Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1751) CONGO, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CONGO, pseudonim
13777. ~ Prin gaura uşi[!] Biletul de una mie lei. Scrisoare de dragoste a unei domnişoare din lumea mare către un escroc. Cum devine cazul, etc. etc. Nuvele, [de] Congo. Piteşti (Tip. Gheorghe N. Vlădescu), 1907. (21 x 13,5). 123 p. 2 lei. (II 5895)

Nu exista imagini
  1752) Congres-Congresul
 • Opera
 • Imagini
Congres-Congresul
• Congres. Vezi şi: DEZBATERILE ; ASOCIATIA... ; SOCIETATEA... ; PARTIDUL...; Cercul...
• Primul Congres al Băncilor Populare. Focşani, 1904. Vezi: • Conferinţele rostite în primul Congres...
• Congresul de arte şi meserii, 1900. Vezi: ASSOCIATIUNEA generală a absolvenţilor şcoalelor de Arte şi Meserii
• Congresulu din Paris. Protocoalele şi tractatulu de pace. Vezi: TEULESCU, P. ş.a. Congresulu din Paris. Bucureşti, 1856.
• Congresul economic român, 1884. Vezi: • Asedământul Congresului...
• Congresul limbilor clasice. Bucureşti 1904. Vezi: • Discuţiunile, conferinţele şi lecţiunile ... cu ocazia Congresului...
• Congresul Profesorilor secundari, 1903. Vezi: CERCUL Profesorilor secundari
• Congresul din 15-16 Iunie 1914 dela Bucureşti. Vezi: LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor
13778. • Congresul absolvenţilor scólelor de meserii din ţară. Bucureşti, 3 Ianuarie 1899. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1899. (20,5 x 13). 31 p. (II 411723)
13779. • Al II-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Bucuresci, în zilele de 8 şi 9 Maiu 1900. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere, Thoma Basilescu), 1900. (24,5 x 16,5). 1 f., 126 p. (II 409281)
13780. • Al III-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Iaşi în zilele de 16 şi 17 Mai 1901. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie. Circumscripţia a VIII-a Iaşi. Iaşi (Tip. Şcolei Academice de Imprimerie), 1901. (22,5 x 15,5). 160 p. (II 511672)
13781. • Al IV-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Craiova în dilele de 29 şi 30 Maiu 1902. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de cărţi N.I. Macavei), 1902. (23 x 15,5). 204 p. (II 412566)
13782. • Al V-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Brăila în dilele de 24 şi 25 Maiu 1903. [Publicat de] Camera de Comerciu din Brăila. Brăila (Tip. Universala, Constantin P. Nicolau), 1903. (22,5 x 15,5). 221 p. (II 412335)
13783. • Al VI-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Galaţi, în zilele de 22 şi 23 Mai 1904 sub prezidenţia D-lui N.N. Madgearu, Prezidentul Camerei de Comcerciu din Galaţi. Rapoarte, discuţii, concluziuni. Publicate sub Direcţia D-lui I.G. Munteanu, Directorul Şcoalei Comerciale Superioare din Galaţi, Delegatul Ministerului pe lingă Camera de Comerciu din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P.P. Stănescu), 1904. (24 x 17). 242 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Galaţi) (II 87168)
13784. • Congresul al VII-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România. Ţinut la Piteşti, în zilele de 21, 22 şi 23 Maiu 1905. Stenografiat de d-nii Traian Negrescu, stenograf al Senatului şi Henri Stahl, stenograf revizor al Camerei Deputaţilor. Publicat sub îngrijirea d-lui [pe copertă: I. D. Penciu], Secretarul Camerei de Comerţ din Piteşti şi al Congresului. Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Sreier), 1905. (23 x 15,5). 231 p. (Camera de Comerţ şi Industrie Piteşti) (II 412432)
13785. • Al VII-lea Congres al Camerelor de Comerciu ţinut la Piteşti în 1905. Propunerile Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti asupra modificărilor de adus la impositul patentelor. Bucureşti (Socecu), 1905. (23 x 16). 22 p., 4 tab. (II 423447)
Descriere după copertă.
13786. • Idem. Propunerile Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relative la modificarea Legei pentru repausul în zilele de Duminică şi sărbători. [Bucureşti, 1905]. (23 x 15,5). 8 p. (II 423449)
Descriere după copertă.
