Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1691) COMŞA, DIMITRIE N. (1868-1919)
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, DIMITRIE N. (1868-1919)
13624. ~ Acţiunea civilă pentru constatarea falsului, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Facultatea din Paris, profesor la Scoală Superioară de Ştiinţe de Stat, advocat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (22 x 15,5). 27 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", No. 37 din 1907) (II 9882)
13625. ~ Agricultura şi industria naţională, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, advocat, profesor de economia politică la Şcoala superioară de ştiinţe de stat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16). 29 p., 1 f. (II 117325)
13626. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (15,5 x 10). 51 p. (I 116445)
13627. ~ Anarchismul, [de] Dumitru N. Comşa, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (22,5 x X16,5). 10 p. (Extras din Revista de drept şi sociologie. Anul IV, vol. II, nr. 8) (II 117241)
13628. ~ Articolul 7 § 5 şi Art. 9 din Constituţiune. Articolul 19 Cod civil, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Advocat, Profesor de economie politică la şcoala superioară de ştiinţe de Stat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23 x 16). 28 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 32 din 1903) (II 117130)
13629. ~ Bogăţiile şi nevoile economice. O lecţie făcută la Facultatea de drept din Bucuresci, de Dumitru N. Comşa, Doctor în Drept de la Paris, Advocat. Bucuresci (Lito-Tip. Ioan S. Codreanu), 1899. (23 x 15,5). 28 p. (II 117150)
13630. ~ Căuşele progresului social şi criteriul intervenţionismului, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16,5). 1 f., 26 p. (II 117370)
13631. ~ Câte-va cuvinte asupra persoanelor morale, [de] Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Profesor la Şcoala superioară de sciinţe de Stat, Advocat şi Director la Banca Naţională. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (22,5 x 15,5). 32 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 4 şi 5 din 1907) (II 5433)
13632. ~ Câteva mijloace economice pentru îmbunătăţirea Soartei Ţăranului, de Dumitru N. Comşa, profesor de economie naţională la Şcoala superioară de ştiinţe de stat, director la Banca Naţională a României, advocat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (23 x 15,5). 44 p. 1 leu. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", No. 40 şi 41 din 1907 [pe copertă: Extras din ziarul "Curierul judiciar", No. 40, 41 şi 42 din 1907]) (II 9940)
13633. ~ Câteva observaţiuni asupra României juridice, economice şi politice în 1914, [de] Dumitru N. Comşa. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1915. (23,5 x 16). 24 p. 1 leu. (II 44542)
Cuprinde: "Casa rurală. Încurajarea industriei naţionale. Samsarlâcul. Situaţia grea economică din 1914. Biletele de Bancă de 5 lei. Plăţile în streinătate şi cursul schimbului. Oprirea exportului. Garantarea produselor din magaziile particulare şi avansurile făcute de Banca Naţională, înlocuirea stocului metalic cu trate asupra streinătăţii. Legea măsurilor excepţionale. Moratoriul extern şi cel intern în favoarea mobilizaţilor. Ajutorul familiilor mobilizaţilor. Fixarea maximului preţurilor obiectelor de prima necesitate. Nouile impozite. Critica legii măsurilor excepţionale şi proectul nostru pentru fixarea maximului obiectelor de prima necesitate. Stabilirea unui impozit general pe venit degresiv complimentar, în vederea războiului. Războiul pentru unitatea politică a Românilor".
13634. ~ Contenţiosul Administrativ, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23 x 15,5). 46[-48] p. (II 65770)
13635. ~ Idem. Art. 130 din Constituliune. Răspuns D-lui Alexander, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Facultatea din Paris, advocat al Statului. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (23 x 15,5). 18 p. (II 117335)
13636. ~ De la nécessité de Vintervention de l’Etat en matière économique (La sélection artificielle, cause de l’évolution sociale), par Démetre N. Comşa, Docteur en droit. Paris, A. Pédone, Editeur-Libraire de la Cour d’Appel et de l’ordre des avocats (Laval, Imprimerie E. Janin), 1896. (27 x 18). 2 f., 168 p. (II 83916)
Tip., la p. 168. Menţionată ca teză în: Rally I, p. 75.
13637. ~ Diferite publicaţiuni de Sociologie, Economie Politică, Finanţe şi Drept de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Profesor de economie politică la Scoală superioară de sciinţe de Stat din Bucureşti, Director la Banca Naţională. Advocat. [Bucureşti, 1904?]. (22,5 x 15). 317 f. (pag. dif.) (II 412303) Lucrările cuprinse în această culegere au apărut şi separat între anii 1896-1904.
13638. ~ Discurs rostit la Congresul Agrar în ziua de 7 Martie 1904 [de] D.N. Comşa. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (15,5 x 10). 63 p. (Extras din Revista Agrarul) (I 116446)
13639. ~ Fundamentul dreptului de proprietate de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Advocat. Ploesci (Tip. fabricei Progresul), 1899. (22,5 x 15). 42 p. 1 leu. (II 65706)
13640. ~ Impositul global pe venit şi impositul complimentar de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Avocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (23 x 16). 14 p. (Extras din: Revista de Drept şi Sociologie Anul III, Vol. II, nr. 7) (II 117046)
13641. ~ În chestiunea legei pentru suprimarea taxei de licenţă. Discursul D-lui, Deputat D. N. Comşa rostit în şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 Martie 1913. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (24 x 16,5). 7 p. (II 33246)
Descriere după copertă.
13642. ~ Un nou proiect de Casă rurală, de Dimitrie N. Comşa, proprietar rural, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24 x 16). 11 p. (Extras din "Revista de drept şi sociologie", Anul III, vol. II) (II 117328)
13643. ~ Patriotismul, [de] Dumitru N. Comşa. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (24 x 16,5). 22 p. (II 41454)
13644. ~ Politica Agrară, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16,5). 24 p. (Biblioteca Societatei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa nr. 7) (Supliment gratuit la Revista "Agrarul") (II 117242)
13645. ~ Politica agrară şi politica vamală. Câte-va cuvinte asupra politicei noastre vamale de la 1875 până astă-zi şi asupra viitoarei noastre politici vamale de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Advocat, Membru al Societatei agrare a marilor proprietari din România. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23,5 x 16). 77 p., 1 f. tab. 1,50 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 6, 8 şi 10 din 1903) (II 117131)
13646. ~ O repartiţie a impositelor mai dreaptă, [de] Dumitru N. Comşa, Doctor în Drept din Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (22 x 14,5). 20 p. (Extras din "Revista de Drept şi Sociologie", Anul IV, vol. II, nr. 8) (II 507513)
Lipsă coperta.
13647. ~ Schimbarea politicei externe a României, [de] Dumitru N. Comşa, deputat. Reforme interne (Discurs pronunţat în şedinţele Camerei deputaţilor dela 16 şi 17 Decemvrie 1913). Politica externă a României dela Octomvrie 1912 până la Ianuarie 1914. O politică independentă. Relaţiile politice dintre România şi Austro-Ungaria. Legătura între aceste relaţiuni şi situaţia românilor din Austro-Ungaria. Reforme interne. Expropierea marilor proprietăţi rurale pentru împroprietărirea ţăranilor. Reforma morală. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (20 x 13). 40 p. (I 35621)
13648. ~ Scrieri de drept, economie politică, finanţe şi sociologie, [de] Dumitru N. Comşa. Vol. I: Scrieri de drept. Partea I. Drept public-Constituţional-Administrativ. Principiul separaţiunei puterilor. Contenciosul administrativ. Contenciosul administrativ faţă de art. 130 din Constituţie. Art. 7 § 8 din Constituţiune. Tribunalele şi Curţile sunt datoare să nu aplice o lege neconstituţională. Persoanele morale. Proectul de lege din 1904 pentru regularea şi consolidarea dreptului concensionarilor de a exploata petrolul şi ozocherita pe proprietăţile particulare. Dacă funcţionarii cu retribuţiune supusă la reţineri, puteau obţine pensie în virtutea legii din 10 Mai 1890, când nu se dovedea că în fapt, reţinerile s-au efectuat. Proprietatea minelor în legislaţia Română. Carierele din Dobrogea sunt proprietatea statului. Ed. II. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Judiciar, 1913. (23 x 15). 1 f., IX, 393 p. 8 lei. (II 112987)
Anunţă un vol. II. "Economie politică şi naţională, finanţe, sociologie".
13649. ~ Societăţile Cooperative, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept dela Paris, Advocat, profesor de economie politică la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Ed. II. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 16,5). 2 f., 56, 31 p. 2 lei. (II 1610)
Cuprinde şi: "Proiect de lege asupra societăţilor cooperative" (p. 1-31), alcătuit de o comisie din care făcea parte şi D. Comşa, text la care autorul face dese referiri.
13650. ~ Tribunalele şi Curţile sunt datoare să nu aplice o lege neconstituţională. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1912. (22,5 x 15,5). 51 p. 2 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 4 şi 5/1912) (II 26103)
13651. ~ Les tribunaux et les cours sont obligés de ne pas appliquer une loi inconstitutionnelle [par] D. N. Comsha. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 35 p. (Extrait du Curierul Judiciar Nos. 4 et 5 des 15/28 et 19 Janvier (1 Février) 1912) (II 33573)
13652. ~ Viitoarea politică vamală a României. [Pe copertă: Cu o mică analisă a proiectului de tarif vamal] de D. [pe copertă: Dumitru] N. Comşa, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Advocat, Profesor de Economie politică la Şcoala superioară de ştiinţe de Stat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23,5x 16). 84 p. (II 1492)
În colaborare:
GRĂDIŞTEANU, P. şi ~. Cestiunea obligativităţii uniformei pentru advocaţi. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1692) COMŞA, ECATERINA S.
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, ECATERINA S.
13653. ~ Buna menajeră sau Carte de bucate. Cea mai practică şi mai bogată dintre tóte cărţile de bucate scrise pînă astăzi în limba română. 182 ilustraţiuni în text, 1111 reţete pentru diferite: supe, ciorbe, aspicuri, mîncări, fripturi, galantine, budinci, prăjituri, creme, gelatine, îngheţate, compoturi, dulceţuri, conserve etc., lucrată de Ecaterina Dr. S. Comşa, Absolventă a Institutului Damen-Stift din Viena. Craiova (Tip. şi Leg. de cărţi N. I. Macavei), 1902. (23,5 x 16). 3 f., XXVIII, 452 p., 6 f. pl. (II 117327)
13654. ~ Idem. 188 ilustraţiuni în text, 1212 reţete pentru diferite [...]. Lucrată, perfecţionată şi mărită, de Ecaterina Dr. S. Comşa, absolventă a institutului Damen-Stift din Viena. Ed. II. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), [1913]. (24,5 x 16,5). 2 f., 512 p. cu il., 6 f.pl. 6 lei. (II 31190)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1693) COMŞA, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, EMANOIL
13655. ~ *O vorbă către băncile noastre, însoţită de date statistice, [de] Emanoil Comşa, [1912?]. (VŞ, 6 (1913), nr. 5, mai, p. 200: Bibliogr.; Uni, 23(1913), nr. 49, mai 20, p. 8)

Nu exista imagini
  1694) COMŞA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, GHEORGHE
În colaborare:
13656. ~ Predici pentru toate Duminicele de preste an şi alte ocaziuni, de Dr. Gheorghe Comşa, diacon al catedralei din Sibiu, şi Gheorghe Maior, preot în Vingrad. Publicate cu autorizarea Preaveneratului Consistor arhidiecezan Nr. 6661/1918 Bis. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. Diecezane), 1918. (24,5 x 16). VIII, 329[-332] p. 15 cor. (II 460212)
Traduceri:
HARNAK, A. *Monahismul, idealurile şi istoria lui. Trad. de ~. Sibiiu, 1915.

Nu exista imagini
  1695) COMŞA, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, NICOLAE N.
13657. ~ Despre servituţile prediate în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Nicolae N. Comşa. Susţinută la... Aprilie 1891. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117326)

Nu exista imagini
  1696) COMŞA, SOFRON
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, SOFRON
13658. ~ Igiena în casa ţeranului. Un dialog între medicul plăşei şi consilierii comunali prelucrat şi întocmit pentru toţi cari tind la înaintarea ţăranului nostru, de Dr. Med. Sofron Comşa, Medic, al plăşei Oltu de Jos-Balta, judeţul Romanaţi. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1900. (22 x 14,5). 94 p. 2 lei. (II 63483)

Nu exista imagini
  1697) COMTE, AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
COMTE, AUGUSTE
13659. ~ Calendarul pozitivist, de Auguste Comte, Autorul sistemelor de filosofie şi de politică pozitive şi Întemeietorul Religiunii Umanităţii. Potrivit pe româneşte cu o introducere despre calendare în general şi despre cel pozitivist sau ştiinţific în special de Dr. P. Zosin. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913 Anul 125 al erei pozitive. (16,5 x 12). 32 p. 25 bani. (I 34437)
13660. ~ Discurs despre spiritul pozitiv, [de] Auguste Comte. Cu o prefaţă anume pentru această traducere de Emile Corra. Directorul Pozitivismului. Prezidentul Societăţii pozitiviste internaţionale. Traducere cu o intercalare a corespondenţei şi lămuririlor referitoare la prefaţă şi discurs şi o precuvîntare din ediţiunea Centenarului a discursului de Dr. P. Zosin. Iaşi, Edit. traducătorului (Tip. Progresul) 1913. Anul 125 al Erei moderne. (21,5 x 14). 163 p. 1,50 lei. (II 33801)

Nu exista imagini
  1698) Comuna din Paris
 • Opera
 • Imagini
Comuna din Paris
13661. • Comuna din Paris. Luptele proletariatului francez di dinaintea Comunei, de Dr. C. Racovski. Istoricul şi însemnătatea Comunei, de Dr. O. Călin. Martirii Comunei, de Dr. Ecat. Arbore. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. Cooperativă Poporul), 1913. (18,5 x 12). 51 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 41) (I 32445)

Nu exista imagini
  1699) Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei
 • Opera
 • Imagini
Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei
13662. • Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei de la No. 1-20 şi măsurile luate cu ocazia mobilizării pentru îndeplinirea idealului naţional al Românilor. Focşani, Edit. librăriei Alexandru N. Leon et Co., 1916. (19,5 x 13). 38 p. (Din Istoria Neamului) (I 205106)

Nu exista imagini
  1700) COMUNITATEA ISRAELITĂ DIN BRĂILA
 • Opera
 • Imagini
COMUNITATEA ISRAELITĂ DIN BRĂILA
13663. ~ Lacrimi Fierbinţi. Conţinând rugăciuni pentru odihna sufletului mult regretatului Paul Chatiner, Fost Preşedinte al Comunităţii Israelite din Brăila ţinute la Requiemul din ziua de 4 Nissan anul 5665 (27 Martie stil v. 1905) în Templul Choral din Brăila. Brăila (Tip. Artistica), [1905]. (16,5 x 11,5). [3], 8 f. (Comunitatea Israelită din Brăila) (I 6807)

Nu exista imagini