Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1611) COLINTINEANU, CORNELIU C. (1882-1946)
 • Opera
 • Imagini
COLINTINEANU, CORNELIU C. (1882-1946)
13469. ~ Le bien de famille insaisissable, par Corneille C. Colintineano, avocat. Bucarest (Ateliers graphiques Socec & Co), 1912. (24 x 17). 7 p. (Le Mouvement Économique (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Serbie, Empire Ottoman), Vol. XVI, nr. 93 et 94. 8-me année. 1-er Août et 1-er Sept., 1912) (II 29110)
13470. ~ Les progrès de l’industrie en Roumanie, par Corneille C. Colintineano, avocat. Bucarest (Atel. graphiques Socec & Co.), 1913. (24 x 16). 6 p. (Le Mouvement Economique (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Serbie, Empire Otoman), Vol. XVII, nr. 100, 9-me année, 1-er Mars 1913) (II 31538)
13471. ~ Quelques remarques sur les oscillations de la bourse, par Corneille C. Colintineano, avocat. Bucarest (Atel. graphiques Socec & Co.), 1912. (25 x 17,5). 6 p. (Le Mouvement Économique (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Serbie, Empire Ottoman), Vol. XVII, nr. 97, 9-me année, 1-er Décembre, 1912) (II 31109)
13472. ~ Representatiunea în materie succesorală. Teză pentru licenţă susţinută de Corneliu C. Colintineanu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23 x 16). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3937)
13473. ~ Le risque professionnel, par Corneille C. Colintineano, avocat. Bucarest (Atel. graphiques, Socec & Co.), 1912. (24 x 17). 14 p. (Le Mouvement Économique. Vol. XV, nr. 90, 1-er mai, 1912, 8-me année. Extrait) (II 27699)
13474. ~ La vente des biens de main-morte par Corneille C. Colintineano, avocat. Bucarest (Atel. graphiques Socec & Co.), 1912. (24,5 x 16,5). 7 p. (Le Mouvement Économique (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Serbie, Empire Ottoman), Vol. XVI, nr. 91, 8-me année, 1-er Juin, 1912. Extrait) (II 29136)

Nu exista imagini
  1612) COLINTINEANU STEPHĂNESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
COLINTINEANU STEPHĂNESCU, C.
13475. ~ Usucapiunea se applica ea la servituti? Dreptul pretoriu în aquéstă privinţă. Thesa pentru licenţia susţinută înaintea Facultăţii de Drept din Bucuresci de C. Colintineanu Stephănescu. Bucuresci (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1875. (23 x 14,5). 97 p. (II 17134)

Nu exista imagini
  1613) Collection des documents diplomatiques et des pièces officielles...
 • Opera
 • Imagini
Collection des documents diplomatiques et des pièces officielles...
13476. • Collection des documents diplomatiques et des pièces officielles concernant la question des monastères dédiés en Roumanie. 1858-1864. Constantinople (Typ. et Lithographie J. Pallamary-Péra), 1880. (26,5 x 18,5). 238 p. (II 200453)
13476a. • Idem. 1864-1878. Constantinople (Typ. et Lithograhie J. Pallamary-Péra), 1880. (26,5 x 18,5). 16, XLIX p., p. 17-153, 1 tab., 1 f. erata.

Nu exista imagini
  1614) COLLIER HARRIS, IULIA
 • Opera
 • Imagini
COLLIER HARRIS, IULIA
Traduceri:
ISPIRESCU, P. The Foundling Prince. Trad. de ~ ş.a. Boston and New-York, 1917.

Nu exista imagini
  1615) COLLIGNON, E.
 • Opera
 • Imagini
COLLIGNON, E.
Vezi:
• Rapport du jury institui pour l’examen des projets du. pont sur le Danube. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  1616) COLLIN, HEINRICH JOSEPH von
 • Opera
 • Imagini
COLLIN, HEINRICH JOSEPH von
13477. ~ Regulu. Tragedie în cinci acte. [De Heinrich Joseph von Collin]. Din limba germană. Tradusă de D. I. Văcarescul. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1834. (18 x 13). 143 p. (I 62180)
Lipsă coperta. Text, Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Autorul, identificat după: RFR, 8(1941), nr. 7, iul. 1, p. 67, nota 2.

Nu exista imagini
  1617) COLLO, BASIL
 • Opera
 • Imagini
COLLO, BASIL
13478. ~ Importanţa diazoreacţiunei lui Ehrlich în clinică. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembre 1904 de Basil Collo. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (23,5 x 15,5). 47 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 195) (II 3632)

Nu exista imagini
  1618) COLLODI, C.
 • Opera
 • Imagini
COLLODI, C.
13479. ~ *Păţaniile lui Ţăndărică (Povestea unei păpuşi de lemn) cu 56 ilustraţiuni. Traducere din italieneşte de Al. Buzescu (Pentru copiii de la oraşe). Bucureşti, Edit. Librăriei C. Sfetea, 1911. 1,50 lei. (JL, 9(1912), nr. 2 şi 3, p. 56: Cronica ; Uni, 2(1912), nr. 2, ian. 27, p. 9 ; Luc, 11(1912), nr. 2-3, cop. 2: Cărţi nou apărute ; FD, 28(1913), nr. 3, ian. 20, p. 4: Lista cărţilor...)
13480. ~ Păţaniile lui Vasilache. (Istoria unei Paiaţe), [de] C. Collodi, cu numeroase ilustraţiuni. Localizare de N. Şerban cu o prefaţă de Nestor Urechia. Bucureşti, Edit Librăriei Leon Alcalay (Tip. şi leg. de cărţi Fortuna), [1914]. (16 x 11). 1 f., IV p., p. 6-272 cu il. 90 bani. (Biblioteca pentru toţi, 837-839) (I 36013)
La p. 267-271: Supliment la catalogul Biblioteca pentru toţi, nr. 701-800. Tip., la p. 272.

Nu exista imagini
  1619) COLNIC, I.
 • Opera
 • Imagini
COLNIC, I.
Traduceri:
HAUPTMANN, G. Ţesătorii. Trad. de ~ ş.a. Iaşi, 1895.

Nu exista imagini
  1620) COLOCOTIDE
 • Opera
 • Imagini
COLOCOTIDE
Vezi: KOLO KOTIDE

Nu exista imagini