Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1541) CODREANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, C.
13238. ~ *Discursu la Esamen la 5 Iun. 1862, [de] C. Codrénu. Bucureşti (Journalul Naţionalul), 1862. (Iarcu, p. 97)

Nu exista imagini
  1542) CODREANU, CONSTANTIN A.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, CONSTANTIN A.
13239. ~ Inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi civil romîn[!]. Teză pentru licenţă de Constantin A. Codreanu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1898. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 412898)

Nu exista imagini
  1543) CODREANU, FILIP (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, FILIP (1856-?)
13240. ~ Pancreasul. Studiu anatomic şi istologic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... 1895 de Filip Codreanu. Ajutor pe lângă [greşit: lâncă] lucrările practice de anatomie a Facultăţei de Medicină. Bucuresci (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (23,5 x 16). 102 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 382) (II 413141)

Nu exista imagini
  1544) CODREANU, GHEORGHE (1856-1911)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, GHEORGHE (1856-1911)
13241. ~ *Abecedar rusesc pentru moldoveni. Chişinău, 1897. (Ciobanu, p. 135)
13242. ~ *Abecedar nou pentru a învăţa carte pe moldoveni şi pe ruşi la un loc. Chişinău, 1904. 8°. 40 p. (nu are cuv. rom.) (Ciobanu, p. 136)
13243. ~ *Dicţionar în scurt pentru convorbiri ruso-moldoveneşti. Chişinău, 1899. 8°. 56 p. (Cu litere ruseşti) (Ciobanu, p. 135-136)
13244. ~ *Dicţionar pentru convorbiri ruso-moldoveneşti. [Ed. II] lărgită şi modificată complet. Chişinău, 1904. 8°. 201 p., III p. Prima parte: dicţ.-ruso-moldovenesc. Partea a doua: moldovo-rusesc. (Ciobanu, p. 136)
13245. ~ Pilde şi anecdoturi tălmăcite pe limba moldovinească, [de] Gheorghie Codreanu. Chişinev (Tipo-Lit. Z. Sliomovici), 1906. (15 x 10,5). 48 p. 15 cr. Să vinde în toate dughenele cele cu cărţi în oraşul Chişinău. (I 515704)
Cu caractere slave.
13246. ~ Proverbe (zicători) moldovineşti cu tălmăcire pe limba rusasci. Пословицы молдавскя сь русскимь переводомь. Георгiй Кодряну. Кишневь (Типографя C. A Розенберга), 1906. (17,5 x 11) 14 p. 10 copeici.(I 481096)
Descriere după copertă.
13247. ~ *[Titlu rusesc, titlul rom.:] Russesc-moldovenesc şi moldovenesc russesc cuvântelnic. Au alcătuit fost învăţători Gheorghe Codreanu. Ediţie nouă [puţin modificată a Dicţionarului din 1904]. Chişinău, 1912. (Ciobanu, p. 136)
13248. ~ Sfătuire de aceia, cum şi răsădim şi apoi şi ridicăm vii (jii) tineri, hultuiţi în viţî, mericancî [de Gheorghe Codreanu]. [Chişinev] (Tip. M. Lapscheră-Harlempă), [190?]. (18 x 11). 14 p. 6 c[opeici]. (I 14055)
Localitatea şi tip., la finalul textului. Cu caractere slave. Autorul, identificat în catalogul-fişier BAR.

Nu exista imagini
  1545) CODREANU, GHEORGHE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, GHEORGHE (1855-?)
13249. ~ Chestia Badalanului. Raport presentat Consiliului comunal din Galaţi de D-l Consilier G. Codreanu. Galaţi (Tip. Nouă, Th. C. Dimitriadi), 1901. (19 x 13,5). 30 p. (I 63337)
13250. ~ Monografia Fabricelor din Galaţi de G. Codreanu, profesor. Galaţi (Tip. Nouă, T. C. Dimitriade), 1908. (24 x 16). 337 p. cu il. 5 lei. (II 11881)
13251. ~ 32 ani de domnie a M. S. Regelui [pe copertă, în continuare: Carol I]. Conferinţă ţinută la serbarea şcolară de la Liceu, în diua de 10 Maiu 1898. De. G. Codreanu, Profesor. Galaţi (Tip. Buciumului Român), 1898. (23 x 16,5). 22 p. (II 229876)

Nu exista imagini
  1546) CODREANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, IOAN
13252. ~ Apărarea unui protoiereu cătră Onoratul Ministeriu al Cultelor şi a Instrucţiunei publice, [de Icononomul Ioan Codreanu]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (21 x 13,5). 16 p. (II 384953)
Cu alfabet de tranziţie. Fără copertă. Autorul, la p. 16. La începutul textului, menţiunea: "supun apreciaţiei Opiniunei Publice, apărarea ce au trebuitu să-mi facu [...] împotriva Locot. de Episcop al Romanului Nektarie Sotiriopolios".

Nu exista imagini
  1547) CODREANU, ION S.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, ION S.
13253. ~ Capacitatea femeei măritate în dreptul român. Teză pentru licenţă susţinută de Ion S. Codreanu. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15,5). 52 p. (Universitatea din Bucuresci, Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 3970)

Nu exista imagini
  1548) CODREANU, MIHAI (1876-1957)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, MIHAI (1876-1957)
13254. ~ Diafane. Versuri, de M. Codreanu. Ed. I. Iaşi (Tip. H. Goldner, Editor), 1901. (21 x 14). 4 f., 136[-139] p. 2 lei 50 b. (II 116865)
13255. ~ Din cînd în cînd. Poezii (1901-1903), [de] Mihai Codreanu. Iaşi, Edit. tip. Progresul, [1908]. (16 x 10,5). 84[-87] p. 1 leu. (I 11552)
13256. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15,5 x 10,5). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 630) (I 20032)
13257. ~ Martira. Dramă în 5 acte, în versuri, [de] Mihai Codreanu. Prelucrare după Jean Richepin. Versiunea romînă[!] reprezentată pentru prima oară la Teatrul Naţional din Iaşi în 22 Decembrie 1901. Ed. I. Iaşi, Edit. Evenimentului, [1907]. (22,5 x 13,5). 4 f., 139[-141] p. 2,50 lei. (II 15019)
13258. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), [1912]. (15,5 x 10,5). 127 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 762) (I 29591)
13259. ~ Puterea părintească în dreptul roman şi romîn[!]. Teză pentru licenţă susţinută de M. Codreanu. Iaşi, Tip.-Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1900. (21 x 15). 76 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 374720)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Tipărită din fondurile Fundaţiunei Carol I".
13260. ~ Statui. Sonete, [de] Mihai Codreanu Iaşi, Edit. Revistei Viaţa Românească, 1914. (17 x 12). 138 p. 2 lei. (I 38054)
Traduceri:
ROSTAND, E. Printesa’ndepărtată.... Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1549) CODREANU, MILLO
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, MILLO
13261. ~ Cate-va cuvinte asupra herniei inguino-interstiţiale adeverate. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Susţinută la... 1892 de Millo Codreanu, bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 16). 4 f., 45[-48] p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 304) (II 70167)

Nu exista imagini
  1550) CODRESCU, CONSTANTIN C. (1840-1891)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CONSTANTIN C. (1840-1891)
13262. ~ Compendiu de igiena generală şi aplicată, de Const. C. Codrescu, Doctoru în medicina, medicu Primaru Spitaleloru Cassei St. Spiridon din Iaşi, Profesoru de Igienă la Scola Normală şi la Lyceu, Membru Consiliului Generalu a judeţiului Tutov’a, Directoru Generalu alu Epitropiei Spitalului Barladu şi Elen’a Beldimanu. Barladu (Typ. Associaţiunei Unirea), 1880. (24,5 x 17). XIII p., 1 f. 255 p. (II 189254)
13263. ~ Idem. Carte didactică, autorisata de Ministerulu Culteloru şi alu Instrucţiunei publice. De Const. C. Codrescu, Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igienă şi de Medicina Popoulară, Membru corespondente alu Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti Clasea I. Ed. II. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1885. (23 x 16). XVI, 304 p. 4 lei. (II 267042)
13264. ~ Idem. Carte premiată de Academia Română şi autorisata de Ministerulu Cultelor şi al Instrucţiunei publice, ca carte didactică pentru tóte scólele publice din România. De Doctoru Const. C. Codrescu, Medicu-Primaru Spitalelor Casei St. Spiridon din Iassi, Medicu de Divisie în reserva armatei. Profesoru de Igienă cursulu secundaru, Laureatu al Academiei Române (Premiulu Asociaţiunei Craiovene, pentru desvoltarea înveţămentului publicu-concursu din anulu 1887). Membru Corespondentu al Societăţei de Medicină din Paris. Bene-Merenti clasa I. Ed. III. Bârladu, Edit. Tip. George Caţafany. 1891. (23 x 15,5). XVII p., p. 3-277 [-280]. (II 249076)
Anul corectat cu cerneală: 1890. Exemplar intrat în Depozitul Academiei Române la 5 iulie 1890.
13265. ~ Cursu de Medicina Populară. Propusu la Scóla Normală primară din Barladu de Const. C. Codrescu, Doctoru în medicină, Medicu Primaru Spitalului Barladu, şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igiena şi Medicina Populară, Membru corespondente Societatei de Medicină din Paris, Bene Merenti Clas. I. Barladu (Tipografia Associaţiunei Unirea), 1882. (22 x 14,5). 139[-142] p. (BCU-ClN 187223)
Lipsă coperta. Ed. următoare schimbă titlul în: "Manual de Medicina populară".
13266. ~ Manualu de Medicina populară. Carte didactică, autorisata de Ministerulu Culteloru şi alu Instrucţiunei publice. De Const. C. Corescu, Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu, şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igienă şi Medicina Populară, Membru corespondente alu Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti Clasa I. Ed. II. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1885. (22,5 x 15,5). 163[-167] p., 9 pl. 2 lei. (II 239851)
13267. ~ De l’emploi des injections sous-cutanées dans des cas de vomissements, de diarrhée et de névralgies chez les phthisiques. Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 17 juin 1865, Par Constantin C. Codrescu né à Berlad (Roumanie). Docteur en Médecine. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de médecine), 1865. (27 x 21). 39 p. (Faculté de médecine de Paris) (II 486771)
13268. ~ Déscription de l’Hôpital Berlad et Hélène Beldiman par le Docteur Const. C. Codrescu, Médecin en chef de l’Hôpital, Médecin de Division de l’armée en réserve, Professeur d’Hygiène, Lauréat de l’Académie Roumaine, Membre Correspondant de la Société de Médecine de Paris, Bene-Merenti I-re classe, Chevalier de l’étoile de Roumanie, Officier de la Couronne de Roumanie, etc. Berlad (Impr. George Caţafany, [1886?]. (23 x 16). V-31 p., 8 pl. (Extrait de l’étude du même auteur sur l’hôpital Berlad et Hélène Beldiman) (II 486695)
Datat după anul apariţiei în revistă.
13269. ~ Lyceulu din urbea Barladu. Cum este şi cum trebue să fie de Const. G. Codrescu, Doctorii în Medicina, Medicu Primaru spitaleloru Casei St. Spiridonu, Profesoru de Igiena, Membru corespondentu Societatei de Medicină din Parisu. Barladu (Typ. Associatiunei Unirea), 1881. (26 x 16,5). 16 p. (Igiena Publică) (II 458060)
13270. ~ Microbii morbigeni. Conferintie ţinuta la 6 Ianuar 1886, de Const. C. Codrescu. Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu şi Elena Beldimanu. Profesoru de Igienă şi Medicina Populară. Membru corespondente alu Societăţei de Medicină de Paris, Bene-Merenti Clasea I. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1886. (18 x 11,4). 29 p. (Ateneulu din Barladu) (I 384812)
13271. ~ Practicarea Scientilor Medicale de cătră învetietorul sătescu. Conferintia ţinută la 23 Avgust 1886 de Const. C. Codrescu, Doctorii în Medicina, [...]. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1886. (18 x 11). 16 p. 30 bani. (ECU-ClN 181566)
13272. ~ Studiu asupra Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman sub raportu construcţiunei, igienii, mobilierului şi al organisaţiunei. Cu o prescurtare istorica asupra fundaţiunei sale de Gonst. C. Codrescu, Doctor în medicină, Medicu primaru al spitalului, Medicu de divisie în reserva armatei, Profesoru de Igienă şi de Medicina populară, Membru corespondent al Societăţei de medicină din Paris. Bene merenti clasa I. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1886. (23,5 x 16). 127 p., 9 pl. 3 lei. (II 263292)
Lipsesc pl. IV şi V.
13273. ~ Tratată despre apele minerale dela Slanicu de Doctoru Const. G. Codrescu, Medicu Primar Spitalelor Casei St. Spiridon din Iaşşi, Medicu de Divisie în reserva armatei. Profesor de Igienă cursul secundar, laureat al Academiei Române (Premiul Asociaţiunei Craiovene, pentru desvoltarea înveţămentului publicu-concursu din anul 1887). Membru corespondent al Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti clasa I. Medicu consultant la Băile Slănicu. Bârladu (Tip. George Caţafany), 1889. (24,5 x 16). VII, 399 p., 1 f. pl. 5 lei. (II 413459)

Nu exista imagini