Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1741) CONDURATU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, CONSTANTIN P.
Vezi: CONDURATU-PETRESCU, C. (1844-1900)

Nu exista imagini
  1742) CONDURATU, EMIL
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, EMIL
În colaborare:
FILACTO, G. şi ~. Călăuza practică a oficierului stărei civile. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1743) CONDURATU, GRIGORE C. (1874[1876?]-1934)
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, GRIGORE C. (1874[1876?]-1934)
13749. ~ Compararea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în dreptul roman, Codicile Callimachi şi Caragea, Codul Napoleon şi Codul Alexandru Ion I. Teză pentru licenţă de Gr. C. Conduratu, licenţiat - laureat în litere. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1898. (23,5 x 16). 99 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413033)
13750. ~ Consideraţiuni despre studiele asupra vechiului drept român, [de Grigore C. Conduratu]. [Bucureşti, 1899]. (24 x 16,5). p. 196-202. ([Extras din Revista "Tinerimea Română". Noua Serie. Vol. II. Fase. I]) (II 65836)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, în colontitlu şi la p. 202. Revista, menţionată la p. 197.
13751. ~ Michel Beheims. Gedicht über den Woiwoden Wlad II Drakul. Mit historischen und kritischen Erläuterungen. Inaugural-Dissertation zur Erlagung der Doctorwürde bei der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig eingereicht von Gregor C. Conduratu. Bukarest (Buchdruckerei Eminescu), 1903. (23 x 16). 118 p., 1 f. (Philosophische Fakultät der Universität Leipzig) (II 134071)
13752. ~ Relaţiunile Ţerii-Româneşti şi Moldovei cu Ungaria până la anul 1520 de Grigore C. Conduratu, Licenţiat în Litere. Cu o scrisoare de Dl. Grigore G. Tocilescu, Profesor universitar, membru al Academiei Române, etc., etc. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24 x 17,5). 534 p. (Încercări istorice) (II 252513)
Menţiune suplimentară pe foaia de titlu: "Operă încoronată de Academia Română cu premiul Statului Ion Heliade-Rădulescu".

Nu exista imagini
  1744) CONDURATU-PETRESCU, CONSTANTIN (1844-1900)
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU-PETRESCU, CONSTANTIN (1844-1900)
13753. ~ Călăuza pentru studiulu typograficu conţinend principii teoretice şi practice prelucrate de Const. P. Conduratu Compositoru - typografu. Bucuresci (Typ. C.P[etrescu]-Conduratu), 1876. (18,5 x 12). IX, 152 p. cu il. (I 384824)

Nu exista imagini
  1745) CONDURĂŢEANU, DIMITRIE P.
 • Opera
 • Imagini
CONDURĂŢEANU, DIMITRIE P.
13754. ~ Dicţionar geografic al judeţului Dâmboviţa, de D. P. Condurăţeanu, Institutor definitiv al clasei a IV şi director al şcolei Nr. 2 din Târgovişte. Membru activ al Societăţei Geografice Române. Actualmente Revisor şcolar. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 1/13 Februarie 1887, sub presidenţia Majestăţii Sale Regelui. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1890. (24,5 x 18). 127 p. (Societatea Geografică Română. Premiul General George Manu) (II 50868)
13755. ~ Geografia descriptivă, fisică, politică şi economică a Judeţului Dâmboviţa. Lucrare elaborată pentru clasa II-a primară urbană şi III-a rurală de ambele sexe, din Judeţulu Dâmboviţa, [de] Dimitrie P. Condurăţeanu. Directorulu scoalei No. 2 de băeţi din Târgovişte. Ed. I. Târgovişte, Edit. Libr. Gr. Gr. Tomescu (Tip. Viitorul), 1887. (22,5 x 15). 97 p. 80 bani. (II 413053)
13756. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa, de Dimitrie P. Condurăţeanu, Revisor Şcolar. Lucrare elaborată pentru clasa II-a primară urbană şi III-a rurală de ambe-sexe, din judeţul Dâmboviţa. Ed. II. Revedută şi îmbunătăţită. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. Viitorul R.T. Rizescu), 1890. (22 x 14,5). 43 p. (II 412217)

Nu exista imagini
  1746) CONESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CONESCU, MARIA
13757. ~ Cele doue şcoli: Clasică şi positivistă penală. Criticile lor. Tesa pentru licenţa susţinută de Maria Conescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3153)

Nu exista imagini
  1747) Conférence, Conferinţă-Conferinţe
 • Opera
 • Imagini
Conférence, Conferinţă-Conferinţe
• Conferinţă... asupra Unirii Principatelor. Vezi: SARRY, C. N. Conferinţă... asupra Unirei Principatelor. Constanţa, 1907.
• Conferenti’a romana natiunele din Transilvania. Vezi: ACTE şi date despre Conferinti’a romana natiunale din Transilvania... Pesta, 1870.
• Conferinţa Românilor gr.-cat. din Provincia metropolitană de Alba-Iulia şi Făgăraş. Vezi: ACTELE Conferinţei Românilor gr.-cat. Braşov, 1897
• Conferinţele generale ale institutorilor şi înveţătorilor din jud. Vâlcea pe anul 1898. Vezi: CONSTANTINESCU, DIM. ş.a.
• Conferinţe Publice 1892. Vezi: ASOCIAŢIA naţională arădană.
• Conferinţele revizorilor şcolari... Vezi: MINISTERULU Instrucţiunei Publice şi a1u Culteloru. Învăţămentulu primaru ruralu. Conferinţele... Bucureşti, 1881
13758. • [La deuxième Conférence internaţionale de la Paix. La proposition de l’institution d’une Haute Cour Internationale de Justice]. Bucarest (Inst. d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Rasidescu), [1907]. (33,5 x 20,5). 11 p. (II 209140)
13759. • Conferinţa naţională românească. Protocolulu şedinţeloru Conferinţei naţionale româneşti ţinute din 1/13 până în 4/16 Ianuariu 1861 la Sibiu sub preşedinta a doi Arhipăstori româneşti din Transilvania cu aclusele sale şi cu unu comentariu. Braşovu, Editoru G. Bariţiu (Provăzetori Römer & Kamner), 1861. (18,5 x 12). 91[-96] p. (I 376449)
Cu alfabet de tranziţie. Bibliografie la p. 93-96. Lipsă coperta.
13760. • *Conferinţa Românilor de peste munţi ţinută la Sibiu în Octomvrie 1890. Dare de seamă amănunţită, cuprinzînd şi suplica delegaţilor români cătră împăratul împreună cu o bogată culegere de documente pe care se întemeiază acel art. (în cele 3 de pe urmă fascicule ale rev. lui C. Diaconovici Rumänische Revue pe oct.dec. 1890, apărută într-o singură broşură). Wien, 1890. [Arh, 2(1891), p. 498)
13761. • Conferinţe asupra manevreloru de infanterie. Partea I. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1868. (24 x 16). 66 p. 1 leu nou. (II 413341)
13762. • [Conferinţele din Paris. Tractatul de pace împreună cu Protocoalele precum şi Tractatele încheiate de România şi Moldova cu înalta Poartă şi cel de negoţ încheiat cu Englitera]. [Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolit), 1856]. (25,5 x 20). 40 p. (II 105140)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după ed. II.
13763. • Idem. Ed. II, din nou citită şi îndreptată. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolit), 1856. (22,5 x 19). 40 p. 3 gologani (12 parale) (II 138627)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie.
13764. • Conferinţele industriale ţinute la Ministerul Financelor de la 7 MaiU până la 10 Iunie 1903. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 19,5). 51 p. (III 8432)
Semnează: "Ministrul financelor, E. Costinescu. Secretarul conferinţelor industriale, I. Morandini".
13765. • Conferenţele înveţătoresci din Archidiecesa ortodoxă română a Transilvaniei, ţinute în 18/30 şi 19/31 August 1898. Publicate de Comisarii Consistoriali. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1899. (22,5 x 15). XI, 213 p. (II 644880)
Comisarii consistoriali: Mateiu Voileanu, Dim. Moldovan, Vasile Damian, Sim. Monda, Teodor Herman, Gr. Pletosu, Dr. Vasilie Saftu, Ioan Popovici, Dr. Pavel Oprişa, Dr. Iosif Blaga, Dr. Elie Cristea, Dr. Vasile Bologa.
13766. • Conferinţele învăţătorilor dela şcoalele greco-ort. române din arhidieceza Transilvaniei ţinute în anul 1912. Dare de seamă. Sibiiu (Tipografia arhidiecezana), 1913. (20 x 12,5). 34 p. (BCU-C1N 180128)
13767. • Conferinţele învăţătorilor din Vâlcea. Anul 1888. 1-15 August. întocmite prin îngrijirea unei comisiuni compusă din: Dimitrie Tănăsescu, învăţător în comuna Costeşti, Const. Popescu, com. Călina, Grig. Mihăescu, com. Vlădeşti, Şt. Drăghicescu, com. Vârleni, membri; secretari: Const. Demetrescu, com. Prundeni, I. Popescu, com. Zătreni, Ştefan Durilescu, com. Crăpăturile. Bucuresci (Tip. şi Libr. Şcolelor Eniu D. Bălteanu et C. P.-Conduratu), 1888. (23 x 15,5). 92 p. 1,50 bani. (II 412563)
13768. • *Conferinţele pastorale ale personalului didactic primar urban din ţară. învăţătorii urbani n’ar putea şi n’ar trebui să aibă o activitate extra-şcolară ca cei rurali? Ce-ar putea face ei pentru instrucţia şi mai ales pentru educaţia adulţilor şi în general a orăşenilor. Târgu-Neamt, 1906. Broşură de 24 pagini. (A-B 10(1907), nr. 20, fe’br. 11, p. 534: Cărţi primite la redacţie)
13769. • Conferinţe populare ţinute de înveţători rurali Publicate de Casa Scólelor sub îngrijirea lui G. Coşbuc. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (23 x 16). 1 f., II, 267 p. (Din activitatea Cercurilor Culturale) (II 267066)
Cuprinde conferinţele învăţătorilor: N. Andriescu, Ion Costin, St. Popescu, Emanoil Popescu, Paraschiţa Bindea, Vasile Păunescu, M. Alecsa, I. Negrescu, Dem. Mândricel, G. Rădulescu, T. C. Ionescu, P. I. Rădulescu, Şt. Niţescu, Dum. Georgescu, Ion N. Rodos, Const. Agapi, Nicolai I. Pâslaru, I. Diaconescu, A.M. Michaelescu, Ioan C. Popescu, Pr. M. Moisescu, G. P. Salvin, comisie formată din: N. Silvaş, I. P. Creţulescu, C. Stan şi T. V. Ungureanu, T. Zaharescu, Dumitru Râpeanu, Pr. Samson D. Popescu, Grig. Dimitrie, I. V. Ungureanu, N. Pieptu, I. Vălceanu, Marin Teodorescu.
13770. • Conferinţe populare ţinute de învăţători la cercurile culturale. Publicate cu supravegherea lui George Coşbuc. Vol. II. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1909. (23 x 16). 2 f., 267 p. (Din publicaţiile Casei Şcoalelor) (II 16918)
Cuprinde conferinţele învăţătorilor: T. N. Popârlan, Irina I. Popescu, Gheorghe A. Stănescu, Vasile Costăchescu, D. Bujilă, Mihalache Mihail, I. Ionescu, Al. Dorneanu, Grigore Dimitriu, Dumitru Iliescu, Th. Dobrescu, C. Sachelarie, Pr. M. Ştefănescu, I. Litescu, Anton R. Popescu, Profira Dimitrescu, Păun I. Gilorteanu, Radu H. Bocioacă, E. I. Patriciu, Vasile Costăchescu, N. Mateiu, C. I. Teodorescu, G. Teodorescu, T. Demetrescu, C. Michăilescu Măria Bratu, George Constantinescu, P. Ciocâltău, Vasile Costăchescu, G. I. Sava, D. M. Micu, Al. C. Mihăilescu, I. Popescu, Mih. Florescu, D. Mihăilescu, Vlad Stănciulescu, M. Constantinescu, C. N. Fedeleş.
