Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1761) Consemnatiunea comunităţilor în marele principat Transilvania
 • Opera
 • Imagini
Consemnatiunea comunităţilor în marele principat Transilvania
• Consemnatiune comunitetilor în marele principatu Transilvania. Vezi: • Erdély nagy fejedelemségnek... minden község névtára, vármegyék, vidékek és székek felosztása szerént öszállitva... Consemnatiune comunitetilor... Sibiiu, 1862.

Nu exista imagini
  1762) Conservatorii la Primăria Turnu-Severin
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii la Primăria Turnu-Severin
13861.• Conservatorii la Primăria T.-Severin. 6 Ianuarie 1911-17 Ianuarie 1914. S.l., [1914]. (24 x 16,5). 16 p. (II 36487)

Nu exista imagini
  1763) Conservatorii şi istoria
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii şi istoria
• Conservatorii şi istoria. Vezi: GHICA, I. T. Conservatorii şi istoria. O pagină din istoria contimporană a României. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1764) Conservatorii şi monachul Génadie
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii şi monachul Génadie
• Conservatorii şi monachul Génadie. Vezi: MANGRA, V. Conservatorii... Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1765) Consfătuirea...
 • Opera
 • Imagini
Consfătuirea...
• Consfătuirea din 23[Martie]-4 Aprilie 1910 a Partidului naţionalist-democrat Vezi: PARTIDUL naţionalist-democrat. Consfătuirea... Vălenii-de-Munte, 1909/10.

Nu exista imagini
  1766) Consideraţiuni asupra tacticii moderne a focurilor
 • Opera
 • Imagini
Consideraţiuni asupra tacticii moderne a focurilor
13862. • Consideraţiuni asupra tacticei moderne a focurilor. Traducere din limba germană cu o prefaçia şi program de studiu de Locotenent G. A. Christodulo, Absolvent al Şcoalei superioare de resbel italiane. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1887. (24,5 x 16,5). 61, V[-VII] p. 1,50 lei. (II 413530)
13863. • Idem, de Locotenent G. A. Christodulo din Regimentul 2 Dorobanţi Râmnicu-Vâlcea. Absolvent al Scoalei superioare de resbel italiane. Ed. II. Revădută şi Corijată. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1887. (24,5 x16). 79 p. (II 413529)

Nu exista imagini
  1767) Consiliu bătrânesc...
 • Opera
 • Imagini
Consiliu bătrânesc...
• Un Consiliu Bătrânesc Vezi: ANTINESCU, Z. Un consiliu bătrânesc..., de Un Betrân cu experienţă, Ploiesci, 1901.

Nu exista imagini
  1768) CONSILIUL COMUNEI BUCUREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CONSILIUL COMUNEI BUCUREŞTI
13864. ~ Întimpinari la rapportul commissiunei de incheta parlamentara pentru communa Bucuresci. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1874. (25 x 19). 66 p. (II 563193)

Nu exista imagini
  1769) CONSILIUL DE DISCIPLINĂ AL AVOCAŢILOR DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
CONSILIUL DE DISCIPLINĂ AL AVOCAŢILOR DIN IAŞI
13865. ~ *[Propuneri pentru crearea unei Federaţii a avocaţilor făcute de Consiliul de disciplină al avocaţilor din Iaşi]. [Iaşi, 1911 (24 x 16). 11 p. (A 11797/288)
Descriere după titlul de la începutul textului. În prezent lipsă BAR

Nu exista imagini
  1770) CONSISTORIUL METROPOLITAN, SIBIU
 • Opera
 • Imagini
CONSISTORIUL METROPOLITAN, SIBIU
13866. ~ *Plan de învăţământ pentru instit. pedagogic. [Publicat de] Consistoriul metropolitan, Sibiiu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1904. 8°. 34 p. 20 fii. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 146: Prod. lit. pe 1904)
13867. ~ *Plan de învăţământ pentru şcoalele poporale. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1904. 8°. 40 p. 20 fii [Tr 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 146: Prod. lib. pe 1904)
13868. ~ *Statutul organic. [Publicat de] Consistorul metropolitan, Sibiiu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1900. 8°. 68 p. 50 (fii. (Tr, 32(1901), nr. VI-VII, iul.-aug., p. 191: Prod. lit. pe 1900)
13869. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1910. 8° 70 p. 50 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 217: Public, rom. pe 1910)

Nu exista imagini
  1771) CONSTAN, OLLY
 • Opera
 • Imagini
CONSTAN, OLLY
Traduceri:
LOW, A. M. Ambasadorii de ieri şi de mine. Trad. de ~. Vălenii-de-Munte, 1916.

Nu exista imagini
  1772) CONSTANCA DE S, prinţesa
 • Opera
 • Imagini
CONSTANCA DE S, prinţesa
Vezi:
• Doe-deci-şi-patru de ore ale unei femei simţibile, de ~. Bucureşti, 1843.

Nu exista imagini
  1773) CONSTANDACHE, GRIGORE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANDACHE, GRIGORE (1876-?)
13870. ~ Războiul din 1914. Bucureşti, 1915. 32 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T.-Severin)

Nu exista imagini
  1774) CONSTANDACHE, M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANDACHE, M.
13871. ~ Curs de Analiză Infinitesimală. Predat elevilor anului I-iu de Locotenentul Constandache M. din Artileriè. Ianuarie 1907. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor de Artilerie şi Geniu), [1907]. (25,5 x 20,5). 3 f., 119 p. 1,50 lei (Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu) (II 486759)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  1775) CONSTANDINESCU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANDINESCU
Vezi: CONSTANTINESCU

Nu exista imagini
  1776) CONSTANDINIDI, PAULINA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANDINIDI, PAULINA
13872. ~ Din Vremuri Triste. Versuri, de Paulina (Vrăbiescu)-Constandinidi. Craiova, Libr.-Tip.-Edit. David J. Benvenisti, [1899]. (21,5 x 14). 71 p., 1 f. portr. 1 leu. (II 422019)
13873. ~ Lăcrămioare. Versuri, de Paulina Vrăbiescu 1901. Craiova (Tip. şi Leg. de cărţi F. Constantinescu), [1902]. (19,5 x 13). 95[-97], 3 p., 1 portr. (I 534053)

Nu exista imagini
  1777) CONSTANT, BENJAMIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT, BENJAMIN
13874. ~ Adolf. Roman istoric, găsit în hârtiile unui necunoscut. Tradus din limba franţeză de Elena Drăghici. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1858 [pe copertă: 1859]. (21 x 13). 122 p. (II 374713)
Cu alfabet de tranziţie.
13875. ~ Adolf. Roman, [de] Benjamin Constant. Manuscris găsit între hîrtiile unui necunoscut. Traducere de B. Marian. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), [1898]. (18,5 x 12). 192 p. (Biblioteca Romanelor Celebre. Colecţia Samitca) (I 109470)
Datat după: Adamescu III, p. 277.
13876. ~ Idem. Cu o prefaţă de Anatole France. Traducere de B. Marian. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (16,5 x 11,5). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 767) (I 29595)
13877. ~ Adolf, [de] Benjamin Constant. Traducere de Paul Ionescu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (16 x 11,5). V-136 p. 30 bani. (Bibl. Lumina, nr. 11) (I 28762)
Datat după: Luc, 10(1911), nr. 7, p. 168: Bibliogr. ; Drap, 11(1911), nr. 27, mart. 5/18, p. 3: Informaţiuni.
13878. ~ Pribeagul. [Adolphe, de] Benjamin Constant. Tradus de Scar1at Georgescu. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1913. (14,5 x 10). 91 p. 30 bani. (Bibl. Minervei, nr. 133) (I 34514)

