Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1791) CONSTANTINESCU, ALECU (1872-1949)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALECU (1872-1949)
(Al. C.)
În colaborare:
13900. ~ Intîi Mai, Sărbătoare a Muncii, de Al.C.[onstantinescu] şi B.[ujor]. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1906. (16,5x 12,5). 15 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, IV) (I 5218)
13901. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Cercul de Edit. socialistă (Tipografia Regală), 1907 (16 x 10,5). 16 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, IV) (I 5979)
13902. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă, 1912. (16,5 x 12). 16 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, nr. 4) (I 28127)
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor. Lege pentru regularea proprietăţii imobiliare în Dobrogea, însoţită de discursurile... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1792) CONSTANTINESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEX.
13903. ~ Solomonia. Urmată de Câinele pământului, [de] Alex. Constantinescu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (19 x 12). 54 p. 30 bani. (I 76156)

Nu exista imagini
  1793) CONSTANTINESCU, AL. M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AL. M.
13904. ~ Cuvînt rostit în diua de 26 Ianuarie 1889, [de Al. M. Constantinescu] la înmormintarea profesorului Dimitrie Cantorichi. Craiova (Tipografia Asociaţilor Români), [1889]. (19,5 x 12). 7 p. (BCU-Iaşi II B 13473)
Lipsă coperta. Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1794) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU B.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU B.
13905. ~ Recidiva în vechiul şi actualul drept penal român. Teza pentru licenţa de Alexandru B. Constantinescu. Susţinută în ziua de... 1904. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (22,5 x 12). 32 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 3934)

Nu exista imagini
  1795) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU C. (1859-1926)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU C. (1859-1926)
13906. ~ Étude sur le concubinat et la condition des enfants naturels chez les peuples anciens et à Rome. Etude sur la condition des enfants naturels dans la législation française comparée à celle des différents pays de l’Europe. Thèse pour le doctorat. Soutenue la 2 Février 1881 par Alexandre C. Constantinesco, Avocat. Paris (Impr. Moquet), 1881. (25 x 16,5). 443, IV p. (II 254792)
13907. ~ Memoriu în chestia alimentărei armatei şi populaţiei civile [de Al. Constantinescu, ministru de interne]. Iaşi (Imprimeria Statului). 1917. (23,5 x 16). 1 f., 24 p. (II 510934)
Fără copertă. Autorul, la p. 24.
Prefeţe:
• România în 1916... Pref. de ~. Bucureşti, [1916?].

Nu exista imagini
  1796) CONSTANTINESCU, AL. N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AL. N.
Vezi: CONSTANTINESCU (ALCON), AL. N.

Nu exista imagini
  1797) CONSTANTINESCU, ANNA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANNA
13908. ~ Higiena şi administraţia casnică coprindend orticultura şi avicultura precum şi bucătăria practică şi modernă. Lucrata conform necesitatei simţite în menaj de Anna Căpitan Constantinescu. Vezuta de Onor. Consiliu al Instrucţiunei Publice. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1899. (23 x 15,5). 257 p. (II 156840)

Nu exista imagini
  1798) CONSTANTINESCU, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANDREI
13909. ~ Dreptul cântăreţilor bisericeşti şi paracliserilor de a se împărtăşi din venitul epitrafirului, [de] Andrei Constantinescu. Bucureşti (Tip. Euf. N. Miulescu), 1915. (23 x 16). 15 p. (II 44442)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1799) CONSTANTINESCU, ANGHEL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANGHEL
13910. ~ Monografia sfintei Episcopii a Dunnărei de Jos alcătuită la plinirea a 40 ani de domnie a M. S. Carol I, Regele României, de Diaconul Anghel Constantinescu, Revizor Ecleziastic. Cu 66 portrete şi vederi în text. Bucureşti (Atelierele Socec), 1906. (23 x 15,5). IV, 443 p., 67 f.pl. (II 5400)
13911. ~ Regenerarea femeiei prin Creştinism, [de] Angel Constantinescu. Rolul în misiunea ei. Ploesci (Tip. Lumina), 1902. (24 x 16). 231 p. 4 lei. (II 408610)
13912. ~ Situaţia societăţii Solidaritatea a clerului român din eparhia Dunărei de Jos la împlinirea a 5 ani dela înfiinţarea ei (1902-1907), întocmită de Arhidiaconul Angel Constantinescu, Delegat. Galaţi (Tip. Nouă Teodor C. Dimitriade), 1907. (21 x 13,5). 31 p. (II 112752)
13913. ~ Stindardul Societăţei clerului român, Solidaritatea din Eparhia Dunărei de Jos. Conferinţă rostită în auzul membrilor secţiunei Covurlui în ziua de 26 Ianuarie 1904, de Diaconul Angel Constantinescu, Licenţiat în Teologie. Revisor Ecclesiastic. Galaţi (Tip. Nouă Theodor C. Dimitriadi), 1904. (18 x 12). 78 p. 1 leu. (I 2603)
În colaborare:
MUNTEANU, NICODEM ş.a. Jos beţia. Bucureşti, 1908

Nu exista imagini
  1800) CONSTANTINESCU, AURELIA N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AURELIA N.
13914. ~ Carte de citire pentru clasa a III-a a sectelor profesionale conform programei din 1898 de Aurelia N. Constantinescu, Profesóra la Şcola profesională No 3. din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Atel. grafic I. V. Socecu), 1903. (19,5 x 12,5). 122 p. 1,85 lei. (I 388803)
13915. ~ Idem, pentru clasa a IV-a a sectelor profesionale. Conform programei din 1898 de [...]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Atel. grafic I. V. Socecu), 1903. (20 x 13). 179 p. cu il. 2,50 lei. (I 388804)
13916. ~ Idem, pentru clasa a V-a a scólelor profesionale după programa din 1898 aprobată de Onor. Minister al Instrucţiei Publice de Aurelia N. Constantinescu, profesóra de limba română la şcóla profesională No. 3 din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice I. V. Socecu), 1903. (20 x 13). 260 p. 3,20 lei. (I 2299)

Nu exista imagini