Severin în ziua de 26 Noembrie 1910 de Pr. Const. St. Constantinescu, Paroh din Călimăneşti. Râmnicu-Vâlcea (Tip. şi Leg. de Cărţi O. Thüringer), 1911. (20,5 x 13). 16 p. 50 bani. (II 22303)
Cu o prefaţă de: iconom M. Răuţu.
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar... Craiova, 1913/14.

Nu exista imagini
  1823) CONSTANTINESCU, D., scriitor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., scriitor
13994. ~ Lira din munte, de P-cikul D. Constantinescu. Inspirata dintr’o mica tema francesâ. Bucureşti (Impr. lui Iosifu Romanovu şi Comp.), 1857. (17 x 11,5). 31 p. (I 101828)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1824) CONSTANTINESCU, D., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., jurist
13995. ~ Despre inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă susţinută la... Noembre 1889 de D. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1889. (24,5 x 16,5). 86, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413365)

Nu exista imagini
  1825) CONSTANTINESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D.
13996. ~ Teribilul juramînt more-judaico. Interpretat şi alcătuit de D. Constantinescu. Bucureşti, 1900. (28 x 11). 14 p. 50 bani. (BSS I 14370)

Nu exista imagini
  1826) CONSTANTINESCU, D., inginer
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D., inginer
13997. ~ Tratat metalurgic. Definiţiunea metalelor industriale de D. Constantinescu, maestru la turnătoria generală a arsenalului de construcţii. Bucuresci, Edit. Tip. Nicolae Voicu (Tip. Nicolae Voicu), 1898. (20,5 x 13). IV-84 p. 2 lei. (II 411799)

Nu exista imagini
  1827) CONSTANTINESCU, D.I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D.I.
13998. ~ *Des pouvoirs de la femme judiciairement séparée des biens. (Thèse). Paris, A. Pédone, 1912. 8°. 181 p. (Rally I, p. 76)

Nu exista imagini
  1828) CONSTANTINESCU, D. M. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, D. M. (1879-?)
13999. ~ Din resboiul european. Rezumatul operaţiunilor austro-sârbe (cu planşe) de Maiorul D.M. Constantinescu, din Marele Stat Major. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (24,5 x 16). 23 p., 8 h. (Din publicatiunile România Militară) (II 41530)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1829) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1871-1935)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1871-1935)
14000. ~ Carte de limba latină întocmită, pentru clasa II-a gimnazială, de D.St. Constantinescu, profesor la Liceul Mateiu Basarab şi la Seminarul Nifon Mitropolitul. [Pe copertă Ed. I]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20 x 13). 84 p. 1,60 lei. (I 2341)
14401. ~ Idem, pentru clasa III-a gimnazială, de D. St. Constantinescu, Profesor la Liceul Mateiu-Basarab şi la Seminarul Nifon Mitropolitul. Ed. I. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (20 x 13). 97 p. 2 lei. (I 382179)
14402. ~ Ceva despre educaţie, [de] D. St. Constantinescu, directorul Liceului Matei Basarab. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1907. (18 x 12). 40 p. 50 bani. (I 64401)
Descriere după copertă. Pe p. de titlu falsă: Două cuuvântări, rostite cu ocazia serbării patronului liceului în anii 1905 şi 1906. Pe copertă, indicaţia: Se vinde în folosul elevilor săraci ai liceului.
În colaborare:
CĂLNESCU, ST. şi ~ Elemente de gramatică latină, cl. II sec. Bucureşti, 1901 ; cl. III sec. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1830) CONSTANTINESCU, DEM.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEM.
14003. ~ Despre drepturile şi datoriele succesorilor neregulaţi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă Susţinută la... 18... de Dem. Constantinescu. Bucuresci (Tip. centrală Fraţii Popescu), 1887. (23 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394041)
14004. ~ În ajutorul comerţului. Discurs rostit în şedinţa din 20 Martie 1916 a Adunărei generale a Camerei de comerţ şi industrie din Craiova de Dem. Constantinescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, fost magistrat şi senator. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1916. (22,5 x 15). 37 p. (II 47972)

Nu exista imagini