13787. • Idem. A doua cestiune. Cestiunea modificărei calendarului Iulian. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Ploeşti. Ploeşti (Stab. de Arte grafice Progresul), 1905. (20 x 13). 14 p. (II 411786)
Raportul este semnat de ing. I. Gheorghiu.
13788. • Idem. A doua cestiune. Cestiunea portului Constanţa. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţii Grigoriu), l905. (26,5 x 18). 11 p. (II 413659)
13789. • Congresul VIII-lea al Camerelor de Comerciu şi Industrie din ţară ţinut la Bucureşti în zilele de 8 şi 9 mai 1906 în Sala Teatrului Eforiei. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (22,5 x 16). 208 p. (II 267102)
13790. • Al VIII-lea Congres al Camerelor de Comerciu ţinut la Bucureşti în anul jubilar 1906. Propunerea Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relativă la modificarea Legei pentru repaosul în zilele de Duminică şi Sărbători. [Bucureşti, 1906]. (23 x 15,5). 8 p. (II 423454)
13791. • Idem. Propunerea Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relativă la Solidarizarea comercianţilor şi industrieşilor. [Bucureşti, 1906]. (23,5 x 16). 11 p. (II 423201)
Descriere după copertă.
13792. • Congresul al IX-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Constanţa în zilele de 21 şi 22 Maiu 1908 în sala Teatrului Elpis. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie. Circ. X-a Constanţa. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolescu), 1909. (24,5 x 16,5). 144 p. (II 413420)
13793. • Al IX-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Constanţa în anul 1908. A doua chestiune. Căile Ferate faţă de economia naţională. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1908. (23,5 x 16). 21 p., 3 pl. (II 412503)
13794. • Idem. A patra cestiune. Organizarea comerţului interior de cereale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1908. (23 x 15,5). 10 p. (II 423281)
Descriere după copertă.
13795. • Idem. A cincea chestiune. Organizarea comerţului de cereale pentru exportaţiune. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumului Român Pentru P. Stănescu), 1908. (23 x 15,5). 16 p. (II 423276)
13796. • Idem. A cincea chestiune. Organizarea comerciului de Exportaţiune al cerealelor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1908. (24,5 x 16,5). 18 p. (II 422790)
Descriere după copertă.
13797. • Idem. A şasea cestiune. Desvoltarea relaţiunilor noastre comerciale cu Orientul. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1908. (23 x 15). 7 p. (II 263340)
Descriere după copertă.
13798. • Al X-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Botoşani’ în zilele de 21 şi 22 Maiu l909 în sala Teatrului Popovici. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1909. (24 x 16). 196 p. (II 65798)
13799. • Al X-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Botoşani în anul 1909. A doua cestiune. Organizarea comerţului de exportaţiune al cerealelor. Raportul Camerei de Comerţ şi industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1909. (23 x 15,5). 19 p. (II 29081)
Fără copertă.
13800. • Idem. A treia chestiune. Organizarea comerţului de cereale pentru exportaţiune. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru P. Stănescu), 1909. (23,5 x 15,5). 16 p. (II 423156)
13801. • Idem. A cincea chestiune. Navigabilitatea Prutului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1909. (23,5 x 15,5). 10 p. (II 422992)
13802. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi industrie din Bomânia, ţinut la Focşani [pe copertă: în oraşul Focşani] în zilele de 21 şi 22 Mai 1910 în sala Liceului Unirea. Focşani (Atelierele Gh. A. Diaconescu), 1911. (22,5 x 15,5). 183 p. (II 412911)
13803. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ ţinut la Focşani în 1910. Propunerile Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti relative la modificarea Legei asupra firmelor. [Bucureşti] (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 15,5). 12 p. (II 423448)
Descriere după copertă.
13804. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie ţinut în luna Maiu 1910 la Focşani. învăţământul comercial. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. X-a din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1910. (31,5 x 23). 4 p. (III 410394)
13805. • Idem. Relativ la registrele comercianţilor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. X-a din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1910. (31 x 23.) 2 p. (III 410392)
Semnează: Emil Brancovici. Descriere după copertă.
13806. • Al XI-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România, ţinut la Focşani în anul 1910. A treia chestiune. Reorganizarea învăţămîntului comercial. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip., Papetăria şi Libr. Mihail Lazăr Fiu), 1910. (32 x 23,5). 4 p. (III 410395)
13807. • Idem. A doua cestiune. Organizarea creditului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1910. (24 x 16). 22 p. (II 422789)
Descriere după copertă.
13808. • Idem. A patra chestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip., Papetăria şi Libr. Mihail Lazăr Fiul), 1910. (32,5 x 24). 4 p. (III 410409)
Descriere după copertă.
13809. • Al XI-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din Regatul României ţinut ia Focşani în anul 1910 la 21 şi 22 Mai. Ultima chestiune înscrisă în ordinea de zi a Congresului. Desfiinţarea Legei monopolului vânzărei băuturilor spirtoase şi reforma fiscală a impozitului licenţei băuturilor prin înlocuirea lui cu impozitul licenţei pe decalitru. Raportul şi expunerea de motive a Camerei de Comerţ şi Industrie, Circumscripţia III, Ploeşti. Ploeşti (Inst. de Arte grafice Progresul), 1910. (31 x 23). 12 p. (III 410393)
13810. • Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie. Ploeşti 19, 20, 21 Maiu 1911. Prefaţa. Patronagiul. Comitetul. Conferinţa preparatoare. Programa. Discursuri de deschidere. Lucrări teoretice. Discuţiunea lor. Rezoluţiuni. Raport general. Vizitarea Stabilimentelor Industriale. S.l., [1911]. (25 x 19). 12 f., 161[-163] p. cu il. (II 584185)
Descriere după p. de titlu falsă. Prefaţă de S. Ştefănescu-Galaţi. Cu menţiunea: Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie, Ploeşti 19, 20 şi 21 Maiu 1911, ţinut în Sala Teatrului Cooperativa sub Preşedinţia d-lui Inginer I. N. Gheorghiu.
13811. • Al XII-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Ploieşti în Mai 1911. Întâia cestiune. Organizarea creditului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1911. (24,5 x 16,5). 22 p. (II 422785)
Descrierea după copertă.
13812. • Idem, ţinut la Ploieşti în zilele de 19, 20 şi 21 Maiu 1911. întâia chestiune. Statul ca industriaş şi comerciant. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru S. Stănescu), 1911. (23 x 15). 8 p. (II 409508)
13813. • Idem, ţinut la Ploeşti în anul 1911. A doua chestiune. Măsuri contra Falimentelor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (23,5 x 16). 14 p. (II 423087)
Descriere după copertă. Raportul este semnat de G. D. Şerban Preşedintele Camerei de Comerţ, Iaşi.
13814. • Idem. A treia cestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani. (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1911. (23,5 x 15,5). 18 p. (II 423359)
Descriere după copertă.
13815. • Idem. A treia chestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti, Piteşti (Tip. Papetăria şi Libr. Mihail Lazâr fiu), 1911. (33 x 23). 4 p. (III 410410)
13816. • Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie. Ploeşti, 19-21 Mai 1911. A V-a chestiune înscrisă în ordinea de zi a Congresului. Modificarea Legei licenţelor. înlocuirea licenţei cu impozitul pe decalitru. Raportul şi expunerea de motive a Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. III, Ploeşti. Ploeşti (Inst. de Arte grafice Progresul), 1911. (23,5 x 16). 8 p. (II 24943)
Descriere după ccpertă.
13817. • Al XIII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România. Ţinut la Tulcea în zilele de 3, 4 şi 5 iunie 1912. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Tulcea. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1913. (23 x 16). 200 p. (II 412479)
13818. • Idem, ţinut la Tulcea în anul 1912. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1912. (23 x 16).8p. (II 414459)
13819. • Idem. A doua chestiune. Modificarea Codului Comercial referitor la falimente. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1912. (23,5 x 16). 15 p. (II 408606)
13820. • Idem. A treia cestiune: Registrele comercianţilor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani, asupra necesităţii modificării art. 22 şi 23 din Codul de Comerţ, privitoare la Registrele comersanţilor [!]. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1911. (23 x 15,5). 19 p. (II 423069)
Descriere după copertă.
