Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1531) COCULESCU, GEORGE I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, GEORGE I. (1869-?)
13175. ~ Ministerul public. Thesa pentru licenţa în drept de George I. Coculescu Susţinută la ... 1893. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1892. (22 x 15). 77[-80] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 73271)

Nu exista imagini
  1532) COCULESCU, doctor
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, doctor
Traduceri:
SMILES, SAMUEL. Ajută-te şi Dumnezeu te va ajuta. Trad. de ~. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1533) COCULESCU, NICOLAE (1866-1952)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, NICOLAE (1866-1952)
13176. ~ Cestiunea calendarului. Conferinţa ţinută la Universitate în ziua de 8(20) Februarie 1898 membrilor Societăţei institutorilor şi institutoarelor, de N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & C. Brătănescu), 1898. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 105258)
13177. ~ Din reformele universitare: învăţământul agricol şi şcoala dela Herăstrău, de N. Coculescu, profesor la Universitate. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (23 x 16). 12 p. (II 35064)
13178. ~ Inveţămîntul astronomiei şi examenul de capacitate. (Observaţiuni supuse D-lui Ministru al Instrucţiunii publice şi al Cultelor), de N. Coculescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1901. (23,5 x 16). 14 p. (În chestiunea nouelor programe şcolare) (II 117158)
13179. ~ Lecţiuni elementare de mecanică cerească. Perturbaţiile planetare, [de] N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1905. (24,5 x 16,5). V, 173[-175] p. cu il. 3,50 lei. (II 1481)
13180. ~ Reforma universitară. Doctoratul la facultăţile noastre, la Facultatea de Drept în special, de N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 15,5). 18 p. (II 27651)
13181. ~ l-re Thèse. Sur les expressions approchées des termes d’ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice. 2-e Thèse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques, Par M. N. Coculesco. Soutenues le [5] novembre 1895, devant la Commission d’examen. Paris, Gauthier-Villars et fils imprimeurs-libraires du Bureau des longitudes de l’École Polytechnique, 1895. (28 x 22,5). 2 f., 85 p. ([Faculté des Sciences de Paris], no. 862) (II 14627)
13182. ~ Sur les expressions approchées des termes d’ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice. Par M. N. Coculesco. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences), [1894]. (26 x 21,5). 4 p. (Extrait...) (II 506587)
Descriere după titlul de la începutul textului Anul, după data mss.: "8 janvier 1894".
13183. ~ Teoria refracţiei astronomice, de N. Coculescu, Doctor în Matematici, Profesor le Universitate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafica Carol Göbl, Furnisor al Curţii Regale), 1899. (24 x 16). 82 p. (II 117176)
13184. ~ Tratat elementar de astronomie, [de] N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). 1 f., II p., 365 p. cu il., 1 pl. (II 76483)
Prefeţe :
DIMITRESCU, AI. GH . Amundsen şi cucerirea Polului Sud. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1534) COCULESCU, PAUL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, PAUL (1867-?)
13185. ~ Asupra integrării equaţiunilor diferenţiale lineare prin mijlocul funcţiunilor eliptice, de P. Coculescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (23,5 x 16). 32 p. (II 410130)
13186. ~ Introducere la studiul calcului infinitesimal, de Paul Coculescu, profesor (docent) la Facultatea de ştiinţe. Bucureşti (Tip. Curti Regale, F. Göbl Fii), 1906. (25 x 17). 70 p. (II 5592)
13187. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (24 x 16). 70 p., 1 f. erata. (II 7470)
13188. ~ Sur un problème de méchanique et l’équation de Lamé, par P. Coculesco. Bucarest Imprimerie de l’Etat), 1905. (26,5 x 17,5). 1 f., p. 13-37. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie, An. XIV, nr. 1 şi 2) (II 11157)

Nu exista imagini
  1535) COCUZ, V. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
COCUZ, V. (1861-?)
13189. ~ Iezătura Iazului Roman-Aquarium de pe Bahlui. Iaşul cetate Romană-Gastrum Iasi. Origina şi semnificaţia numelui. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1911. (23 x 16). 44 p. cu il. 1 leu. (II 23545)
13190. ~ În ţara minaretelor. Impresiuni şi studii din călătorie. Pe marea în furtună, de V. Cocuz. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (19,5 x 13). 68 p. cu il. 60 bani. (I 125834)
13191. ~ Originea numelor de popoare: Celţi, Vallahi, Sîrbi, Slavi, etc. Studiu filologic şi istoric, de V. Cocuz. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (19,5 x 14,5). 47 p. 1 leu. (II 47899)

Nu exista imagini
  1536) Cod-Code-Codul; Codice-Codicele
 • Opera
 • Imagini
Cod-Code-Codul; Codice-Codicele
Vezi şi: • Condica
• Codicele civil, în versuri. Vezi: CODRESCU, IANCU M. Cartea I şi II din Codicele civil în versuri. Iaşi, [186?].
• Codicele Civil adnotat... Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Codicele Civil... Bucureşti, 1894.
• Codicele de comerciu. Vezi: BUJOREANU, I. M. Codicele de comerciu. Bucureşti, [188?].
• Codice de comerciu al Regatului României, 1887, 1895. Vezi: MINISTERUL Justiţiei
• Noul Codice de Comerciu. Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Noul Codice de comerciu... Bucureşti, 1892.
• Codul de comerciu. Vezi: CESĂRESCU, I. N. ş.a. Codul de comerciu... Bucureşti, 1902.
• Codul comercial. Vezi: ANTONESCU, E. Codul comercial adnotat... Bucureşti, 1908-1914.
• Codu communalu. Vezi: BUJOREANU, I. M. Codu communalu. Bucureşti, 1871 (ed. I-II).
• Codice de justiţie militară. Vezi: MINISTERUL de Resbel. Codice de justiţie militară, 1873, 1881, 1888, 1894, 1899, 1902, 1906, 1917.
• Codul de procedură civilă adnotat... Vezi: DAN, E. Codul de procedură civilă adnotat... Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1914.
• Codice de procedură criminală, 1882. Vezi: MINISTERIUL Justiţiei.
• Codicele de procedură criminală adnotat. Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Codicele de procedură criminală. Bucureşti, 1892.
• Codicele Dornean numit Mântuirea păcătoşilor. Vezi: DAN, DIM. Codicele Dornean. Cernăuţi, 1899.
• Codul general al judecătorului de ocol. Vezi: DAN, EM. M. Codul... Bucureşti, 1908.
• Codicele penale despre crimini, delipte şi abateri. Vezi: • STRAFGESETZ über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. Wien, 1853.
• Codice penale, 1882. Vezi: MINISTERIUL Justiţiei.
• Codice penal român Vezi: CONDEESCU, I. I. Codice penal român... Bucureşti, 1883.
• Codicele penal adnotat. Vezi: FRATOŞTITEANU, G. N. Codicele penal... Bucureşti, 1891 ; 1895.
• Codul procurorilor. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Codul procurorilor... Bucureşti, 1862.
• Codicele silvic, 1885-1910. Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi al Domeniilor. Casa pădurilor; Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor.
• Codicele Societăţii pentru înveţătura poporului român. Vezi: SOCIETATEA pentru înveţătura poporului roman. Codicele... Bucureşti, 1877; 1885.
• Le Code Cousa devant la religion et la famille... Vezi: MÂRZESCU, G. Le Code Cousa... Paris, 1865.
• Code forestier, 1910. Vezi: MINISTÈRE de l’Agriculture et des Domaines
13192. • Codicele civile austriacu universale publicatu în marele principatu Ardealulu, cu patenta din 29 Maiu 1853; de împreună cu ordinăciunile suplementari referitórie la acestu Codice de legi şi cuprinse în aditământu. Partea I. Allgemeines österreichisches bürgerliches Gesetzbuch kundgemacht mit dem Patente von 29 Mai 1853 în dem Grossfürstenthume Siebenbürgen, sammt den auf dieses Gesetzbuch sich beziehenden, in dem Anhange enthaltenen nachträglichen Verordnungen. I. Theil. Wien Viena (Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staatsdruck. Din c.r. tip. de curte şi de statu), 1860. (20,5 x 13,5). XV[-XIX], 321 p. duble. (II 634828-830)
Text paralel în l. rom. (Cu alfabet de tranziţie) şi l. germ. P. de titlu separate în ambele limbi.
13192a. • Idem. Partea II-III. Viena (Din c.r. tip. de curte şi de statu), 1859. (20,5 x 13,5). 321 p. duble (II); 93 p. duble, CLIX p., CLXXIX p. (indici alf. în l. rom. şi germ.)