Nu exista imagini
  1778) CONSTANT, EUGEN (1890-1975)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT, EUGEN (1890-1975)
13879. ~ *Oglinzi aburite. [Versuri]. [Bucureşti], 1918. (RoLit, 7(1974), nr. 8, febr. 21, p. 13 ; Constant, cop. 4: De acelaşi autor)

Nu exista imagini
  1779) CONSTANT, SISSINA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT, SISSINA
13880. ~ Cate-va cuvinte asupra educaţiunei şi instrucţiunei în România, [de] Sissina Constant. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (20,5 x 13,5). 2 f., 75 p. 1 leu. (II 411722)
13881. ~ Din vieţa unei Institutoare, [de] Sissina Constant. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1897. (21,5 x 14). 4 f., 565[-567] p. 4 lei. (II 412084)

Nu exista imagini
  1780) CONSTANT, TIBERIU R. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT, TIBERIU R. (1880-?)
13882. ~ Publicul şi Pressa, de Tiberiu Constant, fost magistrat, advocat şi ziarist. Bucureşti (Tip. Progresul), 1913. (21 x 15). 45 p. 70 bani (Studii de sociologie) (II 29921)
13883. ~ Suflete ciudate (17 portrete), [de] Tiberiu Constant. Cu un studiu psicho-patologic. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1911. (19,5 x 13). 125[-127] p. 5 lei. (I 3776)
Prefaţa este semnată: Tiberiu Constant (Constantinescu).
13884. ~ Ştiinţa Istoriei după A. D. Xenopol, de Tiberiu R. Constant. Cu o prefaţă şi note de A. D. Xenopol. Tipărită cu cheltuiala Ministerului Cultelor şi Instructiunei Publice. Bucureşti (Tip. Progresul), 1913. (21,5 x 14). 84 p. 1,30 lei. (Biblioteca sociologică sub direcţiunea D-lui Tib. R. Constant, nr. 2) (II 33775)
Traduceri, prefeţe:
COLIGNY, C. 75 femei criminale. Pref. de ~. Tulcea, 1911.

Nu exista imagini
  1781) CONSTANT-BROSTEANU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANT-BROSTEANU
Vezi: BROSTEANU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  1782) CONSTANTE, C. S. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTE, C. S. (1880-?)
(Delatimoc)
13885. ~ Antichităţi şi monumente Romane în Turcia, [de] C. S. Constante. Bucuresci (TipoLit. Dor P. Cucu), [1902]. (17 x 11). 16 p. (Articole estrase din revista România Ilustrată) (I 410305)
Descriere după copertă.
13886. ~ Comerţul nostru cu Orientul. Cum s’ar putea dezvolta prin tarifele combinate şi Agenţiile Comerciale, de C. S. Constante. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1907. (18,5 x 12). 44 p. (I 8881)
13887. ~ Românii din Serbia, [de] Delatimoc [= C. S. Constante]. Monografie etnică şi statistică. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1907. (23,5 x 16,5). 36 p. 2 lei. (II 7971)
13888. ~ Spre Albania, [de] C. S. Constante. Impresiuni. Obiceiuri. Moravuri. Bucureşti (Stab. grafic Euf. N. Miulescu & C-ia), 1905. (19,5 x 13). 3 f., 206, V p. (I 409)
13889. ~ Vocabularu Romano-Bulgaro-Turc, de C. S. Constante, Translator Şef în Direcţiunea Poliţiei şi Sig. generale. Кратъкъ речникъ Ромянско-Българско-Турски отъ К. С. Константе Главень Преводачь въ Дирекцията на Полицията и Общата Безапасность. Bucureşti (Atelierele grafice Soccec & Co.), 1916. (19 x 12). 240 p. (I 47869)

Nu exista imagini
  1783) CONSTANTIN, căpitan
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, căpitan
Vezi: FILIPESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  1784) CONSTANTIN, MICHAEL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, MICHAEL
13890. ~ Dissertatio De methodis balsamandi cadavera humana juxta antiquos et recentiores quam magnifici domini praesidis et directoris nec non inclytae facultatis medicae auctoritate pro summis în medicina honoribus rite consequendis, în alma ac celeberrima Universitate Hungarica Pestiensi publicae disquisitioni submittit Michael Constantin. Theses adnexae defendentur in Universitatis Palatio Die... Marţii 1834. Pestini (Typis Landererianis), [1834]. (21,5 x 12,5). 33 p. (II 198841)

Nu exista imagini
  1785) CONSTANTIN, PAUL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTIN, PAUL
Edit. de texte:
PETRINI-GALATZ, M. Curs de dermatologie. Ed. de ~. Bucureşti, 1915-16.

Nu exista imagini
  1786) CONSTANTINEANU GEROTĂ, DIMITRIE (1867-1939)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU GEROTĂ, DIMITRIE (1867-1939)
Vezi: GEROTĂ, DIMITRIE C. (1867-1939)

Nu exista imagini
  1787) CONSTANTINEANU, I. C. (1859-1931)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU, I. C. (1859-1931)
13891. ~ Contributions à la flore mycologique de la Roumanie [I] par M. J. C. Constantineanu. Paris, Paul Dupont éditeur (Lille, Impr. Le Bigot Frères), 1901. (25 x 16). 21 p. cu il., 1 f. (Extrait de la "Revue Générale de Botanique", Teme XIII (1901), p. 369) (II 15812)
13892. ~ Contribution à l’élude de la flore mycologique de la Roumanie. II par I. C. Constantineanu, Assistent au Laboratoire de botanique de Iassy. Iassy (Impr. Dacia P. Iliescu & D.Grcssu), 1903. (24 x 16,5). P. 212-230. (Extrait des Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, T. II, fasc. 3, 1903) (II 15883)
Descriere după copertă.
13893. ~ Sur deux nouvelles espèces d’Uredinées. Par I. C. Constantineanu. S.l., [1904]. (23,5 x 16). 4 p. cu il. (Extrait des Annales Mycologici. Vol. II, nr. 3, 1904) (II 37381)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13894. ~ Ueber die Entwicklungsbedingungen der Myxomyccten. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereinigten FriedrichsUniversität Halle-Wittenberg. Vorgelegt von Joan C. Constantineanu aus Siminicea (Bezirk Botoşani, Rumänien). Halle a.S. (Druck von A. Hopfer), 1907. (24 x 15,5). 50 p. (BCU-ClN 14985)

Nu exista imagini
  1788) CONSTANTINEANU, MIRCEA (1874-1917)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINEANU, MIRCEA (1874-1917)
13895. ~ Societăţi cooperative. Tesă pentru licenţă de Mircea Constantineanu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1898. (24 x 16,5). 48[-51] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413217)

Nu exista imagini
  1789) CONSTANTINESCU, ACHIL (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ACHIL (1870-?)
13896. ~ Extracţiunea maselor cariate prin Trepanaţiune şi respingere, cu tratament chirurgical la cal de Achil Constantinescu. Teza pentru obţinerea diplomei de medic veterinar. Presintată şi susţinută la... Noembrie 1893. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (23 x 16). 52[-54] p., 1 pl. (Scóla Superioră de Medicină Veterinară, nr. 72) (II 87430)
Prefeţe:
FILIP, N. Programul îmbunătăţirii animalelor domestice. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1790) CONSTANTINESCU, ALEX. (1859-1926)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEX. (1859-1926)
13897. ~ Colecţia Legilor pentru Constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe, impozitul funciar, impozitul personal, Taxa de 3% asupra salariilor funcţionarilor publici şi impiegaţilor particulari, patentele şi legea de urmăriri. Cuprinzând istoricul şi modificările lor de la înfiinţare până în prezent, deciziunile înaltei Curţi de Casaţie şi ordinele instructive ale Ministerului de Finance, de Alex. Constantinescu, Licenţiat în drept şi diplomat al şcoalei de fir ance, Administrator financiar. Piatra-N. (Imprimeria Judeţului Neamţ), 1916. (24 x 16). 432[-434] p. (II 55522)
13898. ~ Lege pentru modificarea legei licenţelor. Promulgată cu Decretul Regal No. 793 din 21 Martie 1908 şi publicată în Monitorul Oficial No. 283 din 22 Martie 1908. Adnotată şi comentată, coprinzând sub fiecare articol, circulari, ordine şi instrucţiuni ministeriale, jurisprudenţa cea mai nouă, precedată şi de un istoric al fazelor prin care a trecut această lege de la înfiinţarea eî pînă în prezent, de Alexandru Constantinescu, licenţiat în drept şi diplomat al şcoalei de finance, administrator financiar al judeţului Ialomiţa. Călăraşi (Tip. Const. I. Şeicărescul. 1909. (23 x 15,5). 52 p. 2 lei. (II 14379)
În colaborare:
13899. ~ Manual elementar de contabilitatea comunelor urbane nereşedinte şi rurale pentru uzul d-lor administratori de plasa (sub prefecţi), perceptori, (agenţi) primari şi notari (secretari), întocmit de Al. Constantinescu, Licenţiat în Drept, Administrator Financiar al judeţului şi Const. N. Ionescu, Licenţiat în Drept, Secretar al Consiliului judeţian, Constanţa. Constanţa (Tip. D. Nicolescu), 1912. (20 x 13). 173 p. 2,50 lei. (I 27980)

Nu exista imagini
  1791) CONSTANTINESCU, ALECU (1872-1949)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALECU (1872-1949)
(Al. C.)
În colaborare:
13900. ~ Intîi Mai, Sărbătoare a Muncii, de Al.C.[onstantinescu] şi B.[ujor]. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1906. (16,5x 12,5). 15 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, IV) (I 5218)
13901. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Cercul de Edit. socialistă (Tipografia Regală), 1907 (16 x 10,5). 16 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, IV) (I 5979)
13902. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă, 1912. (16,5 x 12). 16 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, nr. 4) (I 28127)
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor. Lege pentru regularea proprietăţii imobiliare în Dobrogea, însoţită de discursurile... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1792) CONSTANTINESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEX.
13903. ~ Solomonia. Urmată de Câinele pământului, [de] Alex. Constantinescu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (19 x 12). 54 p. 30 bani. (I 76156)

Nu exista imagini
  1793) CONSTANTINESCU, AL. M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AL. M.
13904. ~ Cuvînt rostit în diua de 26 Ianuarie 1889, [de Al. M. Constantinescu] la înmormintarea profesorului Dimitrie Cantorichi. Craiova (Tipografia Asociaţilor Români), [1889]. (19,5 x 12). 7 p. (BCU-Iaşi II B 13473)
Lipsă coperta. Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1794) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU B.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU B.
13905. ~ Recidiva în vechiul şi actualul drept penal român. Teza pentru licenţa de Alexandru B. Constantinescu. Susţinută în ziua de... 1904. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (22,5 x 12). 32 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 3934)

Nu exista imagini
  1795) CONSTANTINESCU, ALEXANDRU C. (1859-1926)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ALEXANDRU C. (1859-1926)
13906. ~ Étude sur le concubinat et la condition des enfants naturels chez les peuples anciens et à Rome. Etude sur la condition des enfants naturels dans la législation française comparée à celle des différents pays de l’Europe. Thèse pour le doctorat. Soutenue la 2 Février 1881 par Alexandre C. Constantinesco, Avocat. Paris (Impr. Moquet), 1881. (25 x 16,5). 443, IV p. (II 254792)
13907. ~ Memoriu în chestia alimentărei armatei şi populaţiei civile [de Al. Constantinescu, ministru de interne]. Iaşi (Imprimeria Statului). 1917. (23,5 x 16). 1 f., 24 p. (II 510934)
Fără copertă. Autorul, la p. 24.
Prefeţe:
• România în 1916... Pref. de ~. Bucureşti, [1916?].

