Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1701) Comunitatea Românească din oraşul Coritza
 • Opera
 • Imagini
Comunitatea Românească din oraşul Coritza
13664. • Comunitatea Românească din oraşul Coritza. Vilaetul Monastir (Macedonia). [Istoric]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1912. (18,5 x 12). 120 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca ziarului Peninsula Balcanică) (I 28705)
Pe cop. 4, menţiunea: "Broşura se vinde cu 1 leu bucata în folosul Bisericei Româneşti din Coritza (Macedonia)". Cuprinde şi (v. prefaţa, p. 6): "Statutul Soc. Dişteptarea din Coritza - înfiinţată la 1886 - precum şi ale Societăţii Fârşirotul din New-York [...] şi Statutele Soc. de Cultură Macedo-Română". De asemenea, un mic istoric al Comunităţii din perioada 1879-1911.

Nu exista imagini
  1702) CONACHI, COSTACHE (1777?-1849)
 • Opera
 • Imagini
CONACHI, COSTACHE (1777?-1849)
13665. ~ Poesii. Alcătuiri şi Tălmăciri, de Logofătul C. Conachi. [Tipărite prin îngrijirea fiicei sale, Princesa Caterina Konaki Vogoride, sub privegherea d-lui Neculai Ionescu, profesor]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1856. (22,5 x 14,5). 4 f., 291 p., 1 f. portr. (II 103546)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru editori, vezi: ed. II a acestor Poesii, Iaşi 1888, p. 3.
13666. ~ Idem. Partea I-II. [Ed. II îngrijită de M. Pompiliu]. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), [1888]. (18.5 x 13). 1 f., 96, 144 p. (I); 1 f., p. 145-363 (II) (I 233983)
Editorul, la p. 4, tip. pe v. p. de titlu. Pentru an, vezi: Diaconovich I, p. 899. Partea I conţine şi: "Schiţe din viaţa şi familia Logofătului Konaki", de Vogoride-Konaki, la p. 5-96. Diferă de următoarea prin copertă şi p. de titlu. Pentru an, vezi şi: BR, 10(1888), nr. 2, febr., p. 24.
13667. ~ Idem. [Cu schiţe din viaţa şi familia Logofătului Konaki, de Emanuil Vogoride Konaki, p. 1-96. Tipărită sub privigherea D-lui M. Pompiliu...]. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1887 [pe copertă: 1888]. (18 x 12). 96, 363 p. (I 122241)
Pentru editor (M. Pompiliu) vezi: p. 4. Acest exemplar face parte din seria de 60 exemplare numerotate, de lux.
13668. ~ *Idem. vol. I şi II. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [1893]. (Colecţiunea Şaraga, nr. 5 şi 6). (Lumin, 14(1893), nr. 25, apr. 19(7), p. 3: Bibliogr.; Massoff, p. 57)
13669. ~ Testamentul şi pomelnicul marelui logofăt C. Conachi, de Gh. T. Kirileanu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (24,5 x 16). 16 p. (Publicat întîi în Convorbiri Literare, nr. 12, 1908) (II 12786)
Traduceri:
COTTIN, M, R,. Matilda. Trad. de ~ ş.a. Iaşi, 1844.
Vezi de asemenea:
• Colecţiune de poesii vechi. Bucureşti, 1878.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Dichtungen. Bonn, 1884 ; 1889.

Nu exista imagini
  1703) CONACHI-VOGORIDE, CATERINA
 • Opera
 • Imagini
CONACHI-VOGORIDE, CATERINA
Editări de texte:
CONACHI, C. Poesii. Ed. de ~. Iaşii, 1856.

Nu exista imagini
  1704) Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi
 • Opera
 • Imagini
Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi
13670. • Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi. Ed. II. Folticeni (Tip. J. Bendit), 1915. (15 x 9). 62[-64] p. 15 bani. (Cercul Deşteptarea sătenilor, nr. 6) (I 47777)
Cu prefaţă: "O vorbă pentru cetitori" semnată "S.". În sumar, menţiunea: "Ac. conăcării... sînt luate din următoarele izvoare: A. Gorovei, Gh. T. Kirileanu, rev. Ion Creangă, Şezătoarea, Eliza D. Mustea". Nu menţionează când a apărut ed. I.

Nu exista imagini
  1705) Concert Popovici-Dima
 • Opera
 • Imagini
Concert Popovici-Dima
13671. • Concert Popovici-Dima Ianuarie 1902. Braşov. (Tip. A. Mureşianu), 1902. (18 x 13,5). 30[-32] p. (I 37880)
Cuprinde textele melodiilor din concert (Muzica de F. Mendelsohn, Schubert, Wagner, C. Löwe, G. Dima, H. Wolf, Schumann, Ceaikowski, Brahms, Ştefănescu, pe versuri de Claudius, Rückert, R. Wagner, V. Alecsandri, Th. Fontane, M. Eminescu, Carmen Sylva, H. Heine, A. Tolstoi, H. Benson etc. în trad. Mariei Baiulescu şi a Mariei Cunţan). Tip., la p. 32.

Nu exista imagini
  1706) Concesiunea Bancii Moldovei...
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea Bancii Moldovei...
13672. • Concesiunea Bancei Moldovei întărită prin hrisovul I.S. Principelui Domnitoru Grigorie Alexandru Ghica V.V. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1866. (21,5 x 15). 23 p. (II 572479)
Text paralel în l. rom. şi fr. Semnat: Grigorie A. Ghica V.V.; Contrasemnat vel Vist. P. Mavroeni. Secţia II din Departamentul de Finance, No. 582. Tip., la p. 24.

Nu exista imagini
  1707) Concesiunea căilor ferate
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea căilor ferate
• Concesiunea căilor ferate. Vezi şi MINISTERUL Agriculturei, Comerţului şi Lucrărilor Publice ; MINISTERUL Comerciului, Agriculturei şi Lucrărilor Publice.

Nu exista imagini
  1708) Concesiunea construirii liniei ferate de interes local Craiova-Gruia
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea construirii liniei ferate de interes local Craiova-Gruia
13673 • Concesiunea construirei liniei ferate de interes local Craiova-Gruia votată de Consiliul General al Judeţului Doljiu în şedinţa de la 17 Octombrie 1905. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1905]. (23 x 15,5). 22 p. (II 15867)

Nu exista imagini
  1709) Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului
13674. • Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului. Concession des chimins de fer de la Vallee de Sereth. Iassi (Tipografia Buciumului Românu), 1865. (28,5 x 23,5). VII-56 p. (III 465029)
Descriere după copertă. Text paralel în 1. română şi franceză.

Nu exista imagini
  1710) Concordance des articles des Conventions
 • Opera
 • Imagini
Concordance des articles des Conventions
• Concordance des articles des Conventions. Vezi: MINISTERUL Afacerilor Străine.

Nu exista imagini