Text paralel în l. rom. (Cu alfabet de tranziţie) şi l. germ., cu p. de titlu separate. Indicii au apărut cu pagini de titlu proprii: "Regestulu alfabeticu despre conţinutulu celoru trei părţi ale Codicelui civile universale austriacu publicatu prin Patenta din 29 Maiu 1853 în Marele-principatu Ardealulu. Dupe numărulu paragrafiloru. Viena (In c.r. tip. de curte şi de statu), 1853"; "Alfabetisches Register über den Inhalt der drei Theile des allgemeinen österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches Kundgemacht mit dem Patente von 29. Mai 1853 in dem Grossfürstenthume Siebenbürgen. Nach der Zahl der Paragraphe. Wien (Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staatsdruckerei), 1860". Traducerea a fost făcută de I. Maiorescu, vezi: FZ, 1855, p. 72: Bibliografie.
13193. • Codică civilă seau politicească a Prinţipatului Moldovii. Code civil de Moldavie. Publié pour la première fois en langue Moldave sous la Présidence de S. E. Monsieur de Kisseleff, Président Plénipotentiaire des Divans de Moldavie et de Valaquie, Lieutenant Général, Aide de camp Général de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, Chevalier grand’croix de plusieurs ordres. Eşi (În privilegiata tip. a Albinei), 1833. Jassy (Impr. de l’Abeille), 1833. (35 x 24,5). 7 f., 264, 13 p., 1 f., 1 tab. (III 62044)
Cu caractere chirilice.
În prefaţa semnată de C. Sturdza, Vel Logofăt, se menţionează: "am întrupat o comisie de Dumnealui Căminariul Petrachi Asachi prezidentul judecătorescului Tribunal de Botoşani şi de D. D. Iurisconsulţii statului Hristian Flechtenmacher şi Damaschin Bojinca cari [...] au săvârşit această cinstită însărcinare, aducînd de pe originalul grecesc în limba naţională textul Codicei ţivile, potrivit cu înţălesul adivărat a legiuirilor şi cu orânduirile introduse prin Organicescul Reglement, tot odată diriguind şi tipărirea acestei Codice. Cunoscut şi sub denumirea de Codul Calimach". Cu p. de titlu separate în l. română şi l. franceză.
13194. • Codică civilă a Principatului Moldovei. Ed. II. Iaşii (Tipografia francezo-română), 1851. (22 x 14,5). 1 f., 422, VIII[-X] p. ,1 tab. (II 138542)
Cu alfabet de tranziţie.
13195. • Codicele civilu al Moldaviei. Ed. III. Iaşii (Tip. Tribunei Române), 1862. (13 x 8,5). 1 f., XVII, 465, 12 p., 1 f.pl. (I 138158)
Prefeţă, semnată "C. Sturdza vel-logofătu". Cu alfabet de tranziţie.
13196. • Codice Civile. Alecsandru Ión I. Ediţiune oficiale. Bucureşti (Imprimeria statului), 1865. (22 x 15). XIV , 325 p. (II 195024)
13197. • Codul civil german promulgat la 18 August 1896, pus în aplicare la 1 Ianuarie 1900. Tradus de Emil Caşolţeanu, Doctor în filozofie din München şi licenţiat în drept din Bucureşti. Bucureşti, Editura autorului (Albert Baer), 1914. (22,5 x 15,5). 449 p., erata. 8 lei. (II 36321)
13198. • Codul civil rusesc (T.X.P.I. ed. 1914 şi conţin. 1914-1917 [pe copertă: 1916]). Traduse de Ioan Nădejde, advocat. Revizuit şi colaţionat de Vespasian Erbiceanu, Prim preşedinte al Gurţei de Apel din Chişinău. Ediţia Ministerului de Justiţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918. (21 x 15,5). 944 p., 1 tabl. 18 lei. (I 54469)
13199. • *Codulu comercial votatu în sesiunea 1863-64 şi promulgat la 7 Dec. 1863. 8°. 114, 4 p.. ed. ofic. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1864. (Iarcu, p. 104)
13200. • Codice de comerciu. Cartea III. Despre faliment. Proiect de lege. [Bucureşti, 189?]. (32 x 20,5). 21 p. (III 284620)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13201 • Codicele de comerciu al României. Cartea III-a şi a IV-a coprinzend noile legi modificate: legea falimentelor şi legea despre esercitiul acţiunilor comerciale şi durata lor (art. 695-971). Aceste noi legiuiri s’a votat de Cameră la 28 Aprilie 1895 iar de Senat la 29 Aprilie 1895, fiind Ministru de Justiţie Dl. Alex. Marghiloman. Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar (Lito-Tip. Codreanu & Săvoiu), 1895. (17,5 x 11,5). 88 p. 1,50 lei. (I 411196)
13202. • Codice de comerciu. Cartea a III-a. Despre falimente. Cartea IV. Despre exerciţiul acţiunilor Comerciale şi despre durata lor. [Pe copertă, titlul este complet în felul următor: şi Regulamentul de serviciu şi comptabilitate al Sindicilor tribunalelor de judeţ. Promulgat la 19 iunie 1895]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (19,5 x 12,5). [48] f.. 1 leu. (I 411543)
13203. • Codul Comercial din anul 1887 cu modificările până la 1906 şi un Index alfabetic. Regulamentul codului de comerţ şi Regulamentul sindicilor. Brăila, Edit. Libr. Centrala I. Vasluianu (Întâia Tipo-Lith. P. M. Pestemagioglu, S-soare Zoe P. Pestemalgioglu), 1909 (18,5 x 12). 2 f., 175, XXXI p. (I 486436).
