Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1631) COLUMB, ZAHARIA (1816-1878)
 • Opera
 • Imagini
COLUMB, ZAHARIA (1816-1878)
13492. ~ Biografiile bărbaţilor iluştrii din istoriea romană, pentru clas. II. primariu, de Z. Columbu Profesor la scoalele Academice. Iaşii (Tip. Fancezo-Română), 1852. (16,5 x 10,5). 47 p. 65 parale. (I 408953)
Cu alfabet de tranziţie.
13493. ~ Chrestomatia, pentru cursulu limbel germane de la Gimnasiulu din Jasi. Opu estrasu din Literatura Germana, de Z. Kolumb, Profesoru la Gimnasiulu din Jasi. Jasi (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (17,5 x 12). VI p., 1 f. , 160 p. (I 361)
13494. ~ Elemente de limba latină, cuprinzătoare de cele cinci Declinări, Adjective şi Numerale cu Eserciţii şi traducţii din limba Latină în cea Romană şi vice versa; culese pentru: Clasa III Primară, de Z. Columb. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (21 x 14). 1 f., 96 p. (II 466584)
Cu alfabet de tranziţie.
13495. ~ Gramatica romăno-latină, pentru clasa I-a gimnasială. De Z. Columbu, Profesoru la Gimnasiulu din Iassi. Ediţionată de T. Codresco şi D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1858. (22 x 14,5). 1 f., 135, 96 p. (II 467381)
Text românesc, tipărit cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.
13496. ~ Gramatică teoretico-practică de limba germană. Lucrată de Zaharia Columb, Profesoru la Colegiulu din Eşi. Iassy (Tip. Francezo-Română), 1855. (19,5 x 12,5). VIII, 224 p. (I 70617)
Text românesc, Cu alfabet de tranziţie.
13497. ~ Memoriul unui conflictu de atribuţiuni, Conţiindu o introducţiune, apoi câte-va art. din legea scolarie cu dezvoltarea loru şi urmaţii de Adresele relative la conflictu, [de Z. Columb]. Jassy (Tip. H. Goldner), 1869. (22 x 15.5). XII, 22 p. (II 350159)
Autorul, la p. 4.
13498. ~ Respunsu D-lui A. Cantacuzinu (Foştii ministru al Instrucţiunei publice în Moldova) de Zaharia Columbă (Fostă membru al consiliului şcolaru). Iaşii (Tipariul Tribunei Române), [1861]. (19 x 11,5). 87 p. (I 349007)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Datat după anul Decretului (p. 87).
Editări de texte:
HORATIU. [Carminum]. Ed. de ~. Berlin, 1866.

Nu exista imagini
  1632) Columba
 • Opera
 • Imagini
Columba
13499. • *Columba, istorie morală şi instructivă, traducţiune de I. Rotcovschi (5). Ed. II. Craiova (Typ. Ph. Lazar), 1877. 18°. 59 p. 32°. 31 p. 50 bani. (Popescu. Siese ani p. 75 ; BR, 1(1879), nr. 5, maiu, p. 38)

Nu exista imagini
  1633) COLUMBEANU, GRIGORE I. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
COLUMBEANU, GRIGORE I. (1849-?)
13500. ~ Despre advocatura. Discurs pronunţat în diua de 16 August 1883 la redeschiderea Curţii de Appel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu. Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (23 x 15). 43 p. (II 385014)
13501. ~ Despre independenţa puterii judecătoresci. Discurs pronunţat în diua de 1 Septembrie 1887 la redeschiderea Curţii de Apel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu, Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (22,5 x 15). 34 p. (II 412430)
13502. ~ Despre reabilitarea condamnaţilor. Discurs pronunţat în diua de 16 August 1884 la redeschiderea Curţii de Appel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu, Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1884. (21,5 x 14,5). 37 p. (II 259907)
13503. ~ Despre reorganisarea judecătoriilor de ocol şi comunale. Discurs pronunţat la 1 Septembrie 1892 cu ocasiunea începerei anului judiciar 1892-1893, de Gr. I. Columbeanu, Procurorele general al Curţii de Apel din Craiova. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1892. (22 x 14,5). 23 p. (II 76347)
13504. ~ Despre usufruct [pe copertă: usufructu] în dreptul roman şi român. Thesa pentru Licenţia de Gr. I. Columbeanu (Născut în Craiova). Bucuresci (Typographia Statului), 1874. (23 x 15,5). 88 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (Bj-DrTS 13033)
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  1634) Columbul
 • Opera
 • Imagini
Columbul
13505. • Columbul. Istorie Morală şi Religioasă. [Pe copertă şi: Cu două Icoane frumoase]. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian. Inginer cu Diplomă după înalta voe în tot Prinţipatul Românii. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1839. (16 x 10). 64 p. Un sfanţih. (I 70448)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1635) COMAN, CONSTANTIN G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, CONSTANTIN G. (1876-?)
13506. ~ O mică călăuză învăţătorilor, ce se vor prezenta la examenul de înnaintare pe loc. Conferinţa populară, Proba orală, Practica pedagogică şi Proba de compunere, lucrări susţinute de învăţătorul Const. Coman, la examenul de înnaintarea din 1908. Const. G. Coman, învăţător înnaintat. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1909. (20,5 x 13). 30 p. 70 bani. (II 13513)

Nu exista imagini
  1636) COMAN, G. (1838-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, G. (1838-?)
13507. ~ Aus der deutschen Märchenwelt, [von] Dr. G. Coman. Eine Auswahl deutscher Volksmärchen mit Adnotationen für den Schulgebrauch verfasst. Din lumea Anecdotelor germane. O alegere de anecdote germane. Adnotate şi întocmite pentru usul şcolar, conform noului program al On. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (20,5 x 14). IV-80 p. 1 leu. (II 116852)
13508. ~ Ausführliche Grammatik der deutschen Sprache für Schul und Privatunterricht, von Dr. G. Coman, Professor der deutschen Sprache und Litteratur am Centrai-Seminar zu Bukarest. I. Aufl. Bukarest (Buchdruckerei Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20 x 13). 168 p., 1 tab. (I 116711)
13509. ~ Carte de citire, pentru limba germană, de Dr. G. Coman, profesor de limba germană la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti. Clasa I-a şi II-a secundară. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tiparul Tip. Minerva), 1918. (19,5 x 13). 183 p. cu il. 5 lei. (II 21979)
13510. ~ Carte de citire, pentru limba germană clasa a V-a secundară, [de] Dr. G. Coman, profesor de limba germană la liceul Mihai Viteazul din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale ([Tip.]Albert Baer), 1911. (21 x 14). 319, III p. 4,20 lei. (I 23910)
13511. ~ Câte-va cuvinte la studiul aprofundat (Gramatica limbii germane) pentru Români şi în special pentru tóte scólele publice şi private, de Aurel Chicea-Comanescu, Doctor în drept, etc. (însoţit de o recensiune publicată în Timpul 21/10 Ianuarie 1896) de Un Profesor [=Dr. G. Coman]. [Bucuresci] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (21 x 14). 15 p. (II 116854)
Cuprinde o analiză a manualului lui Comânescu şi un răspuns la recenzie. Autorul şi datele editoriale, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Lipsă coperta.
13512. ~ Conversaţiune germană, [de] Dr. G. Coman. Cel mai nou metod de a învăţa şi a vorbi limba germană. O mică gramatică şi regule despre fraseologia germană; dialoguri la tóte ocasiunile mai cu séma pentru voiagiuri, scrisori, corespondenţă comercială etc.. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg), [1895]. (15,5 x 12). 128 p. (I 116502)
Anul, după exemplarul existent la BCU Cluj-Napoca.
13513. ~ Gramatica elementară a limbei germane, pentru şcolele Secundare, de Dr. G. Coman, Profesor la Gimnasiul Mihai Bravul. Partea III. Crestomaţia: bucăţi de citire germane şi române. Comerciu: despre comerciant, articole de comerciu, corespondenţă. Sibiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1891. (23 x 15,5). VII, 240 p (II 117023)
Data corectată (de autor?) în: 1890, pe exemplarul din BAR. În prefaţă: "Manualul de faţă formează partea a treă a gramaticei germane şi completéză astfel cursul, întocmit pentru şcolile nóstre secundare".
13514. ~ Gramatica elementară a Limbei latine, pentru clasa întâi de liceu şi gimnasii, de Dr. G. Coman, Profesor la liceul din Focşani. Partea I. Etimologia. Bucăţi de cetire. Vocabular. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor Fraţii Saraga (Tipo-Lit. H Goldner), 1887 [pe copertă: 1888], (21 x 13,5). XIV ,191 p. 2 lei 50 bani. (II 116864)
13515. ~ Idem, pentru clasa a doua de licee şi gimnasii, de Dr. G. Coman, Profesor [...]. Partea II. Formele neregulate. Bucăţi de cetire. Vocabular. Iaşi, Edit. Librăriei Şcólelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (20 x 12). XIII, 321 p. (BCU-C1N 200169)
Lipsă coperta.
13516. ~ Gramatica practica a limbei germane, pentru usul şcolelor primare şi secundare, de G. Coman, absolvent al Facultăţii de Litere şi al Scolei normale superiore din Bucuresci. Partea I. Etimologia. Bucăţi de citire. Vocabular. Bucuresci (Tip. Curţii regale, propr. F. Göbl fii), 1884. (23,5 x 15,5). XIII[-XV], 244 p. 3 lei. (II 117335)
13517. ~ Idem. Partea I. Etimologia. Bucăţi de cetire. Vocabular. [Ed. II]. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (23,5 x 15,5). XVI, 246 p. (II 117013)
Ed. la p. l în subsol (împreună cu sintaxa limbei germane) şi în titlul de gardă. Cu prefaţă la ed. I, 1884 şi ed. II, 1885.
13518. ~ Idem, pentru şcolile secundare, de Dr. G.Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Liceul Mihai Viteazul şi la Scóla specială de artilerie şi geniu. Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor, şi de Venerab. Sinod Metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Partea I. Etimologia cu un vocabular germano-român complet. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Typo-Lit. Eduard Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893 [pe copertă: 1894]. (23 x 15,5). 187 p. (II 116934)
13519. ~ Idem, pentru şcólele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la şcola specială de Artilerie şi Geniu. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei Publice şi Cultelor, şi de Onor, Sinod Metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria; întocmită şi conform noului program pentru seminarii şi şcolile normale. Partea I. Etimologia. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei H.Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [189?]. (20,5 x 14). 192 p. (II 116759)
13520. ~ Gramatica teoretico-practică a limbei germane, [de] George Coman. Partea I. Etimologia. Ed. VIII, [189?]. 3 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4)
13521. ~ Gramatica practica a limbii germane, pentru şcólele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la Şcola specială de Artilerie.şi Geniu. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice şi Cultelor şi de onor Sinod metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria; întocmită şi conform noului program pentru seminariî şi şcolile normale. Partea I. Etimologia. Ed. IX. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [189?]. (30 x 12,5). 192 p. 2,50 lei. (I 116708)
13522. ~ Idem. Partea II. Sintaxa limbe germane pentru usul şcólelor secundare de G. Coman, absolvent al Facultăţii de litere şi a Şcólei Normale Superioare din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (23,5 x 15,5). XI, 84 p. (II 117013)
Lipsă coperta.
13523. ~ Idem. [Ed. II, pe copertă: ed. III]. Partea II. Sintaxa limbei germane pentru usul şcolelor secundare de G. Coman, Absolvent al Facultăţii de Litere şi al Şcólei normale superiore din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)], 1885. (22,5 x 14,5). XI, 128 p. (II 538530)
În titlul de gardă, menţionat: ed. II. Pe copertă: "Sintaxa limbei germane pentru şcolele secundare de Dr. G. Coman. Profesor la Gimnasiul Mihaiu Bravul şi al Şcoala specială de Artilerie şi Geniu. Carte aprobată de onor. Minister, al Instrucţiunei Publice şi Cultelor şi de venerab. sinod arhiepiscopesc din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Ed. III. Cu un vocabular româno-german complet. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand, C. Săvoiu & Comp.), 1892". Este partea a doua a "Gramaticei practice a limbei germane...".
13524. ~ Idem, de Dr. G. Coman, Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor, şi de Onor Sinod Mitropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Partea II. Sintaxa. Dicţionar complet germano-român şi româno-german. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1893]. (22 x 14). 280 p. (II 116934)
13525. ~ Idem. Partea II. Sintaxa. Dicţionar complet germano-român şi româno-german. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (22 x 14). 280 p. (II 116921)
Anul, cu cerneală, exemplarul din BAR.
13526. ~ Gramatica teoretico-practică a limbei eline, pentru şcolile secundare, de Dr. George Coman, Profesor la Liceul din Focşani. Partea I. Etimologia - Bucăţi de citire - Vocabular. Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Şcolelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Bucureşti), 1887. (23,5 x 16). 8 f., 205[-207], XLIV p. (II 117178)
13527. ~ Kleine deutsche Grammatik für Schul-und Privatunterricht praktisch und in entsprechender Stufenfolge für Anfänger în zwei Teil verfasst, [von] Dr. G. Coman. Erster Teil. Mica Gramatica practica a limbei Germane în doue părţi. întocmită pentru începători şi prevăzută cu dialoguri şi bucăţi de citire în poesie şi prosă. Partea I. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (21 x 14). 2 f., VII, 76 p. 1 leă. (II 116867)
13528. ~ Lectura germană, pentru cursul de etimologie. Carte lucrată conf. noilor programe şi prevedută cu aplicaţiuni şi exerciţii speciale, de Dr. George Coman în colaborare cu Dr. Em. Grigorovitza (întru cât privesce fondul gramatical), Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [188?]. [21 x 13,5). 100 p. 2 lei noui. (II 116815)
Etimologia, ed. I a apărut în 1884.
13529. ~ *Lectura germană pentru Etimologie. Ed. II, [188?]. 2 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4)
Etimologia, ed. II, a apărut în 1885.
13530. ~ Lectura germană, pentru cursul de sintaxa şi composiţiuni. Carte lucrată conf. noilor programe şi prevădută cu aplicaţiuni, exerciţii speciale, îndrumări de composiţie şi modele de stilisme, de Dr. George Coman în colaborare cu Dr. Em. Grigorovitza (întrucât privesce fondul gramatical). Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [188?]. (19,5 x 13). 116 p. 1,80 lei n. (I 164464)
13531. ~ *Lectura germană pentru sintaxă. Ed. II, [188?]. 1,80 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4 (şi adnotare))
Sintaxa, ed. II, a apărut în 1885.
13532. ~ Mihail Berar, Profesor la Liceul Matei Basarab, Directorul Liceului Sf. Gheorghe, Profesor la Şcoala superioară de Resboiu, şi Limba Germană [de Un profesor]. [Bucureşti, 1890]. (16,5 x 10,5). 38 p. (I 116519)
Autorul broşurei susţine printre altele că: "Sintaxa limbei germane a prof. Berar este o plagiere şi o rea traducere a manualului lui Heyse". Descriere după titlul de la începutul textului şi după datele din text. Autorul identificat după Catalogul-fişier al BAR.
13533. ~ Poesii lirice de Göthe[!] şi Schiller însoţite de un număr de poesii alese din Christ. Hoffmann vezi: Hoffmannswaldau, Geliert, Gleim, Herder, Seidl, Fischer, Hölty, Schlegel, Rückert, Heine, Unland, Hagedorn, s.a. Textul german întocmit conform noului program al Onor. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor pentru Seminarii şi şcolele normale, şi publicat cu note explicative de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la Şcóla specială de Artilerie şi Geniu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1895]. (16 x 12). IV-128 p. 1 leu. (I 116511)
Datat după anul depozitului legal în Biblioteca Centrală Universitară Iaşi (I B 5970).
13534. ~ Praktisches Uebungsbuch zur kleinen Deutschen Grammatik în entsprechender Stufenfolge für Anfänger în zwei Teile verfasst, [von] Dr. G. Coman. Erster Teil. Exerciţii practice la Mica gramatică a limbei germane. întocmită pentru începători şi prevăzută cu dialoguri şi bucăţi de citire în poesie şi proză. Partea I. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (21 x 14). 80 p. (II 116850)
13535. ~ Prima carte germană, pentru anul întâiu de studiu lucrată conform noilor programe pentru şcolile secundare cu 38 de figuri în text, de Dr. G. Coman, Profesor de limba germană la Seminarul Central şi Şcola Normală de învăţători a Societăţii pentru învăţătura poporului Român, Director al Liceului classic şi real Kapri - Coman. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Universală), [1899]. (20,5 x 14). 120 p. cu il. 2 lei. (I 116721)
Anul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13536. ~ Poveţuitorul la Prima carte germană, lucrată conform noilor programe pentru Şcolile secundare cu 38 de figuri în text (Pentru clasele II, III, IV şi V de gimnasiu şi liceu şi şcolile de fete), de Dr. G. Coman, Profesor de limba germană la Seminarul Central şi Şcoala Normală de învăţători a Societăţii pentru învăţătura poporului român, Director al Liceului clasic şi real de băeţi Kapri - Coman. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1899?]. (21 x 14). 27 p. (II 116881)
13537. ~ Preparaţiune la Iliada lui Omer, pentru şcola şi studii private [de Gheorghe Coman]. Fasc. I, dialectul ionic, cestiunea omerică şi cartea I. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), [188?]. (18,5 x 12,5). 1 f., 80 p., 1 f. erata. 1,25 lei. (Preparaţiuni la autorii clasici, greci şi latini) (I 17890)
Autorul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13538. ~ Sintaxa limbei latine, pentru scoalele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor la gimnasiul Mihai Bravul din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1889. (20 x 13). 1 f., 213 p. (I 125753)
Este partea a treia a "Gramaticii elementare a limbii latine", vezi: Clinciu-Coman, cop. 4, unde este menţionată şi ed. II a "Sintaxei", apărută înainte de 1896.
În colaborare:
13539. ~ Curs de limba germană. Pentru clasa III-a secundară, [de] Dr. G. Coman şi I. A. Candrea, profesori la Liceul Mihai Viteazul. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (23 x 15,5). 216 p. cu il. 3,80 lei. (II 33669)
13540. ~ Idem. Pentru clasa a IV secundară, [de] Dr. G. Coman şi J.-A. Candrea, profesori la Liceul Mihai Viteazul. Aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi Cultelor. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (23 x 15). 203 p., 1 pl. 3,80 lei. (II 38643)
Vezi şi:
CLINCIU, I. şi ~. Istoria Universală, cl. I sec. Bucureşti, 1892 ; ed. II, 1896.
Editări de texte:
LESSING, GR. E. Fabulele... Ed. de ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  1637) COMAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMAN, IOAN
13541. ~ *Foaia Unirea în serviţiul raportului răuvoitoriu. Arad (Nichin), 1912. 12 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 492)

Nu exista imagini
  1638) COMAN, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COMAN, NICOLAE
13542. ~ Martiriul Bucovinei 1914-1915, [de] Dr. Nicolae Coman. Bucureşti, Edit. Librăriei Pavel Suru (Tip. şi Leg. de cărţi Nicolae Stroilă), [1915]. (16 x 12). 285, IV p. [greşit tipărit: VI]. 1,50 lei. (Biblioteca Bucovina, nr. 20-25) (I 45176)

Nu exista imagini
  1639) COMAN, VIRGIL G. (1895-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, VIRGIL G. (1895-?)
13543. ~ Automobilul, [de] Virgil G. Coman, student inginer. Manualul automobilistului. Descrierea automobilului şi regulamentul pentru circulaţia automobilelor. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 135 p. cu il. 3,50 lei. (I 37901)
În colaborare:
13544. ~ Formular de matematici, [de] V. Coman şi N. Malla. Pentru uzul elevilor de licee, şcoli militare, comerciale, normale, agricole, de silvicultura, arpentaj, inginerie şi inginerie hotarnică, bănci, ş.a. Bucureşti (Tiparul Inst. Minerva), 1918. (16,5 x 10,5). 219 p., 1 f. erata. (I 51862)
Vezi şi:
MALLA, N. I. şi ~. Pannele de automobil. Ed. II. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1640) COMANDAMENTUL CORPULUI JANDARMERIEI
 • Opera
 • Imagini
COMANDAMENTUL CORPULUI JANDARMERIEI
13545. ~ Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1918. (19 x 12,5). 95 p. (Comandamentul Corpului Jandamermeriei) (I 51996)

Nu exista imagini