Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  181) CANTACUZINO, MIHAIL G. (1867-1928)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, MIHAIL G. (1867-1928)
9930. ~ Bilanţul Guvernărei liberale, 1907-1909. Discurs rostit în Adunarea Deputaţilor, în şedinţa de la 2 Decembrie 1909, cu prilejul dezbaterei Adresei, [de] M. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19,5 x 12,5). 75 p. (Supliment la ziarul "Epoca") (I 16157)
9931. ~ Conservatismul nostru - Liberalismul lor. Discurs rostit în ziua de 3 Decembrie 1905 în Camera Deputaţilor cu ocaziunea discuţiunei Adresei, [de] M. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (20,5 x 12,5). 82 p. (III 2042)
9932. ~ Droit romain. De l’impôt sur l’importation et l’exportation des marchandises à Rome sous la République et sous l’Empire. Economie politiqua. Historique et fonctionnement des banques d’émission en Allemagne. Par M. G. Cantacuzène, Docteur en droit, Licencié ès-lettres. Diplômé de l’École des Sciences politiques. Paris (Imp. des Écoles, Henri Jouve), 1894. (23,5 x 16,5). 1 f., 322 p. (II 245592)
9933. ~ Din zilele noastre grele, [de] Mihail G. Cantacuzino. Discursuri rostite în întrunirile publice ale partidului conservator, 1901-1905 (după notele stenorafice). Asanarea moravurilor. Demagogia. Nevoia unui ideal. Decăderea partidului liberal. Prigonirea unui partid. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13). 138[-141] p. 1 leu (I 2053)
9934. ~ Discursul D-lui Mihail Cantacuzino, Ministrul Justiţiei. Rostit în şedinţa Camerei din 10 Iunie 1917, cu ocazia discuţiei Reformelor [agrară şi electorală]. Iaşi, 1917. (19 x 13,5). 31 p. (Extras din ziarul "Evenimentul") (I 176729)
9935. ~ Discursul D-lui M. G. Cantacuzino rostit în şedinţa Adunărei deputaţilor de la 11 Ianuarie 1900 cu ocasiunea discuţiunei generale la Legea timbrului şi înresgistrărei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1900. (28 x 19). 17 p. (II 274600)
9935. ~ Discursul D-lui Mihail G. Cantacuzino rostit în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 8 şi 9 Februarie 1905 cu ocasiunea desbaterei proiectului pentru concesiunea luminatului Capitalei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 58 p. (II 4098)
9937. ~ * Impozitul pe succesiuni. Bucureşti, 1900. (EcN, 24(1900), nr. 3, martie, p. 329: Cărţi intrate...)
9938. ~ Luminatul oraşului Bucureşti. Expunerea de motive făcută consiliului comunal, [de] Mihail G. Cantacuzino, Primarul Capitalei. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (27 x 18). 29 p. (Supliment la ziarul Conservatorul) (II 61584)
9939. ~ Noţiunea de ordine, [de] M. G. Cantacuzino. Discurs rostit în adunarea deputaţilor în şedinţa dela 24 Noembre 1907, cu ocaziunea dezbaterei adresei. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (19 x 12). 78 p. (I 8928)
9940. ~ Partea statului în capitalul Bancei Naţionale. Câteva observaţiuni asupra campaniei duse pe aceasta cestiune de partidul liberal şi asupra convenţiunei intervenite cu Banca Naţională, de Mihail G. Cantacuzino, Deputat, Efor al Spitalelor Civile, Doctor în drept şi licenţiat în litere din Paris. Bucureşti (Tip. Heliade), 1901. (22,5 x 15). 45 p., 1 tab. (II 55589).
9941. ~ Representarea Minorităţilor. Trei articole publicate în Diarul Conservatorul No. 96, 98 şi 101 din 17, 19 şi 22 Aprilie 1901, de Mihail G. Cantacuzino. Bucureşti (Tipo-lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1901. (38,5 x 25). 8, XXII p. (III 52422)
Descriere după copertă.
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Justiţiei. Expunere de motive [şi] Proiect de lege pentru modificarea unor articole din Legea de organizare judecătorească. Bucureşti, 1913.
~. Expunere de motive la Proiectul de lege privitor la instrucţiunea şi judecarea în faţa instanţelor corecţionale a flagrantelor delicte. Bucureşti, 1913.
PARTIDUL Conservator. O pagină din viaţa partidului... Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  182) CANTACUZINO, NICOLAE (1838-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, NICOLAE (1838-?)
9942. ~ Jus romanum. De actione communi dividendo. Droit français. Du partage de la Communauté après l’acceptation. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 26 Août 1864, par Nicolas Cantacuzène. Né à Bucharest (Roumanie) le 26 août 1838. Paris (Imp. de Moquet), 1864. (21,5 x 13,5). 1 f., 48 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17095)