13821. • Al XIV-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Iaşi în zilele de 19, 20 şi 21 Mai 1913. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie. Circ. a 8-a Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1914. (24,5 x 17). 248 p. (II 413411)
13822. • Idem. Comerţul de peşte. Raportul prezentat Congresului al XIV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Circumscripţiunea XI-a. Tulcea (Tip. Naţionala), 1913. (22 x 15,5). 18 p., 1 pl. (II 412289)
Descriere după copertă. Semnează: Raportor, I. Rusu, Secretarul Camerei de Comerţ (p. 8). Cuprinde şi Pescuitul în Belgia de Ataşatul comercial în Belgia (ss) I. Urban (p. 10-18).
13823. • Al XV-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie. Modificarea regulamentului Intrepozitelor şi restituirea taxelor vamale în vederea reexportaţiunei. Raport întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Tăranu & Co.), 1914. (24 x 16). 4 p. (II 422870)
13824. • Idem. Comerţul de Peşte. Raportul prezentat Congresului al XV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Craiova la 8 şi 9 iunie 1914. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Circumscripţiunea XI-a. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1914. (23 x 16). 11 p. (II 413532)
Semnează: Raportor, I. Rusu, Secretarul Camerei de Comerţ.
13825. • Al XV-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, ţinut la Craiova în Iunie 1914. A patra cestiune. Contractul muncii în comerţ şi industrie. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1914. (23,5 x 15). 6 p. (II 412448)
Descriere după copertă.
13826. • Al IV Congres al Cercurilor comerciale şi industriale, din toată ţara, ţinut în zilele de 12 şi 13 Maiu 1913, în oraşul Constanţa. [Constanţa?, 1913]. (23,5 x 16). 63 p. (II 37274)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13827. • Congresul Comunităţilor israelite. Focşani 26 şi 27 Octombrie 1905. Focşani (Tip. Modernă T. Dumitrescu), 1905. (20 x 13). 34 p. (I 17914)
Descriere după copertă.
13828. • Primul congres al corpului didactic din România. Sesiunea de la 2, 3 şi 4 Aprilie 1884, Bucuresci. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (23 x 16). 201 p. (II 267067)
13829. • Congresul didactic. Programul analitic al Şcoalelor primare din ţară lucrat de Comisiunea aleasă de Congresul din Ploesci (1894). Bucuresci (Lito-Tip. Codreanu & Săvoiu), 1895. (15,5 x 11,5). 20 p. (I 424349)
Descriere după copertă. Comisie formată din: I. Otescu, I. Ciocârlie, M. Niculescu-Câmpina, Al. Slăniceanu, D. Teodoru.
13830. • Dela Congresul Corpului Didactic Primar din Iulie 1905. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-s I. St. Rasidescu), [1905]. (20 x 12). 15 p. (II 109328)
Cuprinde şi Discursul lui Spiru C. Haret şi cele două rezoluţii votate de Congres.
13831. • Congres de Berlin. Actes et discourse des plénipotentiaires de Son Altesse Le Prince Charles I de Roumanie. Bucarest (Impr. de l’Etat), 1878. (29,5 x 22,5). 1 f., 43 p. (III 138829)
Cuprinde: "Mémoire présenté au Congrès de Berlin par les plénipotentiaires" de S. A. le Prince de Roumanie [J. C. Bratiano et M. Kogălniceano] şi "Annexes au Mémoire" (p. 17-43).
13832. • Idem. Annexes au Mémoire présenté au Congrès de Berlin par les Plénipotentiaires de S. A. le Prince de Roumanie. [Bucarest 1878]. (33 x 21,5). [15] f. (III 418539)
Anul menţionat în text. Este o ed. diferită de cea a anexelor care au apărut în paginaţia actelor Congresului.
13833. • Congresul din Berlin. Acte şi discursuri ale plenipotenţiarilor Inalţimei Sale Carol I Domnul României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (30 x 22). 1 f., 40 p. (III 266867)
13834. • Idem. Actele şi discursurile plenipotenţiarilor A. S. Principelui Carol I al României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (30 x 23). 1 f., 11[-16] p. (III 207624)
13835. • Congresul din Bucuresci, August-Septembrie 1886 pentru fondarea unei alianţe anti-israelite universale. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fiii), 1887. (24 x 16,5). 13 p. (II 413473)
13836. • Congrès de Bucarest, Août-Septembre 1886 pour la fondation d’une alliance antiisraélite universelle. Bucarest, 1887. (22,5 x 15). 14 p. (II 412931)
13837. • Congresulu Presei romane. Raportu asupra situatiunii terei. [Raportor: A. D. Holbanu]. Bucuresci (Tipografia C. A. Rosetti), 1871. (20 x 14,5). 31 p. (I 125813)
Numele raportorului, la p. 23. Vezi şi: ed. în l. franceză.
13838. • Congrès de la Presse roumaine tenu à Bucarest le 10 Octobre 1871. Edition française. Iassy (Impr. de Gheorghio), 1871. (19,5 x 12,5). 43 p. (I 125769)
Cuprinde: "Rapport sur la situation du pays par A. D. Holban, Rapporteur de la Commission chargés d’élaborer le projet de résolutions et président du Congrès ; Résolutions du Congrès de la presse". La finalul textului se publică scrisorea lui Carol I către Auerbach. Vezi şi ed. în limba română.
13839. • Al doilea Congres economic. Ţinut în Iassi în dilele de 6, 7 şi 8 Ianuar 1884. Sub preşedinţia d-lui C. Porumbariu. Iaşi, Editat de Th. Balassan (Tip. Curţei Regale pr. Th. Balassan), 1884. (19,5 x 12,5). 77 p. (I 194794)
Primul Congres economic s-a ţinut la Iaşi în 1882 (v. şi: Bibicescu, cop. 4).
13840. • Congrès International du Pétrole. Troisième Session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Compterendu. Tome I. Préparatifs et marche du Congrès; débats par sections. Bucureşti (Inst. d’Art graphique Carol Göbl, S-seur I. St. Rasidescu), 1912. (25,5 x 18). X p., 1 f., 381 p., 1 f. pl., 3 h. (II 50326)
13840. a. • Idem. Tome II. Mémoires. Bucureşti (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-seur Ion St. Rasidescu), 1910. (26 x 18,5). 4 f., 913 [-923] p. cu il., 5 h.,2 f.tab.
13840. b. • Idem. Guide des excursions. Bucarest (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 13,5). 1 f., 50 p., 1 f., 11 p., p. 53-134, 1 f., p. 135-294 cu il., 1 tab., 6 f. pl., 11 h. (I 7755)
Cuprinde şi 6 broşuri: I. L. Mrazec et W. Teisseyre. Esquisse tectonique de la Roumanie. Stratigraphie des régions petrolifères de la Roumanie et des contrées avoisinantes. Esquisse tectonique des Subcarpates de la vallée de la Prahova. II. L. Mrazec et W. Teisseyre. Excursion dans les régions petrolifères de la vallée de la Prahova. III. L. Mrazec. Excursion à la saline de Slanic (District de la Prahova). IV. Sava Athanasiu. Esquisse géologique des régions petrolifères des Carpates du district de Bacău. V. G. Murgoci, V. Anastasiu, C. Osiceanu. La plaine roumaine et la balte du Danube. La Dobrogea et le port de Constanţa. Les carrières et les mines de la Dobrogea. VI. C. Alimaneştianu. Données statistiques sur l’industrie du pétrole en Roumanie. - Descrierea după copertă.
13841. • Troisième Congrès International du Pétrole. Bucarest 1907. Rapports déposés par le groupe Français approuvés à l’unanimité. Bucarest (Impr. Miulescu), 1907. (24,5 x 17,5). 16 p., 1 f.pl. (II 67818)
Acelaşi cuprins ca următoarea.
13842. • Congrès international du pétrole. Troisième session Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Rapports déposés par le groupe français. 1. Calvet, Desvignes, Guilbert, Guiselin, Tassily.-Unification des méthodes d’essais de pétroles. 2. Benoit, Giron, Guiselin.-Définition de produits commerciaux. 3. Guilbert, Collin, Guiselin, Pihan. - Appareils et méthodes permettant de caractériser la valeur éclairant des pétroles destinés à l’éclairage. 4. Arbel, Danset, Henry, Guiselin.- Emplois des résidus lourds dans l’industrie. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor. I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). p. 805-814. (Tirage à part du 2-ème vol. de Compte-Rendue du Congrès) (II 21314)
Descriere după copertă.
13843. • III-e Congrès internationale du Pétrole à Bucarest Septembre 1907. Troisième communication Juillet 1907. Bucarest (Inst. d’Arts graphiques Eminesco), 1907. (23,5 x 15,5). 38 p. (II 22703)
13844. • Al III-lea Congres internaţional de petrol din Bucureşti în Septembrie 1907. A treia comunicare... Iunie 1907. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1907. (23 x 15). 28 p. (II 15858)
Cuprinde: Istoric (I Congres, 1905), organizare, program, lista membrilor.
13845. • Primul Congres al medicilor. Darea de sema asupra primului congresu alu mediciloru, mediciloru-veterinari şi farmaciştiloru români ţinută în Bucuresci în dilele de 6, 7 şi 8 Octombrie 1884. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Labaratoriï Români)), 1885. (24,5 x 17). 348 p., 1 f., 6 pl. (II 83904)
13846. • Congresul Naţional de Medicină şi Chirurgie. Buletinul celui de al II-lea Congres Naţional de Medicină şi Chirurgie care a avut loc la Bucureşti la 20-23 Aprilie 1914 sub înaltul patronaj al A.S.R. Principele Ferdinand. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura, Societatea colectivă), 1915. (25 x 16,5). 1144 p. cu il. (II 542752)
Biroul compus din: Preşedinte, prof. Petrini-Galaţi, secretar general, prof. Gh. Marinescu; casier, Nicolae Tomescu. Cuprinde, în afară de regulamentul Congresului, program etc. comunicările Dr. Chr. Buicliu, A. Obreja, C. I. Parhon, G. Zugravu, G. Preda, G. Marinescu, M. Botez, C. I. Ureche, P. Pitulescu, A. Babeş, I. I. Niţescu, V. Negrescu, Crăciuneanu, Nanu-Muscel, Anghelescu, P. Herescu, U. Bârdescu, Poenaru-Căplescu, Ion Jianu, Th. Nasta, G. Georgescu, V. Iorgulescu, A. Tzaicu, N. Demetriad, Petrini-Galatz, I. Minea, G. Demetriade, V. Dudumi, S. Nicolau, Petre Theodorescu, C. Iliescu, A. Daniel, I. Bălteanu, Lupu, M. Parhon (d-ra) C. Daniel, Mihalcea, A. Popescu-Caracal, lt.-dr. Mihail, Gerota, G. Stoicescu, Vasile Popescu, Dr. Bacaloglu, Noica, E. Romalo, D. Dumitrescu-Manta, Alexandrescu-Dersca, Niţescu, Riegler, E. Savini, G. Miron, Titu Vasiliu, Emil Savin, Tereza Savini, I. D. Ghiulamila, Adrian Poenaru, Iacobovici, I. Bejan, Iorgulescu Babadag, Pastia, A. Metzulescu, Tatuşescu, E. Mangiurea, N. Thomescu, Al. Şaabner-Tuduri, C. Pastia, P. Gălăşescu, H. Makelarie, V. Iorgulescu, G. Niculescu, Iacobovici, col. dr. G. Andreescu, cpt. J.-Saidac, J. Bejan, dr. Poenaru-Craiova, N. Atanasescu, Burştin, A. Dobrovitz, Petre Theodorescu, Friedmann, Erdreich, N. Tomescu, dr. Graţoski, Buttu (d-ra), F. Sărăţeanu, V. Dudumi, C. Iliescu, D. Galian, I. Nestor, G. Andronescu, T. Gane, lt. col. Urdăreanu, N. Sadoveanu, A. D. Rădulescu, Teodoroff, G. Stănculeanu, Crăiniceanu, Elena Puşcariu, lt. Mihail, I. Constantinescu, A. Tzaicu, C. Bacaloglu, D. Simici, Vineş, Gălăşescu, A. Sulică, Gh. Juvara, P. Dănilă, A. Stroe, Belciugăţeanu, Gr. Brauer, N. Meţianu, H. Neumann, D. Eremia, David (Galaţi), Birman-Bera, L. Fridmann. 13847. • Al III-lea Congres National de Medicină veterinară. Ţinut la Bucureşti în zilele de 19, 20 şi 21 Maiu 1913. Rapoarte şi discuţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1914. (23 x 16). IX, 126 p., 183 f. (pag. dif.), cu il. (rapoartele) (II 37275)
Cu o prefaţă de A. I. Locusteanu. Cuprinde: P. Riegler. Mijloace noui pentru combaterea boalelor contagioase. Vaccinaţiuni şi serovaccinaţiuni (19 p.); Gabriel Demetreseu. Mijloacele noui pentru combaterea boalelor contagioase. Vaccinaţiuni şi sero-vaccinaţiuni (23 p.); C. Ţânţăreanu. Mijloacele noui pentru combaterea boalelor contagioase, vaccinaţiuni şi sero-vaccinaţiuni (10 p.); A. Neagu. Necesitatea distrugerii cadavrelor şi mijloacele întrebuinţate (8 p.); Irimia Popescu. Metodele moderne pentru distrugerea cadavrelor (12 p.); Vucol Augustin. Rolul medicului veterinar în igiena publică şi în problemele economice (19 p.); I. Călnescu. Rolul medicului veterinar în igiena publică şi în problemele economice (9 p.); A. I. Locusteanu şi G. Udriski. Organizarea învăţămîntului medicinei veterinare în România (24 p.); Irimia Popescu. Asigurarea controlului sanitar veterinar al peştelui, moluscelor, crustaceilor, precum şi al paserilor şi vânaturilor puse în consumaţiune publică (12 p.); Pompi1iu Cartianu. Convenţiunea pentru exportul de carne (12 p.); Constantin Z. Papazolu. Asigurarea animalelor în România (11 p.); G. Ionescu-Brăi1a. Asigurările de vite (22 p.); D. Alexandrescu. Mijloacele de combatere a tuberculozei animalelor în România (16 p.); Irimia Popescu. Mijloacele de combatere a tuberculozei animalelor în România (32 p.); Irimia Popescu. Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi derivatelor lui (26 p.); Vucol Augustin. Organisarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi derivatelor sale (8 p.); D. Buzenchi. Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi a derivatelor sale (10 p.); C. S. Motaş. Organizarea serviciului veterinar în România (24 p.); I. St. Furtună. Durina în România şi măsurile de combatere (7 p.); N. Fi1ip. Rolul Statului în chestiunea îmbunătăţirii animalelor din ţară (25 p.); D. Buzenchi. Abatoarele moderne şi rolul lor în higiena publică (12 p.); V. Dinu1escu. Abatoriile moderne. Rolul lor în igiena publică (24 p.).
13847a. • Idem. Rezoluţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala Iancu Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 18 p. (II 37276)
13848. • Primul Congres Naţional de Viticultură şi Oenologie organizat de către Societatea viticolă din Iaşi. În Iaşi în zilele de 7, 8 şi 9 Septembrie 1912 [Iaşi], 1912. (25 x 17,5). 6 p. (II 29220)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13849. • Congresul preoţilor, ţinut la Bucuresci în anul 1882. Dupe note stenografice. Bucuresci, Edit. Tipografiei Ioan G. Costescu, 1882. (16,5 x 12). 31 p. 60 bani. (I 410270)
Descriere după copertă.
13850.• Congresul Românilor de peste hotare aflători în tară. 15 Martie 1915. Bucureşti, 1915. (24 x 16,5). 128 p. 1 leu. (II 42095)
Cuprinde şi discursurile lui Simion Mândrescu. Emilian Sluşanschi, Vasile Stoica, Dumitru Găldău, ing. Bogdan, I. Mihalcea-Vrânceanu, Aurel Scurtu, Ion Grămadă, Victor Ionescu, I. Ursu, Emanoil Antonescu, B. Delavrancea etc.
13851. • Dezbaterile celui de al 5-lea Congres al Sindicatelor Unite. Ţinut în Ploeşti în zilele de 5-7 Ianuarie 1914. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă, 1914. (15 x 11). 96 p. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 49) (I 271486)
La p. 94-96: listă de cărţi.
13852. • Al IV-lea Congres al social-democraţiei din România ţinut în Bucureşti în zilele de 14, 15 şi 16 aprilie 1897. (Darea de seamă a dezbaterilor şi raportul Consiliului general). Bucureşti (Lito-Tip. Populara), 1897. (16 x 12). 50 p. (Biblioteca ziar. Lumea Nouă, nr. 10) (I 541278)
13853. • Cele doue Congrese naţionali bisericesci electorali din 1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi congresuali, Materialu la istoria bisericesca naţionala. Sibiiu, în edit. proprie a autoriloru (Tip. eredei lui G. de Closius), 1875. (24 x 15,5). 107 p. (II 87532)
Dări de seamă şi comentarii.

