Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1801) CONSTANTINESCU, BARBU (1837-1891)
 • Opera
 • Imagini
Stabilimentul grafic pe v. p. de titlu.
13919. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877 [la p. 104: 1878]. (20,5 x 13). 104 p. (II 116741)
13920. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. V]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1877 [pe copertă: 1879]. (20 x 12,5). 104 p. 30 bani. (II 116742)
13921. ~ *Idem. Ed. VI. Bucuresci, Socec & Comp., 1879. 12°. 104 p. 30 b. Carte aprobată prin Decret Domnesc de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice, pentru scolele primare din România. (BR, 1(1879), nr. 3, mart., p. 10)
13922. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Laboratorilor Romani), 1880. (20,5 x 13). 104 p., 2 pl. 30 bani. (II 482034)
13923. ~ *Idem. Ed. IX. Bucureşti, Socec & Comp., 1880. 12°. 104 p. 30 bani. (BB, 2(1880), nr. 4, apr., p. 173)
13924. ~ *Idem. Ed. X. (Carte aprobată prin decret domnesc de ministerul cultelor şi instrucţiunii publice pentru scolele primare din România). Bucuresci, Socec, 1880. 12°. 104 p. 30 bani. (BR, 2(1880), nr. 9, sept., p. 238)
13925. ~ *Idem. Ed. X B. Bucuresci, Socec & Comp., [1880?]. (21 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3(1881), nr. 3, mart., p. 290)
13926. ~ *Idem. Ed. XI. în acésta ed. s’au adăogat şi deprinderi cu ortografie adoptată de Academia română. Bucuresci, Socecu, 1881. (20 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3(1881), nr. 6, iun, p. 302)
13927. ~ *Idem. Ed. XII. Bucuresci, Socecu, 1881. (20 x 13). 112 p. 35 bani. (Carte aprobată prin decret domnesc de Ministerul Cultelor şi instrucţiunei publice pentru scólele primare din România) (BR, 3(1881), nr. 6, iun., p. 302)
13928. ~ * Idem. Ed. XVIII. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (21 x 13). 112 p. 35 bani. (BR, 3-6(1882-1883-1884), p. 7)
13929. ~ *Idem. Ed. XIX. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (24 x 14). 112 p. 35 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 7)
13930. ~ *Idem. Ed. XX. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (20 x 14). 112 p. 35 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 7)
13931. ~ Idem. Ed. XXXI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1887. (20 x 13,5). 112 p. cu il. 35 bani. (I 267270)
13932. ~ Idem. Ed. XXXVII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1889. (20,5 x 13,5). 112 p. 35 bani. (II 116783)
13933. ~Idem. Ed. XXXVIII. Bucuresci, Edit, Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. Grafic Socecu), 1889. (20,5 x 13). 112 p. 35 bani. (II 47901)
13934. ~ Idem. Ed. XL.Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1891. (20 x12,5). 110 p. [35 bani]. (II 47902)
13935. ~ Istoria Antică în Biografii de Dr. Barbu Constantinescu din iniţiativa şi cu ajutorarea profesorilor asociaţi Dr. Barbu Constantinescu, Dim. Aug. Laurian, Th. D. Speranţa, George Coşbuc, G.P. Constantinescu şi archiereul Calistrat Orleanu. Acostă carte este prelucrată conform programei oficiale şi destinată pentru şcoalele secundare (gimnasii, licee, seminare, şcoli reale, secundare, comerciale, pedagogice şi reale). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & C-nie (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1890. (21 x 14). 3 f., 324[-330] p. 2 lei. (II 116781)
13936. ~ *Istoria universală a evului mediu de Dr. Barbu Constantinescu [pedagog, decan al fac. de teol., Bucureşti], [189?]. (CdMi, 1903, p. 181)
13937. ~ Noul abecedar românesc (cu ilustraţiuni) de Dr. Barbu Constantinescu. Prelucrat conform programei oficiale. Destinat pentru clasa I primară-rurală şi clasa I (divisiunile I, II) primară de ambe sexurile. Ploeşti, Edit. Stab. Progresul, 1891. (19,5 x 13). VII, 103 p. cu il. 45 bani. (II 74503)
13938. ~ Idem. Ploeşti, Edit. stab. Progresul I. Gheorghiu, D. Hernia & Co., 1891. (21 x 13). IV, 108 p. 35 bani. (II 74504)
13939. ~ Probe de limba şi literatura ţiganilor din România publicate de Dr. Barbu Constantinescu. Bucuresci (Typ. Societăţii Academice române (Laboratorii Români)), 1878. (22 x 15). 112 p. (II 53731)
În colaborare:
13940. ~ Carte de citire prelucrată de învăţă torii asociaţi. [Pe copertă: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Michaii eseu, I. Manliu]. Partea I pentru clasa a doua primară. Ed. VIII. Conformă cu programa oficială, pentru clasele primare, adoptându-se şi ortografia Academiei române. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1881. (21,5 x 14). 158[-160] p. cu il. 45 bani. (II 296516)
Lipsă cop. 3-4.
13941. ~ *Idem. Ed. X. Bucuresci, Socecu et Comp., [1882]. 158 p. (21 x 13). 45 bani. (RR, 4-6(1882 - 1883-1884), p. 6.)
13942. ~ Idem. Acesta carte este aprobată de Ministeriulu Cultelorti şi Instrucţiunii Publice pentru scólele primare de amândouă sexele din ţară. Partea I pentru clasa a doua primară Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1883. (20 x 13,5). 153[-158] p. cu il. 45 bani. (II 176509)
13943. ~ Idem. Ed. XV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din stab. grafic: Socecu & Teclu), 1886. (20,5 x 13). 153[-157] p. cu il. 45 bani (II 384914)
