Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1681) Comoara Anecdotelor...
 • Opera
 • Imagini
Comoara Anecdotelor...
13608 • *Comóra Anecdotelor şi celor mai curiose întâmplări din lume. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 8) (Legea, cop. 2)

Nu exista imagini
  1682) Comoara neguţătorului de sclave
 • Opera
 • Imagini
Comoara neguţătorului de sclave
13609. • Comoara neguţătorului de sclave. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 16) (II 58462)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe copertă numai: "Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 16".

Nu exista imagini
  1683) COMOROŞAN, ALEXIU (1842-1881?)
 • Opera
 • Imagini
COMOROŞAN, ALEXIU (1842-1881?)
13610. ~ [Curs de Dogmatică generală, de Alexiu Comoroşan, profesor de teologie dogmatică la Facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi]. [Cernăuţi, 1880-84]. (32 x 22). 439 p. (Facultatea de teologie. Universitatea din Cernăuţi) (III 55390)
Curs litografiat. Autorul, identificat după ed. tipărită, postum, în 1887 de Prof. Dr. Em. Voiuţchi.
13611. ~ [Curs de Dogmatică specială de Alexiu Comoroşan, profesor de teologie dogmatică la Facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi]. [Cernăuţi, 1880-84]. (34 x 22). 567 p. (Facultatea de Teologie. Universitatea din Cernăuţ) (III 55391)
Curs litografiat. Autorul, identificat după ediţia tipărită, postum, în 1889 de Prof. Dr. Em. Voiuţchi.
13612. ~ Prelegeri academice din dogmatica ortodoxă. Partea generală de Alexiu Comoroşan, fost protopresviter şi profesor p.o. de teologia dogmatică la facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi, revăzute şi redactate cu binecuvântarea înalt Prea Sânţitului Archiepiscop şi Mitropolit D.D. Silvestru, de Prof. Dr. Emilian Voiuţchi. Cernăuţi, Edit. editorului (Tip. Archiépiscopale), 1887. (24,5 x 17,5). X , 454 p. (II 81299)
13613. ~ Idem. Partea specială de[...]. Cernăuţi, Edit. editorului (Tip. Archiepiscopală), 1889. (23 x 17). XII, 720 p. (II 164009)

Nu exista imagini
  1684) COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU DANUBE ET DE LA MER NOIRE ET DU PORT DE KUSTENDJÉ (LIMITÉE)
 • Opera
 • Imagini
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU DANUBE ET DE LA MER NOIRE ET DU PORT DE KUSTENDJÉ (LIMITÉE)
13614. ~ Concession du Chemin de Fer. Concession du port. 1. Septembre 1857. Convention 10 Octobre 1870. London (Printed by Vacher & Sons), 1878. (22 x 14). 22 p.,1 tab. (II 412105)

Nu exista imagini
  1685) COMPANIA FRANCO-DANUBIANĂ
 • Opera
 • Imagini
COMPANIA FRANCO-DANUBIANĂ
13614 bis ~ Navigaţiune cu vaporu pe Dunărea şi pe rîurile ce se varsă în ea. Constituată prin acte formale înaintea D-lui Ducloux, notariu în Parisu, şi modificate de Adunarea Generală a acţionariloră din 13 Iunie 1857. S.l., [1857]. (26,5 x 19,5). 6 p., 1 formular. (Compania franco-danubiană) (II 467449)
Cu alfabet de tranziţie şi latin.

Nu exista imagini
  1686) Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala
 • Opera
 • Imagini
Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala
13615. • Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala. Curs predat în anul 1909. Bucureşti (Tip. Rapid, Jean S. Kalber), 1909. (19 x 12,5). 176 p. (I 16659)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Regiile ortografice, glosar; Cunoştinţe din Codicele de Justiţie Militară; Marca ţărei, colori naţionale; Decoraţii şi medalii; Serviciul de jandarmerie la armată; Semnele arătătoare ale comandamentelor şi serviciurilor; însemnarea trupelor prin prescurtări; Noţiuni de medicină legală; Sistemul metric de măsuri şi greutăţi; Despre procese-verbale; Lege pentru organizarea armatei ; Din serviciul interior".

Nu exista imagini
  1687) COMPANIA SCHULTZ & SCHARBACH
 • Opera
 • Imagini
COMPANIA SCHULTZ & SCHARBACH
13616. ~ Memoriu asupra diferendului dintre Ministerul de Lucrări Publice şi Compania Schultz & Scharbach pentru esecutarea Canalului Sf. George din Giurgiu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23,5 x 16). 1 f., 63 p. (Compania Schultz & Scharbach) (II 82611)

Nu exista imagini
  1688) COMPAYRÉ, GABRIEL
 • Opera
 • Imagini
COMPAYRÉ, GABRIEL
13617. ~ Curs de Pedagogie teoretică şi practică, de Gabriel Compayre, Doctor în drept, profesor la scoalele normale superioare de institutori şi institutoare, membru al Consiliului superior de instrucţiune publică, laureat al institutului, deputat. Tradus de Matei Rădulescu, institutor diplomat, absolvent în litere. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1898]. (22 x 14). 2 f, III, p. 9-560. 2lei. (II 124269)
13618. ~ Herbart şi educaţia prin instrucţiune, [de] Gabriel Compayre. Traducere din limba franceză [pe copertă numai: traducere] de Const. Damianovici, Licenţiat în Litere. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15,5 x 10,5). 165 p., 1 f. catalog. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 537-538) (I 21608)
13619. ~ Pestalozzi şi Educaţiunea elementară, [de] Gabriel Compayré. Traducere de Teodor Popovici. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11,5). 160 p. (Biblioteca pentru toţi, 768-769) (I 29596).
La p. 146-160: Catalogul Bibliotecii pentru toţi. Pentru an vezi: şi: Luc, 12(1913), nr. 3, p. 112: Bibliogr. ; Drap, 13(1913), nr. 8, ian. 17/30, p. 3: Bibliogr.

Nu exista imagini
  1689) Complotul Anarchist
 • Opera
 • Imagini
Complotul Anarchist
13620. • Complotul Anarchist. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1908]. (30,5 x 22,5). 32 p. 20 bani. (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului, otrăvei, revolverului şi dinamitei. Bandiţii Americei, nr. 3) (III 9843)
Cuprinde şi începutul lucrării: "Un bolnav Periculos", care formează nr. următor al colecţiei (nr. 4). Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1690) COMŞA, DIMITRIE (1846-1931)
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, DIMITRIE (1846-1931)
13621. ~ Pomăritul întocmit cu deosebită privire la grădina şcolară, de D. Comşa. Cu numerose ilustraţiuni intercalate în tecst. Sibiiu, Edit. Autorului (Tip. J. Drotleff & Comp.), 1877. (22 x 1,5). 1 f., VIII, 1 f., 198[-200] p. cu il. (II 116897)
13622. ~ Prăsirea pomilor de D. Comşa, Membru în comitetul central al Reuniunii Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1890. (22 x 15). 16 p. 12 cr. (BCU-C1N 63225)
13623. ~ Idem, de D. Comşa, President al Reuniunei Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului. Ed. II. Sibiiu, Edit. Reuniunei Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului (Tipografia), 1900. (22,5 x 15). 16 p. 24 bani. (Biblioteca Reuniunei Române de agricultură din Comit. Sibiiului, nr. 3) (BCU-ClN 105435)
În colaborare:
POPESCU, SI.şi ~. Din actele sinodului protopresbiteral al Sibiiului ţinut la 28 Februarie 1884. Sibiiu, 1884.

Nu exista imagini
  1691) COMŞA, DIMITRIE N. (1868-1919)
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, DIMITRIE N. (1868-1919)
13624. ~ Acţiunea civilă pentru constatarea falsului, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Facultatea din Paris, profesor la Scoală Superioară de Ştiinţe de Stat, advocat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (22 x 15,5). 27 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", No. 37 din 1907) (II 9882)
13625. ~ Agricultura şi industria naţională, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, advocat, profesor de economia politică la Şcoala superioară de ştiinţe de stat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16). 29 p., 1 f. (II 117325)
13626. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (15,5 x 10). 51 p. (I 116445)
13627. ~ Anarchismul, [de] Dumitru N. Comşa, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (22,5 x X16,5). 10 p. (Extras din Revista de drept şi sociologie. Anul IV, vol. II, nr. 8) (II 117241)
13628. ~ Articolul 7 § 5 şi Art. 9 din Constituţiune. Articolul 19 Cod civil, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Advocat, Profesor de economie politică la şcoala superioară de ştiinţe de Stat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23 x 16). 28 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 32 din 1903) (II 117130)
13629. ~ Bogăţiile şi nevoile economice. O lecţie făcută la Facultatea de drept din Bucuresci, de Dumitru N. Comşa, Doctor în Drept de la Paris, Advocat. Bucuresci (Lito-Tip. Ioan S. Codreanu), 1899. (23 x 15,5). 28 p. (II 117150)
13630. ~ Căuşele progresului social şi criteriul intervenţionismului, de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16,5). 1 f., 26 p. (II 117370)
13631. ~ Câte-va cuvinte asupra persoanelor morale, [de] Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Profesor la Şcoala superioară de sciinţe de Stat, Advocat şi Director la Banca Naţională. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (22,5 x 15,5). 32 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 4 şi 5 din 1907) (II 5433)
13632. ~ Câteva mijloace economice pentru îmbunătăţirea Soartei Ţăranului, de Dumitru N. Comşa, profesor de economie naţională la Şcoala superioară de ştiinţe de stat, director la Banca Naţională a României, advocat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1907. (23 x 15,5). 44 p. 1 leu. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", No. 40 şi 41 din 1907 [pe copertă: Extras din ziarul "Curierul judiciar", No. 40, 41 şi 42 din 1907]) (II 9940)
13633. ~ Câteva observaţiuni asupra României juridice, economice şi politice în 1914, [de] Dumitru N. Comşa. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1915. (23,5 x 16). 24 p. 1 leu. (II 44542)
Cuprinde: "Casa rurală. Încurajarea industriei naţionale. Samsarlâcul. Situaţia grea economică din 1914. Biletele de Bancă de 5 lei. Plăţile în streinătate şi cursul schimbului. Oprirea exportului. Garantarea produselor din magaziile particulare şi avansurile făcute de Banca Naţională, înlocuirea stocului metalic cu trate asupra streinătăţii. Legea măsurilor excepţionale. Moratoriul extern şi cel intern în favoarea mobilizaţilor. Ajutorul familiilor mobilizaţilor. Fixarea maximului preţurilor obiectelor de prima necesitate. Nouile impozite. Critica legii măsurilor excepţionale şi proectul nostru pentru fixarea maximului obiectelor de prima necesitate. Stabilirea unui impozit general pe venit degresiv complimentar, în vederea războiului. Războiul pentru unitatea politică a Românilor".
13634. ~ Contenţiosul Administrativ, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23 x 15,5). 46[-48] p. (II 65770)
13635. ~ Idem. Art. 130 din Constituliune. Răspuns D-lui Alexander, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept de la Facultatea din Paris, advocat al Statului. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (23 x 15,5). 18 p. (II 117335)
13636. ~ De la nécessité de Vintervention de l’Etat en matière économique (La sélection artificielle, cause de l’évolution sociale), par Démetre N. Comşa, Docteur en droit. Paris, A. Pédone, Editeur-Libraire de la Cour d’Appel et de l’ordre des avocats (Laval, Imprimerie E. Janin), 1896. (27 x 18). 2 f., 168 p. (II 83916)
Tip., la p. 168. Menţionată ca teză în: Rally I, p. 75.
13637. ~ Diferite publicaţiuni de Sociologie, Economie Politică, Finanţe şi Drept de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Profesor de economie politică la Scoală superioară de sciinţe de Stat din Bucureşti, Director la Banca Naţională. Advocat. [Bucureşti, 1904?]. (22,5 x 15). 317 f. (pag. dif.) (II 412303) Lucrările cuprinse în această culegere au apărut şi separat între anii 1896-1904.
13638. ~ Discurs rostit la Congresul Agrar în ziua de 7 Martie 1904 [de] D.N. Comşa. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (15,5 x 10). 63 p. (Extras din Revista Agrarul) (I 116446)
13639. ~ Fundamentul dreptului de proprietate de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept de la Paris, Advocat. Ploesci (Tip. fabricei Progresul), 1899. (22,5 x 15). 42 p. 1 leu. (II 65706)
13640. ~ Impositul global pe venit şi impositul complimentar de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Avocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (23 x 16). 14 p. (Extras din: Revista de Drept şi Sociologie Anul III, Vol. II, nr. 7) (II 117046)
13641. ~ În chestiunea legei pentru suprimarea taxei de licenţă. Discursul D-lui, Deputat D. N. Comşa rostit în şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 Martie 1913. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (24 x 16,5). 7 p. (II 33246)
Descriere după copertă.
13642. ~ Un nou proiect de Casă rurală, de Dimitrie N. Comşa, proprietar rural, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24 x 16). 11 p. (Extras din "Revista de drept şi sociologie", Anul III, vol. II) (II 117328)
13643. ~ Patriotismul, [de] Dumitru N. Comşa. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (24 x 16,5). 22 p. (II 41454)
13644. ~ Politica Agrară, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept din Paris, advocat. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16,5). 24 p. (Biblioteca Societatei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa nr. 7) (Supliment gratuit la Revista "Agrarul") (II 117242)
13645. ~ Politica agrară şi politica vamală. Câte-va cuvinte asupra politicei noastre vamale de la 1875 până astă-zi şi asupra viitoarei noastre politici vamale de Dumitru N. Comşa, Doctor în drept din Paris, Advocat, Membru al Societatei agrare a marilor proprietari din România. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23,5 x 16). 77 p., 1 f. tab. 1,50 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 6, 8 şi 10 din 1903) (II 117131)
13646. ~ O repartiţie a impositelor mai dreaptă, [de] Dumitru N. Comşa, Doctor în Drept din Paris, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (22 x 14,5). 20 p. (Extras din "Revista de Drept şi Sociologie", Anul IV, vol. II, nr. 8) (II 507513)
Lipsă coperta.
13647. ~ Schimbarea politicei externe a României, [de] Dumitru N. Comşa, deputat. Reforme interne (Discurs pronunţat în şedinţele Camerei deputaţilor dela 16 şi 17 Decemvrie 1913). Politica externă a României dela Octomvrie 1912 până la Ianuarie 1914. O politică independentă. Relaţiile politice dintre România şi Austro-Ungaria. Legătura între aceste relaţiuni şi situaţia românilor din Austro-Ungaria. Reforme interne. Expropierea marilor proprietăţi rurale pentru împroprietărirea ţăranilor. Reforma morală. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (20 x 13). 40 p. (I 35621)
13648. ~ Scrieri de drept, economie politică, finanţe şi sociologie, [de] Dumitru N. Comşa. Vol. I: Scrieri de drept. Partea I. Drept public-Constituţional-Administrativ. Principiul separaţiunei puterilor. Contenciosul administrativ. Contenciosul administrativ faţă de art. 130 din Constituţie. Art. 7 § 8 din Constituţiune. Tribunalele şi Curţile sunt datoare să nu aplice o lege neconstituţională. Persoanele morale. Proectul de lege din 1904 pentru regularea şi consolidarea dreptului concensionarilor de a exploata petrolul şi ozocherita pe proprietăţile particulare. Dacă funcţionarii cu retribuţiune supusă la reţineri, puteau obţine pensie în virtutea legii din 10 Mai 1890, când nu se dovedea că în fapt, reţinerile s-au efectuat. Proprietatea minelor în legislaţia Română. Carierele din Dobrogea sunt proprietatea statului. Ed. II. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Judiciar, 1913. (23 x 15). 1 f., IX, 393 p. 8 lei. (II 112987)
Anunţă un vol. II. "Economie politică şi naţională, finanţe, sociologie".
13649. ~ Societăţile Cooperative, de Dumitru N. Comşa, doctor în drept dela Paris, Advocat, profesor de economie politică la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Ed. II. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 16,5). 2 f., 56, 31 p. 2 lei. (II 1610)
Cuprinde şi: "Proiect de lege asupra societăţilor cooperative" (p. 1-31), alcătuit de o comisie din care făcea parte şi D. Comşa, text la care autorul face dese referiri.
13650. ~ Tribunalele şi Curţile sunt datoare să nu aplice o lege neconstituţională. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1912. (22,5 x 15,5). 51 p. 2 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 4 şi 5/1912) (II 26103)
13651. ~ Les tribunaux et les cours sont obligés de ne pas appliquer une loi inconstitutionnelle [par] D. N. Comsha. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 35 p. (Extrait du Curierul Judiciar Nos. 4 et 5 des 15/28 et 19 Janvier (1 Février) 1912) (II 33573)
13652. ~ Viitoarea politică vamală a României. [Pe copertă: Cu o mică analisă a proiectului de tarif vamal] de D. [pe copertă: Dumitru] N. Comşa, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Advocat, Profesor de Economie politică la Şcoala superioară de ştiinţe de Stat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23,5x 16). 84 p. (II 1492)
În colaborare:
GRĂDIŞTEANU, P. şi ~. Cestiunea obligativităţii uniformei pentru advocaţi. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1692) COMŞA, ECATERINA S.
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, ECATERINA S.
13653. ~ Buna menajeră sau Carte de bucate. Cea mai practică şi mai bogată dintre tóte cărţile de bucate scrise pînă astăzi în limba română. 182 ilustraţiuni în text, 1111 reţete pentru diferite: supe, ciorbe, aspicuri, mîncări, fripturi, galantine, budinci, prăjituri, creme, gelatine, îngheţate, compoturi, dulceţuri, conserve etc., lucrată de Ecaterina Dr. S. Comşa, Absolventă a Institutului Damen-Stift din Viena. Craiova (Tip. şi Leg. de cărţi N. I. Macavei), 1902. (23,5 x 16). 3 f., XXVIII, 452 p., 6 f. pl. (II 117327)
13654. ~ Idem. 188 ilustraţiuni în text, 1212 reţete pentru diferite [...]. Lucrată, perfecţionată şi mărită, de Ecaterina Dr. S. Comşa, absolventă a institutului Damen-Stift din Viena. Ed. II. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), [1913]. (24,5 x 16,5). 2 f., 512 p. cu il., 6 f.pl. 6 lei. (II 31190)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1693) COMŞA, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, EMANOIL
13655. ~ *O vorbă către băncile noastre, însoţită de date statistice, [de] Emanoil Comşa, [1912?]. (VŞ, 6 (1913), nr. 5, mai, p. 200: Bibliogr.; Uni, 23(1913), nr. 49, mai 20, p. 8)

Nu exista imagini
  1694) COMŞA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, GHEORGHE
În colaborare:
13656. ~ Predici pentru toate Duminicele de preste an şi alte ocaziuni, de Dr. Gheorghe Comşa, diacon al catedralei din Sibiu, şi Gheorghe Maior, preot în Vingrad. Publicate cu autorizarea Preaveneratului Consistor arhidiecezan Nr. 6661/1918 Bis. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. Diecezane), 1918. (24,5 x 16). VIII, 329[-332] p. 15 cor. (II 460212)
Traduceri:
HARNAK, A. *Monahismul, idealurile şi istoria lui. Trad. de ~. Sibiiu, 1915.

Nu exista imagini
  1695) COMŞA, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, NICOLAE N.
13657. ~ Despre servituţile prediate în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Nicolae N. Comşa. Susţinută la... Aprilie 1891. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117326)

Nu exista imagini
  1696) COMŞA, SOFRON
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, SOFRON
13658. ~ Igiena în casa ţeranului. Un dialog între medicul plăşei şi consilierii comunali prelucrat şi întocmit pentru toţi cari tind la înaintarea ţăranului nostru, de Dr. Med. Sofron Comşa, Medic, al plăşei Oltu de Jos-Balta, judeţul Romanaţi. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1900. (22 x 14,5). 94 p. 2 lei. (II 63483)

Nu exista imagini
  1697) COMTE, AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
COMTE, AUGUSTE
13659. ~ Calendarul pozitivist, de Auguste Comte, Autorul sistemelor de filosofie şi de politică pozitive şi Întemeietorul Religiunii Umanităţii. Potrivit pe româneşte cu o introducere despre calendare în general şi despre cel pozitivist sau ştiinţific în special de Dr. P. Zosin. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913 Anul 125 al erei pozitive. (16,5 x 12). 32 p. 25 bani. (I 34437)
13660. ~ Discurs despre spiritul pozitiv, [de] Auguste Comte. Cu o prefaţă anume pentru această traducere de Emile Corra. Directorul Pozitivismului. Prezidentul Societăţii pozitiviste internaţionale. Traducere cu o intercalare a corespondenţei şi lămuririlor referitoare la prefaţă şi discurs şi o precuvîntare din ediţiunea Centenarului a discursului de Dr. P. Zosin. Iaşi, Edit. traducătorului (Tip. Progresul) 1913. Anul 125 al Erei moderne. (21,5 x 14). 163 p. 1,50 lei. (II 33801)

Nu exista imagini
  1698) Comuna din Paris
 • Opera
 • Imagini
Comuna din Paris
13661. • Comuna din Paris. Luptele proletariatului francez di dinaintea Comunei, de Dr. C. Racovski. Istoricul şi însemnătatea Comunei, de Dr. O. Călin. Martirii Comunei, de Dr. Ecat. Arbore. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. Cooperativă Poporul), 1913. (18,5 x 12). 51 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 41) (I 32445)

Nu exista imagini
  1699) Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei
 • Opera
 • Imagini
Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei
13662. • Comunicatele oficiale date de Marele Cartier General al Armatei de la No. 1-20 şi măsurile luate cu ocazia mobilizării pentru îndeplinirea idealului naţional al Românilor. Focşani, Edit. librăriei Alexandru N. Leon et Co., 1916. (19,5 x 13). 38 p. (Din Istoria Neamului) (I 205106)

Nu exista imagini
  1700) COMUNITATEA ISRAELITĂ DIN BRĂILA
 • Opera
 • Imagini
COMUNITATEA ISRAELITĂ DIN BRĂILA
13663. ~ Lacrimi Fierbinţi. Conţinând rugăciuni pentru odihna sufletului mult regretatului Paul Chatiner, Fost Preşedinte al Comunităţii Israelite din Brăila ţinute la Requiemul din ziua de 4 Nissan anul 5665 (27 Martie stil v. 1905) în Templul Choral din Brăila. Brăila (Tip. Artistica), [1905]. (16,5 x 11,5). [3], 8 f. (Comunitatea Israelită din Brăila) (I 6807)

Nu exista imagini
  1701) Comunitatea Românească din oraşul Coritza
 • Opera
 • Imagini
Comunitatea Românească din oraşul Coritza
13664. • Comunitatea Românească din oraşul Coritza. Vilaetul Monastir (Macedonia). [Istoric]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1912. (18,5 x 12). 120 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca ziarului Peninsula Balcanică) (I 28705)
Pe cop. 4, menţiunea: "Broşura se vinde cu 1 leu bucata în folosul Bisericei Româneşti din Coritza (Macedonia)". Cuprinde şi (v. prefaţa, p. 6): "Statutul Soc. Dişteptarea din Coritza - înfiinţată la 1886 - precum şi ale Societăţii Fârşirotul din New-York [...] şi Statutele Soc. de Cultură Macedo-Română". De asemenea, un mic istoric al Comunităţii din perioada 1879-1911.

Nu exista imagini
  1702) CONACHI, COSTACHE (1777?-1849)
 • Opera
 • Imagini
CONACHI, COSTACHE (1777?-1849)
13665. ~ Poesii. Alcătuiri şi Tălmăciri, de Logofătul C. Conachi. [Tipărite prin îngrijirea fiicei sale, Princesa Caterina Konaki Vogoride, sub privegherea d-lui Neculai Ionescu, profesor]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1856. (22,5 x 14,5). 4 f., 291 p., 1 f. portr. (II 103546)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru editori, vezi: ed. II a acestor Poesii, Iaşi 1888, p. 3.
13666. ~ Idem. Partea I-II. [Ed. II îngrijită de M. Pompiliu]. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), [1888]. (18.5 x 13). 1 f., 96, 144 p. (I); 1 f., p. 145-363 (II) (I 233983)
Editorul, la p. 4, tip. pe v. p. de titlu. Pentru an, vezi: Diaconovich I, p. 899. Partea I conţine şi: "Schiţe din viaţa şi familia Logofătului Konaki", de Vogoride-Konaki, la p. 5-96. Diferă de următoarea prin copertă şi p. de titlu. Pentru an, vezi şi: BR, 10(1888), nr. 2, febr., p. 24.
13667. ~ Idem. [Cu schiţe din viaţa şi familia Logofătului Konaki, de Emanuil Vogoride Konaki, p. 1-96. Tipărită sub privigherea D-lui M. Pompiliu...]. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1887 [pe copertă: 1888]. (18 x 12). 96, 363 p. (I 122241)
Pentru editor (M. Pompiliu) vezi: p. 4. Acest exemplar face parte din seria de 60 exemplare numerotate, de lux.
13668. ~ *Idem. vol. I şi II. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [1893]. (Colecţiunea Şaraga, nr. 5 şi 6). (Lumin, 14(1893), nr. 25, apr. 19(7), p. 3: Bibliogr.; Massoff, p. 57)
13669. ~ Testamentul şi pomelnicul marelui logofăt C. Conachi, de Gh. T. Kirileanu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (24,5 x 16). 16 p. (Publicat întîi în Convorbiri Literare, nr. 12, 1908) (II 12786)
Traduceri:
COTTIN, M, R,. Matilda. Trad. de ~ ş.a. Iaşi, 1844.
Vezi de asemenea:
• Colecţiune de poesii vechi. Bucureşti, 1878.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Dichtungen. Bonn, 1884 ; 1889.

Nu exista imagini
  1703) CONACHI-VOGORIDE, CATERINA
 • Opera
 • Imagini
CONACHI-VOGORIDE, CATERINA
Editări de texte:
CONACHI, C. Poesii. Ed. de ~. Iaşii, 1856.

Nu exista imagini
  1704) Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi
 • Opera
 • Imagini
Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi
13670. • Conăcării, ovaţii şi cântece de la nunţi. Ed. II. Folticeni (Tip. J. Bendit), 1915. (15 x 9). 62[-64] p. 15 bani. (Cercul Deşteptarea sătenilor, nr. 6) (I 47777)
Cu prefaţă: "O vorbă pentru cetitori" semnată "S.". În sumar, menţiunea: "Ac. conăcării... sînt luate din următoarele izvoare: A. Gorovei, Gh. T. Kirileanu, rev. Ion Creangă, Şezătoarea, Eliza D. Mustea". Nu menţionează când a apărut ed. I.

Nu exista imagini
  1705) Concert Popovici-Dima
 • Opera
 • Imagini
Concert Popovici-Dima
13671. • Concert Popovici-Dima Ianuarie 1902. Braşov. (Tip. A. Mureşianu), 1902. (18 x 13,5). 30[-32] p. (I 37880)
Cuprinde textele melodiilor din concert (Muzica de F. Mendelsohn, Schubert, Wagner, C. Löwe, G. Dima, H. Wolf, Schumann, Ceaikowski, Brahms, Ştefănescu, pe versuri de Claudius, Rückert, R. Wagner, V. Alecsandri, Th. Fontane, M. Eminescu, Carmen Sylva, H. Heine, A. Tolstoi, H. Benson etc. în trad. Mariei Baiulescu şi a Mariei Cunţan). Tip., la p. 32.

Nu exista imagini
  1706) Concesiunea Bancii Moldovei...
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea Bancii Moldovei...
13672. • Concesiunea Bancei Moldovei întărită prin hrisovul I.S. Principelui Domnitoru Grigorie Alexandru Ghica V.V. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1866. (21,5 x 15). 23 p. (II 572479)
Text paralel în l. rom. şi fr. Semnat: Grigorie A. Ghica V.V.; Contrasemnat vel Vist. P. Mavroeni. Secţia II din Departamentul de Finance, No. 582. Tip., la p. 24.

Nu exista imagini
  1707) Concesiunea căilor ferate
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea căilor ferate
• Concesiunea căilor ferate. Vezi şi MINISTERUL Agriculturei, Comerţului şi Lucrărilor Publice ; MINISTERUL Comerciului, Agriculturei şi Lucrărilor Publice.

Nu exista imagini
  1708) Concesiunea construirii liniei ferate de interes local Craiova-Gruia
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea construirii liniei ferate de interes local Craiova-Gruia
13673 • Concesiunea construirei liniei ferate de interes local Craiova-Gruia votată de Consiliul General al Judeţului Doljiu în şedinţa de la 17 Octombrie 1905. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1905]. (23 x 15,5). 22 p. (II 15867)

Nu exista imagini
  1709) Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului
 • Opera
 • Imagini
Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului
13674. • Concesiunea căilor ferate de pe Valea Siretului. Concession des chimins de fer de la Vallee de Sereth. Iassi (Tipografia Buciumului Românu), 1865. (28,5 x 23,5). VII-56 p. (III 465029)
Descriere după copertă. Text paralel în 1. română şi franceză.

Nu exista imagini
  1710) Concordance des articles des Conventions
 • Opera
 • Imagini
Concordance des articles des Conventions
• Concordance des articles des Conventions. Vezi: MINISTERUL Afacerilor Străine.

Nu exista imagini
  1711) Concordance des articles des Conventions de commerce de la Roumanie
 • Opera
 • Imagini
Concordance des articles des Conventions de commerce de la Roumanie
13675. • Concordance des articles des Conventions de commerce de la Roumanie. (Novembre 1886). S.l, [1887]. (55,5 x 41,5). [15] f. (V 246589)

Nu exista imagini
  1712) Concursul pentru Catedra de Filosofie
 • Opera
 • Imagini
Concursul pentru Catedra de Filosofie
13676. • Concursul pentru Catedra de Filosofie de la Externatul secundar de fete din Iaşi. De la 20 Octomvrie 1885. între concurenţii Dl. Teodor Speranţă şi D-rele Conta şi Strătilescu. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Associaţi), 1885. (23 x 15). 22 p. (II 385043)

Nu exista imagini
  1713) CONDA, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CONDA, PETRU
13677. ~ Drepturile şi datorinţele înveţătorilor confesionali români. Pe basa Legilor şi Ordinaţiunilor ministeriale, a Regulamentelor scolastice confesionale şi hotărîrilor curiale şi judiţiare remase în vigoare. De Petru Conda, învăţător. Sibiiu (Tiparul şi edit. lui W. Kraft), 1901. (20,5 x 13). 4 f., 174 p., 1 f. (II 134380)

Nu exista imagini
  1714) Condamnarea şi alungarea iesuiţilor
 • Opera
 • Imagini
Condamnarea şi alungarea iesuiţilor
13678. • Condamnarea şi alungarea iesuiţilor în diferite epoce de prin tóte ţerile Europei. Traducţiune din Diderot, Voltaire şi Victor Hugo. Bucuresci Typ. Minerva), 1885. (20 x 14). 40 p. 50 bani. (I 174740)
Cuprinde fragmente din: Diderot, "Iisus la Vatican", "Poesie" de Victor Hugo, fragm. din Voltaire(?).

Nu exista imagini
  1715) Condamnatul la galeră...
 • Opera
 • Imagini
Condamnatul la galeră...
13679. • Condamnatul la galeră sau Noaptea sângeroasă din Veneţia. Bucureşti, Edit. Amicul Culturei (Tip. Codreanu), [1897]. (24,5 x 16,5).1488 p. 10 bani fasc. (II 506658)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 1489 şi urm.).

Nu exista imagini
  1716) Condamnatul la ocnă
 • Opera
 • Imagini
Condamnatul la ocnă
13680. • [Condamnatul la ocnă]. [Fasc. 1-166]. S.l, [190?]. (22 x 15,5). 1760 p., p. 1771-2658, VIII p., cu il. (II 76355)

Nu exista imagini
  1717) CONDEESCU, IOAN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDEESCU, IOAN (1874-?)
13681. ~ Cunoştinţe necesare jandarmilor rurali în campanie, [de] Locotenent-Colonel Condeescu Ioan, Directorul Şcoalei Jandarmilor Rurali. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (16 x 10). 77 p., 3 tab. 1,50 lei. (I 156198)

Nu exista imagini
  1718) CONDEESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONDEESCU, IOAN I.
13682. ~ Codice penal român, anotat şi esplicat, de Ioan I. Condeescu. Bucureşti (Tip. Ştefan Mihalescu), 1883. (23,5 x 15,5). 273[-276] p. (II 263304)

Nu exista imagini
  1719) CONDEESCU, NECULAI (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDEESCU, NECULAI (1871-?)
În colaborare:
13683. ~ Note asupra tunului cu tragere repede Md 1904, de Maiorul Condeescu Neculai şi Căpitanul Batâr Neculai. Brăila (Antâia Tipo-lit. P. M. Pestemalgioglu), 1910. (23 x 15,5). 87[-90] p. (II 22610)

Nu exista imagini
  1720) CONDEESCU, SOFIA
 • Opera
 • Imagini
CONDEESCU, SOFIA
13684. ~ Gramatica limbei germane. Etimologia cu observaţiuni sintactice pentru usul claselor secundare de Sophia Condeescu, Profesoră de limba germană la şcola normală de institutore din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co., 1893. (21,5 x 14). IX, 446 p., 8 p. errata. 3,50 lei. (II 412119)

Nu exista imagini