Nu se menţionează editorul.
13204. • Codul de comerţ din anul 1887 dupe cum este în vigoare, cu modificările din 1895,1900, 1902 şi 1906 însoţit de o tabelă analitică a codului. Bucureşti, Librăria Nouă (Craiova, Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), [1910]. (12,5 x 8,5). 2f., XCIV, 470 p. 2 lei. (I 16875)
Datat după anul depozitului legal în BAR. Nu se menţionează editorul.
13205. • Codulu conversaţiunei polite sau Arta d’a reuşi în lume coprindendu legile, regulamentele, usurile şi aplicaţiunea langagiului elegantu şi poliţu. Operă prelucrată după coduri francese pentru usulu junimei de ambe secse, care doresce a sci să se presinte în societate într’unu modu avantagiosu. Bucureşti (Tip. Laboratoriloru Români), 1869 [pe copertă: 1870]. (11,5 x 8,5). XVIII, 252 p. 2 lei. (I 482442)
Introducerea, semnată: "E. S.", autorul cărţii.
13206. • Codica[!] criminală. A doua oară tipărită în zilele Preînălţatului Domn Mihail Grigoriu Sturza V.V. Domn Ţării Moldovii & Eşii (Tip. Albinei), 1838. (24 x 18,5). 4 f., 68 p. (II 65729)
Cu caractere chirilice. Ed. I a apărut în 1826.
13207. • Idem. Pentru Prinţipatul Moldovei. Ed. III. Iaşi (Tip. Inst. Albinei), 1849. (20,5 x 13,5) VII-93 p. (II 138428)
Cu alfabet de tranziţie.
13208. • Idem, a Prinţipatului Moldoviei. Ed. IV. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1858. (21,5 x 14). 2 f., 73[-75] p. (II 49963)
Apărut împreună cu: "Colecţie prescurtătoare din Legile Împărăteşti cu trimitere către Cartea, Titlul, Capul şi Paragraful acestor Legi Ecstrasă şi regulată de Logof. Andronaki Donici. Ediţia a doa". Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
13209. • Codice de justiţie militară pentru armata. [Bucureşti, 1869]. (35,5 x 22). 24 p. (III 465151)
Descriere după titlul de la p. 1. Anul, identificat după vechile biblioteci.
13210. • Idem. [Bucureşti, 1869]. (35,5 x 22). 30 p. (III 465152)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul, identificat după vechile biblioteci.
13211. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statulu), 1871. (23 x 15). 64 p. (II 412741)
13212. • [Codice de justiţie militară. Cartea I. Despre organizarea tribunalelor militare]. S.l., [1879]. (31 x 23,5). 40 p. (III 465051)
Descriere după titlul de la p. 13.
13213. • Codice de procedura civile. Alecsandru Ioan I. Ediţiune oficiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1865. (24,5 x 16,5). 3 f., V, p. 5-149. 2 sfanţi. (II 111748)
13214. • Codice de procedură criminală. Ediţiune oficiala (Cu modificările introduse prin legea din 31 Marte 1875). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1875. (20,5 x 14). 91[-93] p. 70 bani. (I 123940)
13215. • Cod internaţional de semnale putendu-se întrebuinţa de bastimentele tutulor naţiunilor. Ediţiune româna. [Partea I-III]. Acésta ediţiune e publicată dupe ediţiunea francesă, tiraj suplimentar din 1 Ianuarie 1891, completată cu insciinţările date de Board of Trade. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (24 x 17). 1 f., II p., 1 f., III p., 2 f., 443, 328, 49 p. cu il., 4 f. pl. (II 413201)
13216. • [Codulu maniereloru elegante, politeţă, conveninţe, civilitate coprindendu legile, regulamentele, usurile şi ecsigintiele societăţii cultivate. Operă lucrată dupe diferiţi autori francesi pentru usulu junimei Române de ambe secse]. [Bucuresci] (Tip. Laboratorilor Români), [1870]. (13 x 9). V, 313 p., 2,50 lei. (I 164714)
Cu o prefaţă de "E. S.". Descrierea completată după: Iarcu, p. 132.
13217. • *Codul manierelor lumei culte pentru buna educaţiune a copiilor şi adolescenţilor. Operă fórte utilă părinţilor şi tinerimei de ambe-sexe, [1898]. (Drept, 27(1898), nr. 78, dec. 3, p. 660)
13218. • Codicele penale. Despre abaterile finanţiari. Viena (Din c.r. tipografia erariale de curte şi de statu), 1857. (22 x 14,5). 6 f., L p., 160 p. (II 644869)
Cu alfabet de tranziţie.
13219. • Codicele penale şi de procedura criminale Alecsandru Ioan I. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15). 220 p. (II 195025)
13220. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (23 x 15). 235, IX p. 4,20 lei. (II 207241)
13221. • Codice Penale cu modificările introduse prin legea sancţionată cu decretul Nr. 333, din 15 Februariu 1874, şi promulgata în Monitorul Nr. 39, din 17 Februariu 1874. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (20 x 13). 81 p., 2 tab. 70 bani. (I 123941)
Cu menţiunea: "Vezi şi Monitorul nr. 41".
13222. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (22 x 14,5). 81[-83] p., 1 tab. (BCU-ClN59199)
Cu menţiunea: "Vezi şi Monitorul nr. 41".
13223. • Idem, cuprindindu şi ultimele modificări legislative Votate de Corpurile Legiuitóre şi sancţionate de Măria Sa în 15 Fevruariu 1874. Editat de Th. Balassan (Dupa Ediţia Oficiala). Iassi (Tip. A. Berman Pos. Th. Balassan, 1874. (20 x 12,5). 98 p., 3 f. tab. 4 lei noi. (II 465401)
13224. • Codul penal japonez. Tradus şi însoţit de o introducere de I. B. Georgescu, Prim-Procuror Trib. Dolj. Craiova (Arte Grafice Ramuri), 1915. (18,5 x 12). 93 p. 2 lei. (I 45207)
13225. • *Codice penale ostasescu cu procedur’a ei. Iassi, 1871. (Tr, 7(1874), nr. 11, iun. 1, p. 136: Cărţi militare)
13226. • Codul penal rus. (Col. leg. T. XV ed. 1885, 1909 şi 1914, după conţin, din 1912, 1913 şi 1914, cu cele mai nouă legiuiri pînă la 1 Iul. 1915 şi cu notiţe privitoare la modificările făcute de guvernul provizoriu). I. Codul pedepselor criminale şi corecţionale. II. Codul penal din 22 Martie 1903 (toate art. în vigoare). III. Statutul pedepselor date de judecătorii de pace. IV. Anexe. Tradus de Ioan Nădejde, Director jurisconsult al biroului special pentru limba rusă la Inn. Curte de Casaţie şi Justiţie. Revizuit şi colaţionat de Vespasian Erbiceanu, Prim preşedinte al Curţei de Apel din Chişinău. Ediţia Ministerului de Justiţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918 [pe copertă: 1919]. (21 x 15,5). 863 p. 18 lei. (I 54470)
13227. • Codul Telegrafic cu Domnii G. & O. Carantino Alexandrie (Egypte). [(Alexandria, Tip. şi Libr. Leg. de cărţi Alexandri A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1912]. (20,5 x 16.5). 6 f. (II 25938)
13228. • Codulu toaletei civile. Simplitate, hygiena, elegantia coprindendu legile, regulile, aplicaţiunile şi esemplele artei de a îngriji de persoana sa şi de a se învesménta cu gustu şi metoda. Operă prelucrata dupe diferite coduri francese pentru usulu ambelor secse, ce vor dori a’nvăţa arta d’a învesménta simplu, hygienicu şi elegantă. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1870. (13 x 8,5). XI, 246 p. 2 lei. (I 263677)
Cu o introducere de "E. S.".
13229. • Codicele Voroneţean cu un vocabulariu şi studiu asupra lui de Ioan al luiG. Sbiera, profesor universitariu c.r.p.o.; membru al Academiei din Bucuresci; membru fundătoriu al Societăţii pentru cultura şi literatura romînească [!] în Bucovina; membru onorariu al mai multor societăţi literare, etc. Ediţiunea Academiei Române [!]. Cu doue tabele. Cernăuţ (Tipografia Archiepiscopală), 1885. (29,5 x 22). VI, 354 p., 4 pl. (III 50785)
Lipsă cop. 3 şi 4.
13230. • Code civil. Livre I. Articles 6-460. Livre III. Articles 650-941 et 1223-1293. Code de procédure civile. Livre V. Articles 406-466. Livre VI. Articles 621-720. Règlement et formulaires concernant les actes d’état civil. Loi sur l’authentification des actes. Formulaires. Bucarest (Imprimerie de l’état), 1889. (23 x 15,5). 1 f., XII p., 211 p. (Extraits de la législation de la Roumanie) (II 65725)
13231. • Code de Commerce du Royaume de Roumanie (Entré en vigueur le 1-er/13 septembre 1887). Traduit d’après le texte officiel par Jacques Blumenthal, Avocat à la Cour d’appel de Paris. Paris, Librairie Cotillon, F. Pichon, S-sseur, Editeur, Libraire du Conseil D’Etat (impr. Cotillon, Pichon S-sseur), 1889. (21 x 12,5). 164 p. (Bj-Bv 10435)
Exemplar incomplet în Biblioteca Judeţeană Braşov (lipsă cop. şi p. 165 şi urm.). Descriere completată după: Rally I, p. 38, unde se menţionează că a apărut în 259 p.
13232. • Code de procédure civile promulgué le 14 mars 1900. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1900. (31 x 23). 96 p. (III 413832)
13233. • Code télégraphique à Vusage d’exploitations forestières. Tous droits réservés J. E. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1912. (26,5 x 21). 5 f., 362 p. (II 27874)
13234. • Code Télégraphique Cereales. Galaţi (Tip. Comercială A. D. Fichmann), 1910. (15 x 11). 1 f., 233[-239] p., XX tab. (I 26867)
Descriere după copertă.
13235. Code Télégraphiques[!] G.& O. Carantino Alexandrie (Egypte). Alexandria (România) (Tip. Alexandri, A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1913. (20 x 16,5). 6 f. (I 35620)

Nu exista imagini
  1537) CODREA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CODREA, GHEORGHE
În colaborare:
BOERIU, GHEORGHE B. şi ~. Abecedar, clasa I. Făgăraş, 1910.
~. Metodul fonomimic aplicat la Învăţarea cetitului... Făgăraş, 1908.

Nu exista imagini
  1538) Codreanu, mare haiduc naţional
 • Opera
 • Imagini
Codreanu, mare haiduc naţional
13236. • Codreanu, mare haiduc naţional, de D. D. P. Ilustrat cu patru gravuri. Bucuresci, Edit. Typo-Lit. Dor. P. Cucu, 1882. (19 x 13). 136 p., 4 pl. (I 408777)

Nu exista imagini
  1539) CODREANU, ANA
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, ANA
Vezi: NICULESCU CODREANU, ANA (1880-?)

Nu exista imagini
  1540) CODREANU, BLASIU
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, BLASIU
13237. ~ Legea de pensiune înveţătoréscă, tradusă şi esplicata de Blasiu Codreanu, inveţătoriu română. Aradù (Tip. diecesană), 1893. 151 p. (Tr, 24(1893), nr. 3, mart. 15, p. 83: Bibliogr. ; Lumin, 14(1893), nr. 10, febr. 22 (10), p. 3: Cronica şi sciri. Anunciu; FD, 8(1893), nr. 6, febr. 7/19, p. 8 : Bibliogr. (Exemplar existent la Biblioteca Braşov şi Biblioteca Judeţenă T. Severin).

Nu exista imagini