Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1521) COCIAŞ, C.
 • Opera
 • Imagini
COCIAŞ, C.
Vezi:
PARTIDUL National-Liberal 1895-1898. Discursuri rostite de ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1522) COCIŞIU, TOMA (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
COCIŞIU, TOMA (1887-?)
În colaborare:
CIURA, AL. ş.a. Copiii în răsboiu. Schiţe de... Blaj, 1918.
Vezi:
• Întru amintirea profesorului Aurel P. Bota. Blaj, 1905

Nu exista imagini
  1523) COCIU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
COCIU, ALEXANDRU
13158. ~*De l’innocuité relative des accouchements chez les primipares agées par Alexandre Coccio. (Thèse). Paris, A. Parent, 1875. 4°. 68 p. (Crăinicianu, p. 43; Rally I, p. 72-73)

Nu exista imagini
  1524) Coconu Jenică
 • Opera
 • Imagini
Coconu Jenică
• Coconu Jenică. Vezi: VELESCU, ŞTEFAN. Coconu Jenică. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  1525) COCORĂSCU, DIMITRIE I. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
COCORĂSCU, DIMITRIE I. (1861-?)
13159. ~ Manual de teorii cuprinzend cunoscinţele trebuincioase şi cerute soldatului de infanterie de Cocorecu Dimitrie, Locotenent în al 2-lea Batalion de Venători. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand Succesorul firmei Stefan Mihalescu), 1887. (18,5 x 13). 93 p. 80 bani. (I 411407)
13160. ~ Idem, autorisat de Ministerul de Resbel de Cocorescu Dimitrie, căpitan în al IV-lea de Venători. Ed. II. adăogită şi modificată conform cu Regulamentele în vigóre. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (23 x 15,5). 2 f., 72 p. 40 bani) (II 412534)
13161. ~ Idem, coprindend toate cunoscinţele teoretice trebuincioase soldatului de infanterie în diferite împrejurări. Autorisat de Ministerul de Resboiu. De Căpitan Cocorescu. Ed. III corectată, adăogită şi modificată în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23.5 x 15,5). 2 f., 81[-83] p. 60 bani. (II 412686)
13162. ~ Idem. Ed. IV corectată, adăogită şi modificată în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (16 x 10). 4 f., IV[-VII] , 168 p. 60 bani. (I 410895)
13163. ~ Idem. Ed. V [...]. Târgovişte (Tip. Viitorul, El. Angelescu), 1897. (15 x 11). 184 p. 50 bani. (I 410791)
13164. ~ Idem. Ed. VII [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Léon Alcalay (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (15,5 x 10,5). 206 p. 50 bani. (I 543144)
Lipsă coperta.
13165. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay (Tip. Munca), [190?]. (16,5 x 11,5). 194 p. 50 bani. (I 410977)
13156. ~ Manualul Enciclopedic Militar coprindend: tóte cunoscinţele trebuincióse oficerilor de: infanterie, cavalerie, intendenţă şi administraţie în diferite împrejurări ca: inspecţiuni generale; examene de admitere în Şcóla de Resboiu; examene de adjunct cl. II, examene de maior, etc. De Maiorul Cocorescu. Partea I. Text. Târgovişte (Tip. şi leg. de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1898. (27,5 x 21,5). XXXII, 144 p. (II 410376)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 145 şi urm.).
13167. ~ Manualul soldatului, elevului de caporal şi elevului de sergent din arma infanteriei, [de] D. I. Cocorescu, Colonel în rezervă. Lucrare întocmită după programele analitice, stabilite prin decizia ministerială No. 61, din 15 Fevruarie 1910, publicată în Monitorul Oastei No. 10, P. R. No. 11, din 9 Martie 1910. Târgu-Jiu, Edit. Tip. N. D. Miloşescu, [191?]. (17 x 10,5). 604 p. cu il. (I 55972)
La BCU Cluj-Napoca, datat: 1913.
13168. ~ Idem, şi Autorizată de Marele Stat Major al Armatei. Ed. 2. Târgul-Jiu, Edit. Tip. N. D. Miloşescu, [191?]. (17 x 11). 518 p. 1,50 lei. (I 47830)
La BCU-Iaşi, datat: 1916.
13169. ~ Proect de statute pentru asigurarea vitelor, [de] D. I. Cocorăscu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (19,5 x 12,5). 12 p. (I 17910)
Cu 3 f. albe în text.
13170. ~ Studii elementare asupra artei resboiulul culese şi aşedate în conformitate cu prescripţiunile cerute la: examenele de maior; examenele de admitere în şcóla superioră de resboiu şi inspecţiile generale de Maiorul Cocorescu. [Vol. I]: Introducere în arta resboiului. [Vol. II]. Mobilisarea. [Vol. III]. Strategia. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (22,5 x 16). 29[-32] p (I) ; 64 p. (II) ; 364, II p. (III). (II 156696)
13170a. ~ Idem. [Vol. IV]. Introducere în tactică. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1900. (22,5 x 16). 339 p.
13171. ~ Tactica de Maiorul Cocorescu. Fasc. III. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1903. (24,5 x 16,5). 1 f., p. 341-507. (II 195154)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Coperta provisorie". Continuare a vol. IV menţionat mai sus.
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Trad. de ~ ş.a. Ed. III. Vol. I-II. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1526) COCORESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
COCORESCU, I.
Traduceri:
ESQUIROS, A. Historia martyrilor libertăţii. Trad. de ~ ş.a. Vol. I. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  1527) COCORĂSCU, SCARLAT I. (?-1934)
 • Opera
 • Imagini
COCORĂSCU, SCARLAT I. (?-1934)
13172. ~ Despre mandat în drept civil roman şi român. Teză pentru licenţă de Scarlat I. Cocorescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24,5 x 17). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413431)

Nu exista imagini
  1528) COCOŞ
 • Opera
 • Imagini
COCOŞ
Vezi: GEORGESCU-COCOŞ, NICOLAE

Nu exista imagini
  1529) COCOŞ, AGATHE I.
 • Opera
 • Imagini
COCOŞ, AGATHE I.
13173. ~ Mihai-Viteazul şi bătălia dela Călugăreni. Dramă istorică în 5 acte şi 4 tablouri de D-na Agathe Căpitan I. Cocoş. Lucrare aprobată de onor. Minister al cultelor şi instrucţiunei publice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 2 f., II-151[-154] p., 1 f. erata. (II 5385)

Nu exista imagini
  1530) COCUAUD, CAMILLE
 • Opera
 • Imagini
COCUAUD, CAMILLE
13174. ~ Suferinţele Vulturaşului (Napoleon II), [de] Camille Cocuaud [pe copertă, greşit: Cocuand]. Traducere de V. Trifu şi State Drăgănescu. Vol. I-II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (14,5 x 10). 94 p. 30 bani (I); 107 p. 30 bani (II) (Biblioteca Minervei, nr. 143-144) (I 34523)

Nu exista imagini
  1531) COCULESCU, GEORGE I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, GEORGE I. (1869-?)
13175. ~ Ministerul public. Thesa pentru licenţa în drept de George I. Coculescu Susţinută la ... 1893. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1892. (22 x 15). 77[-80] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 73271)

Nu exista imagini
  1532) COCULESCU, doctor
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, doctor
Traduceri:
SMILES, SAMUEL. Ajută-te şi Dumnezeu te va ajuta. Trad. de ~. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1533) COCULESCU, NICOLAE (1866-1952)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, NICOLAE (1866-1952)
13176. ~ Cestiunea calendarului. Conferinţa ţinută la Universitate în ziua de 8(20) Februarie 1898 membrilor Societăţei institutorilor şi institutoarelor, de N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & C. Brătănescu), 1898. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 105258)
13177. ~ Din reformele universitare: învăţământul agricol şi şcoala dela Herăstrău, de N. Coculescu, profesor la Universitate. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (23 x 16). 12 p. (II 35064)
13178. ~ Inveţămîntul astronomiei şi examenul de capacitate. (Observaţiuni supuse D-lui Ministru al Instrucţiunii publice şi al Cultelor), de N. Coculescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1901. (23,5 x 16). 14 p. (În chestiunea nouelor programe şcolare) (II 117158)
13179. ~ Lecţiuni elementare de mecanică cerească. Perturbaţiile planetare, [de] N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1905. (24,5 x 16,5). V, 173[-175] p. cu il. 3,50 lei. (II 1481)
13180. ~ Reforma universitară. Doctoratul la facultăţile noastre, la Facultatea de Drept în special, de N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 15,5). 18 p. (II 27651)
13181. ~ l-re Thèse. Sur les expressions approchées des termes d’ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice. 2-e Thèse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques, Par M. N. Coculesco. Soutenues le [5] novembre 1895, devant la Commission d’examen. Paris, Gauthier-Villars et fils imprimeurs-libraires du Bureau des longitudes de l’École Polytechnique, 1895. (28 x 22,5). 2 f., 85 p. ([Faculté des Sciences de Paris], no. 862) (II 14627)
13182. ~ Sur les expressions approchées des termes d’ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice. Par M. N. Coculesco. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences), [1894]. (26 x 21,5). 4 p. (Extrait...) (II 506587)
Descriere după titlul de la începutul textului Anul, după data mss.: "8 janvier 1894".
13183. ~ Teoria refracţiei astronomice, de N. Coculescu, Doctor în Matematici, Profesor le Universitate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafica Carol Göbl, Furnisor al Curţii Regale), 1899. (24 x 16). 82 p. (II 117176)
13184. ~ Tratat elementar de astronomie, [de] N. Coculescu, Profesor la Universitate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). 1 f., II p., 365 p. cu il., 1 pl. (II 76483)
Prefeţe :
DIMITRESCU, AI. GH . Amundsen şi cucerirea Polului Sud. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1534) COCULESCU, PAUL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
COCULESCU, PAUL (1867-?)
13185. ~ Asupra integrării equaţiunilor diferenţiale lineare prin mijlocul funcţiunilor eliptice, de P. Coculescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (23,5 x 16). 32 p. (II 410130)
13186. ~ Introducere la studiul calcului infinitesimal, de Paul Coculescu, profesor (docent) la Facultatea de ştiinţe. Bucureşti (Tip. Curti Regale, F. Göbl Fii), 1906. (25 x 17). 70 p. (II 5592)
13187. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (24 x 16). 70 p., 1 f. erata. (II 7470)
13188. ~ Sur un problème de méchanique et l’équation de Lamé, par P. Coculesco. Bucarest Imprimerie de l’Etat), 1905. (26,5 x 17,5). 1 f., p. 13-37. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie, An. XIV, nr. 1 şi 2) (II 11157)

Nu exista imagini
  1535) COCUZ, V. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
COCUZ, V. (1861-?)
13189. ~ Iezătura Iazului Roman-Aquarium de pe Bahlui. Iaşul cetate Romană-Gastrum Iasi. Origina şi semnificaţia numelui. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1911. (23 x 16). 44 p. cu il. 1 leu. (II 23545)
13190. ~ În ţara minaretelor. Impresiuni şi studii din călătorie. Pe marea în furtună, de V. Cocuz. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (19,5 x 13). 68 p. cu il. 60 bani. (I 125834)
13191. ~ Originea numelor de popoare: Celţi, Vallahi, Sîrbi, Slavi, etc. Studiu filologic şi istoric, de V. Cocuz. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (19,5 x 14,5). 47 p. 1 leu. (II 47899)

Nu exista imagini
  1536) Cod-Code-Codul; Codice-Codicele
 • Opera
 • Imagini
Cod-Code-Codul; Codice-Codicele
Vezi şi: • Condica
• Codicele civil, în versuri. Vezi: CODRESCU, IANCU M. Cartea I şi II din Codicele civil în versuri. Iaşi, [186?].
• Codicele Civil adnotat... Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Codicele Civil... Bucureşti, 1894.
• Codicele de comerciu. Vezi: BUJOREANU, I. M. Codicele de comerciu. Bucureşti, [188?].
• Codice de comerciu al Regatului României, 1887, 1895. Vezi: MINISTERUL Justiţiei
• Noul Codice de Comerciu. Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Noul Codice de comerciu... Bucureşti, 1892.
• Codul de comerciu. Vezi: CESĂRESCU, I. N. ş.a. Codul de comerciu... Bucureşti, 1902.
• Codul comercial. Vezi: ANTONESCU, E. Codul comercial adnotat... Bucureşti, 1908-1914.
• Codu communalu. Vezi: BUJOREANU, I. M. Codu communalu. Bucureşti, 1871 (ed. I-II).
• Codice de justiţie militară. Vezi: MINISTERUL de Resbel. Codice de justiţie militară, 1873, 1881, 1888, 1894, 1899, 1902, 1906, 1917.
• Codul de procedură civilă adnotat... Vezi: DAN, E. Codul de procedură civilă adnotat... Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1914.
• Codice de procedură criminală, 1882. Vezi: MINISTERIUL Justiţiei.
• Codicele de procedură criminală adnotat. Vezi: FRATOŞTIŢEANU, G. N. Codicele de procedură criminală. Bucureşti, 1892.
• Codicele Dornean numit Mântuirea păcătoşilor. Vezi: DAN, DIM. Codicele Dornean. Cernăuţi, 1899.
• Codul general al judecătorului de ocol. Vezi: DAN, EM. M. Codul... Bucureşti, 1908.
• Codicele penale despre crimini, delipte şi abateri. Vezi: • STRAFGESETZ über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. Wien, 1853.
• Codice penale, 1882. Vezi: MINISTERIUL Justiţiei.
• Codice penal român Vezi: CONDEESCU, I. I. Codice penal român... Bucureşti, 1883.
• Codicele penal adnotat. Vezi: FRATOŞTITEANU, G. N. Codicele penal... Bucureşti, 1891 ; 1895.
• Codul procurorilor. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Codul procurorilor... Bucureşti, 1862.
• Codicele silvic, 1885-1910. Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi al Domeniilor. Casa pădurilor; Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor.
• Codicele Societăţii pentru înveţătura poporului român. Vezi: SOCIETATEA pentru înveţătura poporului roman. Codicele... Bucureşti, 1877; 1885.
• Le Code Cousa devant la religion et la famille... Vezi: MÂRZESCU, G. Le Code Cousa... Paris, 1865.
• Code forestier, 1910. Vezi: MINISTÈRE de l’Agriculture et des Domaines
13192. • Codicele civile austriacu universale publicatu în marele principatu Ardealulu, cu patenta din 29 Maiu 1853; de împreună cu ordinăciunile suplementari referitórie la acestu Codice de legi şi cuprinse în aditământu. Partea I. Allgemeines österreichisches bürgerliches Gesetzbuch kundgemacht mit dem Patente von 29 Mai 1853 în dem Grossfürstenthume Siebenbürgen, sammt den auf dieses Gesetzbuch sich beziehenden, in dem Anhange enthaltenen nachträglichen Verordnungen. I. Theil. Wien Viena (Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staatsdruck. Din c.r. tip. de curte şi de statu), 1860. (20,5 x 13,5). XV[-XIX], 321 p. duble. (II 634828-830)
Text paralel în l. rom. (Cu alfabet de tranziţie) şi l. germ. P. de titlu separate în ambele limbi.
13192a. • Idem. Partea II-III. Viena (Din c.r. tip. de curte şi de statu), 1859. (20,5 x 13,5). 321 p. duble (II); 93 p. duble, CLIX p., CLXXIX p. (indici alf. în l. rom. şi germ.)
Text paralel în l. rom. (Cu alfabet de tranziţie) şi l. germ., cu p. de titlu separate. Indicii au apărut cu pagini de titlu proprii: "Regestulu alfabeticu despre conţinutulu celoru trei părţi ale Codicelui civile universale austriacu publicatu prin Patenta din 29 Maiu 1853 în Marele-principatu Ardealulu. Dupe numărulu paragrafiloru. Viena (In c.r. tip. de curte şi de statu), 1853"; "Alfabetisches Register über den Inhalt der drei Theile des allgemeinen österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches Kundgemacht mit dem Patente von 29. Mai 1853 in dem Grossfürstenthume Siebenbürgen. Nach der Zahl der Paragraphe. Wien (Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staatsdruckerei), 1860". Traducerea a fost făcută de I. Maiorescu, vezi: FZ, 1855, p. 72: Bibliografie.
13193. • Codică civilă seau politicească a Prinţipatului Moldovii. Code civil de Moldavie. Publié pour la première fois en langue Moldave sous la Présidence de S. E. Monsieur de Kisseleff, Président Plénipotentiaire des Divans de Moldavie et de Valaquie, Lieutenant Général, Aide de camp Général de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, Chevalier grand’croix de plusieurs ordres. Eşi (În privilegiata tip. a Albinei), 1833. Jassy (Impr. de l’Abeille), 1833. (35 x 24,5). 7 f., 264, 13 p., 1 f., 1 tab. (III 62044)
Cu caractere chirilice.
În prefaţa semnată de C. Sturdza, Vel Logofăt, se menţionează: "am întrupat o comisie de Dumnealui Căminariul Petrachi Asachi prezidentul judecătorescului Tribunal de Botoşani şi de D. D. Iurisconsulţii statului Hristian Flechtenmacher şi Damaschin Bojinca cari [...] au săvârşit această cinstită însărcinare, aducînd de pe originalul grecesc în limba naţională textul Codicei ţivile, potrivit cu înţălesul adivărat a legiuirilor şi cu orânduirile introduse prin Organicescul Reglement, tot odată diriguind şi tipărirea acestei Codice. Cunoscut şi sub denumirea de Codul Calimach". Cu p. de titlu separate în l. română şi l. franceză.
13194. • Codică civilă a Principatului Moldovei. Ed. II. Iaşii (Tipografia francezo-română), 1851. (22 x 14,5). 1 f., 422, VIII[-X] p. ,1 tab. (II 138542)
Cu alfabet de tranziţie.
13195. • Codicele civilu al Moldaviei. Ed. III. Iaşii (Tip. Tribunei Române), 1862. (13 x 8,5). 1 f., XVII, 465, 12 p., 1 f.pl. (I 138158)
Prefeţă, semnată "C. Sturdza vel-logofătu". Cu alfabet de tranziţie.
13196. • Codice Civile. Alecsandru Ión I. Ediţiune oficiale. Bucureşti (Imprimeria statului), 1865. (22 x 15). XIV , 325 p. (II 195024)
13197. • Codul civil german promulgat la 18 August 1896, pus în aplicare la 1 Ianuarie 1900. Tradus de Emil Caşolţeanu, Doctor în filozofie din München şi licenţiat în drept din Bucureşti. Bucureşti, Editura autorului (Albert Baer), 1914. (22,5 x 15,5). 449 p., erata. 8 lei. (II 36321)
13198. • Codul civil rusesc (T.X.P.I. ed. 1914 şi conţin. 1914-1917 [pe copertă: 1916]). Traduse de Ioan Nădejde, advocat. Revizuit şi colaţionat de Vespasian Erbiceanu, Prim preşedinte al Gurţei de Apel din Chişinău. Ediţia Ministerului de Justiţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918. (21 x 15,5). 944 p., 1 tabl. 18 lei. (I 54469)
13199. • *Codulu comercial votatu în sesiunea 1863-64 şi promulgat la 7 Dec. 1863. 8°. 114, 4 p.. ed. ofic. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1864. (Iarcu, p. 104)
13200. • Codice de comerciu. Cartea III. Despre faliment. Proiect de lege. [Bucureşti, 189?]. (32 x 20,5). 21 p. (III 284620)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13201 • Codicele de comerciu al României. Cartea III-a şi a IV-a coprinzend noile legi modificate: legea falimentelor şi legea despre esercitiul acţiunilor comerciale şi durata lor (art. 695-971). Aceste noi legiuiri s’a votat de Cameră la 28 Aprilie 1895 iar de Senat la 29 Aprilie 1895, fiind Ministru de Justiţie Dl. Alex. Marghiloman. Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar (Lito-Tip. Codreanu & Săvoiu), 1895. (17,5 x 11,5). 88 p. 1,50 lei. (I 411196)
13202. • Codice de comerciu. Cartea a III-a. Despre falimente. Cartea IV. Despre exerciţiul acţiunilor Comerciale şi despre durata lor. [Pe copertă, titlul este complet în felul următor: şi Regulamentul de serviciu şi comptabilitate al Sindicilor tribunalelor de judeţ. Promulgat la 19 iunie 1895]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (19,5 x 12,5). [48] f.. 1 leu. (I 411543)
13203. • Codul Comercial din anul 1887 cu modificările până la 1906 şi un Index alfabetic. Regulamentul codului de comerţ şi Regulamentul sindicilor. Brăila, Edit. Libr. Centrala I. Vasluianu (Întâia Tipo-Lith. P. M. Pestemagioglu, S-soare Zoe P. Pestemalgioglu), 1909 (18,5 x 12). 2 f., 175, XXXI p. (I 486436).
Nu se menţionează editorul.
13204. • Codul de comerţ din anul 1887 dupe cum este în vigoare, cu modificările din 1895,1900, 1902 şi 1906 însoţit de o tabelă analitică a codului. Bucureşti, Librăria Nouă (Craiova, Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), [1910]. (12,5 x 8,5). 2f., XCIV, 470 p. 2 lei. (I 16875)
