Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1561) CODRESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, N.
13300. ~ Ancheta unui cetaţan romaşcan relativ la defectele şi păcatele actualei canalizări şi alimentare cu apa, de Maiorul N. Codrescu, Veteran, Dedicată D-lui Primar a[!] oraşului Roman. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1912. (20 x 13). 64 p. (I 31473)
13301. ~ *Cultul şi educaţia naţională. Adică metoda de a face cunoscută patria română în ţara românească. Cult special pentru patrie ca mare religie naţională de stat, în al doilea rang după acela al Dumnezeierei, de Căpitan N. Codrescu, Veteran. Roman, [190?]. (Codrescu N, cop. 4)
13302. ~ Desmoşteniţii Ţerei Româneşti sau Patria recunoscătoare faţă de invalizii săi Veterani din Răsboiul de neatârnare. Spiţe de moravuri contimporane. Dedicată D-lui general Manu, Ministru de război şi Corpurilor legiuitoare, de Căpitan N. Codrescu, veteran. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1905. (19,5 x 13,5). 49 p. (I 5674)
13303. ~ Din pacatele trecutului sau Dupa 24 de ani. Memoriile unui veteran invalid din Resboiul de Neatârnare, de Căpitan N. Codrescu. Vol. I. Botoşani (Tip. Moderna), 1901 [Pe copertă: 1901/1902]. (16 x 12). 775[-781] p., 1 f. portr. 3 lei. (I 70408)
13303a. ~ Anexa la cartea intitulată Din pacatele trecutului sau Dupa 24 de ani. Memoriile unui veteran din Resboiul de Neatârnare, de Căpitanul N. Codrescu. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1902. (15,5 x 11,5). 30 p.

Nu exista imagini
  1562) CODRESCU, NICOLAI
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, NICOLAI
13304. ~ [Despre dezvoltarea multilaterală a ţării]. Câteva cuvinte către alegătorii din judeţul Suceava [de Nicolai Codrescu, Profesor şi Advocat în Bucureşti]. [Bucureşti, 1899]. (20,5 x 13,5). 19 p., 1 f. volantă. (II 411751)
Autorul, la finalul textului.
Nu exista imagini
  1563) 13305. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia de Nicolae Codrescu Susţinută la... Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (22 x 15,5). 94[-96] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 174516)
 • Opera
 • Imagini
13305. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia de Nicolae Codrescu Susţinută la... Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (22 x 15,5). 94[-96] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 174516)

Nu exista imagini
  1564) CODRESCU, THEODOR C. (1819-1894)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, THEODOR C. (1819-1894)
(C. T.)
13306. ~ Abrégé de grammaire de la Langue Roumaine moderne, par C. T. [= Theodor Codrescu]. Iassi (Impr. du Cor Roumain), 1864. (22 x 14). 122 p. (II 116925)
Autorul, identificat după: Rally I, p. 73.
13307. ~ L’ami illustré des enfants roumains. Par Théodore Codrescu. Iassy (Impr. du Cor Roumain), 1858. (16 x 12). 2 f., 140[-148] p. cu il. (I 164645)
13308. ~ Idem. III-ème éd. Jassy (Impr. du Cor Roumain), 1876. (15,5 x 12). 160 p. cu il. Un franc. (I 116481)
13309. ~ Amore e giustizia. Dramma storico in cinque atti (Plaesul Logofet-Mare de Th. Codrescu) ridotto dal rumeno per le scene italiene da Cornelio Codresco. Napoli, Libreria dei Fratelli D’Ambra, 1879. (17,5 x 12). 72 p. (I 509123)
Pe copertă: "Amore a giustizia di Cornelio Codresco în 5 atti".
13310. ~ Aritmetica claselor primare însocita de: Fracţiunile decimale, Sistemulu Metricu în comparaţiune cu mesurile vechi, Reducerea leului vechiu în acelu nou;. Ediţionată de a patra oră, de Th. Codrescu. Jassy (Tip. Buciumului Romanu), 1869. (15,5 x 12). 106 p. 75 bani. (I 116482)
Ed. I-III editate de Th. Codrescu şi D. Gusti.
13311. ~ Autonomia Moldovei şi actele de cessiunea Bucovinei cu demarcaţiunea ei. Estrasse din Uricariul partea a IV, de Teodor Codrescu. Iaşii (Proprietari ai Tip. Buciumului Roman: T. Codrescu & D. Gusti), 1856. (20 x 12). 2 f., p. 225-280. (I 111204)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.
13312. ~ Belisarie, de T. Codrescu. Bélisaire, par Th. Codresco. Iaşii (La Institutul Albinei), 1893. (21,5 x 18,5). 1 f., 12 p. (BCU-Iaşi III 31019)
Text paralel în l. rom. (Cu alfabet de tranziţie) şi l. franceză. Lipsă coperta.
13313. ~ O câlâtorie la Constantinopoli, de Teodor Codrescu. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesci), 1844. (22 x 14,5) 4 f., 111 p. (II 65661)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, coperta şi titlurile din text, cu caractere latine.
13314. ~ Dialoguri fraţezo-române pentru învăţătura tinerimei. Culese şi publicate de T. Codrescu, Profesor Adjunct Clasului I Franţez în Academia Mihăileană. Iaşii (La Inst. Albinei), 1842. (17,5 x 11,5). 1 f., 166 p. (I 116527)
Textul românesc Cu alfabet de tranziţie.
13315. ~ Dialoguri Franceso-Românesci pentru Tinerime, Precedate de un Abecedaru, de un Vocabularu, şi urmate de Anecdote, de quâteva traducţii din literatura Românească şi de proverburi de Teodor Kodrescu, profesor. Ed. II. Iaşii, Editor G. Caliman (La inst. Albinei Românesci), 1846. (20 x 12,5). 1 f., 192 p. Preţul unui esemplar este 3 l. (II 116774)
Textul românesc Cu alfabet de tranziţie.
13316. ~ Idem. Ed. III. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1851. (21 x 12,5). 1 f., 174 p. Preţul pe hărtie bună este de 7 1/2 lei. (II 116773)
Textul românesc Cu alfabet de tranziţie.
13317. ~ Idem. Ed. IV. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1859. (20 x 12,5). 175 p. 10 lei. (I 116677)
Pe copertă: "Dialoguri franceso-romane pentru învăţătura tinerimei clasei elementare de Theodoru Codresco". Textul românesc Cu alfabet de tranziţie.
13318. ~ Idem. Ed. V. Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1868. (15,5 x 11,5). 244 p. Unu leu 70 bani (cinci lei cursulu Iaşiloru) (I 116476)
13319. ~ Idem. Ed. VI. Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1880. (15,5 x 12). 238 p. 1,70 lei. (I 116485)
Descriere după copertă.
13320. ~ Dicţionar de inimă. [Iaşi, Tip. Buciumului Român, 1851]. (11 x 7,5). 128 p. (I 467700)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Cu alfabet de tranziţie. Descrierea completată după: Iarcu, p. 61. Pentru autor, vezi şi prefaţa ed. II a acestui dicţionar, apărută în 1887, unde se menţionează că versurile din acest opuscul au fost lucrate de D. Gusti.
13321. ~ Dicţionăraşul inimei, de Theodor Codrescu. Ed. II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1887. (11,5 x 9). 196 p. 2 lei noui. (I 116400)
13322. ~ Dicţionariu franceso-romanu dupre ediţiunea Domniloru P. Poienaru, F. Aron şi G. Hill. Sporitu şi adaugitu cu latineste depe dictionariulu lui Boïste de Theodoru Codrescu. Vol I-II. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1859. (16 x 13). 2 f., II p., 1216 p. (I) ; 2 f., 1324 p. (II). (I 116510)
Textul românesc, Cu alfabet de tranziţie.
13323. ~ Idem, urmatu 1° de note sciincifice, etimologice, historice şi literare asupra cuvinteloru celoru mai importante ale limbei francesă 2° de unu dictionariu de locuţiuni şi frase latine pe care aplicaţiunea loru cea frecventă în vorbire le-au făcutu ca să intre în limba francesă în cătu astădi cu toţii trebue să le cunoască. Ed. II revedută, coresă, complectată cu latinesce şi adăogită cu o cantitate mare de cuvinte noue, de Theodoru Codresco. Vol. I. Iassi (Lito-tip. Buciumului Romanu), 1875. (20,5 x 15). 1 f. , II, p. 5-941, 48 p. 35 Franci (I 63256)
13323a. ~ Idem. Vol. II. Iassi (Lito-tip. Buciumului Romanu), 1876. (20,5 x 15,5). 982, 23 p. 35 Franci.
13324. ~ Dicţionar germano-român după Sistemul D-lui M. A. Thibaut, de Theodor Codrescu. Vol. I-II. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [1875]. (20,5 x 14). 2 f., 719 p. (I); 2 f., 922 p. (II) (II 164359)
Anul, pe foaia a doua a vol. II.
13325. ~ Idem. Proprietatea Editorului Theodor Codrescu. Vol. I. A.-J. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1882. (21 x 15). 2 f., 719 p. Preciul ambelor volume 28 lei. (II 116751)
13325a. ~ Idem, după Thibaut şi alţi autori. Proprietatea editorului Theodor Codrescu. Vol. II. Iaşii (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1886. (21 x 15). 2 f., 922 p. (Preciul ambelor volume 32 lei. (II 116751)
13326. ~ Idem. Iaşi, 1897. 900 p. (Exemplar existent în Biblioteca Episcopiei Dunărea de Jos - Galaţi)
13327. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti, Libr. Fraţii Şaraga, 1909. 922 p. (Exemplar existent în Biblioteca Episcopiei Roman. şi Huşilor)
13328. ~ Doctorul Sătenilor. Cuprindênd: Recete de mai multe bóle, culese din diferite cărţi, atăt pentru ómeni, căt şi pentru animalele cu care să servescu setenii. Iassi, Editatu de Th. Codrescu (Tip. Buciumului Romanu), 1874. (15,5 x 12). 227, XIII p. 2 lei nuoi. (I 116499)
13329. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, 1898. (15,5 x 12). 227, XIII p. (Tablă de materii). 1 leu. (BCU-ClN 184874)
Autorul, identificat după ed. din 1874. În prefaţă se menţionează că este o culegere de reţete după "Povăţuitorul Sănătăţei" de C. Vîrnavu, Doctorul de V. Draghici şi alte cărţi.
13330. ~ Elémens[!] d’analyse grammaticale suivis de quelques exercices préparatoires, de substantifs masculins dans une acception et féminins dans une autre des substantifs ayant au pluriel une toute autre signification qu’au singulier, des substantifs généralement employés au pluriel, des adjectifs placés avant et après le substantif ; de la liste des adverbes, des prépositions et des conjonctions; de la liste des homonymes, de la science du Bonhomme Richard et de quelques fables, par le pitar Th. Codresco, professeur de la I-re classe française et Bibliothécaire à l’Académie Michel. Elemente de analis gramaticesc, urmate de ezerciţii pregătitoare, de substantive întrebuinţate în feliurite însemnări după deosebirea numărului sau a genului de adiective, de omonimele franţuzeşti şi de câteva fabule. Publicate pentru tinerimea română, de Pit. Teodor Codrescu, profesor clasului l-iu franţez şi Bibliotecar la Academia Mihăileană. Iaşii (La Inst. Albinei), 1844. (20 x 13). 1 f., 80 p. 4 lei. (I 70553)