13771. • Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Publicate de Cassa Şcoalelor sub îngrijirea lui G. Coşbuc. [Ed. II]. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (20 x 13). 341 [-343] p. (Din activitatea Cercurilor culturale) (I 460422)
Lipsă coperta. Vol. II apare în 1920.
13772. • Conferinţele Preoţilor Judeţului Doljiu. Despre Introducerea Cristianismului în Dacia-Traiană. Fasele prin care a trecut Biserica Română. Bărbaţii cei mari cari s’au ocupat cu literatura. Despre starea morală şi materială a preoţilor de astăzi. [Editate de protoereu N. Georgescu]. Craiova (Tip. Română Filip Lazar Succesor), 1897. (18 x 12,5). IV, 234 p. (I 411257)
Cuprinde conf. pr. Nic. Bărzeanu, Marin Urziceanu, P. Stănescu, Gheorghe Ştefaniu, Ilie Dumitrescu, Smarand Georgescu, Marin Braviceanu, P. Calafeteanu, G. I. Brădescianu, Mihai Goescu, I. Moreanu, Ion Elianu, Vulcănescu, Şt. Băileşteanu.
13773. • Conferinţele rostite în Primul Congres al Băncilor Populare de domnii: I. G. Duca, Sub Director General al Creditului Agricol şi Casei Centrale a Băncilor Populare, Emilie[!] Zanne, Inspector, Vintilă Brătianu şi D. S. Neniţescu, membrii în Consiliul de administraţie al Casei centrale, la Focşani în dilele de 11-13 Ianuarie 1904. Ploesci (Tip. Democratul), 1904. (22,5 x 15,5). 72 p. (II 4072)
13774. • Conferinţi ţinute de o parte dintre preoţii eparhiei Huşilor în comuna Adam şi oraşele: Berlad, Vaslui şi Huşi în dilele de 17 şi 18; 20 şi 21, 24; 26 şi 27 August 1898. Sub presidenţia P.S. Episcop al Huşilor D.D. Silvestru revădute şi corectate de Diaconul Ioan Andreescu, licenţiat în Teologie. Bucureşti (Typ. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (25 x 16,5). VI-219 p. (II 408568)
13775. • Conferinţele Vieţei Nouă. Seria întîi 1909. Ovid Densusianu, Sufletul nou în poesie. C. Damianovici, Literatura noastră şi clasele sociale. D. Caracostea, Poesia română de azi. I. F. Buricescu, Simbolismul lui Ibsen. N. Andriţoiu, E. Poe. Ovid Densusianu, Ideal şi îndemnuri. Bucureşti, Edit. Vieţei Nouă, 1910. (20 x 14). 3 f., 271 p. (II 21991)

Nu exista imagini
  1748) Confesiunea ortodoxă a credinţei bisericii catolice
 • Opera
 • Imagini
Confesiunea ortodoxă a credinţei bisericii catolice
• Confessiunea ortodoxa a credinţei bisericei catolice şi apostolice a resaritului Vezi: MOVILĂ, PETRU. Confesiunea ortodoxă... Bucureşti, 1872; Sibiiu, 1877; ed. III. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1749) Conflict
 • Opera
 • Imagini
Conflict
• Le Conflit franco-roumain, par Un ami de la France. Vezi: BENGESCU, G.
• Conflit gréco-roumain. Vezi: MINISTÈRE des Affaires Etrangères. Documents diplomatiques. Conflit gréco-roumain. Bucureşti, 1905.
• Conflictul greco-român...[de] Costache. Vezi: GHEORGHIU, C. P.

Nu exista imagini
  1750) Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co...
 • Opera
 • Imagini
Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co...
13776. • Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co. şi societatea de petrol Speranţa. Sau cât de adânc a pătruns corupţia în ţară la noi. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 15,5). 8 p. (II 37382)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini