Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1651) COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
13567. ~ Consideraţiuni clinice asupra turburărilor ritmului cardiac. Extrasistola. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1912 de Comănescu N. Alexandru din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura, Societate Colectivă), 1912. (24 x 16). 56 p., 9 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1218) (II 29069)

Nu exista imagini
  1652) COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
13568. ~ Gramatica limbii germane. Studiu aprofundat, lucrat după principiile metodice şi practice pentru Români şi în special pentru tóte şcólele publice şi private, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Cartea I. Etimologia. Cartea II. Sintaxa. Cartea III. Noua Ortografie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13,5). 1 f., XV p., p. 3-304. 3 lei. (II 411795)
Cartea a III-a, anunţată în cuprins, are titlul: "Manual de noua ortografie...".
13569. ~ Idem. Cartea II. Sintaxa. Bucurescci Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13). 1 f., VI p., p. 3-212. 2,50 lei. (II 411795)
13570. ~ *Manual de noua ortografie a limbii germane lucrat după principiile metodice pentru tóte şcólele publice şi pentru studiul privat, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13).l f. , VII p., p. 3-93. 1,50 lei. (A. 16522)
Aceasta este Cartea a III-a din "Gramatica limbii germane". În prezent lipsă BAR
13571. ~ Max Muller faţă cu teoria lui Darwin despre descendenţa sau originea omului. Disertaţiune rostită la 18 Ianuarie 1896 Diua aniversară a Liceului Lazăr de Aurel Chicea-Comănescu, Doctor în Drept, Profesor de limba şi literatura germană la Liceul Lazăr. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (19 x 12,5). 38 p. 1 leu. (I 54368)

Nu exista imagini
  1653) COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
13572. ~ Marşul de rezistenţă (raidul) Budapesta-Viena, 7-8 Octombrie 1908, [de] Căpitanul C. Comănescu de la Şcoala de cavalerie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1909. (24,5 x 16,5). 81 p., 1 f., 1 h. 2,50 lei. (II 16893)
Cu o scrisoare de Căpitan Romulus Scărişoreanu.
13573. ~ Organisarea şcoalelor de cavalerie din Austro-Ungaria, de Căpitan C. Comănescu. Lucrare aprobată de Marele Stat Major cu referatul No. 9224. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (24 x 16,5). 107 p. cu il., 3 tab. (II 41529)

Nu exista imagini
  1654) COMĂNESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, I.
În colaborare:
VOICULESCU, CR. şi ~. Şcoală primară rurală. (Memoriu)... T.-Măgurele, 1891.

Nu exista imagini
  1655) COMĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, IOAN
Vezi:
BLASCO IBAÑEZ, V. Printre portocali. Il. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  1656) COMĂNESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, IOSIF
13574. ~ Studiu istoricu-statisticu asupra presintelui şi trecutului Româniloru din opidulu Codlea, de Iosifu Comănescu. Cu note şi adnexe. Braşovu, Edit. despărţementului I alu Asociaţiunei transilvane (Tip. Alexi), 1885. (17,5 x 12). 47[-50] p., 1 tab. (I 267570)

Nu exista imagini
  1657) COMĂNESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, M.
13575. ~ Ilariu al Pictaviului (Poitiers). Teza pentru licenţa, presentată şi susţinută la... Decembre 1901 de Diaconul M. Comănescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 16,5). 67 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 413443)

Nu exista imagini
  1658) COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
Vezi: NETTER-COMARNESCU, IULIAN (1855-?)

Nu exista imagini
  1659) Combaterea legii repausului de Duminici şi Serbători...
 • Opera
 • Imagini
Combaterea legii repausului de Duminici şi Serbători...
13576. • Combaterea legei repausului de Duminici şi Serbători făcută de Înalt PPSS Mitropoliţi şi PPSS Episcopi în Senat la 8 Februarie 1897. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (23,5 x 16). 23 p. (II 176184)

Nu exista imagini
  1660) COMBATI, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMBATI, IOAN
13577. ~ Reporturi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa Susţinută la... 1886 de Ioan Combati (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (22,5 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412238)

Nu exista imagini