13944. ~ Idem. Ed. XIX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1889. (20,5 x 12,5). 153[-157] p. (BCU-ClN 201815)
Lipsă coperta.
13945. ~ Idem. Ed. XX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic I. V. Socecu), 1889. (21,5 x 13,5). 153[-157] p. cu il. 45 Bani. (II 116797)
13946. ~ Idem. Ed. XXIV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia, 1892. (19,5 x 12,5). 153[-157] p. cu il. (I 164465)
13947. ~ Idem. Cu ajutorul profesorilor asociaţi: Th. D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Destinată pentru clasa II a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea I. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14). 163 p. cu il. 1 leu. (II 411933)
13948. ~ Carte de citire de Dr. Barbu Constantinescu şi George Coşbuc. Din iniţiativa şi prin ajutorarea professorilor asociaţi: Dr. B. Constantinescu, Th. D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Destinată pentru şcoalele primare rurale şi urbane de ambe sexe. Partea II. Ed. I. Ploieşti, Edit. Progresului, 1891. (21 x 13). 240 p. cu il. 1 leu. (BCU-C1N 418718)
13949. ~ Idem. Destinată pentru clasa III a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea II. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14,5). 203 p. cu il. 1 leu. (II 411934)
13950. ~ *Idem, prelucrată de învăţătorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. August Laurian, Ştefan C. Michailescu, I. Manliu. Partea II pentru clasa a treia primară. Ed. VI. Bucuresci, Socecu, 1881. 12°. (20 x 13). 231 p. [BR, 3(1881), nr. 9, sept., p. 318)
13951. ~ *Idem. Ed. VII. Bucuresci, Socecu et Comp., 1883. 12°. (21 x 14). 221 p. 65 bani. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 6)
13952. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1884. (21 x 14). 221[-223] p. cu il. 65 bani. (II 296673)
13953. ~ Idem. Ed. IX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1886. (21 x 13). 221 [-223] p. cu il. 65 bani. (II 412014)
Anul, pe copertă.
13954. ~ Idem. Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1889. (20 x 14). 221[-223] p. cu il. 65 bani. (II 116765)
13955. ~ Idem. Destinată pentru clasa IV-a a şcoalelor primare rurale şi urbane de ambe-sexe. Partea III. Ed. II. Ploieşti, Edit. Progresului, 1893. (21 x 14). 238 p. cu il. 1,40 lei. (II 411935)
Ed. I a apărut probabil în 1892 (an în care a fost aprobat manualul).
13956. ~ Carte de citire prelucrată de învăţătorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Michailescu, I. Manliu. Acesta carte este aprobată prin decretu domnescu de către Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunii Publice pentru şcólele primare din România. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. III conformă cu programa oficială pentru clasele primare, adoptându-se şi ortografia Academiei române. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Stab. pentru artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1881. (20,5 x 12,5). 396 p. cu il., II p. 1,50 lei. (BCU-ClN 0154)
13957. ~ *Idem, prelucrată de înveţatorii associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Lambrior, D. Aug. Laurian, Ştef. C. Mihăilescu, I. Manliu. Partea III. Pentru clasa a patra primară. Ed. IV. Bucuresci, Socecu & Comp., 1883. (22 x 14). 396, III p. 1,50 lei. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 6)
13958. ~ Idem. Partea III. Pentru clasa a patra primară. Ed. V. Bacuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1884. (21,5 x 13,5). 393, III p. cu il. 1,50 lei. (II 412193)
Stab. grafic, la p. 2.
13959. ~ Idem. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. VII Bacuresci, Edit. Librăriei Socecu şi C-nia (Din Stab. grafic Socecu & Teclu), 1889. (21 x 14). 396, III p. cu il. 1 leu şi 50 bani. (II 116874)
Tip., la p. 2.
13960. ~ Idem. Partea III pentru clasa a patra primară. Ed. XIX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-nia, 1895. (21 x 14). 396, III p. cu il. (II 116873)
13961. ~ Carte româniasca de citire de Dr. Barbu Constantinescu. Din iniţiativa şi prin ajutorarea profesorilor asociaţi: Dr. B. Constantinescu, Th.D. Speranţiă, George Coşbuc, G. Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu. Această carte este destinată pentru şcoalele primare rurale şi urbane de amândouă sexurile. Ed. I. Ploieşti, Edit. Progresului, 1890. (21 x 13,5). V p., 1 f., 231 p. 1 leu. (II 11 6787)
13962. ~ Istoria Sacra a Noului Testament. Prelucrată de Dr. Barbu Constantinescu şi Archiereul Calistrat Orleanu, Membru al Sfântului Sinod al Regatului României, Licenţiat în teologia de la Universitatea din Atena şi fost profesor la facultatea de teologia din Bucureşti. Din iniţiativa şi cu ajutorarea professorilor associaţi: Dr. Barbu Constantinescu, Dim. Aug. Laurian, Th. D. Speranţiă, G. Coşbuc, G.P. Constantinescu şi arhiereul Calistrat Orleanu. Carte aprobată de sfântul Sinod al Regatului României destinată pentru şcoalele secundare (gimnasii, licee, seminarii, scoli secundare, normale şi pedagogice). Ed. I. Ploeşti, Edit. Progresului, 1890. (20,5 x 14,5). IV, 160 p. 1 leu. (II 116786)
Traduceri, prefeţe:
MOVILA, PETRU. Confesiunea ortodoxi... Trad. şi pref. de ~ Bucureşti, 1872 ; Sibiiu, 1877 ; Bucureşti, 1879 (ed. III).

CONSTANTINESCU, BARBU (1837-1891)
13917. ~ Abecedar românesc prelucrat, de Dr. Barbu Constantinescu. Carte aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice pentru Şcoalele primare din România. Bucureşti (Tipografia Statului), 1874. (20,5 x 13). 4, 116 p. (II 31952)
13918. ~ Idem. Carte aprobată prin decret domnesc de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice pentru şcoalele primare din România. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Din stab. în artele grafice: Socecu Sander & Teclu), 1877. (20,5 x 13). 120 p. 30 bani. (II 116740)
Nu exista imagini
  1802) CONSTANTINESCU, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BARBU
Traduceri:
CHAMISSO. Omul care şi-a pierdut umbra. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
GOETHE. Hermann şi Dorothea. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
GOETHE. Povestea lui Achille. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
POE, E.A. Nuvele extraordinare. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1803) CONSTANTINESCU, BASILE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BASILE
Traduceri:
MAZZINI, G. Datoriile omului. Trad. de ~. Bucureşti, 1876.

Nu exista imagini
  1804) CONSTANTINESCU, BUCUR D. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, BUCUR D. (1876-?)
13963. ~ Câteva cuvinte asupra asistenţei în România, de Bucur Constantinescu, licenţiat în drept şi absolvent în litere, portărel la Tribunalul Ilfov. Sumar: Scopul lucrărei. Consideraţiuni asupra utilităţei asistenţei şi principiilor călăuzitoare. Felurile ei. Privire retrospectivă asupra istoricului, enumerarea cauzelor şi a mijloacelor preventive sărăciei. Lipsa de organizare şi soluţiuni propuse. Consideraţiuni şi propuneri asupra asistenţei la domiciliu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23 x 15,5). 24 p. 50 bani. (II 6787)
13964. ~ Presumţiuni în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţa de Bucur Constantinescu susţinută la... Bucureşti (Tip. Lucrătorilor asoc, Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 16). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412462)

Nu exista imagini
  1805) CONSTANTINESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C.
13965. ~ *Apărarea dreptului şcoalelor. Iaşi, 1862. 13 p. (cu caractere chirilice) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană din T. Severin)

Nu exista imagini
  1806) CONSTANTINESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C.
13966. ~ *Despre pleurită şi pleuresia în general. Tesa de Medic Veterinar. S.l., 1870. (Nicolescu, p. 42)

Nu exista imagini
  1807) CONSTANTINESCU, C. D. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. D. (1875-?)
13967. ~ Consideraţiuni generale şi observaţiuni asupra Leprei în Judeţul Vâlcea, de Dr. C. Constantinescu, Medicul primar al judeţului. Râmnicu-Vâlcea (Imprimeria Judeţului şi a Comunei), 1906. (24 x 16,5). 13 p. (II 4090)
13968. ~ Contribuţiune la studiul pellagrei. Tesa pentru doctoratul în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Ianuarie 1887. De C. Constantinescu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, S-sorul firmei Ştefan Mihăilescu), 1887. (24 x 16). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 158) (II 413516)

Nu exista imagini
  1808) CONSTANTINESCU, C. I., avocat
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. I., avocat
13969. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi dreptul român. Tesă pentru licenţă de C. I. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1894. (23,5x 15,5). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412685)

Nu exista imagini
  1809) CONSTANTINESCU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. I.
13970. ~ Libertatea întrunirilor. Studiu prezentat ca Teză pentru licenţă de C. I. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Dacia), 1908. (23 x 15,5). 38 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (BCU-Iaşi III 60330)

Nu exista imagini
  1810) CONSTANTINESCU, C. S.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, C. S.
În colaborare:
MIRCEA, I. ş.a. Ultimele cuvinte. Cuvîntări scepulcrale. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini