Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  181) CANTACUZINO, MIHAIL G. (1867-1928)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, MIHAIL G. (1867-1928)
9930. ~ Bilanţul Guvernărei liberale, 1907-1909. Discurs rostit în Adunarea Deputaţilor, în şedinţa de la 2 Decembrie 1909, cu prilejul dezbaterei Adresei, [de] M. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19,5 x 12,5). 75 p. (Supliment la ziarul "Epoca") (I 16157)
9931. ~ Conservatismul nostru - Liberalismul lor. Discurs rostit în ziua de 3 Decembrie 1905 în Camera Deputaţilor cu ocaziunea discuţiunei Adresei, [de] M. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (20,5 x 12,5). 82 p. (III 2042)
9932. ~ Droit romain. De l’impôt sur l’importation et l’exportation des marchandises à Rome sous la République et sous l’Empire. Economie politiqua. Historique et fonctionnement des banques d’émission en Allemagne. Par M. G. Cantacuzène, Docteur en droit, Licencié ès-lettres. Diplômé de l’École des Sciences politiques. Paris (Imp. des Écoles, Henri Jouve), 1894. (23,5 x 16,5). 1 f., 322 p. (II 245592)
9933. ~ Din zilele noastre grele, [de] Mihail G. Cantacuzino. Discursuri rostite în întrunirile publice ale partidului conservator, 1901-1905 (după notele stenorafice). Asanarea moravurilor. Demagogia. Nevoia unui ideal. Decăderea partidului liberal. Prigonirea unui partid. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13). 138[-141] p. 1 leu (I 2053)
9934. ~ Discursul D-lui Mihail Cantacuzino, Ministrul Justiţiei. Rostit în şedinţa Camerei din 10 Iunie 1917, cu ocazia discuţiei Reformelor [agrară şi electorală]. Iaşi, 1917. (19 x 13,5). 31 p. (Extras din ziarul "Evenimentul") (I 176729)
9935. ~ Discursul D-lui M. G. Cantacuzino rostit în şedinţa Adunărei deputaţilor de la 11 Ianuarie 1900 cu ocasiunea discuţiunei generale la Legea timbrului şi înresgistrărei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1900. (28 x 19). 17 p. (II 274600)
9935. ~ Discursul D-lui Mihail G. Cantacuzino rostit în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 8 şi 9 Februarie 1905 cu ocasiunea desbaterei proiectului pentru concesiunea luminatului Capitalei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 58 p. (II 4098)
9937. ~ * Impozitul pe succesiuni. Bucureşti, 1900. (EcN, 24(1900), nr. 3, martie, p. 329: Cărţi intrate...)
9938. ~ Luminatul oraşului Bucureşti. Expunerea de motive făcută consiliului comunal, [de] Mihail G. Cantacuzino, Primarul Capitalei. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (27 x 18). 29 p. (Supliment la ziarul Conservatorul) (II 61584)
9939. ~ Noţiunea de ordine, [de] M. G. Cantacuzino. Discurs rostit în adunarea deputaţilor în şedinţa dela 24 Noembre 1907, cu ocaziunea dezbaterei adresei. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (19 x 12). 78 p. (I 8928)
9940. ~ Partea statului în capitalul Bancei Naţionale. Câteva observaţiuni asupra campaniei duse pe aceasta cestiune de partidul liberal şi asupra convenţiunei intervenite cu Banca Naţională, de Mihail G. Cantacuzino, Deputat, Efor al Spitalelor Civile, Doctor în drept şi licenţiat în litere din Paris. Bucureşti (Tip. Heliade), 1901. (22,5 x 15). 45 p., 1 tab. (II 55589).
9941. ~ Representarea Minorităţilor. Trei articole publicate în Diarul Conservatorul No. 96, 98 şi 101 din 17, 19 şi 22 Aprilie 1901, de Mihail G. Cantacuzino. Bucureşti (Tipo-lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1901. (38,5 x 25). 8, XXII p. (III 52422)
Descriere după copertă.
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Justiţiei. Expunere de motive [şi] Proiect de lege pentru modificarea unor articole din Legea de organizare judecătorească. Bucureşti, 1913.
~. Expunere de motive la Proiectul de lege privitor la instrucţiunea şi judecarea în faţa instanţelor corecţionale a flagrantelor delicte. Bucureşti, 1913.
PARTIDUL Conservator. O pagină din viaţa partidului... Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  182) CANTACUZINO, NICOLAE (1838-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, NICOLAE (1838-?)
9942. ~ Jus romanum. De actione communi dividendo. Droit français. Du partage de la Communauté après l’acceptation. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 26 Août 1864, par Nicolas Cantacuzène. Né à Bucharest (Roumanie) le 26 août 1838. Paris (Imp. de Moquet), 1864. (21,5 x 13,5). 1 f., 48 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17095)

Nu exista imagini
  183) CANTACUZINO, ŞERBAN I. (1878-1950)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ŞERBAN I. (1878-1950)
9943. ~ Despre gaj în dreptul roman şi român (civil şi comercial). Teză pentru licenţă de Principele Şerban I. Cantacuzino. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 186815)

Nu exista imagini
  184) CANTACUZINO, V.M.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, V.M.
Vezi:
TEODOREANU, V. Conferinţe ţinute de membrii Soc. Gheorghe Asachi. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  185) CANTACUZÈNE-ALTIERI, OLGA
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZÈNE-ALTIERI, OLGA
9944. ~ Contes à ma petite fille. Christel. Cerises et cerisier. Un tout petit ange. 3-e éd. Paris, Libr. Ch. Delagrave (Villefrance-de-Rouergue, Imp. Jules Bardoux), [1905]. (26,5 x 17). 1 f., 121[-123] p. cu il. (II 279489)
La finalul textului (p. 121), data manuscrisului: "25 février 1886". Datat după anul înregistrării în tipografie.
9945. ~ Dernières illusions, par la Princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Ancienne Maison Michel Lévy Frères (Corbeil, Imp. Crété), 1891. (18 x 11,5). 2 f., 318 p. (I 510697)
Lipsă coperta.
9946. ~ *Une exaltée. Paris, Calmann Lévy, Editeur, [188?]. (Cantacuzène-Altieri, pe verso primei file)
9947. ~ Fleur de neige, par la Princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Ancienne Maison Michel Lévy Frères (Bourloton, Imprimerie réunies, B.), 1885. (19 x 12,5). 2 f., 298 p. (Bibliothèque Contemporaine) (I 197923)
9948-9949. ~ Irène. Par la Princesse Olga Cantacuzène Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Antienne Maison Michel Lévy, Frères (Coulommiers, Typ. P. Brodard et Gallois), 1886. (18 x 12). 2 f., 319 p. (I 274193)
9950. ~ *Le mensonge de Sabine. Paris, Calman Lévy, Editeur, in -18°, [188?]. (Cantacuzène-Altieri, Fleur, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène-Altieri, Irène, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène-Altieri, pe verso primei file)
9951. ~ Poverina, par la princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy frères (Tours, imp. Mazereau), 1880. (17,5 x 12). 2 f., 312 p. (I 244628)

Nu exista imagini
  186) CANTARGIEV
 • Opera
 • Imagini
CANTARGIEV
Vezi: KANTARDZIEV, colonel

Nu exista imagini
  187) CANTAVARA, NICOLAE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTAVARA, NICOLAE (1868-?)
9952. ~ Chestiunea călărăşească scrisă cu prilejul aplicării programului din 1908 şi 1909 privitor la instrucţia călăraşilor cu schimbul de Maiorul Cantavara N. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (22,5 x 14). 23 p. (Extras din "România militară") (II 22488)
9953. ~ La sfat cu recruţii, de Maior N. Cantavara. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1910. (23 x 15,5). 44 p. (Extras din "Revista Armatei") (II 22481)
9954. ~ Situaţia cavaleriei noastre, [de] Maiorul Cantavara N. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r loan St. Rasidescu), 1911. (22,5 x 14,5). 18 p. (Extras din "România Militară") (II 26005)

Nu exista imagini
  188) CANTAVEL, G.
 • Opera
 • Imagini
CANTAVEL, G.
9955. ~ A dracului inima, [de] G. Cantavel. Nuvelă adevărată din Huşi. Ed. I. Iaşi (Tip. Curţii Regale, Pr. Th. Balassan), 1887. (20 x 13). 12 p. 30 bani. (I 411612)

Nu exista imagini
  189) CANTEMIR, ANTIOH (1708-1744)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, ANTIOH (1708-1744)
9956. ~ Satire şi alte poetice compuneri de Prinţul Antioh Cantemir. Traduse din rusesce de A. Donici şi C. Negruţţi. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesci), 1844. (21,5 x 14). LII, 145[-147] p., 1 f. portr. (II 101045)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde şi: "Vieaţa prinţului Antioh Cantemir", "Versuri în lauda prinţului Cantemir", "Scrisoarea autorului cătră un prieten", precum şi o prefaţă a autorului la Satire.
9957. ~ Idem. Ed. II. Iassi (Tip. lui A. Bermann), 1858. (21,5 x 14). XLIV, 148 p. (II 194990)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Cuprinde şi o biografie a autorului, precum şi versuri închinate lui.
Vezi de asemenea:
• Poeţii Români de supt stăpânirea rusească. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  190) CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
9958. ~ Descrierea Moldaviei de prinţul Dimitrie Cantemir. [Editată de C. Negruzzi]. Ed. II. Iaşii (Tip. franţezo-română), 1851. (19 x 12). 3 f., XIV, 316 p. (I 101968)
Prefaţă de G. F. Miller, "Precuvântare şi Prescurtare din vieaţa Pr. D. Cantimir" de C. Negruzzi. Cu alfabet de tranziţie. Ed. I în 1825.
9959. ~ Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). VI-110 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 507) (I 20005)
Cu o prefaţă semnată: "I. N.".
9960. ~ Descrierea Moldovei. Cu o notiţă introductivă, note explicative, un portret şi o chartă de Miron Nicolescu, membru al Societăţei geografice Române. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (19,5 x 13). 272 p., 1 f. portr., 1 f. pl., 1 h. 1,90 lei. (Biblioteca Socec. Scriitori Români, 10-11) (I 16141)
Prefaţă de G. F. Miller. "Precuvântare şi Prescurtare din vieaţa Pr. D. Cantimir" de C. Negruzzi.
9961. ~ Din chronicul romano-moldo-vlachilor, [de] Dimitrie Cantemir. Ediţiunea din Iaşi 1835. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 111 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ediţiune şcolară) (I 86746)
9962. ~ Excerptum ex operibus latinis Demetrii Cantemiri Vojvodae Moldaviae Imperii Romani et Russiae Principis, Membri Academiae Berolinensis et Petropolitensis, qui regnavit Anno 1710. Iassiis (In Typ. Apis), 1833. (20 x 12,5). 4 p. (I 76213)
Descriere după copertă.
9963. ~ Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor Alcătuit de Domnul Moldaviei Dimitrie Cantemir la anii 1710. Iară acum depe originalul manuscript depozitat de Fericitul Autoriu în împărăteasca Arhivă a Moscvei scozinduse[!], Cu învoirea preaînălţatului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza V.Vd. Şi din orînduirea Înalt prea sfinţitului Arhiepiscop al Sucevii şi Mitropolit Moldaviei DD: Veniamin Costache sau tipărit. Tom. I. Iaşii (Tip. S: Mitropolii), 1835. (22 x 14). VIII p., p. V-LXXI, X, 365 p., 1 pl. (II 61955)
Fără copertă. Cu caractere chirilice.
9963a. ~ Al Hronicului Romano-Moldo-Vlahilor. Compus de Domnul Moldaviei Dimitrie Cantemir. Tom. II. Iaşii (Tip. S: Mitropolii), 1836. (21,5 x 14). 1 f., X, 402, CVI[-CX] p.
Fără copertă. Cu caractere chirilice.
9964. ~ Operele Principelui Demetriu Cantemiru. Typarite de Societatea Academica Romana. Tom. I. Descriptio Moldaviae. Cu Chart’a geographica a Moldaviei şi unu fac-simile. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucratorii Asociaţi)), 1872. (26 x 17). XII, 154 p., 1 pl., 1 h. (II 101697)
Prefaţa de A. Papiu Ilarian.
9964a. ~ Idem. Tom. II. Descrierea Moldaviei. Tradusa din textulu originale latinescu aflatu în museulu asiaticu alu Academiei Imper. Scientifice de la St. Petropole, cu charta geographica a Moldaviei şi unu facsimile. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1875. (26 x 17). XVI, 171 p., 1 pl.,1 h.
Cu o prefaţă de A. Papiu Ilarian. Trad. de A. Papiu Ilarian, continuată şi terminată de dr. Iosifu Hodosiu (v. p. V).
9965. ~ Idem. [Tom. III-IV]. Istori’a Imperiului Ottomanu Crescerea şi scăderea lui. Cu note fórte instructive de Demetriu Cantemiru, Principe de Moldavi’a. Traducere romana de Dr. Ios. Hodosiu. [Partea I-II]. Bucuresci, Ediţiunea Societăţei Academice Romane, 1876. (24,5 x 17). 807 , CXXXVI[-CXXXVIII] p., 1 f. pl.
La finele P. I, p. 410: "Typ. Curţii Walter & Goebl"; la sfârşitul P. II: "Tip. Curţii, Propr. F. Göbl".
9966. ~ Idem. Tom. V. Partea I. Evenimentele Cantacuziniloru şi Brancoveniloru. Partea II. Divanulu. Publicate şi însocite cu ua prefatia şi unu glossariu de G. S i o n. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1878. (24,5 x 17). XVI, VI-242, XII, 24 p.
La p. III, partea I, p. de titlu separată: "Evenimentele Cantacuziniloru şi Brancoveniloru din Tiérr’a Muntenésca de Dimitrie Cantemiru Domnitoriulu Moldovei. Dupe originalulu scrissu de autoriu în limba russésca, tradussu mai antaiu în limb’a germana şi apoi în cea grecésca populara la an 1795 de George Ioan Zavira; iar acum, dupa însărcinarea Societăţii Academice Romane, din nou tradussa de G. Sion, Membru Soc. Acad. Romane. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1878".
9967. ~ Idem. Tom. VI. Istoria ieroglifică (Operă originală inedită, scrisă în limba româ-nescă la 1704). Compendiolum universae logices institutionis Enconium in I.B. Van-Helmont et virtutem physices universales doctrinae eius. Cu mai multe facsimile şi stampe lucrate de Cantemiru, unele separate şi altele intercalate în textu. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (24,5,x 17). 1 f., 2 p., 1 f., p. 3-492, 6 f. pl.
9968. ~ Idem. Tom. VII. Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis Moldaviae Principis, Collectanea Orientalia. Publicate după manuscrisele din Biblioteca museului asiaticu din St. Petersburg. Bucuresci (Tip. Acad. Rom. (Laboratori Români)), 1883. (27,5 x 17). 1 f, 2 p., 1 f., p. 3-88, 32 p. cu il. (II 101697)
9969. ~ Idem. [Tom. VIII]. Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor. Publicat sub auspiciile Academiei Române de pre originalul manuscript al autorului, păstrat în Archivele de Externe, de Gr. G. Tocilescu, membru al Academiei Române. Cu un portret şi două facsimile. Bucuresci (Inst. de arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (24,5 x 17). LXXIV, 891[-893] p. , 1 portr., 2 pl. 12 lei.
Titlul general şi tomul, menţionate numai pe copertă.
9970. ~ Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir Domnulu Ei. Editată întâi la anulu mântuirei 1825, Augustu în 19 dzile, subu Domnia lui Ioan Sandu Sturdza V.V. şi cu bine-cuvântarea Pre Sfântului şi neştersu din memoria oameniloru, Arhiepiscopu şi Mitropolitu Moldovei şi Sucevei, Veniamin Boldour-Costachi. Reeditată la anulu 1868, Noemvrie în 28 dzile de cătră T. Boldour-Lâtâscu, Redactoru diarului Moldova. Vol. I-II. Iaşi (Imp. Bermann), 1868. (20,5 x 13,5). 182 p. (I); p. 183-303 (II) (II 49959)
Mai cuprinde: "Precuvântarea" lui Boldour-Lâtâscu, "Precuvântarea primului editoru câtrâ iubitorii de ştiinţă cetitori" de Gherontie Ieromonahul, "Înştiinţarea lui Bişîng, Dascalulu Scripturiloru" şi "Cuvântu înainte" de G. F. Miller.

Nu exista imagini
  191) CANTEMIR, DIMITRIE (1848-1896)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, DIMITRIE (1848-1896)
9971. ~ Les bains minéraux de Balţătesci (District de Neamţu), Roumanie. Par le Dr. Cantemir. Bucarest (Imp. N. Georgesco), 1887. (22 x 14). 80[-82] p. (II 412863)
9972. ~ Băile minerale, de Doctorul Cantemir. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1894. (24 x l7). 7 p. (II 83810)
Descriere după copertă.
9973. ~ Băile minerale de la Bălţăteşti, de Doctorul Cantemir. [Ed. II]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (24 x 17,5). 89 p. (II 50901)
Ed. I a fost publicată de dr. S. Konya şi Dr. Cantemir la Piatra, în 1884.
9974. ~ Consilii hygienice pentru creşterea copiilor de doctorul Dimitrie Cantemir. Piatra (Imp. Jud. Neamţu), 1877. (21,5 x 14). VIII, 127 p. 3 lei noi. (I 257224)
9975. ~ Sărurile minerale de Bălţăteşti (composiţia chimică şi întrebuinţarea lor), de Doctorul Cantimir. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (24 x 15,5). 14 p. (II 413228)
9976. ~ Les sels minéraux de Baltzateşti, par le Dr. Cantimir, Propriétaire des bains de Baltatesti (Roumanie), Membre correspondant de la Société d’Hydrologie médicale de Paris, etc. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1895. (21,5 x 15) 22 p. (II 412209)
9977. ~ Studii asupra febril palustre. Cauze, symptome şi tratament, de Dimitrie Cantemir, Doctor în medicină, Medic al oraşului Peatra şi Spitalului Judeţului Neamţu. Piatra (Imprimeria Judeţului Neamţu), 1873. (21 x 13,5). 32 p. (BCU-Iaşi II 100105)
În colaborare:
KONYA, S. şi ~ Băile minerale de la Bălţăteşti. Peatra, 1884.

Nu exista imagini
  192) CANTEMIR, G.
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, G.
Vezi: CÂMPINEANU-CANTEMIR, G.

Nu exista imagini
  193) CANTEMIR, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, I. C.
9978. ~ Prinţul de Bismarck (1815-1898), [de] I.C. Cantemir. Cîte-va cuvinte comemorative cu ocazia centenarului naşterei sale. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (19 x 12,5). 45 p. 60 bani. (I 42462)

Nu exista imagini
  194) CANTEMIR, IGNAT
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, IGNAT
Vezi: KANTEMIR, IGNATIO

Nu exista imagini
  195) CANTILLI, ALEX. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, ALEX. (1874-?)
9979. ~ Imn Patriotic. Poem în versuri, [de] Alex. Cantilli, Bucureşti (Tip. M. M. Antonescu), 1907. (24 x 16,5). 32 p. (II 458031)

Nu exista imagini
  196) CANTILLI, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, ARISTIDE
9980. ~ Ametiste, poesii şi proză, [de] Aristide Cantilli. Bucuresci, Edit. autorului (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1897. (16 x 11,5). 128 p. 2 lei. (I 410892)

Nu exista imagini
  197) CANTILLI, CONSTANTIN (1875-1949)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, CONSTANTIN (1875-1949)
9981. ~ Aripi de vis, [de] Constant Cantilli. Bucuresci (Typ. Moderna, Gr. Luis), 1903. (16 x 10). 204 p. (I 408846)
9982. ~ *Atâta Fericire (comedie într’un act). [190?] (Cantilli, cop. 4)
9983. ~ Bertha, [de] Constant Cantilli. [Pe coperta: Poema în versuri]. Bucuresci, Edit. Stab. Grafie M. Radulescu (Typ. Vocea învăţătorilor), [1899]. (11 x 15,5). 125 f. 2,50 lei. (I 294000)
Cu o prefaţă de Alexandru Macedonski. Anul, la p. 125. În: Adamescu III, p. 271 se menţionează anul 1900.
9984. ~ La Cydnus (comedie eroică într’un act). [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9985. ~ Despre obiceiurile Românilor. Bucureşti, 1884. 108 p. (exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)
9986. ~ *Devadata (tragedie originală în 3 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9987. ~ *Diavolie (nuvelă). [189?]. (Cantilli. Falimentul, cop. 4 ; Cantilli, cop. 4)
9988. ~ Din sborul bicicletei. Bucureşti-Paris. În 10 zile şi 6 ore. 24 August - 2 Septembrie 1900, de Constant Cantilli. Bucureşti, Edit. Autorului (Tip. M. Kalber), 1912. (18,5 x 12,5). 94 p. 1 leu. (I 28024)
9989. ~ Falimentul Clerului Catolic, [de Constant Cantilli]. Respuns la broşura (Falimentul Clerului Ortodox Român [de Al. Macedonski]). Bucuresci (Tip. Vocea învăţătorilor), 1899. (18,5 x 12). 14 p. (I 156274)
Autorul, la finalul textului.
9990. ~ Pe velociped între Bucureşti şi Braşov de Constantin Cantilli. [Bucureşti], 1894. (19 x 13). III, 26 p. 1 leu. (I 156341)
Cu o prefaţă de Alexandru Macedonski.
9991. ~ *Sfârşitul Unei Lumi, (tragedie în 2 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)
9992. ~ *Sindus (tragedie originală în 4 acte), [190?]. (Cantilli, cop. 4)

Nu exista imagini
  198) CANTILLI, GHEORGHE P. (1838-1908)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, GHEORGHE P. (1838-1908)
9993. ~ Du fonds dotal en droit romain et de l’inalienabilité du fonds dotal en droit français. Thèse pour le doctorat par Georges Cantilli. Né à Ploiechti (Roumanie). L’acte public sera soutenu la 12 Mai 1864. Paris (Imp. de Alphons[e] Aubry et C-ie), 1864. (24 x 16). 146 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17190)
9994. ~ [Jus Romanum. Soluto matrimonio Ulp. Frag. de dotibus. (Tit. VI). Vaticana Frag. De rei uxoria et dotibus. De rei uxoriae actione. Droit français. Code Napoléon. (Art. 1387-1398, 1540-1581). Loi de 1850 sur la publicité des contrats de mariage. Code de commerce. (Art. 65-70, 557-564)]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 24 août 1861, par M. Georges P. Cantilli Né à Ploiechti (Principautés-Unies). Paris, Charles de Mourgues Frères s-sseurs de Vinchon, Imperimeurs-Editeurs de la Faculté de Droit (Imp. de Ch. Lahure et C-ie), 1861. (23 x 14,5). 150 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17108)

Nu exista imagini
  199) CANTILLI, GRIGORE (1839-1906)
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, GRIGORE (1839-1906)
9995.~ Conferinţe asupra tacticei făcute Domnilor oficeri din allu 3° de infanterie de Gr. Cantilli, L.-Colonel în acelaşi Regimentu. (Cu autorisarea Domnului Ministru de Resboiu). Bucuresci (Typ. Curtii (Lucrătorii Associaţi)), 1872. (16 x 12). VI-219 p. 5 lei nuoi. (I 127548)
9996. ~ Esplicarea sistemului metricu. Introducere. Mesuri şi greutăţi. Calcul Decimal. Tabele comparative între mesurile vechi şi noi. Raportul preciurilor între aceste mesuri. De Gr. Cantilli, Căpitan de Stat-Major. Uvragiu aprobat de D. Ministru de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, şi de D. Ministru al Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Ed. II. Bucuresci (Imp. Ministeriului de Resbel), 1865. (21 x 14,5). 2 f., 127 p. 3 sfanţi. (I 350081)
Pe copertă titlul: Esplicarea sistemului metricu (Legea din 15 Septembre 1864).
9997. ~ Esplicarea sistemului metricu. Introducere. Měsuri şi greutăţi. Calcul Decimal. Tabele comparative între măsurile vechi şi noi. Determinarea preciurilor měsurilor noi în raport cu cele vechi. De Gr. Cantilli, Căpitan de Stat-Major. Uvragiu Aprobat de D. Ministru de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, şi de D. Ministru al Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Ed. III Revedută, corectată şi adăogită. Bucuresci (Imp. Ministeriului de Résbel), 1865. (19 x 13). 133 p., 1 pl. (I 375156)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  200) CANTILLI, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, IOAN I.
9998. ~ Despre servitudini în general în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută de Ioan I. Cantilli, Născut în comuna Valea Călugărescă, Jud. Prahova. Bucuresci (Tip. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21 x 14). 195 p. Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17 901)