Datat după anul depozitului legal în BAR. Nu se menţionează editorul.
13205. • Codulu conversaţiunei polite sau Arta d’a reuşi în lume coprindendu legile, regulamentele, usurile şi aplicaţiunea langagiului elegantu şi poliţu. Operă prelucrată după coduri francese pentru usulu junimei de ambe secse, care doresce a sci să se presinte în societate într’unu modu avantagiosu. Bucureşti (Tip. Laboratoriloru Români), 1869 [pe copertă: 1870]. (11,5 x 8,5). XVIII, 252 p. 2 lei. (I 482442)
Introducerea, semnată: "E. S.", autorul cărţii.
13206. • Codica[!] criminală. A doua oară tipărită în zilele Preînălţatului Domn Mihail Grigoriu Sturza V.V. Domn Ţării Moldovii & Eşii (Tip. Albinei), 1838. (24 x 18,5). 4 f., 68 p. (II 65729)
Cu caractere chirilice. Ed. I a apărut în 1826.
13207. • Idem. Pentru Prinţipatul Moldovei. Ed. III. Iaşi (Tip. Inst. Albinei), 1849. (20,5 x 13,5) VII-93 p. (II 138428)
Cu alfabet de tranziţie.
13208. • Idem, a Prinţipatului Moldoviei. Ed. IV. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1858. (21,5 x 14). 2 f., 73[-75] p. (II 49963)
Apărut împreună cu: "Colecţie prescurtătoare din Legile Împărăteşti cu trimitere către Cartea, Titlul, Capul şi Paragraful acestor Legi Ecstrasă şi regulată de Logof. Andronaki Donici. Ediţia a doa". Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
13209. • Codice de justiţie militară pentru armata. [Bucureşti, 1869]. (35,5 x 22). 24 p. (III 465151)
Descriere după titlul de la p. 1. Anul, identificat după vechile biblioteci.
13210. • Idem. [Bucureşti, 1869]. (35,5 x 22). 30 p. (III 465152)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul, identificat după vechile biblioteci.
13211. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statulu), 1871. (23 x 15). 64 p. (II 412741)
13212. • [Codice de justiţie militară. Cartea I. Despre organizarea tribunalelor militare]. S.l., [1879]. (31 x 23,5). 40 p. (III 465051)
Descriere după titlul de la p. 13.
13213. • Codice de procedura civile. Alecsandru Ioan I. Ediţiune oficiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1865. (24,5 x 16,5). 3 f., V, p. 5-149. 2 sfanţi. (II 111748)
13214. • Codice de procedură criminală. Ediţiune oficiala (Cu modificările introduse prin legea din 31 Marte 1875). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1875. (20,5 x 14). 91[-93] p. 70 bani. (I 123940)
13215. • Cod internaţional de semnale putendu-se întrebuinţa de bastimentele tutulor naţiunilor. Ediţiune româna. [Partea I-III]. Acésta ediţiune e publicată dupe ediţiunea francesă, tiraj suplimentar din 1 Ianuarie 1891, completată cu insciinţările date de Board of Trade. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (24 x 17). 1 f., II p., 1 f., III p., 2 f., 443, 328, 49 p. cu il., 4 f. pl. (II 413201)
13216. • [Codulu maniereloru elegante, politeţă, conveninţe, civilitate coprindendu legile, regulamentele, usurile şi ecsigintiele societăţii cultivate. Operă lucrată dupe diferiţi autori francesi pentru usulu junimei Române de ambe secse]. [Bucuresci] (Tip. Laboratorilor Români), [1870]. (13 x 9). V, 313 p., 2,50 lei. (I 164714)
Cu o prefaţă de "E. S.". Descrierea completată după: Iarcu, p. 132.
13217. • *Codul manierelor lumei culte pentru buna educaţiune a copiilor şi adolescenţilor. Operă fórte utilă părinţilor şi tinerimei de ambe-sexe, [1898]. (Drept, 27(1898), nr. 78, dec. 3, p. 660)
13218. • Codicele penale. Despre abaterile finanţiari. Viena (Din c.r. tipografia erariale de curte şi de statu), 1857. (22 x 14,5). 6 f., L p., 160 p. (II 644869)
Cu alfabet de tranziţie.
13219. • Codicele penale şi de procedura criminale Alecsandru Ioan I. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15). 220 p. (II 195025)
13220. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (23 x 15). 235, IX p. 4,20 lei. (II 207241)
13221. • Codice Penale cu modificările introduse prin legea sancţionată cu decretul Nr. 333, din 15 Februariu 1874, şi promulgata în Monitorul Nr. 39, din 17 Februariu 1874. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (20 x 13). 81 p., 2 tab. 70 bani. (I 123941)
Cu menţiunea: "Vezi şi Monitorul nr. 41".
13222. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (22 x 14,5). 81[-83] p., 1 tab. (BCU-ClN59199)
Cu menţiunea: "Vezi şi Monitorul nr. 41".
13223. • Idem, cuprindindu şi ultimele modificări legislative Votate de Corpurile Legiuitóre şi sancţionate de Măria Sa în 15 Fevruariu 1874. Editat de Th. Balassan (Dupa Ediţia Oficiala). Iassi (Tip. A. Berman Pos. Th. Balassan, 1874. (20 x 12,5). 98 p., 3 f. tab. 4 lei noi. (II 465401)
13224. • Codul penal japonez. Tradus şi însoţit de o introducere de I. B. Georgescu, Prim-Procuror Trib. Dolj. Craiova (Arte Grafice Ramuri), 1915. (18,5 x 12). 93 p. 2 lei. (I 45207)
13225. • *Codice penale ostasescu cu procedur’a ei. Iassi, 1871. (Tr, 7(1874), nr. 11, iun. 1, p. 136: Cărţi militare)
13226. • Codul penal rus. (Col. leg. T. XV ed. 1885, 1909 şi 1914, după conţin, din 1912, 1913 şi 1914, cu cele mai nouă legiuiri pînă la 1 Iul. 1915 şi cu notiţe privitoare la modificările făcute de guvernul provizoriu). I. Codul pedepselor criminale şi corecţionale. II. Codul penal din 22 Martie 1903 (toate art. în vigoare). III. Statutul pedepselor date de judecătorii de pace. IV. Anexe. Tradus de Ioan Nădejde, Director jurisconsult al biroului special pentru limba rusă la Inn. Curte de Casaţie şi Justiţie. Revizuit şi colaţionat de Vespasian Erbiceanu, Prim preşedinte al Curţei de Apel din Chişinău. Ediţia Ministerului de Justiţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918 [pe copertă: 1919]. (21 x 15,5). 863 p. 18 lei. (I 54470)
13227. • Codul Telegrafic cu Domnii G. & O. Carantino Alexandrie (Egypte). [(Alexandria, Tip. şi Libr. Leg. de cărţi Alexandri A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1912]. (20,5 x 16.5). 6 f. (II 25938)
13228. • Codulu toaletei civile. Simplitate, hygiena, elegantia coprindendu legile, regulile, aplicaţiunile şi esemplele artei de a îngriji de persoana sa şi de a se învesménta cu gustu şi metoda. Operă prelucrata dupe diferite coduri francese pentru usulu ambelor secse, ce vor dori a’nvăţa arta d’a învesménta simplu, hygienicu şi elegantă. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1870. (13 x 8,5). XI, 246 p. 2 lei. (I 263677)
Cu o introducere de "E. S.".
13229. • Codicele Voroneţean cu un vocabulariu şi studiu asupra lui de Ioan al luiG. Sbiera, profesor universitariu c.r.p.o.; membru al Academiei din Bucuresci; membru fundătoriu al Societăţii pentru cultura şi literatura romînească [!] în Bucovina; membru onorariu al mai multor societăţi literare, etc. Ediţiunea Academiei Române [!]. Cu doue tabele. Cernăuţ (Tipografia Archiepiscopală), 1885. (29,5 x 22). VI, 354 p., 4 pl. (III 50785)
Lipsă cop. 3 şi 4.
13230. • Code civil. Livre I. Articles 6-460. Livre III. Articles 650-941 et 1223-1293. Code de procédure civile. Livre V. Articles 406-466. Livre VI. Articles 621-720. Règlement et formulaires concernant les actes d’état civil. Loi sur l’authentification des actes. Formulaires. Bucarest (Imprimerie de l’état), 1889. (23 x 15,5). 1 f., XII p., 211 p. (Extraits de la législation de la Roumanie) (II 65725)
13231. • Code de Commerce du Royaume de Roumanie (Entré en vigueur le 1-er/13 septembre 1887). Traduit d’après le texte officiel par Jacques Blumenthal, Avocat à la Cour d’appel de Paris. Paris, Librairie Cotillon, F. Pichon, S-sseur, Editeur, Libraire du Conseil D’Etat (impr. Cotillon, Pichon S-sseur), 1889. (21 x 12,5). 164 p. (Bj-Bv 10435)
Exemplar incomplet în Biblioteca Judeţeană Braşov (lipsă cop. şi p. 165 şi urm.). Descriere completată după: Rally I, p. 38, unde se menţionează că a apărut în 259 p.
13232. • Code de procédure civile promulgué le 14 mars 1900. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1900. (31 x 23). 96 p. (III 413832)
13233. • Code télégraphique à Vusage d’exploitations forestières. Tous droits réservés J. E. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1912. (26,5 x 21). 5 f., 362 p. (II 27874)
13234. • Code Télégraphique Cereales. Galaţi (Tip. Comercială A. D. Fichmann), 1910. (15 x 11). 1 f., 233[-239] p., XX tab. (I 26867)
Descriere după copertă.
13235. Code Télégraphiques[!] G.& O. Carantino Alexandrie (Egypte). Alexandria (România) (Tip. Alexandri, A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1913. (20 x 16,5). 6 f. (I 35620)

Nu exista imagini
  1537) CODREA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CODREA, GHEORGHE
În colaborare:
BOERIU, GHEORGHE B. şi ~. Abecedar, clasa I. Făgăraş, 1910.
~. Metodul fonomimic aplicat la Învăţarea cetitului... Făgăraş, 1908.

Nu exista imagini
  1538) Codreanu, mare haiduc naţional
 • Opera
 • Imagini
Codreanu, mare haiduc naţional
13236. • Codreanu, mare haiduc naţional, de D. D. P. Ilustrat cu patru gravuri. Bucuresci, Edit. Typo-Lit. Dor. P. Cucu, 1882. (19 x 13). 136 p., 4 pl. (I 408777)

Nu exista imagini
  1539) CODREANU, ANA
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, ANA
Vezi: NICULESCU CODREANU, ANA (1880-?)

Nu exista imagini
  1540) CODREANU, BLASIU
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, BLASIU
13237. ~ Legea de pensiune înveţătoréscă, tradusă şi esplicata de Blasiu Codreanu, inveţătoriu română. Aradù (Tip. diecesană), 1893. 151 p. (Tr, 24(1893), nr. 3, mart. 15, p. 83: Bibliogr. ; Lumin, 14(1893), nr. 10, febr. 22 (10), p. 3: Cronica şi sciri. Anunciu; FD, 8(1893), nr. 6, febr. 7/19, p. 8 : Bibliogr. (Exemplar existent la Biblioteca Braşov şi Biblioteca Judeţenă T. Severin).

Nu exista imagini
  1541) CODREANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, C.
13238. ~ *Discursu la Esamen la 5 Iun. 1862, [de] C. Codrénu. Bucureşti (Journalul Naţionalul), 1862. (Iarcu, p. 97)

Nu exista imagini
  1542) CODREANU, CONSTANTIN A.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, CONSTANTIN A.
13239. ~ Inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi civil romîn[!]. Teză pentru licenţă de Constantin A. Codreanu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1898. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 412898)

Nu exista imagini
  1543) CODREANU, FILIP (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, FILIP (1856-?)
13240. ~ Pancreasul. Studiu anatomic şi istologic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... 1895 de Filip Codreanu. Ajutor pe lângă [greşit: lâncă] lucrările practice de anatomie a Facultăţei de Medicină. Bucuresci (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (23,5 x 16). 102 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 382) (II 413141)

Nu exista imagini
  1544) CODREANU, GHEORGHE (1856-1911)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, GHEORGHE (1856-1911)
13241. ~ *Abecedar rusesc pentru moldoveni. Chişinău, 1897. (Ciobanu, p. 135)
13242. ~ *Abecedar nou pentru a învăţa carte pe moldoveni şi pe ruşi la un loc. Chişinău, 1904. 8°. 40 p. (nu are cuv. rom.) (Ciobanu, p. 136)
13243. ~ *Dicţionar în scurt pentru convorbiri ruso-moldoveneşti. Chişinău, 1899. 8°. 56 p. (Cu litere ruseşti) (Ciobanu, p. 135-136)
13244. ~ *Dicţionar pentru convorbiri ruso-moldoveneşti. [Ed. II] lărgită şi modificată complet. Chişinău, 1904. 8°. 201 p., III p. Prima parte: dicţ.-ruso-moldovenesc. Partea a doua: moldovo-rusesc. (Ciobanu, p. 136)
13245. ~ Pilde şi anecdoturi tălmăcite pe limba moldovinească, [de] Gheorghie Codreanu. Chişinev (Tipo-Lit. Z. Sliomovici), 1906. (15 x 10,5). 48 p. 15 cr. Să vinde în toate dughenele cele cu cărţi în oraşul Chişinău. (I 515704)
Cu caractere slave.
13246. ~ Proverbe (zicători) moldovineşti cu tălmăcire pe limba rusasci. Пословицы молдавскя сь русскимь переводомь. Георгiй Кодряну. Кишневь (Типографя C. A Розенберга), 1906. (17,5 x 11) 14 p. 10 copeici.(I 481096)
Descriere după copertă.
13247. ~ *[Titlu rusesc, titlul rom.:] Russesc-moldovenesc şi moldovenesc russesc cuvântelnic. Au alcătuit fost învăţători Gheorghe Codreanu. Ediţie nouă [puţin modificată a Dicţionarului din 1904]. Chişinău, 1912. (Ciobanu, p. 136)
13248. ~ Sfătuire de aceia, cum şi răsădim şi apoi şi ridicăm vii (jii) tineri, hultuiţi în viţî, mericancî [de Gheorghe Codreanu]. [Chişinev] (Tip. M. Lapscheră-Harlempă), [190?]. (18 x 11). 14 p. 6 c[opeici]. (I 14055)
Localitatea şi tip., la finalul textului. Cu caractere slave. Autorul, identificat în catalogul-fişier BAR.

Nu exista imagini
  1545) CODREANU, GHEORGHE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, GHEORGHE (1855-?)
13249. ~ Chestia Badalanului. Raport presentat Consiliului comunal din Galaţi de D-l Consilier G. Codreanu. Galaţi (Tip. Nouă, Th. C. Dimitriadi), 1901. (19 x 13,5). 30 p. (I 63337)
13250. ~ Monografia Fabricelor din Galaţi de G. Codreanu, profesor. Galaţi (Tip. Nouă, T. C. Dimitriade), 1908. (24 x 16). 337 p. cu il. 5 lei. (II 11881)
13251. ~ 32 ani de domnie a M. S. Regelui [pe copertă, în continuare: Carol I]. Conferinţă ţinută la serbarea şcolară de la Liceu, în diua de 10 Maiu 1898. De. G. Codreanu, Profesor. Galaţi (Tip. Buciumului Român), 1898. (23 x 16,5). 22 p. (II 229876)

Nu exista imagini
  1546) CODREANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, IOAN
13252. ~ Apărarea unui protoiereu cătră Onoratul Ministeriu al Cultelor şi a Instrucţiunei publice, [de Icononomul Ioan Codreanu]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (21 x 13,5). 16 p. (II 384953)
Cu alfabet de tranziţie. Fără copertă. Autorul, la p. 16. La începutul textului, menţiunea: "supun apreciaţiei Opiniunei Publice, apărarea ce au trebuitu să-mi facu [...] împotriva Locot. de Episcop al Romanului Nektarie Sotiriopolios".

Nu exista imagini
  1547) CODREANU, ION S.
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, ION S.
13253. ~ Capacitatea femeei măritate în dreptul român. Teză pentru licenţă susţinută de Ion S. Codreanu. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15,5). 52 p. (Universitatea din Bucuresci, Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 3970)

Nu exista imagini
  1548) CODREANU, MIHAI (1876-1957)
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, MIHAI (1876-1957)
13254. ~ Diafane. Versuri, de M. Codreanu. Ed. I. Iaşi (Tip. H. Goldner, Editor), 1901. (21 x 14). 4 f., 136[-139] p. 2 lei 50 b. (II 116865)
13255. ~ Din cînd în cînd. Poezii (1901-1903), [de] Mihai Codreanu. Iaşi, Edit. tip. Progresul, [1908]. (16 x 10,5). 84[-87] p. 1 leu. (I 11552)
13256. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15,5 x 10,5). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 630) (I 20032)
13257. ~ Martira. Dramă în 5 acte, în versuri, [de] Mihai Codreanu. Prelucrare după Jean Richepin. Versiunea romînă[!] reprezentată pentru prima oară la Teatrul Naţional din Iaşi în 22 Decembrie 1901. Ed. I. Iaşi, Edit. Evenimentului, [1907]. (22,5 x 13,5). 4 f., 139[-141] p. 2,50 lei. (II 15019)
13258. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), [1912]. (15,5 x 10,5). 127 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 762) (I 29591)
13259. ~ Puterea părintească în dreptul roman şi romîn[!]. Teză pentru licenţă susţinută de M. Codreanu. Iaşi, Tip.-Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1900. (21 x 15). 76 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 374720)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Tipărită din fondurile Fundaţiunei Carol I".
13260. ~ Statui. Sonete, [de] Mihai Codreanu Iaşi, Edit. Revistei Viaţa Românească, 1914. (17 x 12). 138 p. 2 lei. (I 38054)
Traduceri:
ROSTAND, E. Printesa’ndepărtată.... Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1549) CODREANU, MILLO
 • Opera
 • Imagini
CODREANU, MILLO
13261. ~ Cate-va cuvinte asupra herniei inguino-interstiţiale adeverate. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Susţinută la... 1892 de Millo Codreanu, bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 16). 4 f., 45[-48] p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 304) (II 70167)

Nu exista imagini
  1550) CODRESCU, CONSTANTIN C. (1840-1891)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CONSTANTIN C. (1840-1891)
13262. ~ Compendiu de igiena generală şi aplicată, de Const. C. Codrescu, Doctoru în medicina, medicu Primaru Spitaleloru Cassei St. Spiridon din Iaşi, Profesoru de Igienă la Scola Normală şi la Lyceu, Membru Consiliului Generalu a judeţiului Tutov’a, Directoru Generalu alu Epitropiei Spitalului Barladu şi Elen’a Beldimanu. Barladu (Typ. Associaţiunei Unirea), 1880. (24,5 x 17). XIII p., 1 f. 255 p. (II 189254)
13263. ~ Idem. Carte didactică, autorisata de Ministerulu Culteloru şi alu Instrucţiunei publice. De Const. C. Codrescu, Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igienă şi de Medicina Popoulară, Membru corespondente alu Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti Clasea I. Ed. II. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1885. (23 x 16). XVI, 304 p. 4 lei. (II 267042)
13264. ~ Idem. Carte premiată de Academia Română şi autorisata de Ministerulu Cultelor şi al Instrucţiunei publice, ca carte didactică pentru tóte scólele publice din România. De Doctoru Const. C. Codrescu, Medicu-Primaru Spitalelor Casei St. Spiridon din Iassi, Medicu de Divisie în reserva armatei. Profesoru de Igienă cursulu secundaru, Laureatu al Academiei Române (Premiulu Asociaţiunei Craiovene, pentru desvoltarea înveţămentului publicu-concursu din anulu 1887). Membru Corespondentu al Societăţei de Medicină din Paris. Bene-Merenti clasa I. Ed. III. Bârladu, Edit. Tip. George Caţafany. 1891. (23 x 15,5). XVII p., p. 3-277 [-280]. (II 249076)
Anul corectat cu cerneală: 1890. Exemplar intrat în Depozitul Academiei Române la 5 iulie 1890.
13265. ~ Cursu de Medicina Populară. Propusu la Scóla Normală primară din Barladu de Const. C. Codrescu, Doctoru în medicină, Medicu Primaru Spitalului Barladu, şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igiena şi Medicina Populară, Membru corespondente Societatei de Medicină din Paris, Bene Merenti Clas. I. Barladu (Tipografia Associaţiunei Unirea), 1882. (22 x 14,5). 139[-142] p. (BCU-ClN 187223)
Lipsă coperta. Ed. următoare schimbă titlul în: "Manual de Medicina populară".
13266. ~ Manualu de Medicina populară. Carte didactică, autorisata de Ministerulu Culteloru şi alu Instrucţiunei publice. De Const. C. Corescu, Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu, şi Elena Beldimanu, Profesoru de Igienă şi Medicina Populară, Membru corespondente alu Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti Clasa I. Ed. II. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1885. (22,5 x 15,5). 163[-167] p., 9 pl. 2 lei. (II 239851)
13267. ~ De l’emploi des injections sous-cutanées dans des cas de vomissements, de diarrhée et de névralgies chez les phthisiques. Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 17 juin 1865, Par Constantin C. Codrescu né à Berlad (Roumanie). Docteur en Médecine. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de médecine), 1865. (27 x 21). 39 p. (Faculté de médecine de Paris) (II 486771)
13268. ~ Déscription de l’Hôpital Berlad et Hélène Beldiman par le Docteur Const. C. Codrescu, Médecin en chef de l’Hôpital, Médecin de Division de l’armée en réserve, Professeur d’Hygiène, Lauréat de l’Académie Roumaine, Membre Correspondant de la Société de Médecine de Paris, Bene-Merenti I-re classe, Chevalier de l’étoile de Roumanie, Officier de la Couronne de Roumanie, etc. Berlad (Impr. George Caţafany, [1886?]. (23 x 16). V-31 p., 8 pl. (Extrait de l’étude du même auteur sur l’hôpital Berlad et Hélène Beldiman) (II 486695)
Datat după anul apariţiei în revistă.
13269. ~ Lyceulu din urbea Barladu. Cum este şi cum trebue să fie de Const. G. Codrescu, Doctorii în Medicina, Medicu Primaru spitaleloru Casei St. Spiridonu, Profesoru de Igiena, Membru corespondentu Societatei de Medicină din Parisu. Barladu (Typ. Associatiunei Unirea), 1881. (26 x 16,5). 16 p. (Igiena Publică) (II 458060)
13270. ~ Microbii morbigeni. Conferintie ţinuta la 6 Ianuar 1886, de Const. C. Codrescu. Doctoru în Medicină, Medicu primaru alu Spitalului Barladu şi Elena Beldimanu. Profesoru de Igienă şi Medicina Populară. Membru corespondente alu Societăţei de Medicină de Paris, Bene-Merenti Clasea I. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1886. (18 x 11,4). 29 p. (Ateneulu din Barladu) (I 384812)
13271. ~ Practicarea Scientilor Medicale de cătră învetietorul sătescu. Conferintia ţinută la 23 Avgust 1886 de Const. C. Codrescu, Doctorii în Medicina, [...]. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1886. (18 x 11). 16 p. 30 bani. (ECU-ClN 181566)
13272. ~ Studiu asupra Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman sub raportu construcţiunei, igienii, mobilierului şi al organisaţiunei. Cu o prescurtare istorica asupra fundaţiunei sale de Gonst. C. Codrescu, Doctor în medicină, Medicu primaru al spitalului, Medicu de divisie în reserva armatei, Profesoru de Igienă şi de Medicina populară, Membru corespondent al Societăţei de medicină din Paris. Bene merenti clasa I. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1886. (23,5 x 16). 127 p., 9 pl. 3 lei. (II 263292)
Lipsesc pl. IV şi V.
13273. ~ Tratată despre apele minerale dela Slanicu de Doctoru Const. G. Codrescu, Medicu Primar Spitalelor Casei St. Spiridon din Iaşşi, Medicu de Divisie în reserva armatei. Profesor de Igienă cursul secundar, laureat al Academiei Române (Premiul Asociaţiunei Craiovene, pentru desvoltarea înveţămentului publicu-concursu din anul 1887). Membru corespondent al Societăţii de Medicină din Paris, Bene-Merenti clasa I. Medicu consultant la Băile Slănicu. Bârladu (Tip. George Caţafany), 1889. (24,5 x 16). VII, 399 p., 1 f. pl. 5 lei. (II 413459)

Nu exista imagini
  1551) CODRESCU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CONSTANTIN G.
13274. ~ Consideraţiuni politice, sociale şi economice de Const. G. Codrescu, senator, preşedintele Camerei de Comerciu Botoşani. Botoşani (Tip. Goldşleger & Comp.), 1899. (17 x 12,5). 30 p. (I 63401)
13275. ~ Reaua organizaţiune a transportului pe Căile ferate romîne[!] şi înrîurirea ei asupra agriculturei şi comerciului de cereale [de] C. G. Codrescu. Interpelare dezvoltată în şedinţa Senatului de la 27 Ianuarie 1906. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1906. (20 x 13). 34 p. (I 23373)

Nu exista imagini
  1552) CODRESCU, CORNELIU TH. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, CORNELIU TH. (1856-?)
13276. ~ Compendio di letture italiane, ad uso delle scuole rumene, del Dott. Cornelio Th. Codresco, Professore di lettere nella R. Scuola commerciale superiore di Jassy. Nizza (Tip. e. lit. Malvano), 1897. (20 x 13,5). 136 p. 2,50 lei. (II 156613)
13277. ~ Idem. Ed. III. Bucarest (Tip. Gutenberg, Giuseppe Göbl), 1901. (21,5 x 14). 1 f., 264 p. 3,50 lei. (II 2810)
13278. ~ Curs complect de limba italiana pentru scoalele secundare (II. Carte de cetire) de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere dela Facultatea din Turin. Profesor de limba italiană la şcoala comercială din Iaşi. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1887. (19 x 13,5). 2 f., 104 p. 1,25 lei. (I 411423)
13279. ~ Curs de limba italiană pentru clasa V-a reală şi I-a comercială superioară de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere, Profesor la Şcoala comercială superioară şi la Liceul Matei Basarab. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1907. (18 x 12,5). 160 p. (I 509946)
Lipsă coperta.
13280. ~ Gramatica limbei italiane, de Corneliu Th. Codrescu, Doctor în litere. Profesor de limba italiană la Şcoala comercială superioară şi la Liceul Matei Basarab. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C Ionescu), 1907. (22 x 14,5). IV-164 p. (II 7287).
13281. ~ Un vis de amor, [de] C. Th. Codrescu. Opera lirica într’un act, musica de Wilhelm Strasser. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (16 x 10,5). 32 p. (I 410922)
Traduceri :
CODRESCU, TH. Amore e giustizia. Trad. de ~. Napoli, 1879.

Nu exista imagini
  1553) CODRESCU, D. R.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, D. R.
13282. ~ *Culegere de rugăciuni pentru usul tinerimii de ambe-sexe. Bucuresci, Socec, 1872. 18°. 79 p. 50 bani. (BR, 2(1880), nr. 1, ian., p. 137)

Nu exista imagini
  1554) CODRESCU, EUGENIU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, EUGENIU (1881-?)
13283. ~ Administraţia Tutelei în Dreptul Roman şi dreptul civil Român. Tesă pentru licenţă [de] Eugeniu Codrescu. Botoşani (Tip. Bernhard Seidmann), 1905. (24 x 16). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3473)

Nu exista imagini
  1555) CODRESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, GH.
În colaborare:
MANOLESCU, G. şi ~. Monografia domeniului Gherghiţă din jud. Prahova. Bucureşti, 1906.
MEDIANU, E. şi ~. Monografia domeniului Cocioc din Jud. Ilfov. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1556) CODRESCU, GH. I.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, GH. I.
13284. ~ Despre Autoritatea Lucrului Judecat în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1896 de Gh. I. Codrescu. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1896. (23 x 15,5). 2 f., 78 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412936)

Nu exista imagini
  1557) CODRESCU, IANCU M. (1833-1903)
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IANCU M. (1833-1903)
13285. ~ Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri, [de Iancu Codrescu]. [Iaşi] (Tip. Buciumului Roman), [186?]. (24 x 16). 140 p. 4 franci. (II 57944)
Apărută înainte de introducerea leului (26 febr. 1870); versificarea s-a făcut după ed. of. din 1865, de Iancu Godrescu, fratele [?] lui Theodor Godrescu (Longinescu, p. 365).
13286. ~ Dreptulu emfiteutikariu (Adetiu, embatiku, bezmâ) espusă de Iancu M. Codrescu. Studentu în anulu II. de la fakultatea juridikă din Paris, Substituţii de Prokuroru pe lîngă trib. de Iaşi sekţia III, Avokatu autorizatu, Bacalaureatu în litere. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1864. (20,5 x 14). 20 p. (II 12581)
Iancu M. Codrescu era nepot de frate a lui Theodor Codrescu (în 1883 spune despre el: răposatul nepot), (vezi: Uricariul, vol. 22, p. 336 în notă).
13287. ~ Manualu pentru Portărei, de Iancu M. Codrescu. Capu Portăreiloru. Trib. Giudeţului Iaşii. Jassy (Tip. H. Goldner), 1866. (23,5 x 15). 2 f., IV, 28 p. (II 117155)
13288. ~ Tablou hronologiku de jurekonsulţii citaţi în digeste (estrasu din opuskululu de jureprudinţa a D. Dupin ainé), de I. M. Codrescu. Iasii (Tip. Buciumului Românu), 1864. (21,5 x 15). 12 p. (I 63221)
13289. ~ Vocabulariu de Jurisprudenţă pentru usulu Magistraţilor şi a Avocaţilor de Iancu M. Codrescu, Ex. Substitutu de Procuroru dela tribunalu de Iaşi Secţiunea a III, Avocatu autorisat, Bacalauriat în Litere. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1865. (13 x 9,5). 2 f., 196 p. (I 116411)
Prefeţe, Editări de texte:
• Funeraliile lui Simeon Barnuţiu. Pref. de ~. Iassi. 1865.
• Petiţiune adresată M. S. Domnului Alexandru Ioan I-iu. Ed. de ~. Iaşii, 1864.

Nu exista imagini
  1558) CODRESCU, IOAN G.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IOAN G.
13290. ~ Codicele civile esplicată prin motivele sale, prin esemple şi prin jurisprudenţia după mai mulţi comentatori şi esplicatori ai codicelui Napoleone franceşi şi belgi. Avendu sub fiecare articolu lămurirea gramatiloru şi deslegarea principaleloru chestiuni de dreptu, precumu şi citări din Decisiunile-Principii date, în diferite casuri, de Magistraturele Francesă, Belgiană şi Română. De I. C. Codrescu Avocatu, Directorele Cancelariei Adunărei Legislative. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1866. (22,5 x 16). 1 f., II, 160 p. 5 sfanţi. (II 451658)
Lipsă coperta.
13291. ~ Cotropirea judoveasca în România. Interpelare făcuta Ministerului în siedintia Adunarei Deputatiloru din 16 Decembre 1869. De I. C. Codrescu, Deputatu alu orasiului Berladu. Bucuresci (Noua typ. a Laboratorilor Români), 1870. (21,5 x 14,5). 37 p. (Estrasu din Procesulu-Verbalu publicatu în Monitorulu Oficialu din 21 Decembre 1869) (II 116935)
Menţiunea de extras luată din titlul de la începutul textului.
13292. ~ *Femeia şi rolul ei în societate, [de] I. C. Codrescu, 1869. (Iarcu, p. 127)

Nu exista imagini
  1559) CODRESCU, J. M.
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, J. M.
13293. ~ Despre Limba Dacă şi Română [de] J. M. Kodrescu. Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Romanu), 1888. (23 x 16). 14 p. (III. Limbistica) (II 410091)
Cu următoarea menţiune, în notă: "Traducere din opera: La Linguistique par Abel Hovelacque. Paris, 1881, 3-e éd".
13294. ~ *Limbistică, Filologie, Etimologie, Fonologie, Morfologie, Articulaţiune, Preficsuri şi Suficsuri, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1884. (III. Limbistica) (Codrescu, p. 15)
13295. ~ Originea cuvântului Bucureşti, [de] I. M. Kodrescu. Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1887. (23 x 15,5). 1 f., 16 p. (Limbistica. II) (BCU-Iaşi III B 5913)
Lipsă coperta.
13296. ~ Recueil des Documents, Traités & autres Actes concernant l’histoire et la langue des Roumains publié par Jean Emm. Codresco, Polyglotte, Membre et correspondant d’une Société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie; Rédacteur de la revue Buciumul Roman. I-er Vol. [pe copertă şi: Premier fascicule]. Paris (Impr. Adolphe Reiff), 1883. (22,5 x 14,5). 40 p. (II 116954)
Cu menţiunea: "N’a pas été continué".
13297. ~ *Scurtă ochire despre limba românească, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1866 (I. Limbistica) (Codrescu, p. 15)
13298. ~*Studie comparativă între limba română cu latină, [de] J. M. Codrescu. Iaşi, 1875. (II. Limbistica) (Codrescu, p. 15)

Nu exista imagini
  1560) CODRESCU, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CODRESCU, IULIAN
13299. ~ Vînătórea după auru. Roman în trei tomuri, de Julian Codrescu. Tomul I-III. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [189?]. (19 x 12). 154 p., 5 f. pl., 1 f. (catalogul edit.) (I) ; 172 p., 6 f. pl. (II) ; 159 p., 7 f. pl. (III). (I 25869)
Traduceri :
• In ecsil séu Aventurile contelui Roman Wissowshy. Trad. de ~. Graz, 1883.

Nu exista imagini