Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1581) COHN DRĂCŞINEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
COHN DRĂCŞINEANU, M.
13380. ~ Societatea în dreptul roman şi romîn[!], de M. Cohn Drăcşineanu. Teză pentru licenţă susţinută în Martie 1888. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (23 x 15,5). 1 f., 66 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412680)

Nu exista imagini
  1582) COJAN, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, ALEXANDRU V.
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Landespetition vom Jahre 1848. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  1583) COJAN, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, DIMITRIE I.
13381. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa Susţinută la [28 Septembrie] 1892 de Dimitrie I. Cojan. Iaşi (TipoLit. H. Goldner), 1892. (25 x 16,5). 2 f., 64[-67] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 157032)

Nu exista imagini
  1584) COJAN, NICULAI I.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, NICULAI I.
13382. ~ Dota în dreptul roman şi român de Niculai[!] I. Cojan. Bucureşti (Tip. M. Rădulescu, sub direcţiunea V. Alexandrescu, A. Minas, N. Georgescu), 1900. (24 x 16). 112 p. (II 413326)

Nu exista imagini
  1585) COJAN, VASILE V. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COJAN, VASILE V. (1884-?)
13383. ~ Teno-Myoplastia ca tratament al eventraţiilor inguinale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Presentată şi susţinută la [15 dec. 1910] de Vasile V. Cojan, Intern sergent major al Institutului medico-militar. Bucureşti (Speranţa, Inst. de arte grafice), 1910. (21,5 x 15). 55 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1168) (II 558868)
Bibliografie la p. 55.
13384. ~ Teno-myoplastia ca tratament al eventraţiilor inguinale, de Dr. Vasile V. Cojan. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1910. (23 x 16). 51[-53] p. cu il. (II 21287)

Nu exista imagini
  1586) COJOCARU, NIC. D.
 • Opera
 • Imagini
COJOCARU, NIC. D.
13385. ~ Tratat practic de pomologie, de Nic. D. Cojocaru, Agronom al şcoalei normale Vasile Lupu, Horticultor-Şef al oraşului Iaşi. Cu numeroase figuri în text. Bucureşti (Stab. de arte grafice Albert Baer), 1906. (23,5 x 16). 2 f., 74[-76] p. (Biblioteca Societăţii Agronomice, nr. 8) (II 3942)
13386. ~ Idem. Tipăritură sub auspiciile soc. agronomice, cu o prefaţă de d-l S. P. Radianu şi cu 56 figuri în text. Ed. II revăzută şi adăogată. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (20,5 x 12,5). 130 p., III p., 1 f. 1,25 lei. (Biblioteca Societăţei Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de agricultură Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXX) (II 21472)
Ed. a III-a, după 1918.

Nu exista imagini
  1587) COJOCĂREANU, IACOB H.
 • Opera
 • Imagini
COJOCĂREANU, IACOB H.
13387. ~ Despre separaţiunea de patrimonii cerută de creditorii defunctului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de I. H. Cojocăreanu. Bucuresci (Lito-Tip. I. A. Ţaranu & Co.), 1898. (24 x 16). 45 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 413079)

Nu exista imagini
  1588) COJOCĂREANU, VASILE (1881-1942)
 • Opera
 • Imagini
COJOCĂREANU, VASILE (1881-1942)
13388. ~ Despre Acţiunea cambială în dreptul comercial român. Teza pentru licenţă de Vasile Cojocăreanu. Bucureşti (Stab. grafic Euf. N. Miulescu & Companie), 1905. (23 x 15,5). 58 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3796)

Nu exista imagini
  1589) COLAN, PETRU
 • Opera
 • Imagini
COLAN, PETRU
Traduceri:
• Romanţulu femeilor care au iubitu. Trad. de ~. Craiova, 1878.

Nu exista imagini
  1590) COLCEAG, IOAN I. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, IOAN I. (1873-?)
13389. ~ Contribuţiuni la studiul deslipirei premature a placentei, inserată normal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la 24 Martie 1903 de Ioan I. Colceag, fost intern al spitalelor şi maternităţei. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1903. (23,5 x 16). 68 p. 2,50 lei. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 674) (II 408613)
13390. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Minerva), 1903. (23 x 15,5). 67 p. 2,50 lei. (II 267026)

Nu exista imagini