Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1551) CODRESCU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CONSTANTIN G.
13274. ~ Consideraţiuni politice, sociale şi economice de Const. G. Codrescu, senator, preşedintele Camerei de Comerciu Botoşani. Botoşani (Tip. Goldşleger & Comp.), 1899. (17 x 12,5). 30 p. (I 63401)
13275. ~ Reaua organizaţiune a transportului pe Căile ferate romîne[!] şi înrîurirea ei asupra agriculturei şi comerciului de cereale [de] C. G. Codrescu. Interpelare dezvoltată în şedinţa Senatului de la 27 Ianuarie 1906. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1906. (20 x 13). 34 p. (I 23373)

Nu exista imagini
  1552) CODRESCU, CORNELIU TH. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CORNELIU TH. (1856-?)
13276. ~ Compendio di letture italiane, ad uso delle scuole rumene, del Dott. Cornelio Th. Codresco, Professore di lettere nella R. Scuola commerciale superiore di Jassy. Nizza (Tip. e. lit. Malvano), 1897. (20 x 13,5). 136 p. 2,50 lei. (II 156613)
13277. ~ Idem. Ed. III. Bucarest (Tip. Gutenberg, Giuseppe Göbl), 1901. (21,5 x 14). 1 f., 264 p. 3,50 lei. (II 2810)
13278. ~ Curs complect de limba italiana pentru scoalele secundare (II. Carte de cetire) de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere dela Facultatea din Turin. Profesor de limba italiană la şcoala comercială din Iaşi. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1887. (19 x 13,5). 2 f., 104 p. 1,25 lei. (I 411423)
13279. ~ Curs de limba italiană pentru clasa V-a reală şi I-a comercială superioară de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere, Profesor la Şcoala comercială superioară şi la Liceul Matei Basarab. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1907. (18 x 12,5). 160 p. (I 509946)
Lipsă coperta.
13280. ~ Gramatica limbei italiane, de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere. Profesor de limba italiană la Şcoala comercială superioară şi la Liceul Matei Basarab. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C Ionescu), 1907. (22 x 14,5). IV-164 p. (II 7287).
13281. ~ Un vis de amor, [de] C. Th. Codrescu. Opera lirica într’un act, musica de Wilhelm Strasser. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (16 x 10,5). 32 p. (I 410922)
Traduceri :
CODRESCU, TH. Amore e giustizia. Trad. de ~. Napoli, 1879.

Nu exista imagini
  1553) CODRESCU, D. R.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, D. R.
13282. ~ *Culegere de rugăciuni pentru usul tinerimii de ambe-sexe. Bucuresci, Socec, 1872. 18°. 79 p. 50 bani. (BR, 2(1880), nr. 1, ian., p. 137)

Nu exista imagini
  1554) CODRESCU, EUGENIU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, EUGENIU (1881-?)
13283. ~ Administraţia Tutelei în Dreptul Roman şi dreptul civil Român. Tesă pentru licenţă [de] Eugeniu Codrescu. Botoşani (Tip. Bernhard Seidmann), 1905. (24 x 16). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3473)

Nu exista imagini
  1555) CODRESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, GH.
În colaborare:
MANOLESCU, G. şi ~. Monografia domeniului Gherghiţă din jud. Prahova. Bucureşti, 1906.
MEDIANU, E. şi ~. Monografia domeniului Cocioc din Jud. Ilfov. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1556) CODRESCU, GH. I.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, GH. I.
13284. ~ Despre Autoritatea Lucrului Judecat în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1896 de Gh. I. Codrescu. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1896. (23 x 15,5). 2 f., 78 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412936)

Nu exista imagini
  1557) CODRESCU, IANCU M. (1833-1903)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IANCU M. (1833-1903)
13285. ~ Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri, [de Iancu Codrescu]. [Iaşi] (Tip. Buciumului Roman), [186?]. (24 x 16). 140 p. 4 franci. (II 57944)
Apărută înainte de introducerea leului (26 febr. 1870); versificarea s-a făcut după ed. of. din 1865, de Iancu Godrescu, fratele [?] lui Theodor Godrescu (Longinescu, p. 365).
13286. ~ Dreptulu emfiteutikariu (Adetiu, embatiku, bezmâ) espusă de Iancu M. Codrescu. Studentu în anulu II. de la fakultatea juridikă din Paris, Substituţii de Prokuroru pe lîngă trib. de Iaşi sekţia III, Avokatu autorizatu, Bacalaureatu în litere. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1864. (20,5 x 14). 20 p. (II 12581)
Iancu M. Codrescu era nepot de frate a lui Theodor Codrescu (în 1883 spune despre el: răposatul nepot), (vezi: Uricariul, vol. 22, p. 336 în notă).
13287. ~ Manualu pentru Portărei, de Iancu M. Codrescu. Capu Portăreiloru. Trib. Giudeţului Iaşii. Jassy (Tip. H. Goldner), 1866. (23,5 x 15). 2 f., IV, 28 p. (II 117155)
13288. ~ Tablou hronologiku de jurekonsulţii citaţi în digeste (estrasu din opuskululu de jureprudinţa a D. Dupin ainé), de I. M. Codrescu. Iasii (Tip. Buciumului Românu), 1864. (21,5 x 15). 12 p. (I 63221)
13289. ~ Vocabulariu de Jurisprudenţă pentru usulu Magistraţilor şi a Avocaţilor de Iancu M. Codrescu, Ex. Substitutu de Procuroru dela tribunalu de Iaşi Secţiunea a III, Avocatu autorisat, Bacalauriat în Litere. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1865. (13 x 9,5). 2 f., 196 p. (I 116411)
Prefeţe, Editări de texte:
• Funeraliile lui Simeon Barnuţiu. Pref. de ~. Iassi. 1865.
• Petiţiune adresată M. S. Domnului Alexandru Ioan I-iu. Ed. de ~. Iaşii, 1864.

Nu exista imagini
  1558) CODRESCU, IOAN G.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IOAN G.
13290. ~ Codicele civile esplicată prin motivele sale, prin esemple şi prin jurisprudenţia după mai mulţi comentatori şi esplicatori ai codicelui Napoleone franceşi şi belgi. Avendu sub fiecare articolu lămurirea gramatiloru şi deslegarea principaleloru chestiuni de dreptu, precumu şi citări din Decisiunile-Principii date, în diferite casuri, de Magistraturele Francesă, Belgiană şi Română. De I. C. Codrescu Avocatu, Directorele Cancelariei Adunărei Legislative. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1866. (22,5 x 16). 1 f., II, 160 p. 5 sfanţi. (II 451658)
Lipsă coperta.
13291. ~ Cotropirea judoveasca în România. Interpelare făcuta Ministerului în siedintia Adunarei Deputatiloru din 16 Decembre 1869. De I. C. Codrescu, Deputatu alu orasiului Berladu. Bucuresci (Noua typ. a Laboratorilor Români), 1870. (21,5 x 14,5). 37 p. (Estrasu din Procesulu-Verbalu publicatu în Monitorulu Oficialu din 21 Decembre 1869) (II 116935)
Menţiunea de extras luată din titlul de la începutul textului.
13292. ~ *Femeia şi rolul ei în societate, [de] I. C. Codrescu, 1869. (Iarcu, p. 127)

Nu exista imagini
  1559) CODRESCU, J. M.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, J. M.
13293. ~ Despre Limba Dacă şi Română [de] J. M. Kodrescu. Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Romanu), 1888. (23 x 16). 14 p. (III. Limbistica) (II 410091)
Cu următoarea menţiune, în notă: "Traducere din opera: La Linguistique par Abel Hovelacque. Paris, 1881, 3-e éd".
13294. ~ *Limbistică, Filologie, Etimologie, Fonologie, Morfologie, Articulaţiune, Preficsuri şi Suficsuri, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1884. (III. Limbistica) (Codrescu, p. 15)
13295. ~ Originea cuvântului Bucureşti, [de] I. M. Kodrescu. Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1887. (23 x 15,5). 1 f., 16 p. (Limbistica. II) (BCU-Iaşi III B 5913)
Lipsă coperta.
13296. ~ Recueil des Documents, Traités & autres Actes concernant l’histoire et la langue des Roumains publié par Jean Emm. Codresco, Polyglotte, Membre et correspondant d’une Société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie; Rédacteur de la revue Buciumul Roman. I-er Vol. [pe copertă şi: Premier fascicule]. Paris (Impr. Adolphe Reiff), 1883. (22,5 x 14,5). 40 p. (II 116954)
Cu menţiunea: "N’a pas été continué".
13297. ~ *Scurtă ochire despre limba românească, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1866 (I. Limbistica) (Codrescu, p. 15)
13298. ~*Studie comparativă între limba română cu latină, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1875. (II. Limbistica) (Codrescu, p. 15)

Nu exista imagini
  1560) CODRESCU, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IULIAN
13299. ~ Vînătórea după auru. Roman în trei tomuri, de Julian Codrescu. Tomul I-III. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [189?]. (19 x 12). 154 p., 5 f. pl., 1 f. (catalogul edit.) (I) ; 172 p., 6 f. pl. (II) ; 159 p., 7 f. pl. (III). (I 25869)
Traduceri :
• In ecsil séu Aventurile contelui Roman Wissowshy. Trad. de ~. Graz, 1883.

Nu exista imagini