Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1671) COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII
 • Opera
 • Imagini
COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII
Vezi: COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE

Nu exista imagini
  1672) COMITĂ, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
COMITĂ, ŞTEFAN
Vezi:
LESVIODACS, AL. Istorie bisericească. Prescurt. de ~. Bucureşti, 1845.

Nu exista imagini
  1673) COMITÉ NATIONAL DES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE
 • Opera
 • Imagini
COMITÉ NATIONAL DES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE
Vezi:
• L’acte de constitution du Comité National... Paris, 1918.

Nu exista imagini
  1674) COMITETUL CENTRAL AL LIGII
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL CENTRAL AL LIGII
Vezi: LIGA PENTRU UNITATEA CULTURALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR

Nu exista imagini
  1675) COMITETUL CENTRAL AL UNIRII DIN BUCUREŞTI.
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL CENTRAL AL UNIRII DIN BUCUREŞTI.
13587. ~ Desluşiri asupra articoleloru coprinse în Înaltulu Firmanu pentru întocmirea Divanului Ad-hoc, de Comitetul centrală alu Unirei din Bucureşti. [Bucureşti, 1857]. (19 x 13). 13 p. gratis. (I 107648)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru an, vezi: şi: Iarcu, p. 79.

Nu exista imagini
  1676) COMITETUL SANITAR DIN PRINCIPATUL ROMÂN
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL SANITAR DIN PRINCIPATUL ROMÂN
13588. ~ Proect pentru întocmirea Taxii vînzări Medicamentelor de către Spiţeri-aflaţi în Principatul Ţării Româneşti, şi alte rîndueli privitoare lâ dînşii. Anul 1858. [întocmit de] Comitetul Sanitar din Principatul Romanii. Bucuresti (Tip. lui Ferdinand Om), 1859. (22 x 14,5). 59 p. (II 412280)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul, cu caractere latine. Comitetul, compus din: Prez. N. Gusti, proto-medicu Stat., G. Bacaloglu, dr. Laibel, dr. Baraş, Dr. G. Athănasovici, dr. Lamberti, Secretar, Dr. Polizu. Preş. Coleg. farm. Andreas Frank. Asistenţi: Ed. Jul. Risderfer, Iosif Tois.

Nu exista imagini
  1677) COMITETUL SĂNĂTAŢII DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL SĂNĂTAŢII DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI
13589. ~ Instrucţii pentru droghişti şi în genere pentru specula Materialilor Medicale. [Date de] Comitetul Sănătatei din Principatulu Moldovei. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (21,5 x 14). IV-19 p. (II 379484)
Cu alfabet de tranziţie. Semnează: Kogălniceanu, Dr. Cihac, D. Vasilievici.

Nu exista imagini
  1678) COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE
 • Opera
 • Imagini
COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE
13590. ~ Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à Galatz le 2 Novembre 1865, ratifié dans la séance de la Conférence de Paris en date du 28 Mars 1866. Galatz (Impr. de la Commission Européenne), 1866. (20 x 14). 1 f., 71, III p. (Commission Européenne du Danube) (I 384906)
13591. ~ Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube. Galatz, 1876. 83 p. (Commission Européenne du Danube)
Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană Turnu-Severin.
13592. ~ Mémoire sur le régime administratif établi aux embouchures du Danube par la Commission Européenne chargée d’en améliorer la navigabilité, en exécution de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Galatz (Impr. de la Commission Européenne du Danube), 1867. (33 x 26,5). 3 f., 15 p. (III 74115)
13593. ~ Mémoire sur les travaux d’amélioration exécutés aux embouchures du Danube par la Commission Européenne instituée en vertu de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Accompagné d’un Atlas de 40 Planches. Galatz (Impr. dela Commission Européenne du Danube), 1867. (33,5 x 36). 2 f., 65 [-67] p., 4 h. (III 32903)
13594. ~ Mémoire sur les travaux d’amélioration du cours du Bas-Danube exécutés pendant la période 1873-1886 par la Commission Européenne institutée en vertu de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Avec 4 Cartes, 37 Tableaux et 28 États joints au texte; Complété par un Atlas de 78 planches. Faisant suite aux deux mémoires déjà publiés par la Commission en 1865 et 1873. Galatz (Impr. J. Schenk), 1888. (37 x 26) 3 f., 108[-112] p., 32 tab., 4 pl. (III 489680)
La finalul textului, semnează: Von Aichberger, Charles de Boleslawski, Marquis de Reverseaux, Percy Sanderson, J.P. de Riva, G.I. Ghika, A. Romanenko, Artin Effendi.
13595. ~ *Note sur les travaux techniques. Bucarest, 1906. (Commission Européenne du Danube), (Ionescu (Dobrogeanu), p. 9). 13596. ~ Projets pour l’amélioration de la navigabilité du Bas-Danube. (Art. 16 du Traité de Paris, du 30 Mars 1856). Leipzig (Impr. F.A. Brockhaus), [1857]. (32 x 21,5). VIII p., 6 anexe [pag. dif.]. (Commission Européenne du Danube) (III 410400)
13597. ~ Recueil de termes nautiques en français, anglais, italien, roumain et turc, à l’usage des pilotes fluviaux. [Galaţi, 189?]. (11 x 20). 47 p. (Commission Européenne du Danube) (I 67315)
13598. ~ Recueil de termes nautiques en cinq langues à l’usage des pilotes de la barre. Galatz (Impr. J. Schenk), [189?]. (11 x 19,5). 24 p. (Commission Européenne du Danube) (I 67314)
Cele cinci limbi: franceză, engleză, italiană, română şi turcă.
13599. ~ Reglement de navigation et de police aplicable au Bas-Danube. Tarif des droits de-navigation. Guide du navigateur. Galatz, 1884. (21,5 x 13,5). 2 f., 85[-88] p. (Commission Européenne du Danube) (II 423630)
13600. ~ Begolamento di navigazione e di polizia, applicabile al Basso-Danubio. Tariffa dei diritti di navigazziòne. Guida del navigatore. Galatz, 1884. (20 x 13). 2 f., 85[-88], 8, 5, 3 p. (Commissione Europea del Danubio) (I 423879)
13601. ~ Règlement de navigation et de police applicable au Ras-Danube. Tarif des droits de navigation. Guide du navigateur. Galatz (Typo-Lithografia J. Schenk), 1887. (21,5 x 13,5). 2 f., 91[-94] p. (Commission Européenne du Danube) (II 43163)
13602. ~ Idem. Galatz, 1907. (21,5 x 14). 97[- [-101] p. (II 126991)
13603. ~ Idem. Avis aux navigateurs. Galatz, 1912. (22 x 14,5). 172[-177] p., 1 h. (II 32561)
13604. ~ Idem. Réponse aux plaintes élevées sur l’état de l’embouchure de Soulina (Mai 1871). Avec 8 planches. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1871. (26 x 18). 17 p., 8 h. (Commission Européenne du Danube) (II 63632)
13605. ~ Idem. Statistique générale des batiments de commerce sortis du Danube depuis le 1-er janvier 1847 jusqu’au 31 juillet 1861. Première Partie. Statistique des années 1857 à 1860 inclusivement et des 7 premiers mois de l’année l861. [Leipzig] (Impr. de F. A. Brockhaus), [1861]. (33,5 x 24,5). 1 f., 44 p. (Commission Européenne du Danube) (III 446872)
Loc. şi tip., la p. 44. Lipsă coperta.
13605.a ~ [Idem]. Deuxième Partie. Statistique des années 1847 à 1856 inclusivement. [Leipzig]. (Impr. de F.A. Brockhaus), [1861]. (33,5 x 24,5). 1 f., p. 41-51) (III 446872)
1360. ~ *Travaux d’amélioration aux embouchures du Danube, [190?]. (Ionescu (Dobrogeanu), p. 9)

Nu exista imagini
  1679) COMNEN, N. P.
 • Opera
 • Imagini
COMNEN, N. P.
Vezi: PETRESCU-COMNÈNE, N. (1886-?)

Nu exista imagini
  1680) COMNINO, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
COMNINO, NICOLAE (1870-?)
13607. ~ Contractul de Societate în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţa susţinută de N. Comnino. Fălticeni (Tip. A. Goldner), 1896. (20 x 15,5). 46 p. (Facultatea juridică din Bucuresci) (BCU-Iaşi III B 9273)

Nu exista imagini