Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  171) CANTACUZINO, GEORGE C. (1845-1898)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE C. (1845-1898)
(GOGU) (din ramura Răfovenilor)
9892. ~ Gestiunea agiului, de G. C. Cantacuzino. (Decembre 1888). Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (17,5 x 11). 88 p. (Publicaţiile Clubului Naţional-Liberal, nr. 1), (I 13111)
9893. ~ Modificarea tarifului general al vămilor, de G. C. Cantacuzino. (Studiu publicat în Voinţa Naţională) Maiu 1889. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (19 x 13). 69 p. (Publicaţiile Clubului Naţional-Liberal, nr. 6) (I 105745)
9894. ~ Noua lege a patentelor, propusă de D-nul G. Cantacuzino, Ministru de Finanţe. Comparaţie între drepturile ce se vor aplica după noua lege şi cele ce se aplică acum în Bucureşti. Bucureşti (Tip. Epoca), 1898. (20,5 x 13,5). 27 p. (II 105500)
Vezi de asemenea:
PARTIDUL Naţional-Liberal 1895-1898. Discursuri de ~. ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  172) CANTACUZINO, GEORGE G. (184?-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE G. (184?-?)
9895.~ Cenni sulla Romania, del signor G.G. Cantacuzino, primo Segretario dell’agenzia diplomatica de Romania, Membro titolare della Società antropologica di Parigi. Con carte. Roma (Tip. dell’Opinione), 1875. (22,5 x 15). 14 p., 1 h. (Estratto dal Bollettino della Società Geografica, vol. XII, fasc. 1-2) (II 454341)
9896. ~ Contribution à la craniologie des Etrusques, [par le] Prince Georges Cantacuzène, correspondant du Muséum d’Histoire Naturelle. Paris, A. Masson et C-ie, Editeurs (Angers, Imp. Orientale A. Burdin et C-ie), 1909. (25 x 16,5). 24 p. cu il. (Extrait de l’Anthropologie. Tome XX, (No. 3-4, Mai-Juin-Juillet-Août 1909), p. 329-352) (II 15779)
Descriere după copertă.
9897. ~ Contribution à la craniologie des Romains anciens, [par le] Prince Georges Cantacuzène, correspondant du Muséum d’histoire naturelle. Paris, Masson et C-ie, Editeurs (Angers, Imp. A. Burdin et C-ie), 1910. (25 x 16,5). 20 p. (Extrait de l’Anthropologie. Tome XXI, (No. 1 Janvier-Février 1910), p. 55-74) (II 22799)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  173) CANTACUZINO, GEORGE MATHEI
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE MATHEI
(fiul lui Mathei şi a Ernestinei Ghica?)
9898. ~ Traseul direct al liniei ferate Galaţi-Bîrlad propus de George Mathei Cantacuzino. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1891. (21,5 x 16). 1 f., 10 p. (II 412097)

Nu exista imagini
  174) CANTACUZINO, GHEORGHE GR. (1837-1913)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GHEORGHE GR. (1837-1913)
(Nababul)
9899. ~ Cinci Discursuri Politice, 1907-1908, [de] Gheorghe Gr. Cantacuzino. Cu o prefaţă de domnul Barbu Delavrancea. Bucureşti (Minerva), [1908]. (19,5 x 12,5). 95 p. (I 10511)
9900. ~ Discours de M. Georges Gr. Cantacucuzène, président du Conseil des Ministres au Sénat et à la Chambre. Bucarest (Impr. La Roumanie), 1899. (21 x 14). 32 p. (Discussion de la réponse au message du trône) (I 53242)
9901.~ Discursul D-lui G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri ţinut la Iaşi în ziua de 14 Maiu 1899. Bucuresci (Tip. Corpului didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1899. (20,5 x 13). 22 p. (II 411764)
Apel pentru sprijinirea partid, conservator la 40 ani de activitate.
9902. ~ Douě discursuri. Discursurile d-lui G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministru de Interne, rostite în şedinţa Camerei de la 29 Noembre 1899 şi în şedinţa Senatului de la 9 Decembre 1899. Dupe notele stenografice. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1899. (20 x 13). 31 p. (Supliment gratuit la ziarul Timpul) (I 65927)
În cele două cuvîntări, G. Gr. Cantacuzino expune principiile partidului conservator şi răspunde atacurilor opoziţiei în chestiunea unor circulari privitoare la asigurările contra incendiilor.
9903. ~ [Programul Partidului Conservator]. Discurs rostit de D-l G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri la întrunirea de la 16 Ianuarie, în Iaşi. Campulung (Tip., Libr. şi Papetăria G. N. Vladescu), 1905. (16,5 x 9,5). 20 p. (I 5268)
Titlul menţionat numai pe copertă.
9904. ~ Idem. Discurs rostit de D-l G. Gr. Cantacuzino, preşedintele consiliului de miniştri de la întrunirea de la 16/29 Ianuarie 1905, în Iaşi. Bucuresci, 1905. (23 x 16). 15 p. (II 6717)
Editări de texte:
CANTACUZINO, MIHAI. Genealogia Cantacuzinilor. Bucureşti, 1902.
Vezi de asemenea:
• Întrunirea conservatoare de la Iaşi. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  175) CANTACUZINO, GHEORGHE I. (1869-1937)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GHEORGHE I. (1869-1937)
9905. ~ O mică propunere relativă la Grupa de infanterie, de Maiorul Gh. I. Cantacuzino. Bucureşti (Tip. Albert Baer), 1912. (20 x 13). 24 p. Gratuit. (Chestiuni militare) (I 26944)

Nu exista imagini
  176) CATANCUZINO, GRIGORE G. (1872-1930)
 • Opera
 • Imagini
CATANCUZINO, GRIGORE G. (1872-1930)
9906-9909. ~ Ameliorarea stărei miceii proprietăţi, [de] Grigore G. Cantacuzino. Conferinţă ţinută la Congresul Agrar în ziua de 15 Decembre 1902. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (16 x 11). 35 p. (I 408860)
9910. ~ Convenţia comercială cu Germania. Discurs rostit în şedinţa Camerei de la 18 Martie 1905, de D-nul raportor Grigore G. Cantacuzino. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (20 x 13). 32 p. (I 12953)
9911. ~ Discurs rostit în şedinţa Camerei dela 12 Decembrie 1913 asupra mesajului, de Gr. G. Cantacuzino. Bucureşti (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1914. (18 x 11,5). 48 p. (I 35683)
9912. ~ Discurs rostit la congresul Băncilor populare din Craiova în anul 1909 [de] Grigore G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 30 p. 30 bani. (I 16167)
9913. ~ Discursul d-lui Grigore G. Cantacuzino rostit în şedinţa de la 6 Fevruarie a Senatului. După notele stenografice. Bucureşti (Minerva), [1915]. (16,5 x 10,5). 18 p., p. 18a-18g., p. 19-36. (I 42831)
La p. 19-36: Catalogul Editurii Minerva. Gr. G. Cantacuzino se apără împotriva acuzaţiei aduse de Toma Ionescu, de a fi vîndut acţiuni ale Institutului Minerva unei societăţi austro-germane.
9914. ~ Discursul D-lui Gr. G. Cantacuzino rostit la discuţia adresei din Cameră în şedinţa de Vineri 18 Martie 1911. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (16,5 x 10). 62 p. (Supliment la ziarul "Epoca") (I 22226)
9915. ~ Intenţii bune. Soluţii greşite, [de] Gr. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, [1908]. (17 x 10,5). 31 p. (I 11502)
Comentariu asupra propunerilor din memoriul Prinţului Ştirbey privitoare la problema ţărănească.
Vezi de asemenea:
• Discursurile... cu ocazia inagurărei noului local al partidului conservator. Bucureşti, 1915.
• Inaugurarea noului local al Clubului Conservator din Bucureşti. Brăila 1915.

Nu exista imagini
  177) CANTACUZINO, IOAN A. (1829-1898)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, IOAN A. (1829-1898)
Traduceri:
SCHOPENHAUER, A. Aphorismes sur la Sagesse dans la vie. Trad. de ~. Paris, 1880 ; ed. IV, 1890 ; ed. X, 1914.
~. Critique de la Philosophie kantienne. Trad. de ~. Bucureşti, 1889.
~. De la quadruple racine du principe de la raison suffisante. Trad. de ~. Paris, 1882.
~. Le monde comme volonte... Trad. de ~. Vol. I-II. Leipzig, 1885 ; Bucarest, 1885/1886.

Nu exista imagini
  178) CANTACUZINO, ION B. (1852-1929)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ION B. (1852-1929)
9916. ~ Die Vergrösserung und Neuanlage des Hafens Constantza Auszug aus dem Berichte des Herrn I. B. Cantacuzino, General-inspector im technischen Corps des Ministeriums der Öffentlichen Arbeiten. Director des Fluss- und Seebaudienstes. Bukarest (K. Hofbuchdruck. F. Göbl’s Söhne), [1897?]. (10 x 16,5). 8 p., 4 f.pl. (I 271503)

Nu exista imagini
  179) CANTAGUZINO, IOAN I. (1863-1934)
 • Opera
 • Imagini
CANTAGUZINO, IOAN I. (1863-1934)
9917. ~ Appareils el fonction phagocitaires dans le régne animal, par le Dr. J. Cantacuzène. (Préface de M. E. Metchnikoff). [Paris, 1896]. (23 x 15). 47 p. (Extrait de l’Année biologique, II, 1896, chap. XIV, 294-340) (II 252390)
Descriere după titlul de la începutul textului.
9918. ~ De certaines réactions cellulaires, provoquées par l’inoculation experimentale des bacilles, paratuberculeux (bacille du Timothée), par M. J. Cantacuzène. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1905]. (24 x 15,5). 2 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 4 Novembre 1905), T. LIX, p. 383) (II 252411)
Cuprinde şi: "Sur l’acidorésistance des cultures jeunes des bacilles du Timothée", de acelaşi autor.
9919. ~ Instrucţiuni pentru tratamentul preventiv şi curativ al tetanosului, [de Profesor doctor I. Cantacuzino, Medic, Maior în rezervă)]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1916. (16 x 10). 10 p. (Ministerul de Război) (I 61321)
Autorul, la finalul textului.
9920. ~ Nouvelles recherches sur le mode de destruction des vibrions dans l’organisme. Par M.le Dr. J. Cantcuzène. (Travail de Laboratoire de M. Metchnikoff). Sceaux (Imp. A. Charaire), [1899]. (25,5 x 16,5). 28 p. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur, p. 273-300) (II 252412)
9921. ~ Phénomènes d’intoxication produits chez le cobaye par l’injection intropéritoneale de bacilles tuberculeux dégraissés, par M. J. Cantacuzène. Essai d’immunisation contre l’action toxique des bacilles tuberculeux dégraissés, par M. J. Cantacuzène. [Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1905]. (24 x 16). [2] f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 21 Octobre 1905), T.LIX, p. 314) (II 252500)
Descriere după titlul de la începutul fiecărui text în parte.
9922. ~ Recherches sur la maladie expérimentale provoquée par l’Inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés. Par le Dr. J. Cantacuzène. Sceaux (Imp. Charaire), [1905]. (25 x 16). P. 699-714. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur. Tome XXIII, Novembre 1905) (II 252413)
Descriere după titlul de la începutul textului.
9923. ~ Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l’organisme. Contribution à l’étude du problème de l’immunité, par Le Dr. Jean Cantacuzène de la Faculté de Paris. Licencié ès sciences naturelles. Paris, G. Stein-heil, éditeur (Imp. Lemale et C-ie, Havre), 1894. (25,5 x 16,5). 192 p., 4 f., 4 f. pl. (II 12889)
9924. ~ Recherches sur l’origine des précipitines. Par le Dr. J. Cantacuzène. Sceaux (Imp. Charaire), 1908. (24 x 16). 12 p. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur, 1908. Tome XXII, Janvier, p. 54-65) (II 340336)
9925. ~ Les Roumains d’Autriche-Hongrie. Leur nombre d’après les statistiques de l’Etat Hongrois. Persécutions et violences des autorités hongroises contre la population roumaine, [par Dr. Jean Cantacuzino]. Paris (Typ. Plon-Nourrit et C-nie), [1915]. (23 x 18). 37[-39] p., l h. (II 72583)
Autorul, la p. 8. Datat după: Rally I, p. 62.
9926. ~ Sur une Epidémie d’Ictère observée en Roumanie pendant la Campagne de 1917, par Le Dr. J. Cantacuzène, Professeur à la Faculté de Médecine de Bucarest. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l’Acad. de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), 1918. (20 x 14). 19 p. (Extrait de la Presse Médicale, No. 59, du 24 Octobre 1918) (II 252642)
Descriere după copertă.
9927.~ Titluri şi lucrări ştiinţifice ale Doctorului Ion J. Cantacuzino, Licenţiat în ştiinţe naturale (Facultatea de ştiinţe din Paris 1891), Doctor în medicină (Facultatea de Medicină din Paris 1894), Professor suplinitor de morfologie animală la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi (1894-1895); (1895-1896), Asistent de microbie morfologica la Instituţii Pasteur din Paris (1896-1901). Paris (Imp. des Malmaisons A. Jequier), 1901. (23,5 x 15,5). 2, 40 p. (II 346436)
Prefeţe :
FISCHER, GEORGE. Febra tifoidă. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.
POPESCU, CONSTANTIN Starea higienică şi sanitară a industriei noastre. Partea I-II. Pref. de ~. Bucureşti, 1909.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIA generală a Medicilor din ţară. Al XIX-lea Congres... 1915. Raporte de ~. Bucureşti, 1915.
PARTIDUL Muncei. Manifestul şi programul. [În numele Partidului semnează ~]. Iaşi, 1917; [1917].

Nu exista imagini
  180) CANTACUZINO, MIHAI (1723-1787)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, MIHAI (1723-1787)
9928. ~ Genealogia Cantacuzinilor, de Banul Mihai Cantacuzino. Publicată şi adnotată de N. Iorga. [pe copertă: Editată de G. Gr. Cantacuzino]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Edit. Minerva), 1902. (18 x 11), XI, 565 p., 9 tab. (I 101884)
Prefaţă de N. Iorga. Tabla numelor de familie, la p. 559-565. Vezi şi: Despre Cantacuzini şi Documente privitoare la familia Cantacuzino, publicate de N. Iorga în acelaşi an.
9929. ~ Istoria politică şi geografică a Ţerrei Romanesci de la cea mai veche a sa întemeere până la anulu 1774, dată mai întaiu la lumina în limba grecésca la anul 1806 de Fraţii Tunusli, tradusă de George Sion. Bucureşti (Typ. Naşională alui Stephan Rassidescu), 1863. (24,5 x 16,5). 1 f., VI, II, 192 p. (II 100358)
Autorul, identificat după: Crăciun-Ilieş, p. 191.

Nu exista imagini