Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1781) CONSTANT-BROSTEANU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT-BROSTEANU
Vezi: BROSTEANU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  1782) CONSTANTE, C. S. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTE, C. S. (1880-?)
(Delatimoc)
13885. ~ Antichităţi şi monumente Romane în Turcia, [de] C. S. Constante. Bucuresci (TipoLit. Dor P. Cucu), [1902]. (17 x 11). 16 p. (Articole estrase din revista România Ilustrată) (I 410305)
Descriere după copertă.
13886. ~ Comerţul nostru cu Orientul. Cum s’ar putea dezvolta prin tarifele combinate şi Agenţiile Comerciale, de C. S. Constante. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1907. (18,5 x 12). 44 p. (I 8881)
13887. ~ Românii din Serbia, [de] Delatimoc [= C. S. Constante]. Monografie etnică şi statistică. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1907. (23,5 x 16,5). 36 p. 2 lei. (II 7971)
13888. ~ Spre Albania, [de] C. S. Constante. Impresiuni. Obiceiuri. Moravuri. Bucureşti (Stab. grafic Euf. N. Miulescu & C-ia), 1905. (19,5 x 13). 3 f., 206, V p. (I 409)
13889. ~ Vocabularu Romano-Bulgaro-Turc, de C. S. Constante, Translator Şef în Direcţiunea Poliţiei şi Sig. generale. Кратъкъ речникъ Ромянско-Българско-Турски отъ К. С. Константе Главень Преводачь въ Дирекцията на Полицията и Общата Безапасность. Bucureşti (Atelierele grafice Soccec & Co.), 1916. (19 x 12). 240 p. (I 47869)

Nu exista imagini
  1783) CONSTANTIN, căpitan
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, căpitan
Vezi: FILIPESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  1784) CONSTANTIN, MICHAEL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, MICHAEL
13890. ~ Dissertatio De methodis balsamandi cadavera humana juxta antiquos et recentiores quam magnifici domini praesidis et directoris nec non inclytae facultatis medicae auctoritate pro summis în medicina honoribus rite consequendis, în alma ac celeberrima Universitate Hungarica Pestiensi publicae disquisitioni submittit Michael Constantin. Theses adnexae defendentur in Universitatis Palatio Die... Marţii 1834. Pestini (Typis Landererianis), [1834]. (21,5 x 12,5). 33 p. (II 198841)

Nu exista imagini
  1785) CONSTANTIN, PAUL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, PAUL
Edit. de texte:
PETRINI-GALATZ, M. Curs de dermatologie. Ed. de ~. Bucureşti, 1915-16.

Nu exista imagini
  1786) CONSTANTINEANU GEROTĂ, DIMITRIE (1867-1939)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU GEROTĂ, DIMITRIE (1867-1939)
Vezi: GEROTĂ, DIMITRIE C. (1867-1939)

Nu exista imagini
  1787) CONSTANTINEANU, I. C. (1859-1931)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU, I. C. (1859-1931)
13891. ~ Contributions à la flore mycologique de la Roumanie [I] par M. J. C. Constantineanu. Paris, Paul Dupont éditeur (Lille, Impr. Le Bigot Frères), 1901. (25 x 16). 21 p. cu il., 1 f. (Extrait de la "Revue Générale de Botanique", Teme XIII (1901), p. 369) (II 15812)
13892. ~ Contribution à l’élude de la flore mycologique de la Roumanie. II par I. C. Constantineanu, Assistent au Laboratoire de botanique de Iassy. Iassy (Impr. Dacia P. Iliescu & D.Grcssu), 1903. (24 x 16,5). P. 212-230. (Extrait des Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, T. II, fasc. 3, 1903) (II 15883)
Descriere după copertă.
13893. ~ Sur deux nouvelles espèces d’Uredinées. Par I. C. Constantineanu. S.l., [1904]. (23,5 x 16). 4 p. cu il. (Extrait des Annales Mycologici. Vol. II, nr. 3, 1904) (II 37381)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13894. ~ Ueber die Entwicklungsbedingungen der Myxomyccten. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereinigten FriedrichsUniversität Halle-Wittenberg. Vorgelegt von Joan C. Constantineanu aus Siminicea (Bezirk Botoşani, Rumänien). Halle a.S. (Druck von A. Hopfer), 1907. (24 x 15,5). 50 p. (BCU-ClN 14985)

Nu exista imagini
  1788) CONSTANTINEANU, MIRCEA (1874-1917)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU, MIRCEA (1874-1917)
13895. ~ Societăţi cooperative. Tesă pentru licenţă de Mircea Constantineanu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1898. (24 x 16,5). 48[-51] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413217)

Nu exista imagini
  1789) CONSTANTINESCU, ACHIL (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ACHIL (1870-?)
13896. ~ Extracţiunea maselor cariate prin Trepanaţiune şi respingere, cu tratament chirurgical la cal de Achil Constantinescu. Teza pentru obţinerea diplomei de medic veterinar. Presintată şi susţinută la... Noembrie 1893. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (23 x 16). 52[-54] p., 1 pl. (Scóla Superioră de Medicină Veterinară, nr. 72) (II 87430)
Prefeţe:
FILIP, N. Programul îmbunătăţirii animalelor domestice. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1790) CONSTANTINESCU, ALEX. (1859-1926)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEX. (1859-1926)
13897. ~ Colecţia Legilor pentru Constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe, impozitul funciar, impozitul personal, Taxa de 3% asupra salariilor funcţionarilor publici şi impiegaţilor particulari, patentele şi legea de urmăriri. Cuprinzând istoricul şi modificările lor de la înfiinţare până în prezent, deciziunile înaltei Curţi de Casaţie şi ordinele instructive ale Ministerului de Finance, de Alex. Constantinescu, Licenţiat în drept şi diplomat al şcoalei de fir ance, Administrator financiar. Piatra-N. (Imprimeria Judeţului Neamţ), 1916. (24 x 16). 432[-434] p. (II 55522)
13898. ~ Lege pentru modificarea legei licenţelor. Promulgată cu Decretul Regal No. 793 din 21 Martie 1908 şi publicată în Monitorul Oficial No. 283 din 22 Martie 1908. Adnotată şi comentată, coprinzând sub fiecare articol, circulari, ordine şi instrucţiuni ministeriale, jurisprudenţa cea mai nouă, precedată şi de un istoric al fazelor prin care a trecut această lege de la înfiinţarea eî pînă în prezent, de Alexandru Constantinescu, licenţiat în drept şi diplomat al şcoalei de finance, administrator financiar al judeţului Ialomiţa. Călăraşi (Tip. Const. I. Şeicărescul. 1909. (23 x 15,5). 52 p. 2 lei. (II 14379)
În colaborare:
13899. ~ Manual elementar de contabilitatea comunelor urbane nereşedinte şi rurale pentru uzul d-lor administratori de plasa (sub prefecţi), perceptori, (agenţi) primari şi notari (secretari), întocmit de Al. Constantinescu, Licenţiat în Drept, Administrator Financiar al judeţului şi Const. N. Ionescu, Licenţiat în Drept, Secretar al Consiliului judeţian, Constanţa. Constanţa (Tip. D. Nicolescu), 1912. (20 x 13). 173 p. 2,50 lei. (I 27980)

Nu exista imagini