Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1591) COLCEAG, NEAGOE RADU
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, NEAGOE RADU
13391. ~ Ipoteca în dreptul roman şi roman cu cîte-va schiţe istorice din dreptul civil francez, belgian şi din vechile legiuiri şi datine ale pămentului ţerilor noastre. Teză de licenţă susţinută de Neagoe Radu Colceag. în diua de... 1892, înaintea facultăţii de Drept din Bucureşti. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1892. (24 x 16). 176 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76475)

Nu exista imagini
  1592) COLCEAG, NICOLAE R. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, NICOLAE R. (1864-?)
13392. ~ Studiu asupra eroinelor lui Euripide. Tesă pentru licenţă în litere şi filosofie Susţinută în Ianuarie 1893 de Nicolae R. Colceag, Profesor. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (23,5 x 15,5). 128 p., 1 f. errata. (II 76476)
În colaborare:
POPOVICI, A. C. Curs complet de limba germană, cl. III sec. Cu colaborarea prof. ~. Bucureşti [190?] ; ed. II, 1903 ; ed. III, 1903 ; ed. IV, 1905 ; ed.V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909 ; ed. VIII, 1910 ; ed. IX, 1912.
• Idem, cl. IV sec. Bucureşti, [190?] ; ed. II, 1903 ; ed. III, 1903 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909.

Nu exista imagini
  1593) Colecta de Recepte din economia...
 • Opera
 • Imagini
Colecta de Recepte din economia...
13393. •*Colecta de Recepte din economia, industria, comerciu şi chemia, pentru economi, industriaşi şi comercianţi. Gherla (Tip. Auror’a), [1879?]. 50 cr. (Lumin, 2(1881), nr. 103, dec. 25 (6 ian. 1882), p. 4: Listă de cărţi ; Cat. Aurora 1884, p. 2)

Nu exista imagini
  1594) Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III
 • Opera
 • Imagini
Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III
13394. • Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III. Darea de seamă a comitetului de iniţiativă. Arad (Tip. Concordia), 1913. (23 x 15,5). 50 p., 3 f.pl. (Românii din Ungaria şi Ardeal pentru Aviaţiunea română) (Astra-S 7952)
La p. 50, membrii comitetului: "Roman R. Ciorogariu m.p., Dr. Ştefan C. Pop m.p., Vasile Goldiş m.p., Dr. Ioan Nemet m.p., Iuliu Herbay m.p.".

Nu exista imagini
  1595) Colectivist din provincie
 • Opera
 • Imagini
Colectivist din provincie
13395. • Un colectivist din provincie, [Alexandru Radu-Hossu] de... U-... U. Galatz, Septembrie 1886. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 120042)
Descriere după copertă. Răspuns articolelor insultătoare publicate de Al. Radu în "Voinţa Naţională" la adresa lui Moise N. Pacu şi C. Ressu, care par a fi chiar autorii acestei broşuri, după indicaţiile date cu privire la autori:... U-... U. Vezi şi OrR, 1 (1885), nr. 35, mai 12, p. 2-3: articolul lui Al. Radu.

Nu exista imagini
  1596) Colecţia-Colecţie; Colecţiune-Colecţiunea-Colecţiuni
 • Opera
 • Imagini
Colecţia-Colecţie; Colecţiune-Colecţiunea-Colecţiuni
• Colecţiune de fabule romane... de A.G. Vezi: GORJAN, AUGUST
• Colecţiune de legi [agricole]. Vezi: ELEFTERESCU, ALEX. D. Colecţiune de legi... Craiova, 1909.
• Colecţiune de Legi Comerciale, I. Vezi: CAMERA de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Colecţiune de Legi Comerciale, I. Bucureşti, 1912.
• Colecţiune de legi... Vezi: BRĂILOIU, C. N. Colecţiune de legi, ordonanţe şi decrete domnesci. Bucureşti, 1867.
• Collecţiune de legiurile României. Vezi: BUJOREANU, I. M. Collecţiune de legiurile României. Vol.I-III. Bucureşti, 1873-1885.
• Collecţiune mică de Nuvelle. Vezi: BUCŞÂNESCU, IORGU. Collecţiune... Cernăuţi, 1864
• Colecţiune de regulamente municipali. Vezi: ORAŞUL Bucureşti. Colecţiune de regulamente municipali. Seria I: 1847-1870. Bucureşti, 1870
• Colecţiunea ordornanţelor pentru populaţia României... Vezi: PHEREKYDE, GR. Colecţiunea ordonanţelor... Bucureşti, 1918.
• Mică collecţiune religiosa... Vezi: MOŞESCUL, COSMA. Mică Collecţiune... Blăila, 1864
13396. • Colecţie de aşezemintele făcute înaintea Regulamentului Organic, statornicitóre drepturilor şi îndatoririlor reciproce a le proprietarilor de moşii şi a le locuitorilor săteni din Moldova. Estrase din Uricariu şi din Magazinul Daciei. Iaşii, 8 Decembrie, 1857. (24 x 17). 1 f., 76 p. (II 90620)
Cu alfabet de tranziţie.
13397. • Noua colecţiune de Basme şi Ghicitori ale Românilor. Pitesci, Edit. Librării [!] I. Raicoviceanu (Noua Tip. Rădulescu & Brătănescu), 1891. (15,5 x 10,5). 134 p. (I 547748)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 135 şi urm.).
13398. • *Noua Colecţiune de Basme şi Ghicitori ale Româniloru şi Esplicarea Viseloru. Pitesci, Edit. Libr. Raicoviceanu, [188?]. 1 leu. (Andreian, cop. 4)
13399. • Colecţiune de basme populare între care este Păcală şi Tândală. Ed. III. Partea II. Craiova, Librar, Editor şi Tip. Română Filip Lazar), 1892. (19 x 12,5). 64 p. 60 bani. (I 70484)
13400. • Idem. Ed. IV. Partea II. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazar & Comp. (Tip. Română, Filip Lazar & Comp.), 1893. (19 x 12,5). 64 p. 1 leu. (I 70485)
13401. • *Colecţie de cântece bisericeşti fără note. [Roman, 191?] 25 bani. (CdC, 1916, cop. 3)
13402. • Colecţie de dansuri naţionale. Craiova (Tip., Leg. de cărţi, Secţie de cartonage N. I. Macavei), 1910. (21 x 13,5). 1 f., II, 62 p. 1,50 lei. (Publicaţiile Şcoalei Normale de învăţători din Craiova) (II 21476)
13403. • Colecţiune de fabule române de Alexandrescu, A. Donici, Asachi, Teutu, Carp, Alexandri[!], Raleti, Nicoleanu, Stamati, N. A. Donici [imprimat greşit: Doinici], Chrisoverghi, Gusti, Nikitake Rădulescu, V. A. Ureche, Bolintineanu, Bălăcescu [imprimat greşit: Bălcescu], Seulescu. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [1896]. (16,5 x 10). 1 f., 217[-222] p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 58) (I 464407)
Lipsă coperta. Datat după alte nr. ale colecţiei.
13404. • Colecţiune de legea organică şi regulamentele Sf. Sinod al Bisericei Orthodoxe Autocefale Române. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucrătorii Associaţi), 1876. (25,5 x 17). 1 f., 56, 153, 35 p. (II 132099)
13405. • Colecţiune de legi în vigoare la 27 Iulie 1913 în regatul Bulgariei. Ed. oficială publicată de Ministerul Justiţiei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (24,5 x 16,5). Pag. dif. (II 42096)
13406. • Colecţiune de legi conţinând: 1. Lege pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase în comunele rurale şi măsuri în contra beţiei. 2. Lege asupra comerţului ambulant. 3. Regulament pentru punerea în aplicare a legii pentru fabricarea şi vînzarea lumânărilor de ceară adevărată de albine. 4. Regulamentul legii repausului Duminical. 5. Regulament pentru Alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti. 6. Despre Cambii. Bucureşti, Edit. revistei Vocea Poporului (Tip. Nicolae Stroilă), 1915. (20 x 14). 45[-47] p. (1 47898)
Descriere după copertă. "Studiul despre cambii" (p. 41-45) este semnat de C. Brăescu, Doctor în drept.
13407. • Colecţiune de Legiuiri modificate de Camerele Legislative [pe copertă şi: I. Tocmelile agricole. II. Regulamentul hotărniciilor de moşii. III. Legea licenţei Băuturilor spirtose. IV. Legea Comunală, modificată. V. Legea Poliţiei Rurale]. Editată de G. S. Petrini, Libraru. Partea I. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1874. (16 x 11). 176 p. 2 1/2 lei nuoi. (I 410758)
Legea Poliţiei rurale (Jassy 1869), anunţată pe copertă în sumar, are p. de titlu separată şi a circulat şi independent.
13408. • Colecţiune de legi nuoi coprindend: Legea organisării judecătoreşti, din 1890, cu modificările făcute prin legea din 26 Maiu 1892; legea vacantiilor judecătoreşti din 1886; legea pensiunilor funcţionarilor civili din 1890; legea pentru modificarea articolelor 123, 124 125 şi 126 din Codul penal dela 27 Maiu 1893. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1893?]. (17 x 10,5). 67 p. 2 lei. Pentru abonaţii Dreptului gratis. (Publicaţiuni juridice ale diarului Dreptul) (I 384778)
13409. • Colecţie de legi române; ordonanţe şi regulamente de a le Primăriei comunei Botoşani [pe copertă: ordonanţe şi regulamente comunale]. Botoşani (Tip. la Concurenţia), 1886 [pe copertă: 1887]. (20,5 x 13,5). 349 p. (II 411893)
13410. • Colecţiune de legi şi regulamente zilnic întrebuinţate cu toate modificările ce li s’au făcut de la punerea lor în aplicare şi până astăzi. Culese din Monitorul Official de Alessandru Luponi, avocat. Op. 53-a ediţiunilor Th. Balassan. Iassi (Tip. Th. Balassan), 1880. (19,5 x 13,5). 218[-222] p. (I 170232)
13411. • Colecţiune de mai multe legiuiri din Principatele-Unite-Române. Pentru împărţirea Curţei de Casaţiune. Pentru Dreptul acordat străinilor de a cumpăra imobile. Pentru Greutăţi şi Măsuri. Pentru Espropriaţie în casu de utilitate publică. Pentru Instituirea unei case de depuneri şi consemnaţiuni. Pentru corpul de Avocaţi. Pentru admisibilitate şi înaintări în funcţiuni judecătoresci. Pentru tacsele Te-legrafo-Postale. Pentru penalitatea arendaşilor cari vor da bilete unorii individe pentru a se considera ca clăcaşi. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (21 x 14). 60 p. (II 412300)
13412. • Colecţie de nuvelle. Bucuresci (în Tip. lui Eliade), 1847. (19,5 x 12,5). 2 f., 283 p. (I 134559)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Palatul somnului fără Autorul, şi traducătorului ; Judecata lui Dumnezeu de M. de Clément, née Héméry trad. de C. D. Aricescu; Un bal mascat de Al. Dumas, trad. de P. Teulescu; Un amator fără numele autor., trad. de C. Bălăcescul; Toată viaţa pentru o zi, fără numele autor., trad de M. Costiescul, Metella, Lavinia şi Mattea de G. Sand, trad. de D. Moşoi" (aut. şi trad. menţionaţi numai la prima nuvelă). Exemplar incomplet în BAR (după p. 282 urmează o filă purtînd titlul Paulina, dar lipseşte textul).
13413. • Colecţie de Nuvele Istorice şi diferite discursuri. Publicate în diarul Curierul Satelor. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1898. (15,5 x 10). 50 bani. (I 15371)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Alexandru Petriceicu Haşdeu. Domnia Arnăutului. Nuvelă istorică. Buzeu, Tip. Al. Georgescu, 1898 (cu p. de titlu separată), p. 3-35; Groaza. Ultimul haiduc român... (p. 36-52); Discursul rostit de Episcopul Chesarie - Buzeu în anul 1825 când s’a instalat pe scaunul episcopal (pp. 53-62); Discurs pronunţat de N. Ionescu, directorul şcolei No. 1 de băieţi din Buzeu la 28 Iunie 1887 cu ocazia punerii temelii a două şcoli comunale (pp. 63-69) ; Discursul lui B. Iorgulescu ţinut înaintea elevilor liceului, cu ocazia zilei de 10 Maiu 1897. (pp. 70-75)".
13414. • Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. [Broşura I]. Bucureşti, Editorii Christ. Ionninu, şi comp. I. Romanovu, librariulu skoaleloru publice (Tip. bisericească din St. Mitropolie), 1855. (23 x 15). 82 p. 3 lei 15 parale. (II 72526)
Textul Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Cuprinde: "Recreaţii; Odă la patriă; Douăzeci şi patru de ore la Roma, traducere de S. Mihâlescu; Resbunarea Soareciloru sau Moartea lui Sion de G. Alessandrescu; Recreaţii; Fluturele de R. T. ; Musa în Spitalu de G. Sion; Doctorul şi bolnavul. Fabulă de G. Alessandrescu; Fata pandurului de G. Cretzénu; Amorulu unei femei. Traducere de M. Costiescu".
13414a. • Idem. Broşura II. Bucureşti, Editoriu Christ. Ioaninu şi comp. Romanovù librarii scoaleloru publice (Tip. Bisericescă din St. Mitropolie), 1855. (22 x 15). 88 p. 3 lei 15 parale. (II 72526)
Text Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Cuprinde: "Amorulu unui privigetoru şi alla unei rose; Istoria amoruriloru unul privigetoru şi a unei Rose. Traducere de S. Michâlescu; Dama de pică [de Puşchin], traducere de Milt. Costiescu; Recreaţiuni; Limba romanesca de G. Sion şi Ce e mai tristă pe lume? de G. Cretzénu".
13415. • Coleczie de ofisuri domneşti cătră Obsceasca Obic. Adunare a Moldovei şi adresele acestia de la anul 1834 până la 1848. Recueil des communications princières à V Assemblée Générale de Moldavie et des adresses de cette dernière depuis l’année 1834 jusqu’à 1848. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (24 x 16). 431 p. (II 70259)
Text paralel în l. română (Cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
13416. • Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova (Tipografia Română Filip Lazar), 1890. (19 x 12,5). 46[-48] p. 50 bani. (I 411457)
Cuprinde poezii şi fabule de: T. Şerbănescu, G. Sion. Gr. Grandea, G. Creţianu, A. Sicleanu, V. Alecsandri, I. Creangă, Cesar Boliac, D. Bolintineanu, A. Donici, I. H. Rădulescu, E. B., A. Pann, K. Vscul, G. Baronzi.
13417. • Colecţiune de poesii vechi. Cântece vechi ale Poporului Român. Din Psalmii lui Dositheiu Mitropolitulu. Culegerea din poesiile Văcărescilor, I. Barac. K. Konaki, Paris Momulénu şi Beldiman. Bucuresci, Ediţiunea şi proprietatea L. Heliopolis (Tip. Laboratorilor romani), 1878. (18,5 x 12). XII, 215 p. 50 bani. (Biblioteca Poporului Roman, vol. I) (I 194752)
Edit., la p. 215. Prefaţa, nesemnată, este a lui A. I. Odobescu - identificare făcută de Prof. Perpessicius (GC, 6(1936), nr. 5-6, sept. 15-30, p. 5).
13418. • Colecţie de toate instrucţiile şi deslegările ce sau datu în aplicaţia nouei legi rurale. [Partea I]. Ed. oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1864. (22,5 x 15). 69 p. (II 57837)
Cu alfabet de tranziţie.
13418 a. • Idem. Partea 2-a. Ed. oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 68 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13419. • Colecţie de tóte legile, reglementele, decisiunile şi instrucţiunile relative ad-tiei de resboi şi care sunt în vigoare. Vol. II. Ed. officiala. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1883.(22 x 15). XVI, 1049 p., 3 f. albe pentru însemnări. (II 55730)
13419a. • Idem. Vol. III. Ed. oficială. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (22,5 x 15). II f., VII, 565 p., 8 f. albe pentru însemnări, 1 tab. (II 55730)
13420. • Colecţiune de următoarele legi votate de Corpurile legiuitoare în sesiunea anului 1885-86. Modificarea legei impositulul spirtoaselor pusa în aplicare la 1 Aprilie 1886. Monopolul chibriturilor şi cărţiloru de jocu pusa în aplicare la 1 Iulie 1886. Modificarea legei timbrului pusa în aplicare la 20 Aprilie 1886. Focşani (Tip. A. Codreanu), 1886. (15,5 x 10,5). 38 p. 50 bani. (1 410854)
Descriere după copertă.
13421. • Collecţiune de versificări umoristice publicate în 1869 şi 1870. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1870. (19 x 12,5). IV p., 1 f., 201 p. (I 60506)
Scrisoare vizuală semnată Aali (p. 5) ; Epistolă deschisă semnată Daraceanu (p. 187). Celelalte poezii, nesemnate.
13422. • Colecţia documentelor atingătoare de comunitatea armeană în Prinţipatul Moldovei, dela 1841-1852. Iaşii (Inst. Albinei [pe copertă: Tipografia]), 1853. (21,5 x 14,5). 2 f. , 54 p. (II 267162)
Cu alfabet de tranziţie. "Pro-cuvîntare" semnată: "Prez. Ef. Com. Armene, Garabet Hriste Clucer, Garabet Cărămlău, Isaia I. Treancul, Ilie Popovici, Sluger. Tacor Caracas. Secretar, Anton Popovici".
13423. • *Colecţiunca ww legilor din 1914. [Lugoj, 1915]. A apărut în traducere autentică românească şi costă 10 cor. 80 fil. Se poate comanda şi prin administraţia ziarului nostru. (Drap, 15(1915), nr. 47, apr. 23 (6 mai), p. 3: Informaţiuni)
13424. • Colecţiunea legilor şi regulamentelor relative la vendarea unei părţi din bunurile statului şi la rescumperarea embaticurilor. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1880. (19 x 12). 95 p. (I 411611)
13425. • Colecţiunea statutelor şi normativelor comitatului Sibiu. Edată de comitatul Sibiu. Vol. I. Sibiu (Tipographia succesorul lui Th. Steinhaussen (Adolf Reissenberger)), 1899. (24 x 14,5). XI, 169 p. (BCU-ClN 602814)
Lipsă coperta.
13426. • *Collectiunea tuturoru paraboleloru Mîntuit. cu esplicări, 1864. (Iarcu, p. 103)
13427. • Colectiuni complecte de legi, regulamente şi disposiţiuni comunale. Referitoare la punerea în aplicare a legei pentru maximul taxelor şi contribuţiunilor comunale. Ediţie autorisată de Primăria Capitalei. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1894. (17 x 10,5). 78 p. 80 bani. (I 411123)
13428. • Colecţiuni de legi şi regulamente vamale cuprindend: Legea generală a Vămilor cu modificările ei. Legea din anul 1884. Legea din anul 1886. Legea din anul 1889. Regulamentul de intreposite. Regulamentul pentru paza fruntariilor. Legea şi regulamentul pentru încuragiarea industriei naţionale, etc. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (23,5 x 16). 2 f., 175 p. 6 lei. (II 410100)

Nu exista imagini
  1597) Colegiul Unic şi Exproprierea
 • Opera
 • Imagini
Colegiul Unic şi Exproprierea
13429. • Colegiul Unic şi Exproprierea. Marea întrunire liberală de la Focşani, ţinută în ziua de 8 Noembrie 1913. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1913. (22,5 x 15,5). 58 p. cu il. 1 leu. (II 35098)

Nu exista imagini
  1598) COLESCU, LEONIDA (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
COLESCU, LEONIDA (1872-?)
13430. ~ Aperçu sur la technique et les résultats du recensement général de Roumanie, 19. Décembre 1912 ( 1-er Janvier 1913), par le Dr. Leónidas Colesco, directeur de la Statistique Générale de la Roumanie. Vienne (Impr. Frédéric Jasper), [1913]. (27,5 x 19,5). 25[-28] p., 1 tab. (Separ tabdruck aus: Rapports de la XIV-e Sessionade l’Institut International de Statistique à Vienne) (II 36736)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tip., la p. 28.
13431. ~ Les associations agricoles en Roumanie, par le Dr. L. Colesco, Chef de la Statistique générale au Ministère de l’Agriculture et des Domaines. Rapport présenté au 1-er Congrès des Associations agricoles et de démographie rurale. Bruxelles, 1910. Bucarest (Impr. Independenţa), 1910. (26,5 x 18,5). 16 p. (II 491153)
13432. ~ Condiţiunea femeei măritate, [de] Leonida Colescu. Bucuresci (Tip.Voinţa naţională), 1892. (21,5 x 14). 2 f., VII p., 112 p. [Tipărit greşit: 102]. (II 75328)
13433. ~ Cum se întocmesc Actele Stării Civile după Lege şi noul Regulament? Călăuza sigură a Ofiţerului de stare civilă şi a Notarului Conţinând toate legile şi regulamentele privitoare la actele stării civile, formulare noui, modele practice pentru înregistrarea fiecărui fel de cazuri, instrucţiuni privitoare la statistică, modele de petiţiuni, taxe, etc. de Leonida Colescu, Şeful statisticei generale din Ministerul Agriculturei şi Domeniilor. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (23 x 16). 192 p. 3,50 lei. (II 24908)
13434. ~ Dare de seamă asupra lucrărilor sesiunii a XII-a a Institutului internaţional de statistică ţinută la Paris, de Dr. L. Colescu, capul serviciului statisticei generale. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (28 x 20). 25 p. (Extras din "Buletinul statistic al României") (II 65923)
13435. ~ Dicţionarul statistic al României întocmit pe baza rezultatelor definitive ale recensămîntului general al populaţiunii din 19 Decembrie 1912. [De L. Colescu]. Ediţie oficială. Vol. I: Argeş-Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1914. (30 x 21,5). XX, 492[-495] p. 10 lei. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Statisticei generale) (III 41307)
13435 a. ~ Idem. Vol. II. Ilfov-Vlaşca. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (30 x 21,5). P. 497-1204. [10] lei. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Statisticei generale).
Descriere după copertă. La finalul textului, menţiunea: "Dicţionarul statistic al României s’a început a se tipări în luna aprilie 1914 şi s’a terminat la 20 Martie 1915 sub conducerea şi îngrijirea D-lui L. Colescu, Directorul Statisticii generale, cu aprobarea D-lui Al. Constantinescu, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor".
13436. ~ Drepturile la pensiune ale Funcţionarilor din România, de Dr. L. Colescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23,5 x 16). 38 p. (Extras din "Economia Naţională", nr. 11) (II 117244)
13437. ~ Geschickte des Rumänischen Steuerwesens in der Epoche der Fanarioten (1711-1821). Eine Darstellung des Steuersystems in den Fürstentümern Walachei und Moldau unter Berücksichtigung der sozialpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Länder von Dr. Leonida Colescu, Rechtsanwalt în Bukarest. München (Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub), 1897. (22,5 x 14). 4 f., 80 p. (II 65737)
13438. ~ La loi rurale de 1864 et la statistique des paysans devenus propriétaires par Leonide Colescu, docteur ès sciences économiques et financières, chef du Service de la Statistique générale. Bucarest (Impr. Dreptatea), 1900. (24,5 x 18,5). XLVI, 37 p., 1 tab. (Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines) (II 117417)
13439. ~ Necesitatea unui anuar statistic al României, [de] Leonida Colescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 26 p. (Extras din revista "Economia Naţională", nr. 5, mai 1899) (II 117042)
13440. ~ *Das Pensionsrecht der Staatsbeamten in Rumänien. Wien, 1901. (Colescu. Statistica, cop. 4 ; Colescu, cop. 4 ; Cornel, p. 35)
13441. ~ Population de la Roumanie. Résumé démographique présenté à la IX-e session de Institut international de Statistique, par L. Dolesco, chef du service de la statistique générale pe la Roumanie. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl,, S-r Ion St. Rasidescu), [1903]. (24 x 16). 63 p., 1 h., 1 tab. (Institut International de Statistique. IX-e session, Berlin, 1903. Série des rapports et communications) (II 55566)
13442. ~ La population de religion mosaïque en Roumanie. Etude statistique par le Dr. L. Colesco, directeur de la statistique générale. Bucarest (Impr. Independenţa), 1915. (29,5 x 20,5). 31 p. 1,50 lei. (III 47962)
13443. ~ Populatiunea românească din Ungaria, de Dr. Leonida Colescu. Bucureşti (A. Baer), 1913. (20,5 x 13). 8 p. (II 33940)
Descriere după copertă.
13444. ~ Progrès de la Dibrodja [...] 1878-1906. Tableau graphique dressé par ordre du ministre des domaines J. N. Lahovary. Progresele Dobrogi [...] 1878-1903. Tablou grafic întocmit din Ordinul Domnului Ministru al Domeniilor I. N. Lahovari [pe copertă par L. Colescu]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1907. (29 x 22). 12 p., 1 pl. (II 7622)
Text paralel în limba franceză şi română. Litografia de pe copertă: "Composit Ludovic Dolinski".
13445. ~ Progresele economice ale României îndeplinite sub domnia M. S. Regelui Carol I. 1866-1906. Tablouri figurative şi notiţe explicative, de Dr. L. Colescu, şeful Serviciului Statisticei Generale. Progrès économique de la Roumanie réalisés sous le règne de S. M. Le Roi Carol I. Tableaux graphiques et notices explicatives, par le Dr. L. Colesco, chef du Service dela Statistique Générale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasi¬descu), 1907. (28 x 21,5). 109[-111] p., 2 tab. 5 lei. (II 6395)
Cu text paralel în 1. rom. şi franceză.
13446. ~ Raport asupra sesiunei a X-a a Institutului internaţional de statistică, ţinută la Londra de la 31 Iulie la 5 August st.n. 1905, de L. Colescu, Şeful Serviciului Statisticei Generale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 16). 17 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 73249)
13447. ~ Recensement général de la population en Roumanie. Rapport présenté à la XIV-ème session de l’Institut international à Vienne, Septembre 1913, [par] Dr. L. Colesco, directeur de la statistique générale de Rouminie. Bucarest (Impr. Flacăra), 1913. (24 x 16,5). 15 p. (Extrait de la "Revue Économique et Finaicière", N-os 455 et 457) (II 34868)
13448. ~ Recensământul general al populaţiunei României. Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparaetive, de L. Colescu, doctor în ştiinţele economic şi financiare, şeful serviciului Statisticei Generale. Cu 4 cartograme colorate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (33 x 25,5). 12, III-LXVI, 461 p., 4 h. (Ministerul Agricul[t]urei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serviciul Statisticei Generale) (III 87791)
P. de titlu suplimentară, tabla de materii, indicele tabelelor statistice şi tablourilor generale cu texte paralele în l. română şi franceză: "Résultats définitifs du Dénombrement de la Population (Décembre 1899) précédés d’une introduction explicative par L. Colesco, docteur ès sciences économiques et financières, chef du service de la Statistique Générale. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Eminesco), 1905. (Royaume de Roumanie. Ministère de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et des Domaines. Service de la Statistique Générale)".
13449. ~ Statistica agricolă a României. Studiu analitic bazat pe cercetările făcute în anii 1904 şi 1905 de L. Colescu, Doctor în Ştiinţele Economice şi Financiare, Şeful Serviciului Statisticei generale. Partea I. Exploatările agricole. Bucureşti (Stab. Grafic şi Fabrica de cartonage Albert Baer), 1907. (32 x 24). 1 f., 6 p., VI , 88 p., 1 pl. diagramă. (III 541588)
Cu p. de titlu separată în limba franceză: "Statistique agricole de la Roumanie. Étude analytique basée sur les investigations faites en 1904 et 1905 par L. Colesco, Docteur ès sciences économiques et financières, Chef du service de la statistique générale. Première partie. Exploitations agricoles". Sumarul şi tabelul de la p. 88 în l. rom. şi franceză.
13450. ~ Statistica animalelor domestice din România precedată de o introducţiune cu explicaţiun şi date retrospective, de L. Colescu, doctor în ştiinţele economice şi financiare, şeful serviciului Statisticei generale. Cu 4 cartograme şi 3 diagrame colorate. Statistique du bétail de la Roumanie. Résultats définitifs du recensement du mois de Décembre 1900 précédé d’une introduction explicative par L. Colescu, docteur ès Sciences économiques et financières, chef du service de la Statistique générale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (31,5 x 24). 1 f., 175, LXXXII p., 5 tab., 2 f. diagr., 4 h. (Ministerul Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serviciul Statisticei Generale) (III 117490)
Pe p. de titlu falsă: "Statistica animalelor domestice din Decembrie 1900. Rezultate definitive".
13451. ~ Statistica electorală. Alegerile generale pentru corpurile legiuitoare în 1901 şi 1905. Cu un studiu introductiv şi date retrospective, de Leonida Colescu, Şeful Serviciului Statisticei generale. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 18,5). 63 p. 1 leu. (II 458095)
13452. ~ Idem. Alegerile generale pentru Corpurile legiuitoare în 1907 şi 1911. Cu un studiu analitic, de L. Colescu, Directorul Statisticei generale din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1913. (27 x 20). 75 p. 2 lei. (II 36740)
Prefeţe:
MINISTERUL Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serv. Statisticei generale. Ancheta industrială din 1901-1902. Vol. I. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Recensământul general al populaţiei României din dec. 1899. Pref. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1599) COLESCU, P. I.
 • Opera
 • Imagini
COLESCU, P. I.
13453. ~ Poesii noue, elaborate de P. I. Colescu, Seminaristu, fost înveţătore în comuna Iepureni, Judeçiul Tutova. Huşy (Typ. Asociaţilor), 1875. (14 x 10,5). 24 p. (I 410735)

Nu exista imagini
  1600) COLESCU-VARTIC, CESAR (1864-1900)
 • Opera
 • Imagini
COLESCU-VARTIC, CESAR (1864-1900)
13454. ~ 1848 Zile revoluţionare, de C. Colescu-Vartic. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (22,5 x 15,5). VIII, 500 p. 2 lei. (II 105442)
Editări de texte:
• Acte şi documente relative la istoria renascerei României. Ed. de ~. Vol. I şi VI. Bucureşti, 1900 şi 1896.
• Documente privitóre la Istoria Românilor... Ed. de ~. Bucureşti, 1894.
SOUTZO, NICOLAS. Mémoires... Ed. de ~. Vienne, 1899.

Nu exista imagini