Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1761) Consemnatiunea comunităţilor în marele principat Transilvania
 • Opera
 • Imagini
Consemnatiunea comunităţilor în marele principat Transilvania
• Consemnatiune comunitetilor în marele principatu Transilvania. Vezi: • Erdély nagy fejedelemségnek... minden község névtára, vármegyék, vidékek és székek felosztása szerént öszállitva... Consemnatiune comunitetilor... Sibiiu, 1862.

Nu exista imagini
  1762) Conservatorii la Primăria Turnu-Severin
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii la Primăria Turnu-Severin
13861.• Conservatorii la Primăria T.-Severin. 6 Ianuarie 1911-17 Ianuarie 1914. S.l., [1914]. (24 x 16,5). 16 p. (II 36487)

Nu exista imagini
  1763) Conservatorii şi istoria
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii şi istoria
• Conservatorii şi istoria. Vezi: GHICA, I. T. Conservatorii şi istoria. O pagină din istoria contimporană a României. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1764) Conservatorii şi monachul Génadie
 • Opera
 • Imagini
Conservatorii şi monachul Génadie
• Conservatorii şi monachul Génadie. Vezi: MANGRA, V. Conservatorii... Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1765) Consfătuirea...
 • Opera
 • Imagini
Consfătuirea...
• Consfătuirea din 23[Martie]-4 Aprilie 1910 a Partidului naţionalist-democrat Vezi: PARTIDUL naţionalist-democrat. Consfătuirea... Vălenii-de-Munte, 1909/10.

Nu exista imagini
  1766) Consideraţiuni asupra tacticii moderne a focurilor
 • Opera
 • Imagini
Consideraţiuni asupra tacticii moderne a focurilor
13862. • Consideraţiuni asupra tacticei moderne a focurilor. Traducere din limba germană cu o prefaçia şi program de studiu de Locotenent G. A. Christodulo, Absolvent al Şcoalei superioare de resbel italiane. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1887. (24,5 x 16,5). 61, V[-VII] p. 1,50 lei. (II 413530)
13863. • Idem, de Locotenent G. A. Christodulo din Regimentul 2 Dorobanţi Râmnicu-Vâlcea. Absolvent al Scoalei superioare de resbel italiane. Ed. II. Revădută şi Corijată. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1887. (24,5 x16). 79 p. (II 413529)

Nu exista imagini
  1767) Consiliu bătrânesc...
 • Opera
 • Imagini
Consiliu bătrânesc...
• Un Consiliu Bătrânesc Vezi: ANTINESCU, Z. Un consiliu bătrânesc..., de Un Betrân cu experienţă, Ploiesci, 1901.

Nu exista imagini
  1768) CONSILIUL COMUNEI BUCUREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CONSILIUL COMUNEI BUCUREŞTI
13864. ~ Întimpinari la rapportul commissiunei de incheta parlamentara pentru communa Bucuresci. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1874. (25 x 19). 66 p. (II 563193)

Nu exista imagini
  1769) CONSILIUL DE DISCIPLINĂ AL AVOCAŢILOR DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
CONSILIUL DE DISCIPLINĂ AL AVOCAŢILOR DIN IAŞI
13865. ~ *[Propuneri pentru crearea unei Federaţii a avocaţilor făcute de Consiliul de disciplină al avocaţilor din Iaşi]. [Iaşi, 1911 (24 x 16). 11 p. (A 11797/288)
Descriere după titlul de la începutul textului. În prezent lipsă BAR

Nu exista imagini
  1770) CONSISTORIUL METROPOLITAN, SIBIU
 • Opera
 • Imagini
CONSISTORIUL METROPOLITAN, SIBIU
13866. ~ *Plan de învăţământ pentru instit. pedagogic. [Publicat de] Consistoriul metropolitan, Sibiiu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1904. 8°. 34 p. 20 fii. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 146: Prod. lit. pe 1904)
13867. ~ *Plan de învăţământ pentru şcoalele poporale. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1904. 8°. 40 p. 20 fii [Tr 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 146: Prod. lib. pe 1904)
13868. ~ *Statutul organic. [Publicat de] Consistorul metropolitan, Sibiiu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1900. 8°. 68 p. 50 (fii. (Tr, 32(1901), nr. VI-VII, iul.-aug., p. 191: Prod. lit. pe 1900)
13869. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1910. 8° 70 p. 50 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 217: Public, rom. pe 1910)

Nu exista imagini