Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1621) COLOGLU
 • Opera
 • Imagini
COLOGLU
Vezi: CULOGLU

Nu exista imagini
  1622) COLOMB, JOSEPHINE BLANCHE
 • Opera
 • Imagini
COLOMB, JOSEPHINE BLANCHE
13481. ~ Istorioare, [de] D-na Colomb. Traducţie de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), [1895]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 17) (I 125633)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 480.
13482. ~ Istorioare pentru copii, [de] D-na Colomb. Traducere de Dumitru Stăncescu. Ed. de război 1918. Bucureşti, Edit Librăriei Alcalay & Ce, 1918. (14,5 x 10,5). 96 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 17-17a) (I 55884)
Vezi de asemenea:
• Betrânii seraci dar oneşti... Ed. II. Braşov, 1899.
• Nuvele. [Culegere]. Bucureşti, 1868.
• Poesii şi Nuvele [Culegere]. Orăştie, 1902.

Nu exista imagini
  1623) Coloniştii germani
 • Opera
 • Imagini
Coloniştii germani
• Coloniştii germani şi Romănia. Vezi: MARTIN, P. J. Coloniştii germani şi Romănia. Bucureşti, 1860 ; ed. II, 1871.

Nu exista imagini
  1624) COLORIAN, ANTON (1856-1931)
 • Opera
 • Imagini
COLORIAN, ANTON (1856-1931)
13483. ~ Analyse de la staurotide; par M. Coloriano. [Travail fait dans le laboratoire de M. Friedel; Juin 1885, Paris]. [Paris, 1885]. (22 x 14). p. 427-429. (Mémoires présentés à la Société Chimique. Chimie générale. Extrait) (II 350167)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13484. ~ Memoriu asupra rezultatelor obţinute în studiul compoziţiunei chimice asupra terenurilor unde au să se instaleze pepiniere pentru viţe americane şi indigene. înaintat Onor. Minister al Domeniilor, de Anton Colorian, Dr. în Ştiinţe dela Facultatea din Paris. Profesor. Bucureşti, Libr. Naţională Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (20,5 x 13,5). 8 p. (II 5762)
Descriere după copertă. Tip., la finalul textului.
13485. ~ Recherches sur quelques arséniates cristallisés (1-re thèse). Propositions données par la Faculté (2-e thèse). Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques Par M. Antoine Coloriane. Né à Craïova (Roumanie), Docteur ès sciences, Membre de la Société chimique de Paris et de la Société minéralogique de France. Soutenues le 16 juillet 1886, devant la Commission d’examen. Paris (A. Parent imprimeur de la Faculté de Médecine A. Davy successeur), 1886. (27 x 22). 55 p. ([Faculté des Sciences de Paris], nr. d’ordre 574) (II 14628)
Pe copertă: "Impr. de la Faculté de Médecine A. Davy. Successeur de A. Parent".
13486. ~ Sur quelques molybdates métalliques cristallisés; par M. Antoine Coloriano. [Travail fait au laboratoire de la Faculté de médecine de Bucarest]. [Paris, 1888]. (22 x 14). p. 451-455. (Mémoires présentés à la Société Chimique, nr. 133). Extrait) (II 350168)
Descriere după titlul de la începutul textului. Loc. şi an, cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1625) COLSON, FELIX
 • Opera
 • Imagini
COLSON, FELIX
13487. ~ Skurta deskriere a drepturiloru Moldoveniloru şi a Munteniloru fundate pe dreptulu ginteloru şi pe trataturi de Felice Kolson, tradusa de Dimitrie A. Sturza. Iaşii (Tip Buciumului Românu), 1856. (23 x 15). VIII, 57 p. (II 67585)
P. de titlu şi coperta cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine. Text, cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu: "Proprietarii Tipografie Buciumului Românu, T. Codrescu şi D. Gusti".

Nu exista imagini
  1626) COLTEIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COLTEIU, NICOLAE
13488 ~ *Cântări, discursuri şi oratorii pentru steaua, [de] N. Colteiu. Arad (Tip. dieces. gr. or.), 1903. 16°. 24 p. 20 fil. (Tr, 35(1904), nr. II, mart-april, p. 88: Pred. lit. pe 1903)

Nu exista imagini
  1627) COLTOFEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COLTOFEANU, IOAN
13489. ~ Reflexiuni asupra proiectului de Tarif General Vamal [de Ioan Coltofeanu]. Galaţi (Tip. T. Nebuneli), 1904. (19 x 12). 16 p. (I 8904)
Autorul, pe copertă şi la finalul textului.

Nu exista imagini
  1628) COLTOR, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COLTOR, IOAN
Vezi:
• *Sora Terezia de Pruncul Isus. Ed. de ~. Blaj, 1914.

Nu exista imagini
  1629) COLŢAN, ZAMFIR R.
 • Opera
 • Imagini
COLŢAN, ZAMFIR R.
13490. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Zamfir R. Colţan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24,5 x 16). 33[-35] p. (Facultatea. Juridică din Bucureşti) (II 3471)

Nu exista imagini
  1630) COLUMB, CH.TH.
 • Opera
 • Imagini
COLUMB, CH.TH.
13491. ~ Amurguri, [de] Ch. Th. Columb. Poesii. Vol. I. Galatz (Tip. Nouă, Th. C. Dimitriadi), 1904. (16 x 11,5). 71 p. 1 leu. (I 408848)

Nu exista imagini
  1631) COLUMB, ZAHARIA (1816-1878)
 • Opera
 • Imagini
COLUMB, ZAHARIA (1816-1878)
13492. ~ Biografiile bărbaţilor iluştrii din istoriea romană, pentru clas. II. primariu, de Z. Columbu Profesor la scoalele Academice. Iaşii (Tip. Fancezo-Română), 1852. (16,5 x 10,5). 47 p. 65 parale. (I 408953)
Cu alfabet de tranziţie.
13493. ~ Chrestomatia, pentru cursulu limbel germane de la Gimnasiulu din Jasi. Opu estrasu din Literatura Germana, de Z. Kolumb, Profesoru la Gimnasiulu din Jasi. Jasi (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (17,5 x 12). VI p., 1 f. , 160 p. (I 361)
13494. ~ Elemente de limba latină, cuprinzătoare de cele cinci Declinări, Adjective şi Numerale cu Eserciţii şi traducţii din limba Latină în cea Romană şi vice versa; culese pentru: Clasa III Primară, de Z. Columb. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (21 x 14). 1 f., 96 p. (II 466584)
Cu alfabet de tranziţie.
13495. ~ Gramatica romăno-latină, pentru clasa I-a gimnasială. De Z. Columbu, Profesoru la Gimnasiulu din Iassi. Ediţionată de T. Codresco şi D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1858. (22 x 14,5). 1 f., 135, 96 p. (II 467381)
Text românesc, tipărit cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.
13496. ~ Gramatică teoretico-practică de limba germană. Lucrată de Zaharia Columb, Profesoru la Colegiulu din Eşi. Iassy (Tip. Francezo-Română), 1855. (19,5 x 12,5). VIII, 224 p. (I 70617)
Text românesc, Cu alfabet de tranziţie.
13497. ~ Memoriul unui conflictu de atribuţiuni, Conţiindu o introducţiune, apoi câte-va art. din legea scolarie cu dezvoltarea loru şi urmaţii de Adresele relative la conflictu, [de Z. Columb]. Jassy (Tip. H. Goldner), 1869. (22 x 15.5). XII, 22 p. (II 350159)
Autorul, la p. 4.
13498. ~ Respunsu D-lui A. Cantacuzinu (Foştii ministru al Instrucţiunei publice în Moldova) de Zaharia Columbă (Fostă membru al consiliului şcolaru). Iaşii (Tipariul Tribunei Române), [1861]. (19 x 11,5). 87 p. (I 349007)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Datat după anul Decretului (p. 87).
Editări de texte:
HORATIU. [Carminum]. Ed. de ~. Berlin, 1866.

Nu exista imagini
  1632) Columba
 • Opera
 • Imagini
Columba
13499. • *Columba, istorie morală şi instructivă, traducţiune de I. Rotcovschi (5). Ed. II. Craiova (Typ. Ph. Lazar), 1877. 18°. 59 p. 32°. 31 p. 50 bani. (Popescu. Siese ani p. 75 ; BR, 1(1879), nr. 5, maiu, p. 38)

Nu exista imagini
  1633) COLUMBEANU, GRIGORE I. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
COLUMBEANU, GRIGORE I. (1849-?)
13500. ~ Despre advocatura. Discurs pronunţat în diua de 16 August 1883 la redeschiderea Curţii de Appel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu. Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (23 x 15). 43 p. (II 385014)
13501. ~ Despre independenţa puterii judecătoresci. Discurs pronunţat în diua de 1 Septembrie 1887 la redeschiderea Curţii de Apel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu, Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (22,5 x 15). 34 p. (II 412430)
13502. ~ Despre reabilitarea condamnaţilor. Discurs pronunţat în diua de 16 August 1884 la redeschiderea Curţii de Appel din Craiova, de Gr. I. Columbeanu, Procuror general. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1884. (21,5 x 14,5). 37 p. (II 259907)
13503. ~ Despre reorganisarea judecătoriilor de ocol şi comunale. Discurs pronunţat la 1 Septembrie 1892 cu ocasiunea începerei anului judiciar 1892-1893, de Gr. I. Columbeanu, Procurorele general al Curţii de Apel din Craiova. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1892. (22 x 14,5). 23 p. (II 76347)
13504. ~ Despre usufruct [pe copertă: usufructu] în dreptul roman şi român. Thesa pentru Licenţia de Gr. I. Columbeanu (Născut în Craiova). Bucuresci (Typographia Statului), 1874. (23 x 15,5). 88 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (Bj-DrTS 13033)
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  1634) Columbul
 • Opera
 • Imagini
Columbul
13505. • Columbul. Istorie Morală şi Religioasă. [Pe copertă şi: Cu două Icoane frumoase]. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian. Inginer cu Diplomă după înalta voe în tot Prinţipatul Românii. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1839. (16 x 10). 64 p. Un sfanţih. (I 70448)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1635) COMAN, CONSTANTIN G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, CONSTANTIN G. (1876-?)
13506. ~ O mică călăuză învăţătorilor, ce se vor prezenta la examenul de înnaintare pe loc. Conferinţa populară, Proba orală, Practica pedagogică şi Proba de compunere, lucrări susţinute de învăţătorul Const. Coman, la examenul de înnaintarea din 1908. Const. G. Coman, învăţător înnaintat. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1909. (20,5 x 13). 30 p. 70 bani. (II 13513)

Nu exista imagini
  1636) COMAN, G. (1838-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, G. (1838-?)
13507. ~ Aus der deutschen Märchenwelt, [von] Dr. G. Coman. Eine Auswahl deutscher Volksmärchen mit Adnotationen für den Schulgebrauch verfasst. Din lumea Anecdotelor germane. O alegere de anecdote germane. Adnotate şi întocmite pentru usul şcolar, conform noului program al On. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (20,5 x 14). IV-80 p. 1 leu. (II 116852)
13508. ~ Ausführliche Grammatik der deutschen Sprache für Schul und Privatunterricht, von Dr. G. Coman, Professor der deutschen Sprache und Litteratur am Centrai-Seminar zu Bukarest. I. Aufl. Bukarest (Buchdruckerei Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20 x 13). 168 p., 1 tab. (I 116711)
13509. ~ Carte de citire, pentru limba germană, de Dr. G. Coman, profesor de limba germană la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti. Clasa I-a şi II-a secundară. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tiparul Tip. Minerva), 1918. (19,5 x 13). 183 p. cu il. 5 lei. (II 21979)
13510. ~ Carte de citire, pentru limba germană clasa a V-a secundară, [de] Dr. G. Coman, profesor de limba germană la liceul Mihai Viteazul din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale ([Tip.]Albert Baer), 1911. (21 x 14). 319, III p. 4,20 lei. (I 23910)
13511. ~ Câte-va cuvinte la studiul aprofundat (Gramatica limbii germane) pentru Români şi în special pentru tóte scólele publice şi private, de Aurel Chicea-Comanescu, Doctor în drept, etc. (însoţit de o recensiune publicată în Timpul 21/10 Ianuarie 1896) de Un Profesor [=Dr. G. Coman]. [Bucuresci] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (21 x 14). 15 p. (II 116854)
Cuprinde o analiză a manualului lui Comânescu şi un răspuns la recenzie. Autorul şi datele editoriale, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Lipsă coperta.
13512. ~ Conversaţiune germană, [de] Dr. G. Coman. Cel mai nou metod de a învăţa şi a vorbi limba germană. O mică gramatică şi regule despre fraseologia germană; dialoguri la tóte ocasiunile mai cu séma pentru voiagiuri, scrisori, corespondenţă comercială etc.. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg), [1895]. (15,5 x 12). 128 p. (I 116502)
Anul, după exemplarul existent la BCU Cluj-Napoca.
13513. ~ Gramatica elementară a limbei germane, pentru şcolele Secundare, de Dr. G. Coman, Profesor la Gimnasiul Mihai Bravul. Partea III. Crestomaţia: bucăţi de citire germane şi române. Comerciu: despre comerciant, articole de comerciu, corespondenţă. Sibiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1891. (23 x 15,5). VII, 240 p (II 117023)
Data corectată (de autor?) în: 1890, pe exemplarul din BAR. În prefaţă: "Manualul de faţă formează partea a treă a gramaticei germane şi completéză astfel cursul, întocmit pentru şcolile nóstre secundare".
13514. ~ Gramatica elementară a Limbei latine, pentru clasa întâi de liceu şi gimnasii, de Dr. G. Coman, Profesor la liceul din Focşani. Partea I. Etimologia. Bucăţi de cetire. Vocabular. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor Fraţii Saraga (Tipo-Lit. H Goldner), 1887 [pe copertă: 1888], (21 x 13,5). XIV ,191 p. 2 lei 50 bani. (II 116864)
13515. ~ Idem, pentru clasa a doua de licee şi gimnasii, de Dr. G. Coman, Profesor [...]. Partea II. Formele neregulate. Bucăţi de cetire. Vocabular. Iaşi, Edit. Librăriei Şcólelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (20 x 12). XIII, 321 p. (BCU-C1N 200169)
Lipsă coperta.
13516. ~ Gramatica practica a limbei germane, pentru usul şcolelor primare şi secundare, de G. Coman, absolvent al Facultăţii de Litere şi al Scolei normale superiore din Bucuresci. Partea I. Etimologia. Bucăţi de citire. Vocabular. Bucuresci (Tip. Curţii regale, propr. F. Göbl fii), 1884. (23,5 x 15,5). XIII[-XV], 244 p. 3 lei. (II 117335)
13517. ~ Idem. Partea I. Etimologia. Bucăţi de cetire. Vocabular. [Ed. II]. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (23,5 x 15,5). XVI, 246 p. (II 117013)
Ed. la p. l în subsol (împreună cu sintaxa limbei germane) şi în titlul de gardă. Cu prefaţă la ed. I, 1884 şi ed. II, 1885.
13518. ~ Idem, pentru şcolile secundare, de Dr. G.Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Liceul Mihai Viteazul şi la Scóla specială de artilerie şi geniu. Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor, şi de Venerab. Sinod Metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Partea I. Etimologia cu un vocabular germano-român complet. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Typo-Lit. Eduard Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893 [pe copertă: 1894]. (23 x 15,5). 187 p. (II 116934)
13519. ~ Idem, pentru şcólele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la şcola specială de Artilerie şi Geniu. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei Publice şi Cultelor, şi de Onor, Sinod Metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria; întocmită şi conform noului program pentru seminarii şi şcolile normale. Partea I. Etimologia. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei H.Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [189?]. (20,5 x 14). 192 p. (II 116759)
13520. ~ Gramatica teoretico-practică a limbei germane, [de] George Coman. Partea I. Etimologia. Ed. VIII, [189?]. 3 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4)
13521. ~ Gramatica practica a limbii germane, pentru şcólele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la Şcola specială de Artilerie.şi Geniu. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice şi Cultelor şi de onor Sinod metropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria; întocmită şi conform noului program pentru seminariî şi şcolile normale. Partea I. Etimologia. Ed. IX. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [189?]. (30 x 12,5). 192 p. 2,50 lei. (I 116708)
13522. ~ Idem. Partea II. Sintaxa limbe germane pentru usul şcólelor secundare de G. Coman, absolvent al Facultăţii de litere şi a Şcólei Normale Superioare din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (23,5 x 15,5). XI, 84 p. (II 117013)
Lipsă coperta.
13523. ~ Idem. [Ed. II, pe copertă: ed. III]. Partea II. Sintaxa limbei germane pentru usul şcolelor secundare de G. Coman, Absolvent al Facultăţii de Litere şi al Şcólei normale superiore din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)], 1885. (22,5 x 14,5). XI, 128 p. (II 538530)
În titlul de gardă, menţionat: ed. II. Pe copertă: "Sintaxa limbei germane pentru şcolele secundare de Dr. G. Coman. Profesor la Gimnasiul Mihaiu Bravul şi al Şcoala specială de Artilerie şi Geniu. Carte aprobată de onor. Minister, al Instrucţiunei Publice şi Cultelor şi de venerab. sinod arhiepiscopesc din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Ed. III. Cu un vocabular româno-german complet. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand, C. Săvoiu & Comp.), 1892". Este partea a doua a "Gramaticei practice a limbei germane...".
13524. ~ Idem, de Dr. G. Coman, Profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Carte didactică, aprobată de Onor Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor, şi de Onor Sinod Mitropolitan din Sibiu pentru Transilvania şi Ungaria. Partea II. Sintaxa. Dicţionar complet germano-român şi româno-german. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1893]. (22 x 14). 280 p. (II 116934)
13525. ~ Idem. Partea II. Sintaxa. Dicţionar complet germano-român şi româno-german. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (22 x 14). 280 p. (II 116921)
Anul, cu cerneală, exemplarul din BAR.
13526. ~ Gramatica teoretico-practică a limbei eline, pentru şcolile secundare, de Dr. George Coman, Profesor la Liceul din Focşani. Partea I. Etimologia - Bucăţi de citire - Vocabular. Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Şcolelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Bucureşti), 1887. (23,5 x 16). 8 f., 205[-207], XLIV p. (II 117178)
13527. ~ Kleine deutsche Grammatik für Schul-und Privatunterricht praktisch und in entsprechender Stufenfolge für Anfänger în zwei Teil verfasst, [von] Dr. G. Coman. Erster Teil. Mica Gramatica practica a limbei Germane în doue părţi. întocmită pentru începători şi prevăzută cu dialoguri şi bucăţi de citire în poesie şi prosă. Partea I. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (21 x 14). 2 f., VII, 76 p. 1 leă. (II 116867)
13528. ~ Lectura germană, pentru cursul de etimologie. Carte lucrată conf. noilor programe şi prevedută cu aplicaţiuni şi exerciţii speciale, de Dr. George Coman în colaborare cu Dr. Em. Grigorovitza (întru cât privesce fondul gramatical), Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [188?]. [21 x 13,5). 100 p. 2 lei noui. (II 116815)
Etimologia, ed. I a apărut în 1884.
13529. ~ *Lectura germană pentru Etimologie. Ed. II, [188?]. 2 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4)
Etimologia, ed. II, a apărut în 1885.
13530. ~ Lectura germană, pentru cursul de sintaxa şi composiţiuni. Carte lucrată conf. noilor programe şi prevădută cu aplicaţiuni, exerciţii speciale, îndrumări de composiţie şi modele de stilisme, de Dr. George Coman în colaborare cu Dr. Em. Grigorovitza (întrucât privesce fondul gramatical). Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [188?]. (19,5 x 13). 116 p. 1,80 lei n. (I 164464)
13531. ~ *Lectura germană pentru sintaxă. Ed. II, [188?]. 1,80 lei. (Clinciu-Coman, cop. 4 (şi adnotare))
Sintaxa, ed. II, a apărut în 1885.
13532. ~ Mihail Berar, Profesor la Liceul Matei Basarab, Directorul Liceului Sf. Gheorghe, Profesor la Şcoala superioară de Resboiu, şi Limba Germană [de Un profesor]. [Bucureşti, 1890]. (16,5 x 10,5). 38 p. (I 116519)
Autorul broşurei susţine printre altele că: "Sintaxa limbei germane a prof. Berar este o plagiere şi o rea traducere a manualului lui Heyse". Descriere după titlul de la începutul textului şi după datele din text. Autorul identificat după Catalogul-fişier al BAR.
13533. ~ Poesii lirice de Göthe[!] şi Schiller însoţite de un număr de poesii alese din Christ. Hoffmann vezi: Hoffmannswaldau, Geliert, Gleim, Herder, Seidl, Fischer, Hölty, Schlegel, Rückert, Heine, Unland, Hagedorn, s.a. Textul german întocmit conform noului program al Onor. Minister al Instrucţiunii publice şi Cultelor pentru Seminarii şi şcolele normale, şi publicat cu note explicative de Dr. G. Coman, Profesor de limba şi literatura germană la Seminarul Central şi la Şcóla specială de Artilerie şi Geniu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1895]. (16 x 12). IV-128 p. 1 leu. (I 116511)
Datat după anul depozitului legal în Biblioteca Centrală Universitară Iaşi (I B 5970).
13534. ~ Praktisches Uebungsbuch zur kleinen Deutschen Grammatik în entsprechender Stufenfolge für Anfänger în zwei Teile verfasst, [von] Dr. G. Coman. Erster Teil. Exerciţii practice la Mica gramatică a limbei germane. întocmită pentru începători şi prevăzută cu dialoguri şi bucăţi de citire în poesie şi proză. Partea I. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (21 x 14). 80 p. (II 116850)
13535. ~ Prima carte germană, pentru anul întâiu de studiu lucrată conform noilor programe pentru şcolile secundare cu 38 de figuri în text, de Dr. G. Coman, Profesor de limba germană la Seminarul Central şi Şcola Normală de învăţători a Societăţii pentru învăţătura poporului Român, Director al Liceului classic şi real Kapri - Coman. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Universală), [1899]. (20,5 x 14). 120 p. cu il. 2 lei. (I 116721)
Anul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13536. ~ Poveţuitorul la Prima carte germană, lucrată conform noilor programe pentru Şcolile secundare cu 38 de figuri în text (Pentru clasele II, III, IV şi V de gimnasiu şi liceu şi şcolile de fete), de Dr. G. Coman, Profesor de limba germană la Seminarul Central şi Şcoala Normală de învăţători a Societăţii pentru învăţătura poporului român, Director al Liceului clasic şi real de băeţi Kapri - Coman. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1899?]. (21 x 14). 27 p. (II 116881)
13537. ~ Preparaţiune la Iliada lui Omer, pentru şcola şi studii private [de Gheorghe Coman]. Fasc. I, dialectul ionic, cestiunea omerică şi cartea I. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), [188?]. (18,5 x 12,5). 1 f., 80 p., 1 f. erata. 1,25 lei. (Preparaţiuni la autorii clasici, greci şi latini) (I 17890)
Autorul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13538. ~ Sintaxa limbei latine, pentru scoalele secundare, de Dr. G. Coman, Profesor la gimnasiul Mihai Bravul din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1889. (20 x 13). 1 f., 213 p. (I 125753)
Este partea a treia a "Gramaticii elementare a limbii latine", vezi: Clinciu-Coman, cop. 4, unde este menţionată şi ed. II a "Sintaxei", apărută înainte de 1896.
În colaborare:
13539. ~ Curs de limba germană. Pentru clasa III-a secundară, [de] Dr. G. Coman şi I. A. Candrea, profesori la Liceul Mihai Viteazul. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (23 x 15,5). 216 p. cu il. 3,80 lei. (II 33669)
13540. ~ Idem. Pentru clasa a IV secundară, [de] Dr. G. Coman şi J.-A. Candrea, profesori la Liceul Mihai Viteazul. Aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi Cultelor. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (23 x 15). 203 p., 1 pl. 3,80 lei. (II 38643)
Vezi şi:
CLINCIU, I. şi ~. Istoria Universală, cl. I sec. Bucureşti, 1892 ; ed. II, 1896.
Editări de texte:
LESSING, GR. E. Fabulele... Ed. de ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  1637) COMAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMAN, IOAN
13541. ~ *Foaia Unirea în serviţiul raportului răuvoitoriu. Arad (Nichin), 1912. 12 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 492)

Nu exista imagini
  1638) COMAN, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COMAN, NICOLAE
13542. ~ Martiriul Bucovinei 1914-1915, [de] Dr. Nicolae Coman. Bucureşti, Edit. Librăriei Pavel Suru (Tip. şi Leg. de cărţi Nicolae Stroilă), [1915]. (16 x 12). 285, IV p. [greşit tipărit: VI]. 1,50 lei. (Biblioteca Bucovina, nr. 20-25) (I 45176)

Nu exista imagini
  1639) COMAN, VIRGIL G. (1895-?)
 • Opera
 • Imagini
COMAN, VIRGIL G. (1895-?)
13543. ~ Automobilul, [de] Virgil G. Coman, student inginer. Manualul automobilistului. Descrierea automobilului şi regulamentul pentru circulaţia automobilelor. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 135 p. cu il. 3,50 lei. (I 37901)
În colaborare:
13544. ~ Formular de matematici, [de] V. Coman şi N. Malla. Pentru uzul elevilor de licee, şcoli militare, comerciale, normale, agricole, de silvicultura, arpentaj, inginerie şi inginerie hotarnică, bănci, ş.a. Bucureşti (Tiparul Inst. Minerva), 1918. (16,5 x 10,5). 219 p., 1 f. erata. (I 51862)
Vezi şi:
MALLA, N. I. şi ~. Pannele de automobil. Ed. II. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1640) COMANDAMENTUL CORPULUI JANDARMERIEI
 • Opera
 • Imagini
COMANDAMENTUL CORPULUI JANDARMERIEI
13545. ~ Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1918. (19 x 12,5). 95 p. (Comandamentul Corpului Jandamermeriei) (I 51996)

Nu exista imagini
  1641) COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
13546. ~ Contribuţiuni la studiul gaiacolului prin aplicaţiuni externe în tratamentul pneumoniei. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Alexandru I. Comaniţă. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1910. (23,5 x 16). 46[-48] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1154) (II 21273)

Nu exista imagini
  1642) COMARNESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
COMARNESCU, ALEX.
13547. ~ Moratorium în dreptul roman şi român comercial. Teză pentru licenţă susţinută de Alex. Comarnescu, Inginer hotarnic. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (23,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413112)

Nu exista imagini
  1643) COMARNICEANU, G.Z.
 • Opera
 • Imagini
COMARNICEANU, G.Z.
13548. ~ Proect de statute pentru Societatea studenţilor Şcoalei superioare de sciinţe de stat din Bucuresci. Elaborat de D-nul G.Z. Comarnicenu, Vice-preşedintele societăţei. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C-ie),1895. (15,5 x 10). 12 p. (I 410891)

Nu exista imagini
  1644) Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
 • Opera
 • Imagini
Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
13549.• Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908. Pentru economi. Budapest (Imprimeria Pallas), 1912. (18 x 12). 101 p. 1 cor. (BCU-C1N S 4339)

Nu exista imagini
  1645) COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
 • Opera
 • Imagini
(Achille)
13550. ~ Scrisorile lui Achille către Revista Armatei. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). 117 p. (II 74591)
Publicate mai întîi în: "Revista Armatei", Bucureşti, 12 (1894), nr. 3-11/12, febr. 15 iunie 15/30, semnate: "Achille". Autorul, indentificat după "Revista Armatei".
13551. ~ Un strigăt, de Generalul Achille Comăneanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23,5 x 16). 10 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei) (Extras din nr. 47 al Revistei Infanteriei) (II 412752)
În colaborare:
BACALOGLU, D, şi ~. Biblioteca officieriloru. Bucureşti, 1868.

COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
Nu exista imagini
  1646) COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
13552. ~ Câteva cuvinte asupra Erizipelului chirurgical. Tesa presentata la examenul pentru obţinerea gradului de medic de reg. cl. I de Constantin Comaneanu, doctor în medicina de la facultatea din Paris. Vechia intern al spitalelor civile din Bucuresci. Medic de Reg. Clasa II. Membru al Societăţii ştiinţelor medicale din Bucuresci. Cavaler al Ordinului Stéoa Românie!. Bucureşti (Tip. Alexandru C. Grecescu), 1884. (23 x 15,5). 54 p. (II 486628)
13553. ~ Considération sur le traitement des plaies produites par les armes à feu par Constantin Comaneano, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien interne des hôpitaux de Bucharest, Médecin de Régiment, Chevalier de l’Etoile de Roumanie, etc. Paris, Alphonse Derenne (Impr. A. Derenne, Mayenne), 1881. (24,5 x 16). 84 p. (BCU-ClN 185600)

Nu exista imagini
  1647) COMĂNEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I.
13554. ~ Carte de citire pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului ortodox român cu 20 gravuri care represintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei, alcătuită de I. Comaneanu şi tipărită cu înalta bine-cu-văntare şi aprobare a Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române cu No. 187 din 25/X 904; fiind aprobată şi de Onor. Ministerul de resboi cu No. 2686 din 14/2/905. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (21 x 14). 84 p. cu il. (II 2154)
13555. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului şi al ori-cărui creştin ortodox român cu 20 gravuri care reprezintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei. Alcătuită de I. Comaneanu. Ed. III. Tipărită [...] aprobată şi de onor. Ministerul de rezboi cu No. 2686 din 14/2/905 şi cel de Interne, cu No. 70895 din 16/12/905. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (20,5 x 13). 84 p. cu il. 60 bani. (II 55839)
13556. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (20 x 12,5). 80 p. cu il. 70 bani. (I 11386)
13557. ~ Idem. Aprobată şi de Onor Ministerul de Culte şi Instrucţiunii Publice cu No. 22788 (Casa Bisericilor) şi de Ministerul de Război (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2282. Ed. VI. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dem. C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 24088)
Precuvântare semnată Nifon N. Ploeşteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiei.
13558. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios şi patriotic al soldatului [...]. Aprobată şi de Onor Ministerul de Răsboi (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2746/909 precum şi de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor (Casa Bisericei) cu No. 13662/1912. Ed. VI[!]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20,5 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 27961)
13559. ~ Idem. Ed. VI[!]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 33889)

Nu exista imagini
  1648) COMĂNEANU, I. A.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I. A.
13560. ~ Annale relative la historia Romanilor din Dacia Traiana, [de] I. A. Komaneanu. Bucuresci (Impr. Th. Michaiescu şi Vaidescul, 1868. (24,5 x 16,5). 53 p. 3 lei noui. (II 156924)
13561. ~ Questia monastiriloru închinate pe la St. Locuri din Principatele Unite Moldova şi Romania, Tratată din punctulu [pe copertă: puntulu] de dreptate şi naţionalitate, de I. A. Comaneanu, Prezidinte la Judecătoria Ilfov Secsia I-iu. Bucuresci (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21 x 13,5). V, 56 p. 3 Sfanţi. (II 76292)
13562. ~ Chestia orientală, [de] I. A. Komanénu, advocat. Bucuresci (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), F. Göbl), 1877. (24 x 16,5). 24 p. 1 leu nou. (II 412751)
13563. ~ *Conferinţe asupra instrucţiunei în genere în armata nostră. Bucureşti (Stab. în artele grafice Socec, Sander şi Teclu), 1876. 12°. 16 p. (Popescu. Siese ani... 12)
13564. ~ Resboiu la Dunăre. Turcii cu Românii [de] I. A. Komăneanu, Advocat. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, C. N. Rădulescu), 1877. (16 x 12). 14 p. 50 bani. (I 1124)
Traduceri:
DESCHAMP, E. Despre influintza spiritului francesu assupra Europei de doi secoli încoace. Trad. de ~. Bucureşti, 1857 ; 1859.
VOLTAIRE. Αλζιρα... Μεταφρασις του κομανιανου. Bucureşti, 1839.

Nu exista imagini
  1649) COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
13565. ~ Sponsores, Fidepromissores şi Fidejussores. Thesa pentru licenţia susţinuta la... 1877 de Ión P. Comaneanu. Născut în satul Cilibia, districtul Buzeu [la 1850 Decembriu 18]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (22 x 14). 143 p. (Facultatea de Drept din Bucurescii. (II 17096)

Nu exista imagini
  1650) COMĂNEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, N.
13566. ~ Contabilitatea în partidă dublă în administraţiunile financiare ale Statului de N. Comăneanu, licenţiat în ştiinţele comerciale superioare, şef de Secţie la Administraţiunea Financiară din Constanţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 27 p. (Din publicaţiunile Uniunei Absolvenţilor Şcoalelor comerciale, Nr. 5) (II 14375)

Nu exista imagini