Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1621) COLOGLU
 • Opera
 • Imagini
COLOGLU
Vezi: CULOGLU

Nu exista imagini
  1622) COLOMB, JOSEPHINE BLANCHE
 • Opera
 • Imagini
COLOMB, JOSEPHINE BLANCHE
13481. ~ Istorioare, [de] D-na Colomb. Traducţie de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), [1895]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 17) (I 125633)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 480.
13482. ~ Istorioare pentru copii, [de] D-na Colomb. Traducere de Dumitru Stăncescu. Ed. de război 1918. Bucureşti, Edit Librăriei Alcalay & Ce, 1918. (14,5 x 10,5). 96 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 17-17a) (I 55884)
Vezi de asemenea:
• Betrânii seraci dar oneşti... Ed. II. Braşov, 1899.
• Nuvele. [Culegere]. Bucureşti, 1868.
• Poesii şi Nuvele [Culegere]. Orăştie, 1902.

Nu exista imagini
  1623) Coloniştii germani
 • Opera
 • Imagini
Coloniştii germani
• Coloniştii germani şi Romănia. Vezi: MARTIN, P. J. Coloniştii germani şi Romănia. Bucureşti, 1860 ; ed. II, 1871.

Nu exista imagini
  1624) COLORIAN, ANTON (1856-1931)
 • Opera
 • Imagini
COLORIAN, ANTON (1856-1931)
13483. ~ Analyse de la staurotide; par M. Coloriano. [Travail fait dans le laboratoire de M. Friedel; Juin 1885, Paris]. [Paris, 1885]. (22 x 14). p. 427-429. (Mémoires présentés à la Société Chimique. Chimie générale. Extrait) (II 350167)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13484. ~ Memoriu asupra rezultatelor obţinute în studiul compoziţiunei chimice asupra terenurilor unde au să se instaleze pepiniere pentru viţe americane şi indigene. înaintat Onor. Minister al Domeniilor, de Anton Colorian, Dr. în Ştiinţe dela Facultatea din Paris. Profesor. Bucureşti, Libr. Naţională Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (20,5 x 13,5). 8 p. (II 5762)
Descriere după copertă. Tip., la finalul textului.
13485. ~ Recherches sur quelques arséniates cristallisés (1-re thèse). Propositions données par la Faculté (2-e thèse). Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques Par M. Antoine Coloriane. Né à Craïova (Roumanie), Docteur ès sciences, Membre de la Société chimique de Paris et de la Société minéralogique de France. Soutenues le 16 juillet 1886, devant la Commission d’examen. Paris (A. Parent imprimeur de la Faculté de Médecine A. Davy successeur), 1886. (27 x 22). 55 p. ([Faculté des Sciences de Paris], nr. d’ordre 574) (II 14628)
Pe copertă: "Impr. de la Faculté de Médecine A. Davy. Successeur de A. Parent".
13486. ~ Sur quelques molybdates métalliques cristallisés; par M. Antoine Coloriano. [Travail fait au laboratoire de la Faculté de médecine de Bucarest]. [Paris, 1888]. (22 x 14). p. 451-455. (Mémoires présentés à la Société Chimique, nr. 133). Extrait) (II 350168)
Descriere după titlul de la începutul textului. Loc. şi an, cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1625) COLSON, FELIX
 • Opera
 • Imagini
COLSON, FELIX
13487. ~ Skurta deskriere a drepturiloru Moldoveniloru şi a Munteniloru fundate pe dreptulu ginteloru şi pe trataturi de Felice Kolson, tradusa de Dimitrie A. Sturza. Iaşii (Tip Buciumului Românu), 1856. (23 x 15). VIII, 57 p. (II 67585)
P. de titlu şi coperta cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine. Text, cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu: "Proprietarii Tipografie Buciumului Românu, T. Codrescu şi D. Gusti".

Nu exista imagini
  1626) COLTEIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COLTEIU, NICOLAE
13488 ~ *Cântări, discursuri şi oratorii pentru steaua, [de] N. Colteiu. Arad (Tip. dieces. gr. or.), 1903. 16°. 24 p. 20 fil. (Tr, 35(1904), nr. II, mart-april, p. 88: Pred. lit. pe 1903)

Nu exista imagini
  1627) COLTOFEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COLTOFEANU, IOAN
13489. ~ Reflexiuni asupra proiectului de Tarif General Vamal [de Ioan Coltofeanu]. Galaţi (Tip. T. Nebuneli), 1904. (19 x 12). 16 p. (I 8904)
Autorul, pe copertă şi la finalul textului.

Nu exista imagini
  1628) COLTOR, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COLTOR, IOAN
Vezi:
• *Sora Terezia de Pruncul Isus. Ed. de ~. Blaj, 1914.

Nu exista imagini
  1629) COLŢAN, ZAMFIR R.
 • Opera
 • Imagini
COLŢAN, ZAMFIR R.
13490. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Zamfir R. Colţan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24,5 x 16). 33[-35] p. (Facultatea. Juridică din Bucureşti) (II 3471)

Nu exista imagini
  1630) COLUMB, CH.TH.
 • Opera
 • Imagini
COLUMB, CH.TH.
13491. ~ Amurguri, [de] Ch. Th. Columb. Poesii. Vol. I. Galatz (Tip. Nouă, Th. C. Dimitriadi), 1904. (16 x 11,5). 71 p. 1 leu. (I 408848)

Nu exista imagini