Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1571) COHĂNESCU, HENRI
 • Opera
 • Imagini
COHĂNESCU, HENRI
13361. ~ *Scarlatine pharyngée. Quelques-unes de ses infections secondaires aux organes voisins. (Thèse). Paris, Steinheil, 1894. 4°. 72 p. (Crăinicianu, p. 149 ; Rally I, p. 73)

Nu exista imagini
  1572) COHANOSCHI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
COHANOSCHI, DIMITRIE
13362. ~ Procedura civilă a Principalului Moldovei. Cuprinzătoare: Tecstul Cap. VIII din Reglementul Organic, cu toate legiuirile şi dezlegările dela anul 1834, şi pană la finitul anului 1860, după sistema materiilor arangeată de Dimitrie Cohanoschi, Doctoru în dreptu. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (22 x 14,5). VII, 196[-198] p. (II 296449)
Pe copertă: "Manualul giudecătoresc pentru Principatul Moldovei de Dimitrie Cohanoschi, doctor în dreptu. Tom. I. Organizaţia Magistraturei şi Procedure! Civile". Cu alfabet de tranziţie.
13363. ~ Sciçä pentru o procedura civila în Principatele-Unite Moldova şi Valahia de Dimitrie Cohanoschi, Doctoru în Legi. Iassii (Imprimeria Statului), 1859. (21 x 14). 55 p. (I 105655)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1573) COHEN, IOAN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
COHEN, IOAN (1874-?)
13364. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului tiroidian în reumatizmul cronic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la [23 Iun. 1908] de Ioan D. Cohen, Fost intern al spitalelor. Bucureşti (Tip. Fortuna), 1908. (23,5 x 16). 1 f., III, 71 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1028) (II 580064)
13365. ~ Ştiinţa Mânei, [de] I. Cohen. Cuprinde: Introducere. Istoric. Lumina astrală. Esoterism. Magnetism. Hypnotism. Sugestie. Spiritism. Ocultism. Astronomie, Chirognomie. Liniile palmei [pe copertă şi: Munţii]. Linia vieţei. Linia inimei. Linia inteligenţei. Linia norocului. Linia gloriei. Belciugul lui Venus. Linia hepatică. Liniile căsătoriei, Copiilor, Divorţului. Marele triunghi: unghiul suprem, drept şi stîng. Quadranglu. Insule, Pătrat, Conci, etc. Concluziune. Cu XXII [pe copertă: XXIV] ilustraţii Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu) [pe copertă: Tip. Universală], 1909. (21,5 x 14,5). 112 p. 1 leu. (II 16514)
Pe cop. 4: "Depozitul general la Librăria Nouă".

Nu exista imagini
  1574) COHEN, M.
 • Opera
 • Imagini
COHEN, M.
13366. ~ Tratamentul meningitelor cerebrospinale meningococice. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de... de Cohen M. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1909]. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1107) (II 14962)
Datat după numărul tezei.

Nu exista imagini
  1575) COHEN, MARCEL
 • Opera
 • Imagini
COHEN, MARCEL
13367. ~ De la gastronomie dans les Rétrécissements non cancéreux de l’oesophage, par Le Dr. Marcel Cohen (Médaille de bronze de l’Assistance publique). Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier Éditeurs (A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, S-sseur), 1885. (22,5 x 14,5). 143[-154] p. cu il. (BCU-ClN 183196)

Nu exista imagini
  1576) COHEN-LÂNARU, I.
 • Opera
 • Imagini
COHEN-LÂNARU, I.
Vezi:
• În memoria lui Solomon L. Halfon. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1577) COHL, MAX
 • Opera
 • Imagini
COHL, MAX
13368. ~ Despre Stasa Venoasă ca agent therapeutic. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută în Noembrie 1900 de Max Cohl, Intern al Spitalului Sf. Spiridon (Galaţii). Brăila (Tipo-Lith. Moderna), 1900. (22,5 x 15,5). 60[-62] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 133) (II 156723)
13669. ~ Raport sciinţific asupra Bolnavilor de Scarlatină căutaţi pe seama Comunei Galaţi, elaborat de Doctorul M. Cohl (medic auxiliar). Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 16,5). 24 p. (Comitetul Spitalului Elisabeta Doamna, Caritatea Gălăţeană. Divizia II. Serviciul D-lui Dr. I. Papanicol) (II 413377)

Nu exista imagini
  1578) COHL, SIGISMUND M.
 • Opera
 • Imagini
COHL, SIGISMUND M.
13370. ~ Contribuţiuni la studiul operaţiunilor cezariene conservatoare cu insistenţă asupra metoadei clasice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [3 Aprilie] 1910 de Sigismund M. Cohl, fost intern al spitalelor şi al maternităţii, Preşedintele Societăţei Junimea studioasă medicală. Bucureşti (Stab. Grafic Th. Basilescu), 1910. (23 x 16). 64 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1139) (II 189550)

Nu exista imagini
  1579) COHN, L., doctor
 • Opera
 • Imagini
COHN, L., doctor
13371. ~ Tubagiul laringelui în crup. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 8 Iunie 1898 de L. Cohn, fost intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (23 x 16). 48[-51] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 450) (II 412959)
În colaborare:
BĂLĂCESCU, I. şi ~. Die äussere cervicale Oesophagotomie. S.l., [1904].

Nu exista imagini
  1580) COHN, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
COHN, MIHAIL
13372. ~ Castraţia abdominală totală pentru Lesiunile septice utero-anexiale. (Procedeul D-lui profesor Thoma Ionnescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 3 Mai 1899 de M. Cohn, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci, Inst. De arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălâşescu, 1899. (23 x 15,5). IX, 180 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 496) (II 653059)
13373. ~ Idem. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (21,5 x 15,5). 180 p. cu il. (Lucrare a Inst. de Anatomie Topografică şi Chirurgie) (II 374721)
13374. ~ Colargolul şi injecţiuni intra-venoase în febra puerperală [de] Dr. M. Cohn, Medic secundar al Maternităţii. Membru al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti. Membru al Societăţii internaţionale de chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 20 p. (II 3275)
13375. ~ Colargolul în injecţiuni intravenoase şi efectele lui imediate şi secundare [de] Dr. M. Cohn, Medic secundar la Institutul Maternitatea. Asistent la Inst. de Anatomie topografică şi Chirurgie, Membru al Societăţei Internaţionale de Chirurgie, Membru al Societăţei de Chirurgie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (24 x 16). 16 p. cu il. (II 10812)
Comunicare făcută la Societatea de Chirurgie din Bucureşti, în şedinţa de la 28 Maiu 1908.
13376. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. Mihail Cohn. Bucureşti (Tip. Gutenberg), 1913. (23 x 16). 38 p. (II 31051)
13377. ~ La grossesse dans la corne accessoire rudimentale ou atrésique de l’utérus bicorne unicervical. Par M. Cohn (de Bucarest). Médecin à la Maternité. Assistant de chirurgie à la Faculté. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (27 x 18). 40 p. cu il. (La Revue de Gynécologie et de Chirurgie abdominale. Travaux originaux. T. XIII. Nr. 1 Février 1909. Extrait) (II 242417)
13378. ~ Sarcina în cornul accesoriu, rudimentar sau atretic al uterului bicorn unicol de D. M. Cohn, Medic secundar la Maternitatea, Asistent la Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 15,5). 1 f., 78 p. cu il. (II 7479)
13379. ~ Trei cazuri de histerectomii abdominale totale pentru rupturi utero-vaginale penetrante spontane în timpul facerei [de] Doctor M. Cohn, Medic secundar al Institutului Maternitatea. Membru al Societ. de Chirurgie din Bucureşti. Membru al Societ. internaţionale de Chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16). 14 p., 1 f. (II 4082)
În colaborare:
DRAGOSESCU, B. şi ~. 18 Casuri de splenectomie. Bucureşti, 1897.
POENARU-CĂPLESCU, C. şi ~. Ectopie renală congenitală... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini