Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1521) COCIAŞ, C.
 • Opera
 • Imagini
COCIAŞ, C.
Vezi:
PARTIDUL National-Liberal 1895-1898. Discursuri rostite de ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1522) COCIŞIU, TOMA (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
COCIŞIU, TOMA (1887-?)
În colaborare:
CIURA, AL. ş.a. Copiii în răsboiu. Schiţe de... Blaj, 1918.
Vezi:
• Întru amintirea profesorului Aurel P. Bota. Blaj, 1905

Nu exista imagini
  1523) COCIU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
COCIU, ALEXANDRU
13158. ~*De l’innocuité relative des accouchements chez les primipares agées par Alexandre Coccio. (Thèse). Paris, A. Parent, 1875. 4°. 68 p. (Crăinicianu, p. 43; Rally I, p. 72-73)

Nu exista imagini
  1524) Coconu Jenică
 • Opera
 • Imagini
Coconu Jenică
• Coconu Jenică. Vezi: VELESCU, ŞTEFAN. Coconu Jenică. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  1525) COCORĂSCU, DIMITRIE I. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
COCORĂSCU, DIMITRIE I. (1861-?)
13159. ~ Manual de teorii cuprinzend cunoscinţele trebuincioase şi cerute soldatului de infanterie de Cocorecu Dimitrie, Locotenent în al 2-lea Batalion de Venători. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand Succesorul firmei Stefan Mihalescu), 1887. (18,5 x 13). 93 p. 80 bani. (I 411407)
13160. ~ Idem, autorisat de Ministerul de Resbel de Cocorescu Dimitrie, căpitan în al IV-lea de Venători. Ed. II. adăogită şi modificată conform cu Regulamentele în vigóre. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (23 x 15,5). 2 f., 72 p. 40 bani) (II 412534)
13161. ~ Idem, coprindend toate cunoscinţele teoretice trebuincioase soldatului de infanterie în diferite împrejurări. Autorisat de Ministerul de Resboiu. De Căpitan Cocorescu. Ed. III corectată, adăogită şi modificată în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23.5 x 15,5). 2 f., 81[-83] p. 60 bani. (II 412686)
13162. ~ Idem. Ed. IV corectată, adăogită şi modificată în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (16 x 10). 4 f., IV[-VII] , 168 p. 60 bani. (I 410895)
13163. ~ Idem. Ed. V [...]. Târgovişte (Tip. Viitorul, El. Angelescu), 1897. (15 x 11). 184 p. 50 bani. (I 410791)
13164. ~ Idem. Ed. VII [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Léon Alcalay (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (15,5 x 10,5). 206 p. 50 bani. (I 543144)
Lipsă coperta.
13165. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay (Tip. Munca), [190?]. (16,5 x 11,5). 194 p. 50 bani. (I 410977)
13156. ~ Manualul Enciclopedic Militar coprindend: tóte cunoscinţele trebuincióse oficerilor de: infanterie, cavalerie, intendenţă şi administraţie în diferite împrejurări ca: inspecţiuni generale; examene de admitere în Şcóla de Resboiu; examene de adjunct cl. II, examene de maior, etc. De Maiorul Cocorescu. Partea I. Text. Târgovişte (Tip. şi leg. de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1898. (27,5 x 21,5). XXXII, 144 p. (II 410376)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 145 şi urm.).
13167. ~ Manualul soldatului, elevului de caporal şi elevului de sergent din arma infanteriei, [de] D. I. Cocorescu, Colonel în rezervă. Lucrare întocmită după programele analitice, stabilite prin decizia ministerială No. 61, din 15 Fevruarie 1910, publicată în Monitorul Oastei No. 10, P. R. No. 11, din 9 Martie 1910. Târgu-Jiu, Edit. Tip. N. D. Miloşescu, [191?]. (17 x 10,5). 604 p. cu il. (I 55972)
La BCU Cluj-Napoca, datat: 1913.
13168. ~ Idem, şi Autorizată de Marele Stat Major al Armatei. Ed. 2. Târgul-Jiu, Edit. Tip. N. D. Miloşescu, [191?]. (17 x 11). 518 p. 1,50 lei. (I 47830)
La BCU-Iaşi, datat: 1916.
13169. ~ Proect de statute pentru asigurarea vitelor, [de] D. I. Cocorăscu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (19,5 x 12,5). 12 p. (I 17910)
Cu 3 f. albe în text.
13170. ~ Studii elementare asupra artei resboiulul culese şi aşedate în conformitate cu prescripţiunile cerute la: examenele de maior; examenele de admitere în şcóla superioră de resboiu şi inspecţiile generale de Maiorul Cocorescu. [Vol. I]: Introducere în arta resboiului. [Vol. II]. Mobilisarea. [Vol. III]. Strategia. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (22,5 x 16). 29[-32] p (I) ; 64 p. (II) ; 364, II p. (III). (II 156696)
13170a. ~ Idem. [Vol. IV]. Introducere în tactică. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1900. (22,5 x 16). 339 p.
13171. ~ Tactica de Maiorul Cocorescu. Fasc. III. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1903. (24,5 x 16,5). 1 f., p. 341-507. (II 195154)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Coperta provisorie". Continuare a vol. IV menţionat mai sus.
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Trad. de ~ ş.a. Ed. III. Vol. I-II. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1526) COCORESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
COCORESCU, I.
Traduceri:
ESQUIROS, A. Historia martyrilor libertăţii. Trad. de ~ ş.a. Vol. I. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  1527) COCORĂSCU, SCARLAT I. (?-1934)
 • Opera
 • Imagini
COCORĂSCU, SCARLAT I. (?-1934)
13172. ~ Despre mandat în drept civil roman şi român. Teză pentru licenţă de Scarlat I. Cocorescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24,5 x 17). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413431)

Nu exista imagini
  1528) COCOŞ
 • Opera
 • Imagini
COCOŞ
Vezi: GEORGESCU-COCOŞ, NICOLAE

Nu exista imagini
  1529) COCOŞ, AGATHE I.
 • Opera
 • Imagini
COCOŞ, AGATHE I.
13173. ~ Mihai-Viteazul şi bătălia dela Călugăreni. Dramă istorică în 5 acte şi 4 tablouri de D-na Agathe Căpitan I. Cocoş. Lucrare aprobată de onor. Minister al cultelor şi instrucţiunei publice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 2 f., II-151[-154] p., 1 f. erata. (II 5385)

Nu exista imagini
  1530) COCUAUD, CAMILLE
 • Opera
 • Imagini
COCUAUD, CAMILLE
13174. ~ Suferinţele Vulturaşului (Napoleon II), [de] Camille Cocuaud [pe copertă, greşit: Cocuand]. Traducere de V. Trifu şi State Drăgănescu. Vol. I-II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (14,5 x 10). 94 p. 30 bani (I); 107 p. 30 bani (II) (Biblioteca Minervei, nr. 143-144) (I 34523)

Nu exista imagini