Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1681) Comoara Anecdotelor...
 • Opera
 • Imagini
Comoara Anecdotelor...
13608 • *Comóra Anecdotelor şi celor mai curiose întâmplări din lume. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 8) (Legea, cop. 2)

Nu exista imagini
  1682) Comoara neguţătorului de sclave
 • Opera
 • Imagini
Comoara neguţătorului de sclave
13609. • Comoara neguţătorului de sclave. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 16) (II 58462)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe copertă numai: "Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 16".

Nu exista imagini
  1683) COMOROŞAN, ALEXIU (1842-1881?)
 • Opera
 • Imagini
COMOROŞAN, ALEXIU (1842-1881?)
13610. ~ [Curs de Dogmatică generală, de Alexiu Comoroşan, profesor de teologie dogmatică la Facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi]. [Cernăuţi, 1880-84]. (32 x 22). 439 p. (Facultatea de teologie. Universitatea din Cernăuţi) (III 55390)
Curs litografiat. Autorul, identificat după ed. tipărită, postum, în 1887 de Prof. Dr. Em. Voiuţchi.
13611. ~ [Curs de Dogmatică specială de Alexiu Comoroşan, profesor de teologie dogmatică la Facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi]. [Cernăuţi, 1880-84]. (34 x 22). 567 p. (Facultatea de Teologie. Universitatea din Cernăuţ) (III 55391)
Curs litografiat. Autorul, identificat după ediţia tipărită, postum, în 1889 de Prof. Dr. Em. Voiuţchi.
13612. ~ Prelegeri academice din dogmatica ortodoxă. Partea generală de Alexiu Comoroşan, fost protopresviter şi profesor p.o. de teologia dogmatică la facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi, revăzute şi redactate cu binecuvântarea înalt Prea Sânţitului Archiepiscop şi Mitropolit D.D. Silvestru, de Prof. Dr. Emilian Voiuţchi. Cernăuţi, Edit. editorului (Tip. Archiépiscopale), 1887. (24,5 x 17,5). X , 454 p. (II 81299)
13613. ~ Idem. Partea specială de[...]. Cernăuţi, Edit. editorului (Tip. Archiepiscopală), 1889. (23 x 17). XII, 720 p. (II 164009)

Nu exista imagini
  1684) COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU DANUBE ET DE LA MER NOIRE ET DU PORT DE KUSTENDJÉ (LIMITÉE)
 • Opera
 • Imagini
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU DANUBE ET DE LA MER NOIRE ET DU PORT DE KUSTENDJÉ (LIMITÉE)
13614. ~ Concession du Chemin de Fer. Concession du port. 1. Septembre 1857. Convention 10 Octobre 1870. London (Printed by Vacher & Sons), 1878. (22 x 14). 22 p.,1 tab. (II 412105)

Nu exista imagini
  1685) COMPANIA FRANCO-DANUBIANĂ
 • Opera
 • Imagini
COMPANIA FRANCO-DANUBIANĂ
13614 bis ~ Navigaţiune cu vaporu pe Dunărea şi pe rîurile ce se varsă în ea. Constituată prin acte formale înaintea D-lui Ducloux, notariu în Parisu, şi modificate de Adunarea Generală a acţionariloră din 13 Iunie 1857. S.l., [1857]. (26,5 x 19,5). 6 p., 1 formular. (Compania franco-danubiană) (II 467449)
Cu alfabet de tranziţie şi latin.

Nu exista imagini
  1686) Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala
 • Opera
 • Imagini
Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala
13615. • Compania Mobilă de Jandarmi Rurali - Şcoala. Curs predat în anul 1909. Bucureşti (Tip. Rapid, Jean S. Kalber), 1909. (19 x 12,5). 176 p. (I 16659)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Regiile ortografice, glosar; Cunoştinţe din Codicele de Justiţie Militară; Marca ţărei, colori naţionale; Decoraţii şi medalii; Serviciul de jandarmerie la armată; Semnele arătătoare ale comandamentelor şi serviciurilor; însemnarea trupelor prin prescurtări; Noţiuni de medicină legală; Sistemul metric de măsuri şi greutăţi; Despre procese-verbale; Lege pentru organizarea armatei ; Din serviciul interior".

Nu exista imagini
  1687) COMPANIA SCHULTZ & SCHARBACH
 • Opera
 • Imagini
COMPANIA SCHULTZ & SCHARBACH
13616. ~ Memoriu asupra diferendului dintre Ministerul de Lucrări Publice şi Compania Schultz & Scharbach pentru esecutarea Canalului Sf. George din Giurgiu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23,5 x 16). 1 f., 63 p. (Compania Schultz & Scharbach) (II 82611)

Nu exista imagini
  1688) COMPAYRÉ, GABRIEL
 • Opera
 • Imagini
COMPAYRÉ, GABRIEL
13617. ~ Curs de Pedagogie teoretică şi practică, de Gabriel Compayre, Doctor în drept, profesor la scoalele normale superioare de institutori şi institutoare, membru al Consiliului superior de instrucţiune publică, laureat al institutului, deputat. Tradus de Matei Rădulescu, institutor diplomat, absolvent în litere. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1898]. (22 x 14). 2 f, III, p. 9-560. 2lei. (II 124269)
13618. ~ Herbart şi educaţia prin instrucţiune, [de] Gabriel Compayre. Traducere din limba franceză [pe copertă numai: traducere] de Const. Damianovici, Licenţiat în Litere. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15,5 x 10,5). 165 p., 1 f. catalog. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 537-538) (I 21608)
13619. ~ Pestalozzi şi Educaţiunea elementară, [de] Gabriel Compayré. Traducere de Teodor Popovici. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11,5). 160 p. (Biblioteca pentru toţi, 768-769) (I 29596).
La p. 146-160: Catalogul Bibliotecii pentru toţi. Pentru an vezi: şi: Luc, 12(1913), nr. 3, p. 112: Bibliogr. ; Drap, 13(1913), nr. 8, ian. 17/30, p. 3: Bibliogr.

Nu exista imagini
  1689) Complotul Anarchist
 • Opera
 • Imagini
Complotul Anarchist
13620. • Complotul Anarchist. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1908]. (30,5 x 22,5). 32 p. 20 bani. (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului, otrăvei, revolverului şi dinamitei. Bandiţii Americei, nr. 3) (III 9843)
Cuprinde şi începutul lucrării: "Un bolnav Periculos", care formează nr. următor al colecţiei (nr. 4). Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1690) COMŞA, DIMITRIE (1846-1931)
 • Opera
 • Imagini
COMŞA, DIMITRIE (1846-1931)
13621. ~ Pomăritul întocmit cu deosebită privire la grădina şcolară, de D. Comşa. Cu numerose ilustraţiuni intercalate în tecst. Sibiiu, Edit. Autorului (Tip. J. Drotleff & Comp.), 1877. (22 x 1,5). 1 f., VIII, 1 f., 198[-200] p. cu il. (II 116897)
13622. ~ Prăsirea pomilor de D. Comşa, Membru în comitetul central al Reuniunii Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1890. (22 x 15). 16 p. 12 cr. (BCU-C1N 63225)
13623. ~ Idem, de D. Comşa, President al Reuniunei Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului. Ed. II. Sibiiu, Edit. Reuniunei Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului (Tipografia), 1900. (22,5 x 15). 16 p. 24 bani. (Biblioteca Reuniunei Române de agricultură din Comit. Sibiiului, nr. 3) (BCU-ClN 105435)
În colaborare:
POPESCU, SI.şi ~. Din actele sinodului protopresbiteral al Sibiiului ţinut la 28 Februarie 1884. Sibiiu, 1884.

Nu exista imagini