Text paralel în 1. franceză şi română (cu alfabet de tranziţie).
13331. ~ Mică Gramatică franţeză pentru îmvăţătura[!] tinerimei moldo-române dupre Noel şi Şapsal. Publicată din orînduirea Epitropiei Shoalelor, de T. Codrescu, profesor-adiunct. Partea I. Abrégé de la grammaire française à l’usage de la jeunesse moldave d’après Noel et Chapsal. Ouvrage publié par ordre du conseil de l’instruction publique. Esii (La Institutul Albinei), 1841. (15,5 x 10). 143 p. (I 384764)
Cu p. de titlu separată în l. franceză, cu urm. date editoriale: "Iassy, à l’Institut de l’Abeille, 1840". Cu alfabet de tranziţie. Descriere completată după exemplarul existent în Biblioteca Centrală Universitară Iaşi.
13332. ~ Necrologulu Răposatei Efrosina Ghica, născută Filipescu, Soţiea D-le[!] Iancu A. Ghica, sevărşită la 8 Decemvrie, 6 oare de dimineaţă anul 1849 şi înmormântată la Săntulu Spiridonu de Teodor Codrescu. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1850. (22 x 14,5). 2 f., 7 p. (II 116916)
Cu alfabet de tranziţie.
13333. ~ Plăieşul Logofetu Mare. Dramă română istorică în cinci acte, de Theodor Codrescu. Mozaicu istoricu şi literaru. Ed. II. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1876. (24 x 16,5). 2 f., 127[-129] p. 2 franci. (II 105139)
Mai cuprinde: "Noţiune istorică asupra lui Despot Vodă; Memoarul Pr. Gr. Al. Ghica Vodă, către Contele Valewschi, însocit de respunsul acestuiea; Marisca Danilova, nuvelă rusiească de E.K.; Aforisme asupra Femeei; Predicere asupra tinerilor fumători; Ióna şi Magdalina, traducere din Arsène Houssaye; Buchetaritia de Florentia ; Unu bărbat conform legilor; Apă minerală de la Căntuşeni; Magismu religiosu; Mesele învărtitóre; Semnificarea No. 1, 2, 3, 4, dupre limba germană ; Limba de Marc-Monnier ; Ale stoicilor poronci dece ; A altuia înveţătură de I. M. Codrescu; Poesii de D. Gusti, G. Teutu şi N. D. Corvin; Ciobanulu Românu (canţonetă naţională) ; Numenariu de persónele ce aû scris şi publicat versuri în româneşte, din vechime şi până acum în ţerile române: Basarabia, Bucovina, Moldova, Muntenia şi Transilvania, împărtăşit de D. Gusti; Hatmanul şi fantoma".
13334. ~ Idem, cu traducerea în limba italiană de C. Th. Codrescu şi o precuvântare de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1907. (22 x 14). XXIV, 172 p., 2 f. portr., 1 p. 2 lei. (II 7286)
Cuprinde şi traducerea în limba italiană a acestei drame, cu p. de titlu proprie: "Amore egiustizia. Dramma storica în cinque atti (Plaesul Logofet-Mare de Th. Codrescu) Ridotto dal rumeno per le scene italiene da Cornelieo Codresco". Cuprinde şi o autobiografie şi bibliografie.
13335. ~ Pressa Francesa şi principatele române. Articule estrasse din Zimbru de Teodor Codrescu. Iaşii (Tip. Buciumului Român Proprietari T. Kodresku & D. Guşti), 1856. (21 x 12,5). 2 f., 301[-303] p. (II 61945)
Cu alfabet de tranziţie.
13336. ~ Principii de desemnulu liniaru cuprindendu aplicaţiunile liniei drepte şi ale liniei curbe în desemnulu Figuriloru Plane şi în Ornamente. Aplicaţiunele la Broderie, flori, şi Arhitecturâ. Spre întrebuinţiarea eleviloru de ambele sexe, în şcólele publice şi pensionate din România, Înorânduite şi publicate de Th. Codrescu. Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1863. (20,5 x 25). 2 f., 44 p., 26 f.pl. Preţiulu 3 Sfanţi. (II 116755)
13337. ~ Руководство для русскихъ желающихъ скоро выучитъся читать и говорить по румынски. Издатель Т. Кодреско. Яссы (Tipo-Litografia Buciumului Romanu), 1877. (15,5 x 11,5). 128 p. 2 fr. (I 13856)
13338. ~ Soldatul prujitoru. Comedie-vodevilu într’un actu. Prelucrată de Teodor Codrescu. Iaşii (La Inst. Albinei), 1846. (17,5 x 10,5). 48 p. (I 1062)
Cu alfabet de tranziţie. Pe p. de titlu, menţiunea: "Se află de vînzare la Libr. D. G. Kaliman i. Cie".
13339. ~ Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte, din suta a XVIII-a şi XIX-a. Publicatu ca Suplementu Giurnalului Zimbru, de Teodor Codrescu, Unul din redactorii Zimbrului. Partea I. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu) 1852. (19 x 14). 1 f., IV, 248 p. (II 116900)
Cu alfabet de tranziţie.
13339a. ~ Idem, cuprinzătoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte ale Moldovei. Din suta XIV-a pană la XIX-a. Sub redacţia lui Teodor Codrescu. Partea II. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (19 x 14). X, 279 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13339b. ~ Idem, cuprinzătoriu de hrisoave, firmanuri şi alte acte a le Moldovei. Din suta XIV-a pană la a XIX-a. Sub redacţia lui Teodor Codrescu. Partea III. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1853. (19 x 14). 1 f., VI, 282 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13339c. ~ Idem, cuprinzătoriu de hrisoave, anaforale, tratate şi alte acte de a le Moldo-Valahiei, de la suta XIV pană şi din acea a XIX. Sub redacţiunea lui Teodor Codrescu. Partea IV. Iaşii (Tip. Buciumului Romanuu), 1857. (19 x 14). 1 f., XIII, 456 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13339d. ~ Idem, cuprinzătoriu de Hrisoave, Tratate, şi alte acte atingătoare de Moldo-Valahia, din suta a XV şi pană în zilele noastre. Sub redacţia lui Teodor Codrescu. Vol. V. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1862. (19 x 14). 2 f., 464 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13339e. ~ Idem, cuprindetoru de Hrisóve, Ispisóce, Urice, Anaforale, Proclamaţiuni, Hatişerife şi alte acte de ale Moldovei şi Ţărei Românesci, de pe la anul 1461, şi pană la 1854. Sub direcţiunea D-lui Theodor Codrescu. Tomul VI. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1875. (19,5 x 15). 2 f., 499 p., 1 f. portr.
13339f. ~ Idem, cuprindetoriu de diverse acte care potu servi la istoria românilor. De Th. Codrescu. vol. VII. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1886. (21 x 14,5). 1 f., V, 400 p.
13339g. ~ Idem, sau Colecţiune de Diferite Acte care pot servi la Istoria Românilor. De Th. Codrescu. vol. VIII. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1886. (20,5 x 15). 1 f., V, 400 p. 8 lei.
13339h. ~ Idem. vol. IX. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1887. (19,5 x 14,5). 2 f., 500 p., 8 f. pl.
13339i. ~ Idem. vol. X. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1888. (21 x 14,5). 3 f., 450 p., 1 tab.
13339j. ~ Idem. vol. XI-XV. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1889. (21 x 14,5). 4 f., IV, 403 p. (XI) ; 2 f., 455 p. (XII) ; 2 f., III, 399 p. (XIII) ; 2 f., IV, 413 p. (XIV) ; 4 f., 415 p. (XV). 8 lei volumul.
13339k. ~ Resumatul cronologicu al celor 15 volume din Uricaru [pe copertă: De Theodor Codrescu]. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1889 [pe copertă: 1890]. (21 x 14,5). 3 f., 225 p. 1 leu [pe copertă: 2 lei].
13339l. ~ Uricaru sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, de Theodor Codrescu. vol. XVI-XVII şi XIX. Iassi (Tip. Buciuimilui Roman), 1891. (20,5 x 14). 2 f., III, 455 p. (XVI) ; XV, 499 p. (XVII) ; 2 f., II, 498 p. (XIX). 8 lei volumul.
13339m. ~ Idem. Vol. XVIII. Documente Slavone. Publicate cu traducere şi note de Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1892. (20,5 x 14,5). XVIII [numerotat greşit: XVI], 531 p. 8 lei.
Pe copertă: "Uricaru sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor de Theodor Codrescu. Volumul XVIII".
13339n. ~ Idem. vol. XX-XXII. Iaşi (Tip. Buciumului Roman), 1892. (20,5 x 14). 2 f., 418 p. (XX) ; 1 f., 434 p. (XXI) ; 2 f., 494 p. (XXII). 8 lei volumul.
Publicat împreună cu: "Testamentul lui Petru cel Mare".
13339o. ~ Idem. Vol. XXIII-XXV. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1895. (22 x 16). 1 f., CXXVIII, 416 p. (XXIII) ; 1 f., XX, 644 p.,1 f. portr. (XXIV) ; 1 f., XVIII, 478 p. [greşit în text: 157], 1 f. portr. (XXV).
La vol. XXIII, pe copertă: "Avînd, ca prefaţă Documentul studiu istoric, archeologie şi paleografie de Gh. Ghibănescu". La vol. XXV, pe copertă: "în acest vol. se dau ca prefaţă discursurile funebre rostite la înmormîntarea lui Th. Codrescu". De asemenea, după vol. XXV se face menţiunea: "ultimul vol. XXV cuprinde, de la p. 321-466: Ministerul de Externe. Memoriu asupra Monastirilor Române puse sub invocaţia Locurilor-Sânte din Orient".
13340. ~ Uricariul cuprindetoriu de Hrisoave, Anaforale şi alte Acte, din suta a XVIII şi XIX de Th. Codrescu. Ed. II [pe copertă: Adăogită cu mai multe documente]. vol. I. Jassy (Tip. Buciumului Românu), 1871 [pe copertă: 1873]. (19 x 12). VI-412 p. 8 lei nuoi. (II 116901)
13340a. ~ Idem, cuprindietoriu de Hrisoave, Anaforale şi alte Acte ale Moldovei din suta XIV-a până la a XIX-a Sub redacţia lui Theodor Codrescu. Ed. II. Partea II. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1889. (20,5 x 14,5). 287 p. 8 lei.
13340b. ~ Idem, cuprindetor de Hrisoave, Firmane şi alte acte ale Moldovei din suta XIV-a până la a XIX-a. Sub redacţia lui Theodor Codrescu. Ed. II de pe cea dela 1853, Partea III. Iaşi (Tip. Buciumului Român). 1892. (20,5 x 14,5). VIII, 388 p.
În colaborare:
13341. ~ *Abecedariu, pentru şcoalele începătoare, de Th. Codrescu şi D. Gusti, [ed. I], 1856. (Receanu, p. 43 ; FZ, 2 (1856), p. 96: Bibliografie)
13442. ~ Abecedariu pentru scoalele începătoare. Ed. II de T. Codrescu & D. Gusti. Iassy (Tip. Buciumului Roman), 1857. (16,5 x 12). 1 f., 74[-77] p. 50 parale. (I 840)
Cu alfabet de tranziţie.
13343. ~ Idem, [pe copertă adaogă la titlu: primare] de T. Codrescu & D. Gusti. Ed. IV. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1859. (15 x 11). 80 p. 50 parale. (I 197939).
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă, menţiunea: "Preţul giumătate zvanţigu".
13344. ~ Idem. Ed. V. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1861. (15,5 x 12,5). 90 p. 50 parale. (BCU-Iaşi I 2393)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
13345. ~ Idem. Ed. VII. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu, Proprietarii Tip.: T. Codrescu şi D. Gusti), 1863. (14 x 11,5). 95 p. 1 leu. (I 350006)
Cu alfabet de tranziţie.
13346. ~ Abeţedaru pentru scoalele sătesci. Ediţiunatu de T. Codrescu şi D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1858. (22 x 14). 1 f., 36[-38] p. 30 parale. (II 531249)
Pe p. de titlu falsă: "Abecedariu pentru şcoalele începătoare. Ed. III de T. Codrescu şi D. Gusti". Cu alfabet de tranziţie.
13347. ~ Abecedariu. Silabire, rugăciuni, carte de citire cu Noţiuni de Morală, Igienă, Geografie, Istoria Româniloru, Memorisaţiuni & pentru usul clasei întaiea [pe copertă: I-a primară]. De Th. Codrescu & D. Gusti. Iassy (Tip. Buciumului Romanu), 1867. (15,5 x 11,5). 1 f., 144 p. 64 parale. (I 116442)
13348. ~ Idem. Silabire şi Rugăciuni pentru Clasea I începetórie. De Th. Codrescu & D. Gusti. Jassy (Tip. Buciumului Românu), 1867. (16 x 12). l f., 30 p. 20 parale. (I 116486)
13349. ~ Aritmetică pentru scoalele primari, [de] Th. Codrescu şi D. Gusti, [Ediţionată de Th. Codrescu şi D. Gusti]. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1856. (17,5 x 12). 117 p. unu sfanţicu. (I 411147)
Pentru editori, vezi: Th. Codrescu şi D. Gusti. "Aritmetica pentru Scoalele primare din Moldova. Ediţionată de a doua oară". Iassi, 1860, care are acelaşi cuprins. Cu caractere chirilice.
13350. ~ Idem, din Moldova. Ediţionată de a doua oară, de Th. Codrescu şi D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1860. (21 x 14). 101[-103] p. Preţul este trei lei şi giumătate. (II 105554)
Cu caractere chirilice. La p. 102-103: "cărţile scolastice ediţionate de...".
13351. ~ Aritmetica pentru Clasele primare, însocita de: Fracţiunile decimale, Sistemulu Metricu în comparaţiune cu mesurile vechi, Reducerea leului vechiu în acelu nou, cumu şi a diverseloru monede, după cursul monedei române. Ediţionată de a treiea oră, de Th. Codrescu & D. Gusti. Jassy (Tip. Buciumului Românu), 1867. (15,5 x 12). 1 f., 101 p. Doi lei. (I 116474)
Ed. a IV-a este publicată numai de Th. Codrescu.
13352. ~ *Memoar despre starea învăţăturilor publice din Moldova, de T. Codrescu şi D. Gusti. Iaşi, Tip. Buciumului Român, [1857?] (EPM, 21(1858), p. 8: Bibliografie)
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Act domnesc a comunităţei de Romanu... Ed. de ~. Iasii, 1853.
AHN, F. Metodul practicu spre a înveţa cu inlesnire limba francesa. Trad. de ~. Iassi, 1867/68 ; ed. IX. Bucureşti, 1873 ; Iassy, 1875 ; 1881/82.
BĂLĂŞESCU, N. Istoria biblică a Testamentului vechiu. Ed. de ~. Iaşi, 1859; 1860/1861.
• Catihismu elementară. Ed. de ~ ş.a. Iaşii 1856 ; 1858 ; 1865 ; 1871/72 ; 1873 ;
• Catihism seau Invăţăture în scurtu a credinţei ortodocse, cl. II reală şi cl. IV prim. Ed. de ~ ş.a. Iaşii, 1859 ; 1860 ; 1870.
CAMPEANU, P. M. Abecedar latin. Ed. II de ~ ş.a. Iassi, 1856 ; cl. el., ed. II, 1859/1860.
COLUMBU, Z. Gramatica româno-latină, cl. I-a gimn. Ed. de ~. Iaşi, 1858.
DARZEU, S.A. Geografia, cl. IV prim. Ed. III de ~. Iassy, 1873.
DASH, CONTESA. Mihail Cantemir Moldoveanul. Trad. de ~. Iassii, 1851.
• *Dreptulu publicu şi administrativ. Ed. de ~ ş.a. Iaşi, 1862.
• Evanghelia. Pref. de ~. Iaşii, 1855 ; 1859 ; 1862.
• Foiletonistul. Trad. de ~. Iaşii, 1853.
HRISOSCOLCU, G. Elemente de sciinţele naturale. Ed. II de ~. Iassy, 1878.
• Istoria tânărului Enric de Aizenfels. Trad. de ~. Iaşii, 1838.
• Manualu de Catehismu moralu şi socialu alu omului creştinu. Edit. de ~. Iassi, 1861 ; 1868 ; 1875 ; 1878.
MOČNIK, FR. Algebră. Ed. de ~. Iassi, 1864.
NOËL şi CHAPSAL. Nouvelle grammaire française. Trad. de. Iaşi, 1843.
PETRU I. Testamentul. Pref. de ~. Iaşi, 1892.
• Protokolul Conferinţelor de Viena relative la Kvestia Orientului. Ed. de ~. Iassi, 1855.
SEULESCU, G. Glossariulu limbei Daco-Romane. Ed. de ~ ş.a. Iaşi, 1857.
STAMATI, T. Elemente de Istoria naturală. Ed. de ~. Iassi, 1862.
STOWE, H. B. Coliba lul Moşu Toma. Trad. de ~. Iaşii, 1853.
ŞUŢU, N. Notiţii statistice asupra Moldaviei. Trad. de ~. Iaşii, 1852.
THIERS. Despre dreptul proprietăţei. Trad. de ~. Iaşii, 1850.
URECHIA, V. A. Istoria Româniloru. Biografii Românesci, cl. II prim. Partea I. Ed. de ~ ş.a.. Iassi, 1859 ; 1860 ; 1860/61 ; 1862 ; 1863/64.
• Zamfira, epizodu din Levantu şi Solitarul, nuvelă istorică. Trad. de ~. Iaşii, 1852.

Nu exista imagini
  1565) CODREŞ IOAN M. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CODREŞ IOAN M. (1881-?)
13353. ~ Din Resultatele Gramaticei în clasele primare. Cum se predă Gramatica astăzi în clasele primare şi Cum ar trebui să se predea, de Ioan M. Codreş, Siliştea Crucii. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1907]. (21,5 x 13). 30 p. (II 6341)

Nu exista imagini
  1566) CODRU, C.
 • Opera
 • Imagini
CODRU, C.
În colaborare:
DUMBRAVĂ, D. şi ~. Ion Vodă cel Cumplit. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  1567) CODRU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CODRU, IOAN
Vezi: CODRU DRĂGUŞANU, ION (1820-1884)

Nu exista imagini
  1568) CODRU DRĂGUŞANU, ION (1820-1884)
 • Opera
 • Imagini
CODRU DRĂGUŞANU, ION (1820-1884)
13354. ~ Banditul fără voiă. Naraţiune din viéţa unei bande de hoţi din Italia, de Ion Codru. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [188?]. (19 x 12). 24 p. (I 25864)
13355. ~ Peregrinulu Transelvanu sau Epistole scrise den tiere straine unui amicu in patria, de la anulu 1835 pana inchisive 1848, [de I. Codru Drăguşanu]. Tom. I. Sabiiu (Tiparitu si în provedietura la S. Filtsch), 1865. (19 x 12). 1 f., VIII, 203 p., 1 f. (=Catalog. Libraria lui S. Filtsch. Cărţi scolastice) (I 20200)
13356. ~ Călătoriile unui romîn[!] ardelean în tară şi în străinătate (1835-44) (Peregrinul transilvan). Ed. prefăcută în stilul literar de astăzi de Constantin Onciul tipograf. Cu o prefaţă de N. Iorga. Vălenii de-Munte, Edit. tip. Societăţii, Neamul Românesc, 1910. (21,5 x 14). XVIII p., 1 f., 250 p., 1 f. pl. portr. 1,50 lei. (II 19817)
13357. ~ Regulamente pentru Vatasii şi Decurii proieptate a se introduce în comunetatîle Districtului Tierei Fagarasiului. Sabiiu (Tip. diecesana gr.or.), 1864. (18,5 x 12,5). 1 f., 35 p. (I 25894)
Pentru autor, vezi: Moisil, p. 2.
13358. ~ Rudimentele gramaticei romane. Estrase din Tentamen criticum, cu adausă de regule simple şi diverse anotăciuni pentru usulu scolariloru începători. De Ioanne Ghermaniu Codru, Profesoriu în scoală elementariă de Ploieşti. Bucureşti (Tip. Colegiului Săntu Sava), 1848. (21,5 x 13). 1 f., IV p., 1 f., 95 p. (II 107346)
Cu alfabet de tranziţie.
Vezi de asemenea:
IOSIF, ŞT. O. Tablouri culturale din trecutul Românilor. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1569) COENGIOPOL, FLORICA
 • Opera
 • Imagini
COENGIOPOL, FLORICA
13359. ~ Maria din Mangop. Episod dramatic din viaţia lui Ştefan cel Mare, [de] Florica Coengiopol. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1904. (20,5 x 13). 39 p. 50 bani. (I 2470)

Nu exista imagini
  1570) COENGIOPOL, MARIA ST.
 • Opera
 • Imagini
COENGIOPOL, MARIA ST.
13360. ~ Metoda lui Klausner ca mijloc de diagnostic în sifilis. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută la... de Maria St. Coemgiopol[!], Externă a spitalelor Eforiei, vaccinatoare comunală, profesoară de masaj la şcoala de infirmiere Sprijinul. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1908. (23 x 16). 19 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1029) (II 10765)

Nu exista imagini
  1571) COHĂNESCU, HENRI
 • Opera
 • Imagini
COHĂNESCU, HENRI
13361. ~ *Scarlatine pharyngée. Quelques-unes de ses infections secondaires aux organes voisins. (Thèse). Paris, Steinheil, 1894. 4°. 72 p. (Crăinicianu, p. 149 ; Rally I, p. 73)

Nu exista imagini
  1572) COHANOSCHI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
COHANOSCHI, DIMITRIE
13362. ~ Procedura civilă a Principalului Moldovei. Cuprinzătoare: Tecstul Cap. VIII din Reglementul Organic, cu toate legiuirile şi dezlegările dela anul 1834, şi pană la finitul anului 1860, după sistema materiilor arangeată de Dimitrie Cohanoschi, Doctoru în dreptu. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (22 x 14,5). VII, 196[-198] p. (II 296449)
Pe copertă: "Manualul giudecătoresc pentru Principatul Moldovei de Dimitrie Cohanoschi, doctor în dreptu. Tom. I. Organizaţia Magistraturei şi Procedure! Civile". Cu alfabet de tranziţie.
13363. ~ Sciçä pentru o procedura civila în Principatele-Unite Moldova şi Valahia de Dimitrie Cohanoschi, Doctoru în Legi. Iassii (Imprimeria Statului), 1859. (21 x 14). 55 p. (I 105655)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1573) COHEN, IOAN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
COHEN, IOAN (1874-?)
13364. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului tiroidian în reumatizmul cronic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la [23 Iun. 1908] de Ioan D. Cohen, Fost intern al spitalelor. Bucureşti (Tip. Fortuna), 1908. (23,5 x 16). 1 f., III, 71 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1028) (II 580064)
13365. ~ Ştiinţa Mânei, [de] I. Cohen. Cuprinde: Introducere. Istoric. Lumina astrală. Esoterism. Magnetism. Hypnotism. Sugestie. Spiritism. Ocultism. Astronomie, Chirognomie. Liniile palmei [pe copertă şi: Munţii]. Linia vieţei. Linia inimei. Linia inteligenţei. Linia norocului. Linia gloriei. Belciugul lui Venus. Linia hepatică. Liniile căsătoriei, Copiilor, Divorţului. Marele triunghi: unghiul suprem, drept şi stîng. Quadranglu. Insule, Pătrat, Conci, etc. Concluziune. Cu XXII [pe copertă: XXIV] ilustraţii Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu) [pe copertă: Tip. Universală], 1909. (21,5 x 14,5). 112 p. 1 leu. (II 16514)
Pe cop. 4: "Depozitul general la Librăria Nouă".

Nu exista imagini
  1574) COHEN, M.
 • Opera
 • Imagini
COHEN, M.
13366. ~ Tratamentul meningitelor cerebrospinale meningococice. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de... de Cohen M. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1909]. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1107) (II 14962)
Datat după numărul tezei.

Nu exista imagini
  1575) COHEN, MARCEL
 • Opera
 • Imagini
COHEN, MARCEL
13367. ~ De la gastronomie dans les Rétrécissements non cancéreux de l’oesophage, par Le Dr. Marcel Cohen (Médaille de bronze de l’Assistance publique). Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier Éditeurs (A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, S-sseur), 1885. (22,5 x 14,5). 143[-154] p. cu il. (BCU-ClN 183196)

Nu exista imagini
  1576) COHEN-LÂNARU, I.
 • Opera
 • Imagini
COHEN-LÂNARU, I.
Vezi:
• În memoria lui Solomon L. Halfon. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1577) COHL, MAX
 • Opera
 • Imagini
COHL, MAX
13368. ~ Despre Stasa Venoasă ca agent therapeutic. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută în Noembrie 1900 de Max Cohl, Intern al Spitalului Sf. Spiridon (Galaţii). Brăila (Tipo-Lith. Moderna), 1900. (22,5 x 15,5). 60[-62] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 133) (II 156723)
13669. ~ Raport sciinţific asupra Bolnavilor de Scarlatină căutaţi pe seama Comunei Galaţi, elaborat de Doctorul M. Cohl (medic auxiliar). Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 16,5). 24 p. (Comitetul Spitalului Elisabeta Doamna, Caritatea Gălăţeană. Divizia II. Serviciul D-lui Dr. I. Papanicol) (II 413377)

Nu exista imagini
  1578) COHL, SIGISMUND M.
 • Opera
 • Imagini
COHL, SIGISMUND M.
13370. ~ Contribuţiuni la studiul operaţiunilor cezariene conservatoare cu insistenţă asupra metoadei clasice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [3 Aprilie] 1910 de Sigismund M. Cohl, fost intern al spitalelor şi al maternităţii, Preşedintele Societăţei Junimea studioasă medicală. Bucureşti (Stab. Grafic Th. Basilescu), 1910. (23 x 16). 64 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1139) (II 189550)

Nu exista imagini
  1579) COHN, L., doctor
 • Opera
 • Imagini
COHN, L., doctor
13371. ~ Tubagiul laringelui în crup. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 8 Iunie 1898 de L. Cohn, fost intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (23 x 16). 48[-51] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 450) (II 412959)
În colaborare:
BĂLĂCESCU, I. şi ~. Die äussere cervicale Oesophagotomie. S.l., [1904].

Nu exista imagini
  1580) COHN, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
COHN, MIHAIL
13372. ~ Castraţia abdominală totală pentru Lesiunile septice utero-anexiale. (Procedeul D-lui profesor Thoma Ionnescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 3 Mai 1899 de M. Cohn, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci, Inst. De arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălâşescu, 1899. (23 x 15,5). IX, 180 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 496) (II 653059)
13373. ~ Idem. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (21,5 x 15,5). 180 p. cu il. (Lucrare a Inst. de Anatomie Topografică şi Chirurgie) (II 374721)
13374. ~ Colargolul şi injecţiuni intra-venoase în febra puerperală [de] Dr. M. Cohn, Medic secundar al Maternităţii. Membru al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti. Membru al Societăţii internaţionale de chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 20 p. (II 3275)
13375. ~ Colargolul în injecţiuni intravenoase şi efectele lui imediate şi secundare [de] Dr. M. Cohn, Medic secundar la Institutul Maternitatea. Asistent la Inst. de Anatomie topografică şi Chirurgie, Membru al Societăţei Internaţionale de Chirurgie, Membru al Societăţei de Chirurgie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (24 x 16). 16 p. cu il. (II 10812)
Comunicare făcută la Societatea de Chirurgie din Bucureşti, în şedinţa de la 28 Maiu 1908.
13376. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. Mihail Cohn. Bucureşti (Tip. Gutenberg), 1913. (23 x 16). 38 p. (II 31051)
13377. ~ La grossesse dans la corne accessoire rudimentale ou atrésique de l’utérus bicorne unicervical. Par M. Cohn (de Bucarest). Médecin à la Maternité. Assistant de chirurgie à la Faculté. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (27 x 18). 40 p. cu il. (La Revue de Gynécologie et de Chirurgie abdominale. Travaux originaux. T. XIII. Nr. 1 Février 1909. Extrait) (II 242417)
13378. ~ Sarcina în cornul accesoriu, rudimentar sau atretic al uterului bicorn unicol de D. M. Cohn, Medic secundar la Maternitatea, Asistent la Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 15,5). 1 f., 78 p. cu il. (II 7479)
13379. ~ Trei cazuri de histerectomii abdominale totale pentru rupturi utero-vaginale penetrante spontane în timpul facerei [de] Doctor M. Cohn, Medic secundar al Institutului Maternitatea. Membru al Societ. de Chirurgie din Bucureşti. Membru al Societ. internaţionale de Chirurgie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16). 14 p., 1 f. (II 4082)
În colaborare:
DRAGOSESCU, B. şi ~. 18 Casuri de splenectomie. Bucureşti, 1897.
POENARU-CĂPLESCU, C. şi ~. Ectopie renală congenitală... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1581) COHN DRĂCŞINEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
COHN DRĂCŞINEANU, M.
13380. ~ Societatea în dreptul roman şi romîn[!], de M. Cohn Drăcşineanu. Teză pentru licenţă susţinută în Martie 1888. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (23 x 15,5). 1 f., 66 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412680)

Nu exista imagini
  1582) COJAN, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, ALEXANDRU V.
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Landespetition vom Jahre 1848. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  1583) COJAN, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, DIMITRIE I.
13381. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa Susţinută la [28 Septembrie] 1892 de Dimitrie I. Cojan. Iaşi (TipoLit. H. Goldner), 1892. (25 x 16,5). 2 f., 64[-67] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 157032)

Nu exista imagini
  1584) COJAN, NICULAI I.
 • Opera
 • Imagini
COJAN, NICULAI I.
13382. ~ Dota în dreptul roman şi român de Niculai[!] I. Cojan. Bucureşti (Tip. M. Rădulescu, sub direcţiunea V. Alexandrescu, A. Minas, N. Georgescu), 1900. (24 x 16). 112 p. (II 413326)

Nu exista imagini
  1585) COJAN, VASILE V. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COJAN, VASILE V. (1884-?)
13383. ~ Teno-Myoplastia ca tratament al eventraţiilor inguinale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Presentată şi susţinută la [15 dec. 1910] de Vasile V. Cojan, Intern sergent major al Institutului medico-militar. Bucureşti (Speranţa, Inst. de arte grafice), 1910. (21,5 x 15). 55 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1168) (II 558868)
Bibliografie la p. 55.
13384. ~ Teno-myoplastia ca tratament al eventraţiilor inguinale, de Dr. Vasile V. Cojan. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1910. (23 x 16). 51[-53] p. cu il. (II 21287)

Nu exista imagini
  1586) COJOCARU, NIC. D.
 • Opera
 • Imagini
COJOCARU, NIC. D.
13385. ~ Tratat practic de pomologie, de Nic. D. Cojocaru, Agronom al şcoalei normale Vasile Lupu, Horticultor-Şef al oraşului Iaşi. Cu numeroase figuri în text. Bucureşti (Stab. de arte grafice Albert Baer), 1906. (23,5 x 16). 2 f., 74[-76] p. (Biblioteca Societăţii Agronomice, nr. 8) (II 3942)
13386. ~ Idem. Tipăritură sub auspiciile soc. agronomice, cu o prefaţă de d-l S. P. Radianu şi cu 56 figuri în text. Ed. II revăzută şi adăogată. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (20,5 x 12,5). 130 p., III p., 1 f. 1,25 lei. (Biblioteca Societăţei Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de agricultură Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXX) (II 21472)
Ed. a III-a, după 1918.

Nu exista imagini
  1587) COJOCĂREANU, IACOB H.
 • Opera
 • Imagini
COJOCĂREANU, IACOB H.
13387. ~ Despre separaţiunea de patrimonii cerută de creditorii defunctului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de I. H. Cojocăreanu. Bucuresci (Lito-Tip. I. A. Ţaranu & Co.), 1898. (24 x 16). 45 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 413079)

Nu exista imagini
  1588) COJOCĂREANU, VASILE (1881-1942)
 • Opera
 • Imagini
COJOCĂREANU, VASILE (1881-1942)
13388. ~ Despre Acţiunea cambială în dreptul comercial român. Teza pentru licenţă de Vasile Cojocăreanu. Bucureşti (Stab. grafic Euf. N. Miulescu & Companie), 1905. (23 x 15,5). 58 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3796)

Nu exista imagini
  1589) COLAN, PETRU
 • Opera
 • Imagini
COLAN, PETRU
Traduceri:
• Romanţulu femeilor care au iubitu. Trad. de ~. Craiova, 1878.

Nu exista imagini
  1590) COLCEAG, IOAN I. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, IOAN I. (1873-?)
13389. ~ Contribuţiuni la studiul deslipirei premature a placentei, inserată normal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la 24 Martie 1903 de Ioan I. Colceag, fost intern al spitalelor şi maternităţei. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1903. (23,5 x 16). 68 p. 2,50 lei. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 674) (II 408613)
13390. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Minerva), 1903. (23 x 15,5). 67 p. 2,50 lei. (II 267026)

Nu exista imagini
  1591) COLCEAG, NEAGOE RADU
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, NEAGOE RADU
13391. ~ Ipoteca în dreptul roman şi roman cu cîte-va schiţe istorice din dreptul civil francez, belgian şi din vechile legiuiri şi datine ale pămentului ţerilor noastre. Teză de licenţă susţinută de Neagoe Radu Colceag. în diua de... 1892, înaintea facultăţii de Drept din Bucureşti. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1892. (24 x 16). 176 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76475)

Nu exista imagini
  1592) COLCEAG, NICOLAE R. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
COLCEAG, NICOLAE R. (1864-?)
13392. ~ Studiu asupra eroinelor lui Euripide. Tesă pentru licenţă în litere şi filosofie Susţinută în Ianuarie 1893 de Nicolae R. Colceag, Profesor. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (23,5 x 15,5). 128 p., 1 f. errata. (II 76476)
În colaborare:
POPOVICI, A. C. Curs complet de limba germană, cl. III sec. Cu colaborarea prof. ~. Bucureşti [190?] ; ed. II, 1903 ; ed. III, 1903 ; ed. IV, 1905 ; ed.V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909 ; ed. VIII, 1910 ; ed. IX, 1912.
• Idem, cl. IV sec. Bucureşti, [190?] ; ed. II, 1903 ; ed. III, 1903 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909.

Nu exista imagini
  1593) Colecta de Recepte din economia...
 • Opera
 • Imagini
Colecta de Recepte din economia...
13393. •*Colecta de Recepte din economia, industria, comerciu şi chemia, pentru economi, industriaşi şi comercianţi. Gherla (Tip. Auror’a), [1879?]. 50 cr. (Lumin, 2(1881), nr. 103, dec. 25 (6 ian. 1882), p. 4: Listă de cărţi ; Cat. Aurora 1884, p. 2)

Nu exista imagini
  1594) Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III
 • Opera
 • Imagini
Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III
13394. • Colecta pentru aeroplanul Vlaicu III. Darea de seamă a comitetului de iniţiativă. Arad (Tip. Concordia), 1913. (23 x 15,5). 50 p., 3 f.pl. (Românii din Ungaria şi Ardeal pentru Aviaţiunea română) (Astra-S 7952)
La p. 50, membrii comitetului: "Roman R. Ciorogariu m.p., Dr. Ştefan C. Pop m.p., Vasile Goldiş m.p., Dr. Ioan Nemet m.p., Iuliu Herbay m.p.".

Nu exista imagini
  1595) Colectivist din provincie
 • Opera
 • Imagini
Colectivist din provincie
13395. • Un colectivist din provincie, [Alexandru Radu-Hossu] de... U-... U. Galatz, Septembrie 1886. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 120042)
Descriere după copertă. Răspuns articolelor insultătoare publicate de Al. Radu în "Voinţa Naţională" la adresa lui Moise N. Pacu şi C. Ressu, care par a fi chiar autorii acestei broşuri, după indicaţiile date cu privire la autori:... U-... U. Vezi şi OrR, 1 (1885), nr. 35, mai 12, p. 2-3: articolul lui Al. Radu.

Nu exista imagini
  1596) Colecţia-Colecţie; Colecţiune-Colecţiunea-Colecţiuni
 • Opera
 • Imagini
Colecţia-Colecţie; Colecţiune-Colecţiunea-Colecţiuni
• Colecţiune de fabule romane... de A.G. Vezi: GORJAN, AUGUST
• Colecţiune de legi [agricole]. Vezi: ELEFTERESCU, ALEX. D. Colecţiune de legi... Craiova, 1909.
• Colecţiune de Legi Comerciale, I. Vezi: CAMERA de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Colecţiune de Legi Comerciale, I. Bucureşti, 1912.
• Colecţiune de legi... Vezi: BRĂILOIU, C. N. Colecţiune de legi, ordonanţe şi decrete domnesci. Bucureşti, 1867.
• Collecţiune de legiurile României. Vezi: BUJOREANU, I. M. Collecţiune de legiurile României. Vol.I-III. Bucureşti, 1873-1885.
• Collecţiune mică de Nuvelle. Vezi: BUCŞÂNESCU, IORGU. Collecţiune... Cernăuţi, 1864
• Colecţiune de regulamente municipali. Vezi: ORAŞUL Bucureşti. Colecţiune de regulamente municipali. Seria I: 1847-1870. Bucureşti, 1870
• Colecţiunea ordornanţelor pentru populaţia României... Vezi: PHEREKYDE, GR. Colecţiunea ordonanţelor... Bucureşti, 1918.
• Mică collecţiune religiosa... Vezi: MOŞESCUL, COSMA. Mică Collecţiune... Blăila, 1864
13396. • Colecţie de aşezemintele făcute înaintea Regulamentului Organic, statornicitóre drepturilor şi îndatoririlor reciproce a le proprietarilor de moşii şi a le locuitorilor săteni din Moldova. Estrase din Uricariu şi din Magazinul Daciei. Iaşii, 8 Decembrie, 1857. (24 x 17). 1 f., 76 p. (II 90620)
Cu alfabet de tranziţie.
13397. • Noua colecţiune de Basme şi Ghicitori ale Românilor. Pitesci, Edit. Librării [!] I. Raicoviceanu (Noua Tip. Rădulescu & Brătănescu), 1891. (15,5 x 10,5). 134 p. (I 547748)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 135 şi urm.).
13398. • *Noua Colecţiune de Basme şi Ghicitori ale Româniloru şi Esplicarea Viseloru. Pitesci, Edit. Libr. Raicoviceanu, [188?]. 1 leu. (Andreian, cop. 4)
13399. • Colecţiune de basme populare între care este Păcală şi Tândală. Ed. III. Partea II. Craiova, Librar, Editor şi Tip. Română Filip Lazar), 1892. (19 x 12,5). 64 p. 60 bani. (I 70484)
13400. • Idem. Ed. IV. Partea II. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazar & Comp. (Tip. Română, Filip Lazar & Comp.), 1893. (19 x 12,5). 64 p. 1 leu. (I 70485)
13401. • *Colecţie de cântece bisericeşti fără note. [Roman, 191?] 25 bani. (CdC, 1916, cop. 3)
13402. • Colecţie de dansuri naţionale. Craiova (Tip., Leg. de cărţi, Secţie de cartonage N. I. Macavei), 1910. (21 x 13,5). 1 f., II, 62 p. 1,50 lei. (Publicaţiile Şcoalei Normale de învăţători din Craiova) (II 21476)
13403. • Colecţiune de fabule române de Alexandrescu, A. Donici, Asachi, Teutu, Carp, Alexandri[!], Raleti, Nicoleanu, Stamati, N. A. Donici [imprimat greşit: Doinici], Chrisoverghi, Gusti, Nikitake Rădulescu, V. A. Ureche, Bolintineanu, Bălăcescu [imprimat greşit: Bălcescu], Seulescu. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [1896]. (16,5 x 10). 1 f., 217[-222] p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 58) (I 464407)
Lipsă coperta. Datat după alte nr. ale colecţiei.
13404. • Colecţiune de legea organică şi regulamentele Sf. Sinod al Bisericei Orthodoxe Autocefale Române. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucrătorii Associaţi), 1876. (25,5 x 17). 1 f., 56, 153, 35 p. (II 132099)
13405. • Colecţiune de legi în vigoare la 27 Iulie 1913 în regatul Bulgariei. Ed. oficială publicată de Ministerul Justiţiei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (24,5 x 16,5). Pag. dif. (II 42096)
13406. • Colecţiune de legi conţinând: 1. Lege pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase în comunele rurale şi măsuri în contra beţiei. 2. Lege asupra comerţului ambulant. 3. Regulament pentru punerea în aplicare a legii pentru fabricarea şi vînzarea lumânărilor de ceară adevărată de albine. 4. Regulamentul legii repausului Duminical. 5. Regulament pentru Alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti. 6. Despre Cambii. Bucureşti, Edit. revistei Vocea Poporului (Tip. Nicolae Stroilă), 1915. (20 x 14). 45[-47] p. (1 47898)
Descriere după copertă. "Studiul despre cambii" (p. 41-45) este semnat de C. Brăescu, Doctor în drept.
13407. • Colecţiune de Legiuiri modificate de Camerele Legislative [pe copertă şi: I. Tocmelile agricole. II. Regulamentul hotărniciilor de moşii. III. Legea licenţei Băuturilor spirtose. IV. Legea Comunală, modificată. V. Legea Poliţiei Rurale]. Editată de G. S. Petrini, Libraru. Partea I. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1874. (16 x 11). 176 p. 2 1/2 lei nuoi. (I 410758)
Legea Poliţiei rurale (Jassy 1869), anunţată pe copertă în sumar, are p. de titlu separată şi a circulat şi independent.
13408. • Colecţiune de legi nuoi coprindend: Legea organisării judecătoreşti, din 1890, cu modificările făcute prin legea din 26 Maiu 1892; legea vacantiilor judecătoreşti din 1886; legea pensiunilor funcţionarilor civili din 1890; legea pentru modificarea articolelor 123, 124 125 şi 126 din Codul penal dela 27 Maiu 1893. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1893?]. (17 x 10,5). 67 p. 2 lei. Pentru abonaţii Dreptului gratis. (Publicaţiuni juridice ale diarului Dreptul) (I 384778)
13409. • Colecţie de legi române; ordonanţe şi regulamente de a le Primăriei comunei Botoşani [pe copertă: ordonanţe şi regulamente comunale]. Botoşani (Tip. la Concurenţia), 1886 [pe copertă: 1887]. (20,5 x 13,5). 349 p. (II 411893)
13410. • Colecţiune de legi şi regulamente zilnic întrebuinţate cu toate modificările ce li s’au făcut de la punerea lor în aplicare şi până astăzi. Culese din Monitorul Official de Alessandru Luponi, avocat. Op. 53-a ediţiunilor Th. Balassan. Iassi (Tip. Th. Balassan), 1880. (19,5 x 13,5). 218[-222] p. (I 170232)
13411. • Colecţiune de mai multe legiuiri din Principatele-Unite-Române. Pentru împărţirea Curţei de Casaţiune. Pentru Dreptul acordat străinilor de a cumpăra imobile. Pentru Greutăţi şi Măsuri. Pentru Espropriaţie în casu de utilitate publică. Pentru Instituirea unei case de depuneri şi consemnaţiuni. Pentru corpul de Avocaţi. Pentru admisibilitate şi înaintări în funcţiuni judecătoresci. Pentru tacsele Te-legrafo-Postale. Pentru penalitatea arendaşilor cari vor da bilete unorii individe pentru a se considera ca clăcaşi. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (21 x 14). 60 p. (II 412300)
13412. • Colecţie de nuvelle. Bucuresci (în Tip. lui Eliade), 1847. (19,5 x 12,5). 2 f., 283 p. (I 134559)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Palatul somnului fără Autorul, şi traducătorului ; Judecata lui Dumnezeu de M. de Clément, née Héméry trad. de C. D. Aricescu; Un bal mascat de Al. Dumas, trad. de P. Teulescu; Un amator fără numele autor., trad. de C. Bălăcescul; Toată viaţa pentru o zi, fără numele autor., trad de M. Costiescul, Metella, Lavinia şi Mattea de G. Sand, trad. de D. Moşoi" (aut. şi trad. menţionaţi numai la prima nuvelă). Exemplar incomplet în BAR (după p. 282 urmează o filă purtînd titlul Paulina, dar lipseşte textul).
13413. • Colecţie de Nuvele Istorice şi diferite discursuri. Publicate în diarul Curierul Satelor. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1898. (15,5 x 10). 50 bani. (I 15371)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Alexandru Petriceicu Haşdeu. Domnia Arnăutului. Nuvelă istorică. Buzeu, Tip. Al. Georgescu, 1898 (cu p. de titlu separată), p. 3-35; Groaza. Ultimul haiduc român... (p. 36-52); Discursul rostit de Episcopul Chesarie - Buzeu în anul 1825 când s’a instalat pe scaunul episcopal (pp. 53-62); Discurs pronunţat de N. Ionescu, directorul şcolei No. 1 de băieţi din Buzeu la 28 Iunie 1887 cu ocazia punerii temelii a două şcoli comunale (pp. 63-69) ; Discursul lui B. Iorgulescu ţinut înaintea elevilor liceului, cu ocazia zilei de 10 Maiu 1897. (pp. 70-75)".
13414. • Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. [Broşura I]. Bucureşti, Editorii Christ. Ionninu, şi comp. I. Romanovu, librariulu skoaleloru publice (Tip. bisericească din St. Mitropolie), 1855. (23 x 15). 82 p. 3 lei 15 parale. (II 72526)
Textul Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Cuprinde: "Recreaţii; Odă la patriă; Douăzeci şi patru de ore la Roma, traducere de S. Mihâlescu; Resbunarea Soareciloru sau Moartea lui Sion de G. Alessandrescu; Recreaţii; Fluturele de R. T. ; Musa în Spitalu de G. Sion; Doctorul şi bolnavul. Fabulă de G. Alessandrescu; Fata pandurului de G. Cretzénu; Amorulu unei femei. Traducere de M. Costiescu".
13414a. • Idem. Broşura II. Bucureşti, Editoriu Christ. Ioaninu şi comp. Romanovù librarii scoaleloru publice (Tip. Bisericescă din St. Mitropolie), 1855. (22 x 15). 88 p. 3 lei 15 parale. (II 72526)
Text Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Cuprinde: "Amorulu unui privigetoru şi alla unei rose; Istoria amoruriloru unul privigetoru şi a unei Rose. Traducere de S. Michâlescu; Dama de pică [de Puşchin], traducere de Milt. Costiescu; Recreaţiuni; Limba romanesca de G. Sion şi Ce e mai tristă pe lume? de G. Cretzénu".
13415. • Coleczie de ofisuri domneşti cătră Obsceasca Obic. Adunare a Moldovei şi adresele acestia de la anul 1834 până la 1848. Recueil des communications princières à V Assemblée Générale de Moldavie et des adresses de cette dernière depuis l’année 1834 jusqu’à 1848. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (24 x 16). 431 p. (II 70259)
Text paralel în l. română (Cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
13416. • Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova (Tipografia Română Filip Lazar), 1890. (19 x 12,5). 46[-48] p. 50 bani. (I 411457)
Cuprinde poezii şi fabule de: T. Şerbănescu, G. Sion. Gr. Grandea, G. Creţianu, A. Sicleanu, V. Alecsandri, I. Creangă, Cesar Boliac, D. Bolintineanu, A. Donici, I. H. Rădulescu, E. B., A. Pann, K. Vscul, G. Baronzi.
13417. • Colecţiune de poesii vechi. Cântece vechi ale Poporului Român. Din Psalmii lui Dositheiu Mitropolitulu. Culegerea din poesiile Văcărescilor, I. Barac. K. Konaki, Paris Momulénu şi Beldiman. Bucuresci, Ediţiunea şi proprietatea L. Heliopolis (Tip. Laboratorilor romani), 1878. (18,5 x 12). XII, 215 p. 50 bani. (Biblioteca Poporului Roman, vol. I) (I 194752)
Edit., la p. 215. Prefaţa, nesemnată, este a lui A. I. Odobescu - identificare făcută de Prof. Perpessicius (GC, 6(1936), nr. 5-6, sept. 15-30, p. 5).
13418. • Colecţie de toate instrucţiile şi deslegările ce sau datu în aplicaţia nouei legi rurale. [Partea I]. Ed. oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1864. (22,5 x 15). 69 p. (II 57837)
Cu alfabet de tranziţie.
13418 a. • Idem. Partea 2-a. Ed. oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 68 p.
Cu alfabet de tranziţie.
13419. • Colecţie de tóte legile, reglementele, decisiunile şi instrucţiunile relative ad-tiei de resboi şi care sunt în vigoare. Vol. II. Ed. officiala. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1883.(22 x 15). XVI, 1049 p., 3 f. albe pentru însemnări. (II 55730)
13419a. • Idem. Vol. III. Ed. oficială. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (22,5 x 15). II f., VII, 565 p., 8 f. albe pentru însemnări, 1 tab. (II 55730)
13420. • Colecţiune de următoarele legi votate de Corpurile legiuitoare în sesiunea anului 1885-86. Modificarea legei impositulul spirtoaselor pusa în aplicare la 1 Aprilie 1886. Monopolul chibriturilor şi cărţiloru de jocu pusa în aplicare la 1 Iulie 1886. Modificarea legei timbrului pusa în aplicare la 20 Aprilie 1886. Focşani (Tip. A. Codreanu), 1886. (15,5 x 10,5). 38 p. 50 bani. (1 410854)
Descriere după copertă.
13421. • Collecţiune de versificări umoristice publicate în 1869 şi 1870. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1870. (19 x 12,5). IV p., 1 f., 201 p. (I 60506)
Scrisoare vizuală semnată Aali (p. 5) ; Epistolă deschisă semnată Daraceanu (p. 187). Celelalte poezii, nesemnate.
13422. • Colecţia documentelor atingătoare de comunitatea armeană în Prinţipatul Moldovei, dela 1841-1852. Iaşii (Inst. Albinei [pe copertă: Tipografia]), 1853. (21,5 x 14,5). 2 f. , 54 p. (II 267162)
Cu alfabet de tranziţie. "Pro-cuvîntare" semnată: "Prez. Ef. Com. Armene, Garabet Hriste Clucer, Garabet Cărămlău, Isaia I. Treancul, Ilie Popovici, Sluger. Tacor Caracas. Secretar, Anton Popovici".
13423. • *Colecţiunca ww legilor din 1914. [Lugoj, 1915]. A apărut în traducere autentică românească şi costă 10 cor. 80 fil. Se poate comanda şi prin administraţia ziarului nostru. (Drap, 15(1915), nr. 47, apr. 23 (6 mai), p. 3: Informaţiuni)
13424. • Colecţiunea legilor şi regulamentelor relative la vendarea unei părţi din bunurile statului şi la rescumperarea embaticurilor. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1880. (19 x 12). 95 p. (I 411611)
13425. • Colecţiunea statutelor şi normativelor comitatului Sibiu. Edată de comitatul Sibiu. Vol. I. Sibiu (Tipographia succesorul lui Th. Steinhaussen (Adolf Reissenberger)), 1899. (24 x 14,5). XI, 169 p. (BCU-ClN 602814)
Lipsă coperta.
13426. • *Collectiunea tuturoru paraboleloru Mîntuit. cu esplicări, 1864. (Iarcu, p. 103)
13427. • Colectiuni complecte de legi, regulamente şi disposiţiuni comunale. Referitoare la punerea în aplicare a legei pentru maximul taxelor şi contribuţiunilor comunale. Ediţie autorisată de Primăria Capitalei. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1894. (17 x 10,5). 78 p. 80 bani. (I 411123)
13428. • Colecţiuni de legi şi regulamente vamale cuprindend: Legea generală a Vămilor cu modificările ei. Legea din anul 1884. Legea din anul 1886. Legea din anul 1889. Regulamentul de intreposite. Regulamentul pentru paza fruntariilor. Legea şi regulamentul pentru încuragiarea industriei naţionale, etc. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (23,5 x 16). 2 f., 175 p. 6 lei. (II 410100)

Nu exista imagini
  1597) Colegiul Unic şi Exproprierea
 • Opera
 • Imagini
Colegiul Unic şi Exproprierea
13429. • Colegiul Unic şi Exproprierea. Marea întrunire liberală de la Focşani, ţinută în ziua de 8 Noembrie 1913. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1913. (22,5 x 15,5). 58 p. cu il. 1 leu. (II 35098)

Nu exista imagini
  1598) COLESCU, LEONIDA (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
COLESCU, LEONIDA (1872-?)
13430. ~ Aperçu sur la technique et les résultats du recensement général de Roumanie, 19. Décembre 1912 ( 1-er Janvier 1913), par le Dr. Leónidas Colesco, directeur de la Statistique Générale de la Roumanie. Vienne (Impr. Frédéric Jasper), [1913]. (27,5 x 19,5). 25[-28] p., 1 tab. (Separ tabdruck aus: Rapports de la XIV-e Sessionade l’Institut International de Statistique à Vienne) (II 36736)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tip., la p. 28.
13431. ~ Les associations agricoles en Roumanie, par le Dr. L. Colesco, Chef de la Statistique générale au Ministère de l’Agriculture et des Domaines. Rapport présenté au 1-er Congrès des Associations agricoles et de démographie rurale. Bruxelles, 1910. Bucarest (Impr. Independenţa), 1910. (26,5 x 18,5). 16 p. (II 491153)
13432. ~ Condiţiunea femeei măritate, [de] Leonida Colescu. Bucuresci (Tip.Voinţa naţională), 1892. (21,5 x 14). 2 f., VII p., 112 p. [Tipărit greşit: 102]. (II 75328)
13433. ~ Cum se întocmesc Actele Stării Civile după Lege şi noul Regulament? Călăuza sigură a Ofiţerului de stare civilă şi a Notarului Conţinând toate legile şi regulamentele privitoare la actele stării civile, formulare noui, modele practice pentru înregistrarea fiecărui fel de cazuri, instrucţiuni privitoare la statistică, modele de petiţiuni, taxe, etc. de Leonida Colescu, Şeful statisticei generale din Ministerul Agriculturei şi Domeniilor. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (23 x 16). 192 p. 3,50 lei. (II 24908)
13434. ~ Dare de seamă asupra lucrărilor sesiunii a XII-a a Institutului internaţional de statistică ţinută la Paris, de Dr. L. Colescu, capul serviciului statisticei generale. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (28 x 20). 25 p. (Extras din "Buletinul statistic al României") (II 65923)
13435. ~ Dicţionarul statistic al României întocmit pe baza rezultatelor definitive ale recensămîntului general al populaţiunii din 19 Decembrie 1912. [De L. Colescu]. Ediţie oficială. Vol. I: Argeş-Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1914. (30 x 21,5). XX, 492[-495] p. 10 lei. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Statisticei generale) (III 41307)
13435 a. ~ Idem. Vol. II. Ilfov-Vlaşca. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (30 x 21,5). P. 497-1204. [10] lei. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Statisticei generale).
Descriere după copertă. La finalul textului, menţiunea: "Dicţionarul statistic al României s’a început a se tipări în luna aprilie 1914 şi s’a terminat la 20 Martie 1915 sub conducerea şi îngrijirea D-lui L. Colescu, Directorul Statisticii generale, cu aprobarea D-lui Al. Constantinescu, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor".
13436. ~ Drepturile la pensiune ale Funcţionarilor din România, de Dr. L. Colescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23,5 x 16). 38 p. (Extras din "Economia Naţională", nr. 11) (II 117244)
13437. ~ Geschickte des Rumänischen Steuerwesens in der Epoche der Fanarioten (1711-1821). Eine Darstellung des Steuersystems in den Fürstentümern Walachei und Moldau unter Berücksichtigung der sozialpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Länder von Dr. Leonida Colescu, Rechtsanwalt în Bukarest. München (Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub), 1897. (22,5 x 14). 4 f., 80 p. (II 65737)
13438. ~ La loi rurale de 1864 et la statistique des paysans devenus propriétaires par Leonide Colescu, docteur ès sciences économiques et financières, chef du Service de la Statistique générale. Bucarest (Impr. Dreptatea), 1900. (24,5 x 18,5). XLVI, 37 p., 1 tab. (Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines) (II 117417)
13439. ~ Necesitatea unui anuar statistic al României, [de] Leonida Colescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 26 p. (Extras din revista "Economia Naţională", nr. 5, mai 1899) (II 117042)
13440. ~ *Das Pensionsrecht der Staatsbeamten in Rumänien. Wien, 1901. (Colescu. Statistica, cop. 4 ; Colescu, cop. 4 ; Cornel, p. 35)
13441. ~ Population de la Roumanie. Résumé démographique présenté à la IX-e session de Institut international de Statistique, par L. Dolesco, chef du service de la statistique générale pe la Roumanie. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl,, S-r Ion St. Rasidescu), [1903]. (24 x 16). 63 p., 1 h., 1 tab. (Institut International de Statistique. IX-e session, Berlin, 1903. Série des rapports et communications) (II 55566)
13442. ~ La population de religion mosaïque en Roumanie. Etude statistique par le Dr. L. Colesco, directeur de la statistique générale. Bucarest (Impr. Independenţa), 1915. (29,5 x 20,5). 31 p. 1,50 lei. (III 47962)
13443. ~ Populatiunea românească din Ungaria, de Dr. Leonida Colescu. Bucureşti (A. Baer), 1913. (20,5 x 13). 8 p. (II 33940)
Descriere după copertă.
13444. ~ Progrès de la Dibrodja [...] 1878-1906. Tableau graphique dressé par ordre du ministre des domaines J. N. Lahovary. Progresele Dobrogi [...] 1878-1903. Tablou grafic întocmit din Ordinul Domnului Ministru al Domeniilor I. N. Lahovari [pe copertă par L. Colescu]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1907. (29 x 22). 12 p., 1 pl. (II 7622)
Text paralel în limba franceză şi română. Litografia de pe copertă: "Composit Ludovic Dolinski".
13445. ~ Progresele economice ale României îndeplinite sub domnia M. S. Regelui Carol I. 1866-1906. Tablouri figurative şi notiţe explicative, de Dr. L. Colescu, şeful Serviciului Statisticei Generale. Progrès économique de la Roumanie réalisés sous le règne de S. M. Le Roi Carol I. Tableaux graphiques et notices explicatives, par le Dr. L. Colesco, chef du Service dela Statistique Générale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasi¬descu), 1907. (28 x 21,5). 109[-111] p., 2 tab. 5 lei. (II 6395)
Cu text paralel în 1. rom. şi franceză.
13446. ~ Raport asupra sesiunei a X-a a Institutului internaţional de statistică, ţinută la Londra de la 31 Iulie la 5 August st.n. 1905, de L. Colescu, Şeful Serviciului Statisticei Generale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 16). 17 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 73249)
13447. ~ Recensement général de la population en Roumanie. Rapport présenté à la XIV-ème session de l’Institut international à Vienne, Septembre 1913, [par] Dr. L. Colesco, directeur de la statistique générale de Rouminie. Bucarest (Impr. Flacăra), 1913. (24 x 16,5). 15 p. (Extrait de la "Revue Économique et Finaicière", N-os 455 et 457) (II 34868)
13448. ~ Recensământul general al populaţiunei României. Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparaetive, de L. Colescu, doctor în ştiinţele economic şi financiare, şeful serviciului Statisticei Generale. Cu 4 cartograme colorate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (33 x 25,5). 12, III-LXVI, 461 p., 4 h. (Ministerul Agricul[t]urei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serviciul Statisticei Generale) (III 87791)
P. de titlu suplimentară, tabla de materii, indicele tabelelor statistice şi tablourilor generale cu texte paralele în l. română şi franceză: "Résultats définitifs du Dénombrement de la Population (Décembre 1899) précédés d’une introduction explicative par L. Colesco, docteur ès sciences économiques et financières, chef du service de la Statistique Générale. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Eminesco), 1905. (Royaume de Roumanie. Ministère de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et des Domaines. Service de la Statistique Générale)".
13449. ~ Statistica agricolă a României. Studiu analitic bazat pe cercetările făcute în anii 1904 şi 1905 de L. Colescu, Doctor în Ştiinţele Economice şi Financiare, Şeful Serviciului Statisticei generale. Partea I. Exploatările agricole. Bucureşti (Stab. Grafic şi Fabrica de cartonage Albert Baer), 1907. (32 x 24). 1 f., 6 p., VI , 88 p., 1 pl. diagramă. (III 541588)
Cu p. de titlu separată în limba franceză: "Statistique agricole de la Roumanie. Étude analytique basée sur les investigations faites en 1904 et 1905 par L. Colesco, Docteur ès sciences économiques et financières, Chef du service de la statistique générale. Première partie. Exploitations agricoles". Sumarul şi tabelul de la p. 88 în l. rom. şi franceză.
13450. ~ Statistica animalelor domestice din România precedată de o introducţiune cu explicaţiun şi date retrospective, de L. Colescu, doctor în ştiinţele economice şi financiare, şeful serviciului Statisticei generale. Cu 4 cartograme şi 3 diagrame colorate. Statistique du bétail de la Roumanie. Résultats définitifs du recensement du mois de Décembre 1900 précédé d’une introduction explicative par L. Colescu, docteur ès Sciences économiques et financières, chef du service de la Statistique générale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (31,5 x 24). 1 f., 175, LXXXII p., 5 tab., 2 f. diagr., 4 h. (Ministerul Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serviciul Statisticei Generale) (III 117490)
Pe p. de titlu falsă: "Statistica animalelor domestice din Decembrie 1900. Rezultate definitive".
13451. ~ Statistica electorală. Alegerile generale pentru corpurile legiuitoare în 1901 şi 1905. Cu un studiu introductiv şi date retrospective, de Leonida Colescu, Şeful Serviciului Statisticei generale. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 18,5). 63 p. 1 leu. (II 458095)
13452. ~ Idem. Alegerile generale pentru Corpurile legiuitoare în 1907 şi 1911. Cu un studiu analitic, de L. Colescu, Directorul Statisticei generale din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1913. (27 x 20). 75 p. 2 lei. (II 36740)
Prefeţe:
MINISTERUL Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Serv. Statisticei generale. Ancheta industrială din 1901-1902. Vol. I. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Recensământul general al populaţiei României din dec. 1899. Pref. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1599) COLESCU, P. I.
 • Opera
 • Imagini
COLESCU, P. I.
13453. ~ Poesii noue, elaborate de P. I. Colescu, Seminaristu, fost înveţătore în comuna Iepureni, Judeçiul Tutova. Huşy (Typ. Asociaţilor), 1875. (14 x 10,5). 24 p. (I 410735)

Nu exista imagini
  1600) COLESCU-VARTIC, CESAR (1864-1900)
 • Opera
 • Imagini
COLESCU-VARTIC, CESAR (1864-1900)
13454. ~ 1848 Zile revoluţionare, de C. Colescu-Vartic. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (22,5 x 15,5). VIII, 500 p. 2 lei. (II 105442)
Editări de texte:
• Acte şi documente relative la istoria renascerei României. Ed. de ~. Vol. I şi VI. Bucureşti, 1900 şi 1896.
• Documente privitóre la Istoria Românilor... Ed. de ~. Bucureşti, 1894.
SOUTZO, NICOLAS. Mémoires... Ed. de ~. Vienne, 1899.

Nu exista imagini