Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1601) COLEŞ, IOAN (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
COLEŞ, IOAN (1852-?)
13455. ~ Viéţa şi operele lui A. Albius Tibullus. Tesă pentru licenţă de Ioan Coleş. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1893. (23 x 14,5). 103[-107] p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 174479)

Nu exista imagini
  1602) COLEŞIU, ANDREI (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
COLEŞIU, ANDREI (1857-?)
13456. ~ Ce am putea face. Părere asupra stărei economice a ţărei. De Andreiu Coleşiu. Focşani (Tip. Aurora, G.A. Diaconescu), 1900. (23 x 16). 16 p. (II 267020)
13457. ~ Starea economică a ţărei şi convenţiile comerciale de Andreiu Coleşiu. Focşani (Tip. Modernă, M. T. Dumitrescu), 1902. (23 x 16). 52 p. (II 408671)

Nu exista imagini
  1603) Coletul Macabru
 • Opera
 • Imagini
Coletul Macabru
13458. • Coletul Macabru. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1908]. (30,5 x 22,5). 32 p. 20 bani. (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului, otrăvei, revolverului şi dinamitei. Bandiţii Americei, nr. 2) (III 9843)
Cuprinde şi începutul lucrării: "Complotul Anarchist" care formează nr. următor al colecţiei (nr. 3). Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1604) COLFESCU, ATHANASIE (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
COLFESCU, ATHANASIE (1864-?)
13459. ~ Psorospermosa la Bivol. Teza pentru obţinerea diplomei de medic veterinar Presentată şi susţinută la... Iunie 1898 de Ath. Colfescu. Bucuresci (Tip. l’Indépendance Roumaine), 1898. (23 x 15,5). 45[-48] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 111) (II 156747)

Nu exista imagini
  1605) COLFESCU, VICTOR (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
COLFESCU, VICTOR (1886-?)
13460. ~ Dedublarea constantă a zgomotului al doilea la bază fără strictură mitrală. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la [20] Iunie 1916 de Victor N. Colfescu. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 15). 36 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1477) (II 580163)
Bibliografie, la p. 35-36.

Nu exista imagini
  1606) COLFESCU-DELATURDA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COLFESCU-DELATURDA, IOAN
(I. C. Delaturda)
13461. ~ Fericirea pămîntească, [de] Delaturda. Bucuresci (Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1902. (20,5 x 17). 105[-108] p. 1,50 lei. (II 411737)
13462. ~ Viaţa morală a popoarelor şi războiul european. Cauze şi efecte, [de] I.C. Delaturda. Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Poporul), 1916. (20,5 x 13,5). 202[-204] p. (I 50494)
Identificarea "I. C. Delaturda = Ion Colfescu", cu cerneală pe coperta exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  1607) COLIBĂŞIANU, N.
 • Opera
 • Imagini
COLIBĂŞIANU, N.
13463. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de N. Colibăşianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15). 44 p. ([Facultatea de drept din Bucureşti]) (II 3998)
Descrierea completată după: RBibliogr, 2(1904), nr. 1-2, p. 7.

Nu exista imagini
  1608) COLIGNY, CĂMILA
 • Opera
 • Imagini
COLIGNY, CĂMILA
13464. ~ 75 femei criminale (notiţe biografice şi portrete), de Cămila Coligny. Cu un studiu criminologie de avocatul Tiberiu Constant [Constantinescu]. Tulcea (Tip. Naţională), 1911. (17,5 x 11,5). 139[-141] p. (I 30628)

Nu exista imagini
  1609) Colind-Colinde
 • Opera
 • Imagini
Colind-Colinde
13465.• Colind, [de Un sergent]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), [1889?]. (32 x 23).[2] f. cu il. (III 157943)
Descriere după titlul de la începutul textului. Satiră la adresa gen. G. Manu. La sfîrşit, semnează: "Un sergent". Ilustraţii de Const. I. Jiquidi (m. 1899). A apărut în 1889 sau 1890, ani în care Jiquidi a colaborat la "Vespea", care apărea în aceeaşi tipografie şi ducea aceeaşi campanie împotriva Gen. G. Manu.
13466. • Colindările revizorului fără leafă şi fără nume. Descriere în diealectul[!] semi-populariu. Naraţiea IV. Săhăstriea şi Săhastrul. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi, Const. D. Lupaşcu), 1914. (20 x 13). 16 p. cu il. 35 bani. (Extras din Calendarul revistei "Ion Creangă" pe 1914) (Muzeul "Saint Georges" din Bârlad) (II 48305)
13467. • *Colinde, cântece de stea şi uraturile (pluguşoarele) cele mai frumoase, [1908]. 15 bani. Se menţionează că se vinde în folosul Casei de sfat şi cetire din com. Baia, jud. Suceava. (A-B, 12(1908), nr. 7, nov. 16, p. 167; Bibliografie)
13468 • Colinde. Cântece de stea şi Urări de Anul Nou. Culese de P. Z. C. 1914. Alexandria (Tip şi Libr. Alexandri, A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1914. (17,5 x 10,5). 16 p. (I 70432)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1610) COLINIANU, N.
 • Opera
 • Imagini
COLINIANU, N.
Traduceri, editări de texte:
PISO, P. Cestiunea Românilor de peste Carpaţi. Trad. şi ed. de ~. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini