Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1731) CONDREA, I.
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, I.
În colaborare:
GALLIN, C. ş.a. Carte de cetire, pentru şcólele primare. Partea I, cl. II prim. Ed. V. Ploesci, 1892; ed. VI. Ploesci, 1893/1892. Partea II, cl. III prim. Ed. III, Ploesci, 1892; Partea III, cl. IV prim. Ed. III. Ploesci, 1892.

Nu exista imagini
  1732) CONDREA, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, PETRU
13734. ~ Dicţionar geografic al judeţului Roman, de Petru Condrea, Revizor şcolar, autorul Dicţionarului judeţului Tutova. Membru activ al Societăţei Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunărei generale din 29 Februarie 1888. Bucuresci (Tip. Toma Basilescu), 1891. (24 x 17,5). 153 p. (Societatea Geografică Română. Premiul D. A. Sturdza) (II 50908)
13735. ~ Dicţionar geografic al judeţului Tutova, de Petru Condrea, Institutor, Membru activ al Societăţii Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 1/13 Februarie 1887, sub presidenţia Majestăţii Sale Regelui. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1887. (23 x 16). 90 p. (Societatea Geografică Română. Premiul General George Mânu) (II 50897)
Lipsă coperta.
13736. ~ Geografia Judeţului Tutova. Lucrată conformă programei în vigóre, pentru clasa II prim. urbană şi a III rurală, de Petru Condrea, Institutoru. Barladu, Edit., Tip. şi Libr. G. Caţafany (Tip. George Catafany), 1887. (21,5 x 13). 43 p. 50 bani. (II 412047)
13737. ~ Idem. Ed. IV. Bârlad, Edit. Libr. V. D. Vasiliu (Focşani, Tip. Alexandru Codreanu), 1893. (21,5 x 14). 40 p., 1 h. 50 bani. (II 412049)

Nu exista imagini
  1733) CONDREA, PETRU (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, PETRU (1888-?)
13738. ~ Câteva observaţiuni asupra apariţiei corpusculilor lui Guarnieri la animalele vaccinate şi nevaccinate. Lucrare făcută în Laboratorul de medicină experimentală Prof. I. Cantacuzino. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Iunie 1915 de Petru Condrea. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23,5 x 16). 38 p., 2 f., 7 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1446) (II 44546)

Nu exista imagini
  1734) CONDRUS, MICHAIL (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDRUS, MICHAIL (1851-?)
13739. ~ Câte-va observaţiuni practice asupra boalei gastrointerită nephritică, de Mihail Condrus, medic veterinar al judeţului Covurlui. Galatz (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (23 x 15,5). 30 p. (II 156798)

Nu exista imagini
  1735) Conductorul Mariajului sau Arta de a se căsători
 • Opera
 • Imagini
Conductorul Mariajului sau Arta de a se căsători
13740. • Conductorul Mariagiului sau Arta de a se căsători. Coprindend Importanţa Mar[i]agiului. Mariagiul la popórele civilizate. Mariagiul la popore sălbatice. Calităţile şi condiţiunile cerute p. a se căsătoţi [!]. Drepturile şi datoriile respective ale soţilor. Despre divorţ. Sfatul pentru naşul şi naşa de Un Amic al omenirei. Daţi 10 bani şi citiţi această şi nu veţi regreta. Veţi trage folos şi veţi râde. (Apare în fascicule a 10 bani). [Bucureşti, 1893]. (17 x 10,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca pentru toţi. Fasc. nr. 1) (I 270266)
Datat după anul înregistrării exemplarului în prima bibliotecă, căreia i-a aparţinut: nr. 1620 (R.T.) 28/10 1893. Probabil este prima încercare de a edita această colecţie.

Nu exista imagini
  1736) Conducătorul tinerimii scolastice
 • Opera
 • Imagini
Conducătorul tinerimii scolastice
• Conducătorul tinerimei scolastice. Vezi: BOCHIS, I. Conducătoriul tinerimei şcolastice. Ed. I. Gherla, 1899 ; ed. II, 1902; ed. IV, 1911.

Nu exista imagini
  1737) Conducerea sufletului
 • Opera
 • Imagini
Conducerea sufletului
13742. • Conducerea sufletului. Cum trebue creştinul ortodox să-şi curăţească sufletul de păcate şi mai sunt puse Rugăciunile dimineţei, ale serei şi altele. Pentru toţi creştinii cei de bună credinţă. Compusă de Un Părinte Călugăr. Anul 1907. Aprilie 6. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), [1907]. (13,5 x 9,5). 39 p. (I 6964)
13742. • Idem. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), 1907. (13,5 x 9,5). 40 p. (I 644736)
Descriere după copertă. Diferă de precedenta prin tipar şi nr. de pagini.

Nu exista imagini
  1738) Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică
 • Opera
 • Imagini
Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică
13743.• Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică în afacerea demisiunei oficerilor de cavalerie judecate de Vitam impendere vero. Bucuresci (Tip. şi fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (17,5 x 11). 58 p. 50 bani. (I 55973)

Nu exista imagini
  1739) CONDURACHE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CONDURACHE, NICOLAE
În colaborare:
13744. ~ Monografia domeniului Dobrovăţ din judeţul Vaslui cu două planuri şi mai multe figuri în text de Nicolae Condurache, şeful regiei, şi Nicolae Marinescu, silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (22,5 x 15). 80 p. cu il., 2 h. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei. Cărticica XXXII) (II 65777)

Nu exista imagini
  1740) CONDURACHI, IOAN D. (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDURACHI, IOAN D. (1888-?)
13745. ~ Câteva cuvinte asupra condiţiei juridice a străinilor în Moldova şi Ţara Românească până la Regulamentul Organic, de Jean D. Condurachi, Doctor în drept de la Universitatea din Paris. Bucureşti (Tip. Cultura), 1918. (22 x 15). 115 p. 5 lei. (II 27635)
13746. ~ Recherches sur L’ancienne Organisation Judiciaire des roumains. Thèse pour le doctorat. L’Acte public sur les matières ciaprès sera soutenu le 29 Janvier 1913 [pe copertă, şi: Présentée et soutenue la 29 Janvier 1913, par Jean D. Condurachi]. Paris, Libr. nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau Editeur, 1913. (26 x 17). 3 f., 197 p. (Université de Paris. Faculté de droti) (II 464981)
13747. ~ Idem. Tome I. En Moldavie. Paris, Libr. Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau éditeur (Impr. Bussière, Saint-Armand (Cher)), 1912. (23,5 x 16). 2 f., 197 [-199] p. (II 156936)
Tip. menţionată la p. 199.
13748. ~ Studiu asupra extrădărei, de Jean D. Condurachi, Doctor în Drept de la Universitatea din Paris, Ataşat la Legaţia României din Bulgaria. Sofia (Tip. Sf. Sofia), 1915. (24 x 16). 96 p. 2 lei. (II 205599)

Nu exista imagini