Nu exista imagini
  201) CANTILLI, P. G.
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, P. G.
(P. G. C.)
9999. ~ Cestiuni constituţionale. 1) Representaţiunea minorităţilor, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1893. (21,5 x 14). 20 p. 1 leu. (II 76291)
10000. ~ Comisiunea europeană a Dunărei, [de] P. G. Cantilli. Conferinţa ţinută la Clubul conservator din Bucureşti (23 Ianuarie 1902). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl fii), 1902. (16,5 x 10,5). 48 p. (Extras din "Conservatorul") (I 134680)
10001. ~ Cum s’au făcut la Bacău alegerile pentru constituanta, în special alegerea Colegiului I de Senat, de P. G. Cantilli, Senator al Colegiului I de Bacău, Fost Prefect de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1914. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 37354)
10002. ~ Le Danube sous le régime des traités, par P. G. Cantilli. Bucarest (Imp.de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1901. (24,5 x 16). 93 p. (II 260505)
10003. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. Românul, Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (22,5 x 15). 39, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 379374)
10004. ~ Noua lege a timbrului şi înregistrărei urmată de un index alfabetic, de P. G. Cantilli, Fost Secretar al Consiliului de Miniştri, avocat. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20,5 x 13,5). 51, XVIII p. 1 leu. (II 118417)
10005. ~ Politica solidarităţei naţionale. Discurs rostit în Şedinţa Senatului dela 26 Ianuarie 1916, de P. G. Cantilli, Senator de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (20 x 13). 32 p. (I 47873)
10006. ~ La question des taxes de péage aux Portes de fer, par P. G. Cantilli, ancien secrétaire du Conseil des Ministres. Bucarest (Imp. de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1900. (24 x 17). 70 p. (II 87314)
10007. ~ Un procès célèbre. Les Roumains de Transylvanie, par P. G. C[antilli]. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 13,5). 19 p. (II 17641)
Attribué par Djuvara, p. XIII, à P. G. Cantilli; vezi şi Rally II, p. 147 precum şi ed. urm.
10008. ~ Les Roumains de Transylvanie. Quelques mots de réponse à M. M. le Général Türr, de Pazmandy, Ovary, par P. G. Cantilli. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 14,5). 23 p. (II 83683)
Traduceri şi prefeţe:
FAVA, ROBERTO. La Question Roumaine et les agents de M. Wékérlé à l’étranger. Trad. şi pref. de ~. Paris, 1894.

Nu exista imagini
  202) CANTIMIR, DIM.
 • Opera
 • Imagini
CANTIMIR, DIM.
Vezi: CANTEMIR, DIM.

Nu exista imagini
  203) CANTÙ, CESARE
 • Opera
 • Imagini
CANTÙ, CESARE
Vezi:
GANE, NATALIE. Carlambrogio. După ~. Ed. I. Barlad, 1870.

Nu exista imagini
  204) CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
10009. ~ Continentele. Carte autorizată pentru Clasa a II-a secundară de N. Cantuniar, profesor. [Pe copertă: Cu 25 figuri şi 26 schiţe]. Craiova, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1916. (23 x 15,5). 190 p. cu il. 3,25 lei. (II 156763)
10010. ~ Controlul cărţilor didactice de curs secundar, de N. Cantuniar; profesor. Craiova (Stab. Industr. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (23 x 15,5). 28 p. (II 1879)
10011. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare: România, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 7 hărţi în culori. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1897. (20,5 x 13,5). 1 f., 180 p., 7 h. 3 lei. (II 411892)
10012. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare şi comerciale. Europa, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 4 hărţi. Craiova, Inst. de Editura Ralian şi Ignat Samitca, 1900. (20,5 x 13,5). 260 p., 4 h. 3 lei. (I 2385)
10013. ~ Idem. Cu 3 hărţi [pe copertă: 4 hărţi] de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filozofie, profesor. Ed. II [pe copertă: revăzută şi îmbunătăţită]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lito. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (23 x 13). 252[-256] p., 4 h. 3 lei. (I 2386)
10014. ~ Curs de geografie economică. Asia şi Africa. Carte alcătuită în conformitate cu noua programă analitică pentru clasa I a şcoalelor superioare de comerciu, de N. Cantuniar, Profesor. Cartea e însoţită de un Atlas, coprinzând hărţile trebuitoare [Pe copertă: Ed. I]. Craiova, Inst. de editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (20 x 13). 221 p. 4 lei împreună cu atlasul. (I 4204)
Ed., numai pe copertă.
10015. ~ Istoria universala a comerciului din timpurile cele mai vechi şi pénè în dilele nostre. Carte lucrată pentru trebuinţa scôlelor de comerciu, de N. Cantuniar, Licenţiat in Litere şi Filosofie, Profesor de Istorie la scóla de comerciu din Craiova. Partea I: Ist. Paparelor Orientale, a Grecilor şi a Romanilor. Cu o hartă. Partea II. Evul Mediu (476-1492). Partea III. Timpurile moderne (1486-1890). Craiova, Edit. Librăriei S. Benvenisti (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 81 p., 1 h. 1,50 lei (I); 118 p. 1,50 lei (II); 216 p., 1 f. erată. 2,25 lei (III) (II 350138)
Descrierea Părţii a II-a făcută după copertă. Pe foaia de erată a Părţii a III-a: "Tip. David J. Benvenisti, Craiova", iar tabla de materii se continuă pe cop. 3.
10016. ~ Istoria Veche lucrată, potrivit cu programul în vigóre, pentru trebuinţa clasei I. secundare cu 3 charte, de N. Cantuniar, Licenţiat în Litere şi Filosofie, Profesor la Scóla de Comerciu din Craiova. Craiova (Tipo-Lito. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (22 x 14). 173 p., 3 h. 2,50 lei. (Istoria universală) (II 412211)
10017. ~ Schiţe asupra lui Constantin Brancoveanu 1688-1714. Tesa pentru licenţa, Susţinută la... de N. Cantuniari, născut în Basarabia. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 412967)

Nu exista imagini
  205) CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
10018. ~ Communication sur les filons kaolinisés de la Movila Macinului (D. Tulcea-Dobrogea), [par] St. Cantuniari. [Bucureşti, 1912]. (23,5 x 16). 9 p. (Extrait du Comptes-rendus des séances de l’Institut Géologique de Roumanie. Vol. III. Séance du 29 Février 1912) (II 491055)
Descriere după titlul de la începutul textului.
10019. ~ Masivul eruptiv Muntele Carol-Piatra Roşie (Judeţul Tulcea). Studiu petrografic însoţit de 1 profil în text, 10 table şi 2 hărţi cu 12 profile şi de un rezumat în limba germană, de St. N. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (26 x 19,5). VII[-IX], 207 p., 7 f., 10 f. pl., 2 h. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. VI, 1912 fasc. nr. 1) (II 95908)
10020. ~ Notă preliminară asupra granitului cu riebeckit şi egirin dela muntele Carol (Iacovdeal) şi Piatra Roşie (Jud. Tulcea), de St. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 18,5). 16 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. IV, 1910, fasc. I) (II 23657)
Descriere după copertă. Cu un rezumat în lb. germană.
10021. ~ Soluţiuni solide cu aplicaţiuni la naşterea mineralelor şi rocelor, [de] St. N. Cantuniari. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27 x 19,5). P. 70-76 cu il. (Extras din Rev. Ştiinţ. V. Adamachi. Vol. VI, nr. 2) (II 44885)

Nu exista imagini
  206) CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
10022. ~ Contribuţiuni la întrebuinţarea fibro-lysinei în medicina veterinară. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Vasile Gh. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 15,5). 30 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 210) (II 22539)

Nu exista imagini
  207) CAPCEFF, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CAPCEFF, GEORGE
Vezi: KAPCEV, G. I.

Nu exista imagini
  208) CAP DE LEU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CAP DE LEU, pseudonim
Vezi: BOZGAN, FLOREA

Nu exista imagini
  209) Capela pădurii
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii
10023. • Capela păduri[!]. Tradusă din franţozesce de Tudorache Bilciurescu. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1840. (15,5 x 9,5). 28 p. (I 70406)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  210) Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
10024. • *Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu, traducere de T[eodor] B[ilciurescu]. Braşov, edit. Ciurcu (Tip. Libr. Ioan I. Ciurcu), 1909. 8. 32 p. 16 fileri (bani) (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public, rom. pe 1909 ; FD, 28(1913), nr. 4, ian. 27 p. 3, în Lista cărţilor...)

Nu exista imagini