Nu exista imagini
  183) CANTACUZINO, ŞERBAN I. (1878-1950)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ŞERBAN I. (1878-1950)
9943. ~ Despre gaj în dreptul roman şi român (civil şi comercial). Teză pentru licenţă de Principele Şerban I. Cantacuzino. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 186815)

Nu exista imagini
  184) CANTACUZINO, V.M.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, V.M.
Vezi:
TEODOREANU, V. Conferinţe ţinute de membrii Soc. Gheorghe Asachi. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  185) CANTACUZÈNE-ALTIERI, OLGA
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZÈNE-ALTIERI, OLGA
9944. ~ Contes à ma petite fille. Christel. Cerises et cerisier. Un tout petit ange. 3-e éd. Paris, Libr. Ch. Delagrave (Villefrance-de-Rouergue, Imp. Jules Bardoux), [1905]. (26,5 x 17). 1 f., 121[-123] p. cu il. (II 279489)
La finalul textului (p. 121), data manuscrisului: "25 février 1886". Datat după anul înregistrării în tipografie.
9945. ~ Dernières illusions, par la Princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Ancienne Maison Michel Lévy Frères (Corbeil, Imp. Crété), 1891. (18 x 11,5). 2 f., 318 p. (I 510697)
Lipsă coperta.
9946. ~ *Une exaltée. Paris, Calmann Lévy, Editeur, [188?]. (Cantacuzène-Altieri, pe verso primei file)
9947. ~ Fleur de neige, par la Princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Ancienne Maison Michel Lévy Frères (Bourloton, Imprimerie réunies, B.), 1885. (19 x 12,5). 2 f., 298 p. (Bibliothèque Contemporaine) (I 197923)
9948-9949. ~ Irène. Par la Princesse Olga Cantacuzène Altieri. Paris, Calmann Lévy, Editeur, Antienne Maison Michel Lévy, Frères (Coulommiers, Typ. P. Brodard et Gallois), 1886. (18 x 12). 2 f., 319 p. (I 274193)
9950. ~ *Le mensonge de Sabine. Paris, Calman Lévy, Editeur, in -18°, [188?]. (Cantacuzène-Altieri, Fleur, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène-Altieri, Irène, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène-Altieri, pe verso primei file)
9951. ~ Poverina, par la princesse Olga Cantacuzène-Altieri. Paris, Calmann Lévy frères (Tours, imp. Mazereau), 1880. (17,5 x 12). 2 f., 312 p. (I 244628)

Nu exista imagini
  186) CANTARGIEV
 • Opera
 • Imagini
CANTARGIEV
Vezi: KANTARDZIEV, colonel

Nu exista imagini
  187) CANTAVARA, NICOLAE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTAVARA, NICOLAE (1868-?)
9952. ~ Chestiunea călărăşească scrisă cu prilejul aplicării programului din 1908 şi 1909 privitor la instrucţia călăraşilor cu schimbul de Maiorul Cantavara N. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (22,5 x 14). 23 p. (Extras din "România militară") (II 22488)
9953. ~ La sfat cu recruţii, de Maior N. Cantavara. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1910. (23 x 15,5). 44 p. (Extras din "Revista Armatei") (II 22481)
9954. ~ Situaţia cavaleriei noastre, [de] Maiorul Cantavara N. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r loan St. Rasidescu), 1911. (22,5 x 14,5). 18 p. (Extras din "România Militară") (II 26005)

Nu exista imagini
  188) CANTAVEL, G.
 • Opera
 • Imagini
CANTAVEL, G.
9955. ~ A dracului inima, [de] G. Cantavel. Nuvelă adevărată din Huşi. Ed. I. Iaşi (Tip. Curţii Regale, Pr. Th. Balassan), 1887. (20 x 13). 12 p. 30 bani. (I 411612)