Nu exista imagini
  1796) CONSTANTINESCU, AL. N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AL. N.
Vezi: CONSTANTINESCU (ALCON), AL. N.

Nu exista imagini
  1797) CONSTANTINESCU, ANNA
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANNA
13908. ~ Higiena şi administraţia casnică coprindend orticultura şi avicultura precum şi bucătăria practică şi modernă. Lucrata conform necesitatei simţite în menaj de Anna Căpitan Constantinescu. Vezuta de Onor. Consiliu al Instrucţiunei Publice. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1899. (23 x 15,5). 257 p. (II 156840)

Nu exista imagini
  1798) CONSTANTINESCU, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANDREI
13909. ~ Dreptul cântăreţilor bisericeşti şi paracliserilor de a se împărtăşi din venitul epitrafirului, [de] Andrei Constantinescu. Bucureşti (Tip. Euf. N. Miulescu), 1915. (23 x 16). 15 p. (II 44442)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1799) CONSTANTINESCU, ANGHEL
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ANGHEL
13910. ~ Monografia sfintei Episcopii a Dunnărei de Jos alcătuită la plinirea a 40 ani de domnie a M. S. Carol I, Regele României, de Diaconul Anghel Constantinescu, Revizor Ecleziastic. Cu 66 portrete şi vederi în text. Bucureşti (Atelierele Socec), 1906. (23 x 15,5). IV, 443 p., 67 f.pl. (II 5400)
13911. ~ Regenerarea femeiei prin Creştinism, [de] Angel Constantinescu. Rolul în misiunea ei. Ploesci (Tip. Lumina), 1902. (24 x 16). 231 p. 4 lei. (II 408610)
13912. ~ Situaţia societăţii Solidaritatea a clerului român din eparhia Dunărei de Jos la împlinirea a 5 ani dela înfiinţarea ei (1902-1907), întocmită de Arhidiaconul Angel Constantinescu, Delegat. Galaţi (Tip. Nouă Teodor C. Dimitriade), 1907. (21 x 13,5). 31 p. (II 112752)
13913. ~ Stindardul Societăţei clerului român, Solidaritatea din Eparhia Dunărei de Jos. Conferinţă rostită în auzul membrilor secţiunei Covurlui în ziua de 26 Ianuarie 1904, de Diaconul Angel Constantinescu, Licenţiat în Teologie. Revisor Ecclesiastic. Galaţi (Tip. Nouă Theodor C. Dimitriadi), 1904. (18 x 12). 78 p. 1 leu. (I 2603)
În colaborare:
MUNTEANU, NICODEM ş.a. Jos beţia. Bucureşti, 1908

Nu exista imagini
  1800) CONSTANTINESCU, AURELIA N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, AURELIA N.
13914. ~ Carte de citire pentru clasa a III-a a sectelor profesionale conform programei din 1898 de Aurelia N. Constantinescu, Profesóra la Şcola profesională No 3. din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Atel. grafic I. V. Socecu), 1903. (19,5 x 12,5). 122 p. 1,85 lei. (I 388803)
13915. ~ Idem, pentru clasa a IV-a a sectelor profesionale. Conform programei din 1898 de [...]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Atel. grafic I. V. Socecu), 1903. (20 x 13). 179 p. cu il. 2,50 lei. (I 388804)
13916. ~ Idem, pentru clasa a V-a a scólelor profesionale după programa din 1898 aprobată de Onor. Minister al Instrucţiei Publice de Aurelia N. Constantinescu, profesóra de limba română la şcóla profesională No. 3 din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice I. V. Socecu), 1903. (20 x 13). 260 p. 3,20 lei. (I 2299)

Nu exista imagini