Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1511) COBUZ, A.
 • Opera
 • Imagini
COBUZ, A.
Traduceri:
FIERS, ROBERT de ş.a. Măgarul lui Buridan. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1512) Cobza lui Marinică
 • Opera
 • Imagini
Cobza lui Marinică
13130. •* Cobza lui Marinică, poezii diverse (anunţată de red. ziar. Conservatorul) (Cons, 1(1856), secţ. II, nov., p. 72: [De vînzare])

Nu exista imagini
  1513) COCA, CALISTRAT (1853-1918)
 • Opera
 • Imagini
COCA, CALISTRAT (1853-1918)
13131. ~*Acatistier, cuprinzend acatistele îndătinate şi alte rugăciuni, întocmit cu binecuventarea fericitului Archiepiscop şi Mitropolit D. D. Silvestru, de Galistrat Coca. Cernăuţi, Edit. fondului religionar, 1900. 8° mic. 35 coli de tipar. 2 cor. 80 bani. (De, 9(1901), nr. 82, oct. 21/nov. 3, p. 3; 11(1903), nr. 21, mart. 13/26, p. 5: Bibliografie)
13132. ~ Acatisteriu. Partea a doua, întocmit cu Binecuventarea Inalt-preasfinţitului Archiepiscop şi Mitropolit D. D. Vladimir de Galistrat Coca, protoprosviter ort. or. Cernăuţi, Editura fondului religionar gr. or. al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1904. (18,5 x 12,5). 1 f., 184 p. (BSS I 10081)
Fără copertă. Tipografia, pe v. p. de titlu.
13133. ~ Apologetica creştină ortodoxă pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură, de Galistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr. or. Al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1898. (21,5 x 14). 248 p. (Exempl. leg. 2 C. 70 b, neleg. 2 C. 60 bani. (II 143695)
Tip., la p. 248.
13134. ~ *Carte de rugăciune întocmită de protopresviterul Calistrat Coca şi aprobată de Consist, arhiep. ort.-or. din Cernăuţi, cu emisul din 22 sept. (5 oct.) 1901 nr. 5207. [Cernăuţi, 1904]. 319 p. 8° mic, cu il. 2 cor. De, 12 (1904), nr. 80, oct. 10(23), p. 3: Bibliografie)
13135. ~ *Catehizmul mic al bisericei drept-credincioase a Răsăritului, compus pentru scoale poporale de Calistrat Coca. Viena, în edit. i.r.a. cărţilor scolastice, [1904]. 50 bani. I aprobat de Consistoriul arhiep. cu emisul din 5 iun. 1903 nr. 2697 şi admis la învăţăm. de religie a tineret. din an. şc. III şi IV al şcoalelor poporale) (De, 12(1904), nr. 69, sept. 2(15), p. 3: Bibliografie)
13136. ~ Catehism mic de C. Coca. Cl. I-II. Viena, 1911. (BSS I 8469)
13137. ~ Istoria bisericească pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr.-or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (Tipo. şi lit. concesiunată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1891. (23 x 16). XIV, 282 p. 2 fl. 50 cr.v.a. (II 280546)
13138. ~ Idem. (Ed. II, revedută şi completată). Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1900. (21,5 x 14,5). 2 f., VIII, 323 p., 1 h. Broşată 3 coroane 50 bani, legată 3 coroane 60 bani. (II 185826)
Tip., la p. 323. Harta, lipită între foile de legătură, are legendă în limba ungară. Se poate să fi fost anexată de unul din posesorii cărţii.
13139. ~ Istoria sântă a Testamentului nou compusă pentru şcoale secundare de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr. or. al Bucovinei (Tipografia archipiescopală), 1889. (22 x 14). VIII, 206 p., 1 f. (erata). 85 cr.v.a. (BCU-ClN 181344); BSS II 14874)
13140. ~ Istoria sântă a Testamentului vechiu compusă pentru şcoalele secundare de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr. or. al Bucovinei (Tipografia archiepiscopală), 1889. (21 x 14). VIII, 215 p.,.1 h. 90 cr.v.a. (BSS II 14874)
13141. ~ Întimpinare la critica publicată de Al. Simion Popescu în Convorbiri Literare anul XXVI. nr. 4, 1892 asupra Manualului Istoria Bisericească, de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală sup. gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi (Tipo şi lit. concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), [1892]. (22,5 x 15,5). 22 p. (Reproducere separată din Candela nr. 11, 1892) (II 60042)
13142. ~ Înveţătura credinţei şi a moralei creştine ortodocse, pentru şcoalele secundare, de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. ort. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-ort. al Bucovinei (Tip. şi Ht. concesiunată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1893. (23 x 15). VII, 159 p. 97 cr. v.a. (BSS II 5991)
13143. ~ Inveţătura dogmatică a Bisericii ortodoxe. Partea generală şi specială întocmită pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr. or. al Bucovinei, 1898. (21 x 14). 240 p. Exempl. leg. 2 C 70 b., neleg. 2 C 50 b. (II 156627)
13144. ~ Inveţătura moralei creştine ortodoxe pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi. Edit. fondului religionar gr. or. Al Bucovinei (Viena. Carol Gorischek), 1898. (21 x 14). 132 p. Exempl. leg. 1 C. 50 b., neleg. 1 C. 40 b. (II 156626)
Tip., la p. 132.
13145. ~ Manual de istoria bisericească, întocmit pentru şcoale reale, pedagogii şi alte institute mai înalte de cultură, de Calistrat Coca, profesor de religiune. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (Viena, Tipărit la Carol Gorischek). 1901. (21,5 x 14,5). 2 f., IV, 167 p. Broşat 1 coroane 90 bani, legat 2 coroane. (II 218552)
Tip., la p. 167.
13146. ~ *Materialismul în consecinţele lui practice [de] Calistrat Coca. Cernăuţi, 1884. (Brochüre) (Morariu, p. 315)
13147. ~ *Octoichul mic cu Catavasier, cuprinzând şi serviciul Serendei şi cel al Utreniei cu s. Liturgie, rugăciunile de mulţâmire lui D-zeu... şi renduiala pentru cei repăusaţi cu indicaţiuni ritualiste, tipiconele, întocmit în modul acesta cu binecuvântarea Prea-sânţitului Arhiepiscop şi Mitropolit D. D. Vladimir, de Prof. Calistrat Coca. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr.-or. al Bucovinei (Societatea tipografică bucovineană), [1903]. 27 coale. 8° mic. (De, 11(1903), nr. 18, mart. 2(15), p. 3: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1514) COCA, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COCA, ION (1882-?)
13148. ~ Apa de Căciulata în litiaza renală urică (Studiu clinic şi experimental). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la [25 Febr. 1911] de Ion Coca. Bucureşti (Inst. grafic Universala,, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 66 p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de terapeutică Prof. Dr. A. Teohari, nr. 1177) (II 15944)
13149. ~ Idem. Studiu clinic şi experimental de Dr. Ion Coca, Fost asistent al D-lui Dr. Frumuşianu. Medic în staţiunea Călimăneşti-Căciulata. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 66 p., 1 pl. (Societatea Govora-Călimăneşti) (II 22585)

Nu exista imagini
  1515) COCÂRLA-LEANDRU, ION (1882-1943)
 • Opera
 • Imagini
COCÂRLA-LEANDRU, ION (1882-1943)
13150. ~ Jalea satelor, [de] Ion Cocârla-Leandru. [Versuri]. Suceava (Tip. Societatea Şcoala Română), 1911. (23,5 x 16). 130[-132] p. (II 413061)

Nu exista imagini
  1516) COCCIO, ALEXANDRE
 • Opera
 • Imagini
COCCIO, ALEXANDRE
Vezi: COCIU, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  1517) COCEA, CORNELIU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, CORNELIU (1875-?)
13151. ~ Comparaţie între maşina cu aburi alternativă şi turbina cu aburi, de Corneliu Cocea, Ofiţer de Artilerie, Licenţiat în Matematici, Inginer Electrician. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (23 x 10). 21 p. 1,45 lei. (II 33550)
13152. ~ Studiu asupra supapelor electrice, de Corneliu Cocea, ofiţer de artilerie, licenţiat în matematici, inginer electrician. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (24 x 16,5). 24 f. cu il. 1 leu. (II 29974)

Nu exista imagini
  1518) COCEA, GH.
 • Opera
 • Imagini
COCEA, GH.
13153. ~ Despre contractul de căsătorie în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută la ...1891 de Gh. Cocea. Iassy (Tip. Petru C. Popovici), 1891. (23 x 15,5). 50 p. (Facultatea Juridică din Iassy) (II 412389)

Nu exista imagini
  1519) COCEA, N. D. (1880-1949)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, N. D. (1880-1949)
(Nelly; N. D. C.)
13154. ~ Asupra fundamentului pedepsei, [de] N. Cocea. [Teză de licenţă]. Bucuresci, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1903. (23 x 16). 70 p. (II 3633)
13155. ~ Copil din flori, [de] Nelly. Ilustraţii de Mihai Paşcan. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1898. (21,5 x 9). 111 p. cu il., 1 f. cat. 1,50 lei. (Noua colecţiune Ochi albaştri) (II 423644)
13156. ~ Poet-Poetă, [de] Nelly. Roman. Cu o prefaţă de Grigore Pişculescu. Bucuresci (Tipo-lit. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1898. (20 x 15). 449[-451] p. 2,50 lei pentru România. (I 119668)
Autorul, identificat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13157. ~ Spre Roma. Torino-Milano-Venezia-Bolognia[!] - Florenţa-Neapole-Roma, [de] N. D. Cocea. Note de călătorie. Cu 60 de ilustraţii în text. Bucureşti (Atel. ziarului Adeverul), [pe copertă: Atel. Adeverului Societ. de edit. Facla], 1911. (18 x 12,5). 224 p. cu il. 1 leu. (Extrase din ziarul Dimineaţa) (I 23812)
Traduceri, prefeţe:
ANDOUX, M. Maria-Clara. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
FRANCE, A. Thaïs. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
TOLSTOI, L. Cei cari trăiesc şi cei cari mor... Pref. de ~. Bucureşti 1910.
Vezi de asemenea:
• Poliţistul Reichmann. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1520) COCEA, SOFIA (1839-1861)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, SOFIA (1839-1861)
Vezi: CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)

Nu exista imagini