Nu exista imagini
  189) CANTEMIR, ANTIOH (1708-1744)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, ANTIOH (1708-1744)
9956. ~ Satire şi alte poetice compuneri de Prinţul Antioh Cantemir. Traduse din rusesce de A. Donici şi C. Negruţţi. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesci), 1844. (21,5 x 14). LII, 145[-147] p., 1 f. portr. (II 101045)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde şi: "Vieaţa prinţului Antioh Cantemir", "Versuri în lauda prinţului Cantemir", "Scrisoarea autorului cătră un prieten", precum şi o prefaţă a autorului la Satire.
9957. ~ Idem. Ed. II. Iassi (Tip. lui A. Bermann), 1858. (21,5 x 14). XLIV, 148 p. (II 194990)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Cuprinde şi o biografie a autorului, precum şi versuri închinate lui.
Vezi de asemenea:
• Poeţii Români de supt stăpânirea rusească. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  190) CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
 • Opera
 • Imagini
CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
9958. ~ Descrierea Moldaviei de prinţul Dimitrie Cantemir. [Editată de C. Negruzzi]. Ed. II. Iaşii (Tip. franţezo-română), 1851. (19 x 12). 3 f., XIV, 316 p. (I 101968)
Prefaţă de G. F. Miller, "Precuvântare şi Prescurtare din vieaţa Pr. D. Cantimir" de C. Negruzzi. Cu alfabet de tranziţie. Ed. I în 1825.
9959. ~ Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). VI-110 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 507) (I 20005)
Cu o prefaţă semnată: "I. N.".
9960. ~ Descrierea Moldovei. Cu o notiţă introductivă, note explicative, un portret şi o chartă de Miron Nicolescu, membru al Societăţei geografice Române. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (19,5 x 13). 272 p., 1 f. portr., 1 f. pl., 1 h. 1,90 lei. (Biblioteca Socec. Scriitori Români, 10-11) (I 16141)
Prefaţă de G. F. Miller. "Precuvântare şi Prescurtare din vieaţa Pr. D. Cantimir" de C. Negruzzi.
9961. ~ Din chronicul romano-moldo-vlachilor, [de] Dimitrie Cantemir. Ediţiunea din Iaşi 1835. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 111 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ediţiune şcolară) (I 86746)
9962. ~ Excerptum ex operibus latinis Demetrii Cantemiri Vojvodae Moldaviae Imperii Romani et Russiae Principis, Membri Academiae Berolinensis et Petropolitensis, qui regnavit Anno 1710. Iassiis (In Typ. Apis), 1833. (20 x 12,5). 4 p. (I 76213)
Descriere după copertă.
9963. ~ Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor Alcătuit de Domnul Moldaviei Dimitrie Cantemir la anii 1710. Iară acum depe originalul manuscript depozitat de Fericitul Autoriu în împărăteasca Arhivă a Moscvei scozinduse[!], Cu învoirea preaînălţatului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza V.Vd. Şi din orînduirea Înalt prea sfinţitului Arhiepiscop al Sucevii şi Mitropolit Moldaviei DD: Veniamin Costache sau tipărit. Tom. I. Iaşii (Tip. S: Mitropolii), 1835. (22 x 14). VIII p., p. V-LXXI, X, 365 p., 1 pl. (II 61955)
Fără copertă. Cu caractere chirilice.
9963a. ~ Al Hronicului Romano-Moldo-Vlahilor. Compus de Domnul Moldaviei Dimitrie Cantemir. Tom. II. Iaşii (Tip. S: Mitropolii), 1836. (21,5 x 14). 1 f., X, 402, CVI[-CX] p.
Fără copertă. Cu caractere chirilice.
9964. ~ Operele Principelui Demetriu Cantemiru. Typarite de Societatea Academica Romana. Tom. I. Descriptio Moldaviae. Cu Chart’a geographica a Moldaviei şi unu fac-simile. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucratorii Asociaţi)), 1872. (26 x 17). XII, 154 p., 1 pl., 1 h. (II 101697)
Prefaţa de A. Papiu Ilarian.
9964a. ~ Idem. Tom. II. Descrierea Moldaviei. Tradusa din textulu originale latinescu aflatu în museulu asiaticu alu Academiei Imper. Scientifice de la St. Petropole, cu charta geographica a Moldaviei şi unu facsimile. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1875. (26 x 17). XVI, 171 p., 1 pl.,1 h.
Cu o prefaţă de A. Papiu Ilarian. Trad. de A. Papiu Ilarian, continuată şi terminată de dr. Iosifu Hodosiu (v. p. V).
9965. ~ Idem. [Tom. III-IV]. Istori’a Imperiului Ottomanu Crescerea şi scăderea lui. Cu note fórte instructive de Demetriu Cantemiru, Principe de Moldavi’a. Traducere romana de Dr. Ios. Hodosiu. [Partea I-II]. Bucuresci, Ediţiunea Societăţei Academice Romane, 1876. (24,5 x 17). 807 , CXXXVI[-CXXXVIII] p., 1 f. pl.
La finele P. I, p. 410: "Typ. Curţii Walter & Goebl"; la sfârşitul P. II: "Tip. Curţii, Propr. F. Göbl".
9966. ~ Idem. Tom. V. Partea I. Evenimentele Cantacuziniloru şi Brancoveniloru. Partea II. Divanulu. Publicate şi însocite cu ua prefatia şi unu glossariu de G. S i o n. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1878. (24,5 x 17). XVI, VI-242, XII, 24 p.
La p. III, partea I, p. de titlu separată: "Evenimentele Cantacuziniloru şi Brancoveniloru din Tiérr’a Muntenésca de Dimitrie Cantemiru Domnitoriulu Moldovei. Dupe originalulu scrissu de autoriu în limba russésca, tradussu mai antaiu în limb’a germana şi apoi în cea grecésca populara la an 1795 de George Ioan Zavira; iar acum, dupa însărcinarea Societăţii Academice Romane, din nou tradussa de G. Sion, Membru Soc. Acad. Romane. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1878".
9967. ~ Idem. Tom. VI. Istoria ieroglifică (Operă originală inedită, scrisă în limba româ-nescă la 1704). Compendiolum universae logices institutionis Enconium in I.B. Van-Helmont et virtutem physices universales doctrinae eius. Cu mai multe facsimile şi stampe lucrate de Cantemiru, unele separate şi altele intercalate în textu. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (24,5,x 17). 1 f., 2 p., 1 f., p. 3-492, 6 f. pl.
9968. ~ Idem. Tom. VII. Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis Moldaviae Principis, Collectanea Orientalia. Publicate după manuscrisele din Biblioteca museului asiaticu din St. Petersburg. Bucuresci (Tip. Acad. Rom. (Laboratori Români)), 1883. (27,5 x 17). 1 f, 2 p., 1 f., p. 3-88, 32 p. cu il. (II 101697)
9969. ~ Idem. [Tom. VIII]. Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor. Publicat sub auspiciile Academiei Române de pre originalul manuscript al autorului, păstrat în Archivele de Externe, de Gr. G. Tocilescu, membru al Academiei Române. Cu un portret şi două facsimile. Bucuresci (Inst. de arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (24,5 x 17). LXXIV, 891[-893] p. , 1 portr., 2 pl. 12 lei.
Titlul general şi tomul, menţionate numai pe copertă.
9970. ~ Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir Domnulu Ei. Editată întâi la anulu mântuirei 1825, Augustu în 19 dzile, subu Domnia lui Ioan Sandu Sturdza V.V. şi cu bine-cuvântarea Pre Sfântului şi neştersu din memoria oameniloru, Arhiepiscopu şi Mitropolitu Moldovei şi Sucevei, Veniamin Boldour-Costachi. Reeditată la anulu 1868, Noemvrie în 28 dzile de cătră T. Boldour-Lâtâscu, Redactoru diarului Moldova. Vol. I-II. Iaşi (Imp. Bermann), 1868. (20,5 x 13,5). 182 p. (I); p. 183-303 (II) (II 49959)
Mai cuprinde: "Precuvântarea" lui Boldour-Lâtâscu, "Precuvântarea primului editoru câtrâ iubitorii de ştiinţă cetitori" de Gherontie Ieromonahul, "Înştiinţarea lui Bişîng, Dascalulu Scripturiloru" şi "Cuvântu înainte" de G. F. Miller.

Nu exista imagini