Nu exista imagini
  1753) CONITZ, MARTIN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CONITZ, MARTIN (1883-?)
13854. ~ Sarmanul Viorel, [de] M. Conitz. Roman (Manuscris găsit în camera unui sinucis). [Pe copertă: Ilustraţii de Iser]. Bucureşti, Edit. Tip. Aurora, 1905. (21,5 x 14). 52 p. 1 leu. (II 6760)

Nu exista imagini
  1754) CONNOR, JAMES
 • Opera
 • Imagini
CONNOR, JAMES
În colaborare:
13855. ~ Manual de conversaţie în limbile germană şi română pentru usul şcolelor şi călătorilor de James Connor şi E. Sfinţescu. Bucuresci, Socecu & Co. - Heidelberg, Juliu Gros (Winthersche Buchdruckerei în Darmstadt), 1905. (15,5 x 11). VIII, 220 p. (Metoda Gaspey-Otto-Sauer) (BCU-ClN 391552)
Text paralel în l. germ. şi rom. P. de titlu separată în l. germ.: "Deutsch-Rumänische Konversationsbuch zum Gebrauche für Schulen und auf Reisen".

Nu exista imagini
  1755) CONOFAU, ZISU
 • Opera
 • Imagini
CONOFAU, ZISU
13856. ~ Descriere pentru boala vărsatului celui mare. Pentru întinderea şi primejdiile ei şi pentru Mântuitoarea aflare şi întrebuinţare a vactinei sau a altoiului cu puroiu de vacă. Alcătuită şi dată în tipar de D. Zisul Conofau, Doctorul Ocrugului al doilea din Ţara Rumânească mică. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1833. (17,5 x 12). 26 p. (I 2543)
Cu caractere chirilice. În bibliografiile medicale ale dr. Gomoiu şi Crainiceanu e citat: Conofan.

Nu exista imagini
  1756) CONON ARĂMESCU-DONICI, mitropolit
 • Opera
 • Imagini
CONON ARĂMESCU-DONICI, mitropolit
Vezi: ARĂMESCU-DONICI, CONON, mitropolit (1837?-1922)

Nu exista imagini
  1757) CONOVICI, ARISTOTEL N.
 • Opera
 • Imagini
CONOVICI, ARISTOTEL N.
13857. ~ Contribuţiuni la studiul anatomoclinic al leziunilor anexiale şi perigenitale în cursul fibroamelor uterine. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Martie 1908 de Aristotel N. Conovici. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1908. (23 x 15). 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 980) (II 9548)

Nu exista imagini
  1758) CONSCIENCE, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CONSCIENCE, HENRI
13858. ~ Flori de câmp,de Henric Conscience. Recrutul. Traducere de S. G. Vârgolici. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (19,5 x 13). 105 p. 46 bani. (Biblioteca Populară sub patronagiul Inălţimei Séle Doamnei Elisabetha) (I 408766)
13859. ~ Flori de campu, de Henric Conscience. Traducere romana dupe ediţia germana a lui Filip Gizot de A. D. Xinopol. IV. Rosa cea oarba. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (18 x 12,5). 42 p. 25 bani. (Biblioteca Populară sub patronagiul Inălţimei Séle Doamnei Elisabetha) (I 107708)
Vezi de asemenea:
LERESCU, I. C. Peirea satelor. După ~. Brăila, 1884.

Nu exista imagini
  1759) Conscrierea alegătorilor
 • Opera
 • Imagini
Conscrierea alegătorilor
13860. • Conscrierea alegătorilor. Sibiiu (Tipografia), 1899. (19 x 11). 16 p. (Dreptul electoral) (Retipărire din ziarul Tribuna) (BCU-ClN 63686)

Nu exista imagini
  1760) Conseil naţional de l’Unité roumaine
 • Opera
 • Imagini
Conseil naţional de l’Unité roumaine
• Conseil naţional de l’Unité roumaine. Vezi: ACTES et documents concernant la Question Roumaine. Paris, 1918.

Nu exista imagini